Bischofswerda

Strona www: www.bischofswerda.de

Bischofswerda to miasto położone w południowo-wschodniej części  Republiki Federalnej Niemiec, w landzie Saksonia, pomiędzy  Dreznem a Bautzen, na starej trasie handlowej z Miśni do Drezna i dalej na Śląsk i do Polski. Położone jest na wysokości 290 m.n.p.m. w środku Łużyckiego Kraju Górskiego nad rzeką Wesenitz.
Bischofswerda, nazwa serbska Biskopcy, jest również zwana „ Bramą do Górnych Łużyc“.

Akt partnerstwa został podpisany 15 czerwca 1996r.w Bischofswerdzie, podczas Święta Miasta Bischofswerdy „Dni Taczek”. Została ona podpisana przez Burmistrza Gryfowa Śląskiego Ryszarda Reszke i Nadburmistrza Bischofswerdy Andreasa Erlera. Uchwały Rady Miejskiej Gryfów Śląski z dnia 07 czerwca 1996r. i uchwała Rady Miejskiej Bischofswerdy z dnia 28 maja 1996r. stanowią część składową aktu.

Współpraca pomiędzy naszymi miastami odbywa się w sferze gospodarczej, wymiany młodzieży, współpracy straży pożarnej, współpracy kulturalnej i sportowej. 30.09.2010r. Gimnazjum w Gryfowie Śląskim i Gimnazjum w Bischofswerdzie podpisało umowę współpracy pomiędzy obiema szkołami.

Obecnie wspólnie z miastem Bischofswerda realizowany jest projekt  Europejskie Centrum Kulturalno – Informacyjne. Będzie to nowoczesna placówka łącząca w sobie bibliotekę, muzeum, salę wystawową i siedziby organizacji pozarządowych. Budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a jego położenie w pobliżu centrum miasta sprawi, że będzie jednym z najważniejszych punktów Gryfowa Śląskiego. W ramach projektu realizowane są wspólne działania z miastem Bischofswerda, które po zakończeniu jego realizacji będą kontynuowane.