Aktualności

Nowości w Programie „Czyste powietrze”

Nowości w Programie „Czyste powietrze”

3.02.2022
W celu łatwiejszego i powszechniejszego sięgania po dotacje, z dniem 25.01.2022 r., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania, w ramach Części 3 Programu „Czyste powietrze” (dalej Program).   Dla kogo dofinansowanie w Części 3 Programu? Beneficjentem Części 3 Programu Read More
Nowe godziny funkcjonowania PSZOK

Nowe godziny funkcjonowania PSZOK

11.02.2021
ZBGKiM przypomina, że od dnia 01.02.2021r. zmieniły się godziny pracy PSZOK. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na ulicy Kolejowej 42 w Gryfowie czynny jest: od wtorku  do piątku – w godzinach od 10:00 do 14:00; w sobotę – w godzinach od 8:00 do 16:00. (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych) HARMONOGRAM PRACY PSZOK W SOBOTY:  Read More
Trwają wystawki na terenie miasta – terminy

Trwają wystawki na terenie miasta – terminy

21.02.2018
Terminy od 15.02.2018 do 16.02.2018. ul. Kolejowa – plac przy TOTO ul. Rybna – parking ul. Żeromskiego – przy bloku nr 1
K O M U N I K A T

K O M U N I K A T

30.01.2018
Szanowni Mieszkańcy miasta Gryfowa Śląskiego Uprzejmie informuję, że na terenie naszego miasta  odbędzie się nieodpłatna  akcja zbierania zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw domowych  (sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.).
U W A G A !!! Terminy wystawek w 2018 roku

U W A G A !!! Terminy wystawek w 2018 roku

29.01.2018
Poniżej przedstawiamy terminy wystawek na terenie miasta i sołectw Gminy Gryfów Śląski w 2018 r.
Informacja w sprawie kontroli segregacji odpadów komunalnych w gminie

Informacja w sprawie kontroli segregacji odpadów komunalnych w gminie

12.01.2018
Od lutego bieżącego roku, w dniach odbioru  odpadów komunalnych, przedstawiciele firmy odbierającej odpady komunalne w obecności pracownika urzędu będą prowadzić na terenie gminy kontrole prawidłowej segregacji. Przyczyną podjęcia powyższych czynności była zgłaszana przez firmę niewłaściwa bądź niepełna segregacja odpadów w gospodarstwach domowych.
Harmonogram odbioru odpadów na 2018 rok

Harmonogram odbioru odpadów na 2018 rok

4.01.2018
Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2018 rok dla Gminy Gryfów Śląskiharmonogram
WAŻNA INFORMACJA

WAŻNA INFORMACJA

24.04.2017
Trwa akcja zbiórki i wywozu do RIPOK-u w Lubaniu zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw domowych (sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.). P R Z Y P O M I N A M Y, że wywozem NIE SĄ OBJĘTE: - gruz i inne podobne odpady, - drobne śmieci, - odpady niebezpieczne.
KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

4.04.2017
Szanowni Mieszkańcy Gryfowa ŚląskiegoOdbędzie się akcja wywozu do RIPOK-u w Lubaniu zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw domowych (sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.). Wywozem nie będą objęte: gruz i inne podobne odpady, drobne śmieci, odpady niebezpieczne. Odpady pozostawione po terminie nie będą odbierane ! Skorzystajcie Państwo z szansy pozbycia się niepotrzebnych rzeczy i w podanych terminach wyrzucajcie je do specjalnie na ten okres umieszczonych kontenerów. Akcja nie dotyczy zakładów i instytucji ! Biorąc udział w akcji uporządkujcie Państwo swoje lokale i posesje nie ponosząc przy tym żadnych kosztów.
Obowiązki właścicieli nieruchomości w gospodarce odpadami

Obowiązki właścicieli nieruchomości w gospodarce odpadami

30.03.2017
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości szereg obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości, a w szczególności w sferze gospodarki odpadami komunalnymi, do których zalicza się między innymi: wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.
Wystawka odpadów wielkogabarytowych w 2017r.

Wystawka odpadów wielkogabarytowych w 2017r.

20.03.2017
Uprzejmie informujmy, że na terenie naszego miasta i sołectw odbędzie się akcja wywozu do RIPOK-u w Lubaniu zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw domowych  (sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.).  Wywozem nie będą objęte: gruz i inne podobne odpady, drobne śmieci, odpady niebezpieczne.  Odpady pozostawione po terminie nie będą odbierane ! Skorzystajcie Państwo z szansy pozbycia się niepotrzebnych rzeczy i w podanych terminach wyrzucajcie je do specjalnie na ten okres umieszczonych kontenerach. Akcja nie dotyczy zakładów i instytucji ! Biorąc udział w akcji uporządkujcie Państwo swoje lokale i posesje nie ponosząc przy tym żadnych kosztów . Uprzejmie informujemy, że na terenie naszego miasta i sołectw odbędzie się akcja wywozu do RIPOK-u w Lubaniu zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw domowych (sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.). Wywozem nie będą objęte: gruz i inne podobne odpady, drobne śmieci, odpady niebezpieczne. Odpady pozostawione po terminie nie będą odbierane!Do pobrania
Harmonogram odbioru odpadów na 2017

Harmonogram odbioru odpadów na 2017

29.12.2016
Przedstawiamy Państwu nowy harmonogram odpadów na 2017. >kliknij tutaj<

Na skróty