Warstwa 577

Aktualności

Więcej aktualności
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI.
Aktualności
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI.
17.08.2022
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gryfowie Śląskim informuje, że wnioski na dodatek węglowy oraz na dodatek w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku dla gospodarstw domowych od dnia 3 października 2022r. przyjmowane będą w Klubie Seniora przy ulicy Kolejowej 45 w następujących dniach:   WTOREK – od godziny 9.30 do godziny 14.00       oraz       CZWARTEK – od godziny 9.30 do godziny 14.00   zmiana terminu przyjmowania wniosków spowodowana dużą ilością osób wnioskujących o wsparcie oraz  krótkimi terminami na rozpatrzenie wniosków. Za utrudnienia przepraszamy. Z poważaniem:   Dyrektor  Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gryfowie Śląskim Krystyna Bołtrukanis
WERYFIKACJA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Aktualności
WERYFIKACJA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
8.08.2022
Szanowni Mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski! Informujemy, że w ramach uszczelniania gminnego systemu gospodarki odpadami prowadzona jest weryfikacja danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sprawdzane są m.in. informacje dotyczące liczby osób zamieszkujących nieruchomości. Należy pamiętać, że każdy z nas niezależnie od wieku generuje odpady. Nie zgłaszając faktycznej liczby domowników obciąża się kosztami funkcjonowania systemu gospodarki odpadami uczciwych mieszkańców gminy. Kontrola złożonych deklaracji odbywa się w oparciu o informacje będące w posiadaniu Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski a także w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych (m.in.: MGOPS-u, szkół, przedszkoli, żłobka) oraz danych uzyskanych od Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub podaje w niej nieprawdę– podlega karze grzywny do 500 zł. Apelujemy zatem do wszystkich mieszkańców, którzy w dotychczas złożonych przez siebie deklaracjach „odpadowych” nie dokonali aktualizacji danych dotyczących liczby osób zamieszkujących ich nieruchomości (np. z powodu wprowadzenia się nowych osób, przyjęcia uchodźców, powrotu domownika z zagranicy/studiów, urodzenia się dziecka, itd.), aby niezwłocznie dokonali stosownych zmian. Jednocześnie przypominamy, że opłatę za odpady komunalne uiszcza się w miejscu zamieszkania, które nie zawsze tożsame jest z adresem zameldowania.
HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA DRUGIE PÓŁROCZE 2022 rok
Aktualności
HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA DRUGIE PÓŁROCZE 2022 rok
28.06.2022
Uprzejmie informujemy, że dostępne są już nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfów Śląski, które będą obowiązywały w okresie od lipca do grudnia 2022 roku. Harmonogramy można pobrać z naszej strony internetowej lub odebrać w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim. Pobierz nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych za 2022 rok.
IV Piesze wędrówki z Gryfowa do Proszówki

IV Piesze wędrówki z Gryfowa do Proszówki

30.09.2022 Aktualności
UWAGA UWAGAUWAGAUWAGA W związku z małym zainteresowaniem Rodzin z terenu Gminy Gryfów ZMIENIAMY I ROZSZERZAMY zasady uczestnictwa w Pieszych Wędrówkach z Gryfowa do Proszówki edycja 2022 Zapraszamy do udziału drużyny co oznacza, że niekoniecznie muszą być rodziną. Warunkiem koniecznym jest posiadanie w swoim zespole/drużynie minimum jednego dziecka i minimum jednej osoby dorosłej. Zapraszamy wszystkich chętnych również spoza Gminy Gryfów. Karty zgłoszenia przyjmujemy do 3 PAŹDZIERNIKA do g. 14.00 Dla wszystkich drużyn przewidziane są pamiątkowe medale i dyplomy. Zwycięzcy za I miejsce otrzymują Puchar ufundowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz voucher o wartości 500 zł, za II miejsce o wartości 300zł, za miejsce III o wartości 200 zł. Vouchery do realizacji w sklepie DECATHLON Pozostałe miejsca nagrody rzeczowe. NIE SIEDŹ W DOMU, ZBIERAJ EKIPĘ/ DRUŻYNĘ RODZINĘ, SĄSIADÓW ZNAJOMYCH…. I BAW SIĘ RAZEM Z NAMI 8 PAŹDZIERNIKA 2022 (sobota) RYNEK GRYFÓW I PLAC PRZY REMIZIE W PROSZÓWCE ZAPEWNIAMY DOBRĄ ZABAWĘ I POGODĘ, PYSZNĄ STREFĘ GASTRONOMICZNĄ, DMUCHAŃCE DLA NAJMŁODSZYCH, GRY Z NAGRODAMI NIE MOŻE CIĘ ZABRAKNĄĆ Zadanie dofinansowane z budżety Gminy Gryfów w ramach realizacji zadania publicznego  
SAMOWYRÓB, CZYLI DREWNO POZYSKANE KOSZTEM NABYWCY tzw. „gałęziówka”.

SAMOWYRÓB, CZYLI DREWNO POZYSKANE KOSZTEM NABYWCY tzw. „gałęziówka”.

30.09.2022 Aktualności
Jeśli chcemy przygotować sobie  drewno na własne potrzeby powinniśmy najpierw skontaktować się z właściwym miejscowo leśniczym. Tutaj podaję Państwu link do wszystkich leśnictw (Leśnictwa – Nadleśnictwo Lwówek Śląski) najlepiej najbliżej naszego miejsca zamieszkania. W zasięgu Gminy Gryfów Śląski znajdują się następujące leśnictwa Ubocze, Gradówek, Nowogrodziec. Drewno można wykupić bezpośrednio w kancelarii leśniczego w każdą środę. W ramach samowyrobu można przygotować drewno opałowe tzw. grubiznę opałową (symbol S4) lub gałęziówkę czyli drobnicę opałową (symbol M2). Wszystkie sztuki drewna o średnicy w cieńszym końcu powyżej 7 cm zalicza się do grubizny opałowej. Cena drewna wyrabianego kosztem nabywcy S4 wynosi brutto za 1 : drewno iglaste 67,65 zł, drewno liściaste 104,55 zł. Drobnica opałowa (gałęziówka) M2 poniżej 7 cm kosztuje za 1  brutto: 43,05 zł z wyjątkiem świerka, którego cena brutto wynosi 18,45 zł. Na drewno pozyskane kosztem nabywcy na powierzchniach przeznaczonych do odnowienia klient może uzyskać dodatkowo rabat w wysokości 50% pod warunkiem, że uprzątnie powierzchnie z gałęzi i chrustu zgodnie ze wskazaniami leśniczego.
KOMUNIKAT KOMISJI MIESZKANIOWEJ

KOMUNIKAT KOMISJI MIESZKANIOWEJ

28.09.2022 Aktualności
Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej odbędzie się dnia 04.10.2022r. (wtorek) od godziny 14:00. Informujemy, że wnioski należy składać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim ul. Kolejowa 42 , tel. 75 78 13 484.                                                                   Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej                                                                                                           Robert Skrzypek
UTRUDNIENIA PARKOWANIA I WSTRZYMYWANIE RUCHU ULICZNEGO W MIEŚCIE  GRYFÓW ŚLĄSKI / ZDJĘCIA DO FILMU

UTRUDNIENIA PARKOWANIA I WSTRZYMYWANIE RUCHU ULICZNEGO W MIEŚCIE GRYFÓW ŚLĄSKI / ZDJĘCIA DO FILMU

27.09.2022 Aktualności
Szanowni Mieszkańcy Gryfowa Śląskiego, W związku z realizacją zdjęć do filmu fabularnego pt. „Fenomen” w reż. Macieja Barczewskiego, produkcja Aurum Film, przy współpracy z Urzędem Gminy i Miasta Gryfów Śląski w mieście Gryfów Śląski w dn. 07.10.2022 (piątek), 16.10.2022 (niedziela), 17.10 (poniedziałek), nastąpią utrudnienia w ruchu i ograniczenia w parkowaniu samochodów na następujących ulicach Miasta: 07.10.2022 (piątek) – zdjęcia dzienne (zajęcia ulic zostaną wprowadzone od 06.10.2022 czwartek od godzin południowych) – ul. Rynek – zakaz parkowania dla samochodów prywatnych wokół Ratusza; – ul. Felczerska – od. ul. Źródlanej do ul. Rynek zostanie wprowadzony zakaz parkowania i wstrzymanie ruchu ulicznego podczas realizacji ujęć filmowych; – zajęcie parkingu na skrzyżowaniu ul. Felczerskiej i Źródlanej; – skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego z ul. Młyńską – zakaz parkowania dla samochodów prywatnych oraz wstrzymanie ruchu ulicznego podczas realizacji ujęć filmowych; – na ul. Wojska Polskiego od ul. Młyńskiej – zakaz parkowania samochodów prywatnych na odcinku 100 m; – na ul. Partyzantów od ul. Garncarskiej do ul. Lubańskiej – zakaz parkowania samochodów prywatnych; – zajęcie parkingu przy skrzyżowaniu ul. Partyzantów i ul. Garncarskiej – zakaz parkowania samochodów prywatnych; Ekipa filmowa bardzo przeprasza za wszelkie utrudnienia dla Mieszkańców spowodowane realizacją zdjęć (akcja filmu dzieje się w latach 90-tych), niemniej jednak dołoży wszelkich starań, aby w filmie pokazać Gryfów Śląski w jak najładniejszych kadrach i ujęciach filmowych, co bez współpracy Mieszkańców się nie uda. Dziękujemy za wyrozumiałość! O utrudnieniach na dni 16.10.2022 (niedziela), 17.10 (poniedziałek) poinformujemy w kolejnych komunikatach.   Z poważaniem, Ekipa Filmowa Aurum Film

Ogłoszenie o naborze na urzędnicze stanowisko pracy samodzielnego referenta do spraw szkolnych w Szkole podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim.

22.09.2022
Aktualności

Ogłoszenie w sprawie kradzieży znaków kolejowych w Uboczu.

21.09.2022
Aktualności

„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! „

19.09.2022
Aktualności

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

14.09.2022
Aktualności

Promocja gminy

Gryfów Śląski z lotu ptaka
Kościół św Jadwigi w Gryfowie Śląskim
Ratusz Miejski w Gryfowie Śląskim
Grobowiec rodu Schaffgotschów w Gryfowie Śląskim

Warto wiedzieć

Więcej
Śladami naszych odpadów – film edukacyjny dla dzieci

Śladami naszych odpadów – film edukacyjny dla dzieci

4.03.2022
„Śladami naszych odpadów” to film edukacyjny dla dzieci poświęcony tematyce prawidłowego postępowania z odpadami zrealizowany w ramach projektu „Kultura Segregacji” prowadzonego przez Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. przy współpracy z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu- Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich- Instalację Komunalną w Lubaniu, do której trafiają odpady zebrane m.in. z terenu naszej Gminy. ZGIUK Lubań – film edukacyjny: Śladami Naszych Odpadów – YouTube
DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

3.11.2021
1_Budowa boisk wielofunkcyjnych przy SP 1 w Gryfowie Śląskim 2_Dofinansowanie z PFRON – Klub Seniora 3_Dofinansowanie z Programu Senior+ utworzenia Klubu Senior+ 4_Dofinansowanie z Programu MALUCH+ 2021 5_Dotacja celowa na Żłobek Miejski 6 Dofinansowanie Przebudowa ulicy Lipowej w Gryfowie Śląskim 7 Dofinansowanie Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior+ w Gryfowie Śląskim  8 Dofinansowanie_Przebudowa kanalizacji ul. Wojska Polskiego w Gryfowie Śląskim 9 Dofinansowanie_Przebudowa ul. Lipowej w Gryfowie Śląskim
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

3.03.2021
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH obowiązuje od 25 maja 2018 r. Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach na jakich przetwarzamy dane: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, z siedzibą Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, ul. Rynek 1, tel. 75 781 35 52, e-mail: sekretariat@gryfow.pl 2) Wyznaczono inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, którym jest spółka Leśny & Wspólnicy sp. z o.o., w której jako osobę kontaktową wyznaczono Oskara Manowieckiego, z inspektorem można się skontaktować e-mail: iod@lesny.com.pl 3) Pani/Pana dane będą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź udzielonej zgody. 4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Gryfów Śląski przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora. 6)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.   7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86 9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
NAGRANIA OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

NAGRANIA OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

9.09.2020
 

Na skróty

Pobierz aplikację mobilną