Straż Miejska

Straż Miejska Straż Miejska wykonuje zadania z zakresu porządku publicznego wynikającego z ustaw i aktów prawa miejscowego.

Przeprowadza kontrole:

 • sanitarno – porządkowe posesji prywatnych, zasobów komunalnych i spółdzielczych na terenie miasta i gminy,
 • prowadzenia handlu na terenie targowiska miejskiego i poza targowiskiem,
 • sklepów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych,
 • terenów przyległych do szkół,
 • oznakowania drogowego, powierzchni pod działalność gospodarczą,
 • budynków grożących zawaleniem.

 

Zabezpiecza porządek podczas imprez kulturalnych, uczestniczy w interwencjach nakłada mandaty za wykroczenia.

 

Dane teleadresowe:

Straż Miejska
Rynek 1
parter ratusza pok. Nr 4
59 – 620  Gryfów Śląski

Pracownicy:

 • Marek Madeksza – Komendant Straży Miejskiej
  Telefon: (75) 78 13 318, 602 374 542
  email: straz@gryfow.pl
 • Wilhelm Gałucha – Inspektor Straży Miejskiej
  Telefon: (75) 78 13 318, 606 603 885
  email: straz@gryfow.pl