Ewidencja Działalności Gospodarczej

Do zadań Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń należy:

1. Rejestracja działalności gospodarczej osób fizycznych

dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej

dokonywanie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

wydawanie decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

wydanie duplikatu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wykreślenia z ewidencji, informacji o zawieszeniu, wznowieniu działalności gospodarczej

2. Wydawanie potwierdzeń o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej

3. Wydawanie zaświadczeń z ewidencji działalności gospodarczej wg stanu na dzień jego wydania

4. Udzielanie informacji o przedsiębiorcach figurujących w ewidencji działalności gospodarczej (pisemne i ustne)

5. Ewidencja czasu pracy przedsiębiorców prowadzących placówki handlowe, gastronomiczne, usługowe na terenie miasta Rzeszowa

6. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) i poza miejscem sprzedaży (handel).

 

Dane teleadresowe:

Adres:

Urząd Stanu Cywilnego, Działalność Gospodarcza

Rynek 1

II piętro ratusza pok. Nr 18

59 – 620  Gryfów Śląski

 

Telefony:

(75) 78 13 403

 

Poczta elektroniczna:

usc@gryfow.pl

 

Pracownicy:

Krystyna Samborska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego