Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim

Adres: ul. Uczniowska 17, 59-620 Gryfów Śląski

Telefony: (75) 78 13 486, (75) 78 13 907

Dyrektor: Jadwiga Hawryluk

Zastępca dyrektora: Mariola Kotowicz

Strona www: www.spgryfow.internetdsl.pl

Email: sekretariat_sp1@gryfow.pl

 

Historia Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim

1 września 1959 roku odnotowano istnienie Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim. Dyrektorował jej wówczas Marian Pukielowski. Dokładnie rok później w obecnym budynku szkoły rozległ się po raz pierwszy dźwięk dzwonka, wzywającego uczniów na zajęcia. Dyrektorka w tym czasie była Zofia Leśniowska. Do roku 1973, kiedy to utworzono Zbiorczą Szkołę Gminną, dyrektorami byli:
– Stefan Głoguś (1963 -1965);
– Władysław Czarnecki (1965 – 1971);
– Kazimiera Pietraszko (1971 -1973);
W roku 1973 dyrektorem szkoły został Edward Efinowicz. To właśnie on przyczynił się do nadania szkole imienia Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP. Wraz z imieniem otrzymaliśmy także sztandar, który do dziś jest bardzo ważną wizytówką szkoły.

 

W roku 1980 kolejnym dyrektorem szkoły został Aleksander Rosik. Po nim placówka zarządzali: Henryk Czuj, Edward Bułkowski i Bogumiła Jaszkiewicz.
W roku 1986 role dyrektora szkoły powierzono Dariuszowi Zatońskiemu. W roku 1987 Zbiorczą Szkołę Gminną przekształcono w Szkołę Podstawową nr 1. Rok 1999 był rokiem przełomowym, nie tylko dla naszej szkoły, ale dla wszystkich placówek oświatowych. W tym roku, bowiem weszła w życie reforma szkolnictwa, która zamieniła podstawowe szkoły ośmioklasowe na sześcioklasowe i wprowadziła gimnazja. W tym tez roku mury naszej szkoły opuścili ostatni ósmoklasiści.

 

Szkoła nasza jest placówka nowoczesną. Posiadamy pracownię komputerową, multimedialne centrum edukacyjne w bibliotece szkolnej, skomputeryzowany system wypożyczania książek. Dzieci maja możliwość nauki dwóch języków obcych – angielskiego i niemieckiego. Dzięki staraniom dyrektora szkoły oraz nauczycieli maja tez możliwość rozwijać swe zainteresowania, poprzez udział w licznych kołach: ekologicznym, historycznym, językowym, matematycznym, kronikarskim, edytorskim wokalnym, informatycznym, tanecznym, katechetycznym, plastycznym, dramatycznym i sportowym.

 

Efekty wspólnej pracy uczniów i nauczycieli widoczne SA na różnego rodzaju konkursach, gdzie uczniowie zostają laureatami lub otrzymują wyróżnienia. A są to konkursy nie tylko o zasięgu gminnym, czy powiatowym, ale również wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. W roku 2002 z uwagi na szczególne rezultaty pracy z uczniami, naszej szkole przyznano certyfikat Szkoły Wspierania Uzdolnień.

 

Nowoczesność naszej szkoły to także szczególna troska o rozwój myślenia ekologicznego uczniów, dbanie o własne środowisko. Uczymy, jak segregować odpady, jak ratować drzewa, jak pomóc przyrodzie, by nie stała się tylko ilustracją w starej książce. Działania proekologiczne doczekały się w 2005 roku uznania Ministra Ochrony Środowiska.
Naszej szkole nieobca jest działalność kulturalna na rzecz środowiska. Wraz z Miejsko -– Gminnym Ośrodkiem Kultury i Urzędem Gminy i Miasta uczestniczymy w przygotowaniu różnych imprez środowiskowych: Festynu wielkanocnego tradycyjnych Kwisonaliów, bierzemy udział w obchodach świąt państwowych.

 

Dziś, w ramach Unii Europejskiej, coraz bardziej realna staje się współpraca międzynarodowa. Nasza szkoła współpracuje z niemiecki miastem Bischofswerdą i czeskim miastem Respenavą. 27 września 2007 roku pan dyrektor – Dariusz Zatoński – uroczyście podpisał umowę o współpracy właśnie z Respenavą.