Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski

Dane teleadresowe:

Adres: ul. Kolejowa 44, 59-620 Gryfów Śląski
Kontakt: Telefon +75 78-13-387, fax: +75 78-13-180
Dyrektor: Marzena Wojciechowska. Telefon +75 78-13-387
e-mail: biblioteka.gryfow@gmail.com
Strona www: www.biblioteka.gryfow.pl
Facebook: www.facebook.com/biblioteka.gryfow

Czynna w godzinach:
• poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00–17.00
• w środy 9.00–15.00
• w soboty 9.00–13.00 – pierwsza i ostatnia sobota miesiąca (podczas wakacji nieczynna)

Lokal przystosowany jest do użytku dla osób niepełnosprawnych.

Informacje:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski  została utworzona na mocy uchwały nr XIV/113/2000 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 kwietnia 2000 r.
Działa jako  samodzielna instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną i własny statut zatwierdzony w/w uchwałą. Terenem działania biblioteki jest miasto i gmina Gryfów Śląski.
Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, a nadzór merytoryczny Biblioteka Powiatowa we Lwówku Śląskim.
Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców gminy, służy rozwijaniu i zaspokajaniu ich potrzeb czytelniczych i informacyjnych oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

Do głównych zadań biblioteki należy:

 1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
 2. Obsługa czytelników, przede wszystkim poprzez udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej.
 3. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
 4. Gromadzenie i opracowywanie materiałów informacyjnych zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny i gospodarczy gminy.
 5. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom chorym i niepełnosprawnym.
 6. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych  baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.
 7. Koordynacja działalności usługowej bibliotek (filii wiejskich) na terenie gminy.
 8. Udzielanie bibliotekom filialnym pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowym realizowaniem przez nie zadań statutowych.
 9. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie czytelnictwa i zaspokajania potrzeb kulturalnych i oświatowych społeczności miasta i gminy.
 10. Prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i gminy.

Biblioteka podejmuje także  inne zadania dla zaspokajania potrzeb czytelników i środowiska lokalnego. M. in. prowadzi działalność wydawniczą.
Przy bibliotece działa Grupa Literacka „Metafora” oraz Dyskusyjny Klub Książki „Nie-poczytalni”.

Struktura organizacyjna biblioteki:

 • Wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych,
 • Oddział Dziecięco-Młodzieżowy,
 • Redakcja Kuriera Gryfowskiego,
 • Filia w Uboczu,
 • Filia w Rząsinach,

Godziny otwarcia filii Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim:

FILIA W UBOCZU
Ubocze 82, tel. +75 78-13-716

Czynna w godzinach:
• poniedziałek: 15:00-20:00
• wtorek: 14:00-19:00
• środa: nieczynne
• czwartek: 15.00-20.00
• piątek: 15:00-20:00
W soboty biblioteka nieczynna

FILIA W RZĄSINACH
Rząsiny 95, brak telefonu

Czynna w godzinach:
• poniedziałek: nieczynne
• wtorek: 9:00-15:00
• środa: 15.00–19.00
• czwartek: 15:00-20:00
• piątek: 9.00–16.00
W soboty biblioteka nieczynna