Slider

Aktualności

Więcej aktualności
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Aktualności
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
12.07.2021
Ja już się spisałem, teraz kolej na Was Drodzy Mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski!! Olgierd Poniźnik Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Jednogłośne absolutorium  dla burmistrza Gryfowa.
Aktualności
Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Gryfowa.
30.06.2021
We wtorek, 29 czerwca odbyła się sesja zwyczajna absolutoryjna Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski. Obrady zorganizowano w sposób  hybrydowy, radni obradowali w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, goście uczestniczyli w obradach online. W sesji wzięło udział 15 radnych. Gościli na niej również przedstawiciele Powiatu Lwóweckiego: starosta Daniel Koko, przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Szczepańska oraz radna Helena Okulowska. Obrady rozpoczęto od zaprzysiężenia nowego radnego Marka Sieradzkiego, który 13 czerwca wygrał wybory uzupełniające w okręgu wyborczym Wieża-Proszówka. Głównym tematem obrad był Raport o stanie Gminy Gryfów Śląski za rok 2020 oraz przyjęcie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2020 r. Raport był wyjątkowy, gdyż dotyczył roku naznaczonego pandemią covid-19, w związku z czym, po przedstawieniu dokumentu przez burmistrza, pojawiło się sporo pytań. Radni pytali m. in. o realizację programu turystycznego zagospodarowania gminy, wieloletni program gospodarki wodno-ściekowej, poruszono problem monitorowania najbardziej newralgicznych miejsc w gminie, w których mieszkańcy nielegalnie gromadzą odpady. Pytano też o wydatki na kulturę w tym trudnym okresie, a także o miejsce dla młodzieży, którego brakuje w naszym mieście, tu burmistrz zaprosił radnych do debaty i wypracowania wspólnego pomysłu w tym temacie.  Po dyskusji nad Raportem  podjęto uchwałę w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śl. Uchwalę przegłosowano bezwzględną większością głosów – 14 za przy jednym wstrzymującym się. Kolejnym punktem sesji było przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i  Miasta Gryfów Śląski oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2020 r. Sprawozdania przedstawili skarbnik Marek Kurec  oraz burmistrz Olgierd Poniźnik. Po wysłuchaniu wystąpień przedstawiono pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące sprawozdania. Także pozostałe komisje stałe Rady Miejskiej przedstawiły pozytywne opinie dotyczące wykonania budżetu za rok 2020. Następnie podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz w sprawie absolutorium dla burmistrza za 2020 r. Radni udzielili burmistrzowi absolutorium jednogłośnie.
Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie.
Aktualności
Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie.
28.06.2021
d 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Co to oznacza? Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym. Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy. Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający: 1) imię i nazwisko wraz ze zdjęciem, 2) numer identyfikatora oraz hologram, 3) nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego, 4) podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora, 5) okres, na jaki identyfikator został wystawiony. W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można sprawdzić na kilka sposobów: poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/ , poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza, w przypadku wątpliwości o pomoc w weryfikacji można także poprosić policję. Spis metodą wywiadu bezpośredniego w terenie prowadzony jest przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem standardowych zaleceń sanitarnych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami. W trakcie przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich rachmistrz spisowy powinien bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa. Jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego. Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie wywiązali się z obowiązku przekazania danych przez Internet, aby uczynili to, nie czekając na telefon bądź wizytę rachmistrza. Spisać można się logując na stronie https://spis.gov.pl lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej: 22 279 99 99. Wszystkie osoby, które samodzielnie spiszą się przez Internet, mogą wziąć udział w loterii. Tę możliwość mają tylko i wyłącznie osoby, które dokonały samospisu internetowego.
K O M U N I K A T

K O M U N I K A T

30.07.2021 Aktualności
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że w dniu 1 sierpnia 2021 roku (niedziela), o godz.17.00 na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania. W ramach treningu zostaną włączone syreny alarmowe i wyemitowany sygnał: – „Ogłoszenie alarmu” (modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut). Wyemitowanie sygnału akustycznego w czasie trwania treningu będzie jednocześnie upamiętniało 77 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.  Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 274  Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08 lipca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia treningu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego.                                                                                                                          Burmistrz Gminy i Miasta                                                                                                                           /-/Olgierd Poniźnik
Skargi i wnioski w UGiM Gryfów Śląski

Skargi i wnioski w UGiM Gryfów Śląski

30.07.2021 Aktualności
Uprzejmie informuję, że na niniejszej stronie w zakładce „Moje miasto” w podzakładce „Skargi i wnioski” umieszczono informację o sposobie składania i rozpatrywania skarg, wniosków, uwag, postulatów do Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.                                                                                                           z poważaniem                                                                                                           Olgierd Poniźnik                                                                                                           Burmistrz Gminy i Miasta                                                                                                           Gryfów Śląski
# SZCZEPIMY SIĘ

# SZCZEPIMY SIĘ

29.07.2021 Aktualności
SZANOWNI PAŃSTWO   W trosce o zdrowie Państwa i Państwa najbliższych wspólnie z Zarządami OSP w Gryfowie Śląskim i Proszówce oraz Księdzem Dziekanem Krzysztofem Kurzeją – Burmistrz Gminy  i Miasta Gryfów Śląski uruchamiają dodatkowe punkty szczepień szczepionką Johnson – Johnson w niedzielę 1 sierpnia 2021r. w następujących miejscach :   – w godz. 9 00 – 13 00 obok Kościoła Parafialnego w Gryfowie Śląskim ( skwer od strony zakrystii ) – w godz. 15 30 – 17 00 na wzgórzu Św. Anny w Proszówce podczas uroczystości odpustowych. Serdecznie zapraszamy osoby chętne do zaszczepienia się i prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.   ZASZCZEP SIĘ UCHRONISZ SIĘ PRZED COVID 19 URATUJESZ KOMUŚ ZYCIE, ZYSKASZ SPOKÓJ – TY I TWOI BLISCY BĘDĄ BEZPIECZNI   Zarząd Ochotniczej                            Ksiądz                                                Olgierd Poniźnik Straży Pożarnej                                  Krzysztof Kurzeja                             Burmistrz w Gryfowie Śląskim                          Dziekan Dekanatu                           Gminy i Miasta i w Proszówce                                    Gryfów Śląski                                     Gryfów Śląski
Zaczęły się prace związane z  przebudową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ulicy Lipowej w Gryfowie Śląskim.

Zaczęły się prace związane z przebudową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ulicy Lipowej w Gryfowie Śląskim.

27.07.2021 Aktualności
W zakresie: Przebudowy kanalizacji deszczowej o łącznej długości 290,5 m Wpusty i przykanaliki deszczowe o długości 32,8 m Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 92,4 m Przyłącze sanitarne o długości 6,5m Budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 219,6 m Przyłącza wodociągowe o łącznej długości 35,3m Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych HEMAX Henryk Wasilewski z Mirska. Całkowity koszt zadania wyniesie 476 000,00 zł. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do wzięcia udziału „PolskoCzeskim festiwalu smaków” który odbędzie się w Jeleniej Górze przy terenach zielonych przy ul. Wiłkomirskiego dnia 14.08.2021r. (sobota)

16.07.2021
Aktualności

Promocja gminy

Gryfów Śląski z lotu ptaka
Kościół św Jadwigi w Gryfowie Śląskim
Ratusz Miejski w Gryfowie Śląskim
Historia Gryfowa Śląskiego laserem pisana

Warto wiedzieć

Więcej
Od 1 lipca nowy obowiązek. Uwaga! Kto tego nie zgłosi, może dostać karę.

Od 1 lipca nowy obowiązek. Uwaga! Kto tego nie zgłosi, może dostać karę.

18.06.2021
Od 1 lipca rusza zbieranie danych do bazy gromadzącej informacje o tym, jak Polacy ogrzewają swoje domy. Obowiązek ewidencji dotyczy milionów właścicieli nieruchomości, a kto nie zgłosi się w terminie, może zostać ukarany. Kto będzie musiał zgłosić się do gminy? Każda osoba, która ma w domu piec, kocioł grzewczy, kominek czy na przykład kuchnię węglową. W razie wątpliwości trzeba będzie sięgnąć do katalogu urządzeń, które muszą zostać wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W przypadku domów wielorodzinnych obowiązek zgłoszenia spoczywa na wspólnocie mieszkaniowej czy spółdzielni, właścicielu czy zarządcy budynku. Moduł deklaracji online( aktywny od 1 lipca 2021 r. )      
Inwentaryzacja źródeł ciepła

Inwentaryzacja źródeł ciepła

9.06.2021
Szanowni Państwo, Na terenie Gminy Gryfów Śląski jest prowadzona kompleksowa inwentaryzacja źródeł ciepła. W związku z tym prosimy wszystkich mieszkańców o wypełnienie ankiety, która pozwoli na inwentaryzację źródeł ogrzewania wszystkich budynków /lokali mieszkalnych /lokali użytkowych znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Obowiązek wykonania inwentaryzacji nałożył na gminy Samorząd Województwa Dolnośląskiego (Program Ochrony Powietrza przyjęty uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego). Badanie ankietowe pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza oraz przyczyni się do poszerzenia aktualnego stanu wiedzy na temat rozmieszczenia źródeł niskiej emisji na terenie naszej Gminy, a także do pozyskania niezbędnych danych w celu ubiegania się o środki finansowe na likwidację źródeł niskiej emisji tzw. „kopciuchów”. Badanie ankietowe nie jest działaniem kontrolującym stan systemów grzewczych oraz jakości stosowanych paliw w gospodarstwach domowych, ma charakter wyłącznie informacyjny. Mieszkańcy będą mogli wypełnić ankietę w dogodnej dla siebie formie: formie papierowej, ankieta online – Kliknij i uzupełnij ankietę formie elektronicznej pobierając: Ankieta do pobrania Wypełnioną ankietę należy dostarczyć w terminie do 30 września 2021 r. na jeden ze wskazanych sposobów: do Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski (skrzynka podawcza) ul. Rynek 1; e-mailem na adres: sekretariat@gryfow.pl; pocztą na adres: Urząd Gminy Miasta Gryfów Śląski, ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Ewentualne pytania można zadawać pod numerem telefonu 75/ 78 11 267 Brak informacji na temat użytkowanego źródła ciepła może skutkować brakiem możliwości uzyskania dofinansowania na jego wymianę!   Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski                                                                                    Olgierd Poniźnik
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

3.03.2021
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH obowiązuje od 25 maja 2018 r. Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach na jakich przetwarzamy dane: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, z siedzibą Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, ul. Rynek 1, tel. 75 781 35 52, e-mail: sekretariat@gryfow.pl 2) Wyznaczono inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, którym jest spółka Leśny & Wspólnicy sp. z o.o., w której jako osobę kontaktową wyznaczono Oskara Manowieckiego, z inspektorem można się skontaktować e-mail: iod@lesny.com.pl 3) Pani/Pana dane będą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź udzielonej zgody. 4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Gryfów Śląski przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora. 6)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.   7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86 9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
NAGRANIA OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

NAGRANIA OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

9.09.2020
 

Na skróty

Pobierz aplikację mobilną