Aktualności

INFORMACJA

INFORMACJA

4.02.2019
W związku z pojawiającymi się zapytaniami rodziców dzieci do lat 3 uprzejmie informuję, że zgodnie z harmonogramem uruchomienia  Żłobka Miejskiego „Bajkowa kraina” w Gryfowie Śląskim do dnia 15 maja 2019r. zostanie wyłoniony w konkursie dyrektor żłobka, który przeprowadzi nabór dzieci do żłobka.Biorąc pod uwagę w/w harmonogram planuje się nabór dzieci w drugiej połowie maja 2019 r. Uruchomienie żłobka nastąpi dnia 1 września 2019 r. Burmistrz Gminy i Miasta /-/ Olgierd Poniźnik W związku z pojawiającymi się zapytaniami rodziców dzieci do lat 3 uprzejmie informuję, że zgodnie z harmonogramem uruchomienia Żłobka Miejskiego „Bajkowa kraina” w Gryfowie Śląskim do dnia 15 maja 2019r. zostanie wyłoniony w konkursie dyrektor żłobka, który przeprowadzi nabór dzieci do żłobka. Biorąc pod uwagę w/w harmonogram planuje się nabór dzieci w drugiej połowie maja 2019 r. Uruchomienie żłobka nastąpi dnia 1 września 2019 r.Burmistrz Gminy i Miasta/-/ Olgierd Poniźnik
Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej

Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej

4.02.2019
Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski informuje mieszkańców, że w dniu 5 lutego 2019 roku o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl.odbędzie się wspólne  posiedzenie Komisji  Stałych  Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski   Tematem  posiedzenia  będzie : 1. Stan oświaty na terenie Gminy Gryfów Śląski  2. Sprawy różne  Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski informuje mieszkańców, że w dniu 5 lutego 2019 roku o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl.odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski.Tematem  posiedzenia  będzie :1. Stan oświaty na terenie Gminy Gryfów Śląski 2. Sprawy różne 
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

28.01.2019
Informacja dla kandydatów na funkcję sołtysa sołectwa lub do rady sołeckiej w sołectwach:  Młyńsko, Wieża, Proszówka i Krzewie Wielkie.
Koncert Noworoczny w Gryfowie Śląskim

Koncert Noworoczny w Gryfowie Śląskim

28.01.2019
26 stycznia 2019 roku w Gryfowie Śląskim, w kościele Św. Jadwigi, odbył się Koncert Noworoczny "Mija Rok", na którym wystąpili muzycy z Filharmonii Dolnośląskiej z Jeleniej Góry oraz Chór Harfa z Piechowic.
Projekt  Mamo idź do pracy !

Projekt Mamo idź do pracy !

28.01.2019
Projekt "Mamo idź do pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionie jeleniogórskim"  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest umożliwienie powrotu do pracy lub jej znalezienie rodzicom, opiekującym się dziećmi do lat 3, poprzez finansowanie kosztów wynagrodzenia niani. 
Ogłoszenie

Ogłoszenie

23.01.2019
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 10 grudnia 2019 roku, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 129 / 2018  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.ogłoszenie
Mieszkańcy Gryfowa Śląskiego uczcili pamięć Pawła Adamowicza

Mieszkańcy Gryfowa Śląskiego uczcili pamięć Pawła Adamowicza

19.01.2019
Gryfów Śląski oddał hołd Prezydentowi Gdańska śp. Pawłowi Adamowiczowi, który w niedzielny wieczór 13 stycznia 2019 roku podczas światełka do nieba na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w swoim mieście został kilkukrotnie ugodzony nożem i w wyniku odniesionych obrażeń na drugi dzień zmarł. 
Koniec wieczystego użytkowania

Koniec wieczystego użytkowania

15.01.2019
Zgodnie z przyjętą ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018 r., poz. 1716 ze zmian.) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nastąpiło z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 roku i dotyczy nieruchomości zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi  i garażami umożliwiającymi prawidłowe korzystanie z budynków mieszkalnych. Tego dnia użytkownicy wieczyści stali się właścicielami gruntów, na których stoją ich budynki. Nie ma konieczności pisania żadnych wniosków, ponieważ przekształcenie odbywa się z urzędu.  Gmina poinformuje mieszkańców o zmianach w oficjalnych zaświadczeniach. Zgodnie z przyjętą ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018 r., poz. 1716 ze zmian.) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nastąpiło z mocy prawaz dniem 1 stycznia 2019 roku i dotyczy nieruchomości zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi i garażami umożliwiającymi prawidłowe korzystanie z budynków mieszkalnych. Tego dnia użytkownicy wieczyści stali się właścicielami gruntów, na których stoją ich budynki. Nie ma konieczności pisania żadnych wniosków, ponieważ przekształcenie odbywa się z urzędu. Gmina poinformuje mieszkańców o zmianach w oficjalnych zaświadczeniach.
Podsumowanie Finału WOŚP w Gryfowie Śląskim

Podsumowanie Finału WOŚP w Gryfowie Śląskim

14.01.2019
Po raz 27 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i po raz kolejny powtórzyliśmy w Gryfowie Śląskim rekord z sumą 36.155,04 zł. Z 40 puszek zebrano 19.605,00 zł, a z licytacji prowadzonej podczas finału 13.550,00 zł. Najlepiej został wylicytowany kosz obfitości z „Piwniczki” od Magdaleny  Rękawicznej, następnie całoroczny bilet na okaziciela podarowany przez PKS Voyager. W gronie najbardziej pożądanych przedmiotów znalazło się również zaproszenie do strefy SPA Hotel Medical Spa Malinowy Dwór w Czerniawie Zdroju. Ze sprzedaży ciasta w kawiarence prowadzonej przez strażaków OSP z Gminy Gryfów Śląski uzyskano kwotę 3.000,04 zł. W imieniu Komitetu serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom, a także w sposób szczególny całemu Sztabowi WOŚP  na czele z szefową gryfowskiego sztabu Panią Anną Michalkiewicz. Wszystkim, którzy przyczynili się do kolejnego rekordu WOŚP w Gryfowie Śląskim składam wyrazy wdzięczności, uznania i podziękowania. SIE MA! Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik Po raz 27 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i po raz kolejny powtórzyliśmy w Gryfowie Śląskim rekord z sumą 36.155,04 zł. Z 40 puszek zebrano 19.605,00 zł, a z licytacji prowadzonej podczas finału 13.550,00 zł. Najlepiej został wylicytowany kosz obfitości z „Piwniczki” od Magdaleny  Rękawicznej, następnie całoroczny bilet na okaziciela podarowany przez PKS Voyager. W gronie najbardziej pożądanych przedmiotów znalazło się również zaproszenie do strefy SPA Hotel Medical Spa Malinowy Dwór w Czerniawie Zdroju. Ze sprzedaży ciasta w kawiarence prowadzonej przez strażaków OSP z Gminy Gryfów Śląski uzyskano kwotę 3.000,04 zł.W imieniu Komitetu serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom, a także w sposób szczególny całemu Sztabowi WOŚP  na czele z szefową gryfowskiego sztabu Panią Anną Michalkiewicz. Wszystkim, którzy przyczynili się do kolejnego rekordu WOŚP w Gryfowie Śląskim składam wyrazy wdzięczności, uznania i podziękowania.SIEMA!Burmistrz Gminy i MiastaOlgierd Poniźnik
27 Finał WOŚP w Gryfowie Śląskim

27 Finał WOŚP w Gryfowie Śląskim

11.01.2019
Serdecznie zapraszamy do udziału. Szczegóły na plakacie.
Koncert Noworoczny w Gryfowie Śląskim

Koncert Noworoczny w Gryfowie Śląskim

11.01.2019
Starosta Lwówecki wraz z Burmistrzem Gminy i Miasta Gryfów Śląski zapraszają na bezpłatny Koncert Noworoczny do Kościoła pw. Św. Jadwigi w Gryfowie Śląskim w dniu 26 stycznia 2019r. ( sobota) o godz. 16:30.
Revival!  Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii

Revival! Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii

21.12.2018
Gmina Gryfów Śląski otrzymała dofinansowanie do projektu Revival! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii, w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. W projekcie uczestniczy 13 partnerów z Polski i Niemiec. Gmina Gryfów Śląski otrzymała dofinansowanie do projektu Revival! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020.W projekcie uczestniczy 13 partnerów z Polski i Niemiec.

Na skróty