Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części miasta Gryfów Śląski – obszar planistyczny A

  1. Uchwała nr. XLI/152/05 z dnia 25 stycznia 2005 r.
  2. Duża mapa część wschodnia (6MB)

  1. Uchwała nr. XXIII/115/12 z dnia 30 października 2012 r.
  2. Obszar1 rysunek1 (48 MB)
  3. Obszar1 rysunek2 (6,7 MB)