Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Dane teleadresowe:
Adres: ul. Kolejowa 33A, 59-620 Gryfów Śląski

Biuro tymczasowe na czas modernizacji siedziby: Ubocze 300 II piętro

 

Telefon: +75 78-12-900,  +75 74-12-926

Dyrektor: Anna Michalkiewicz, Telefon: 75 78-12-900

e-mail: mgok@gryfow.pl
Strona internetowa: www.mgok.gryfow.pl
Facebook: www.facebook.com/mgokgryfow

 

Godziny urzędowania:

biuro codziennie: 8.00 – 16.00

 

Krótki opis działalności:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim utworzony został w wyniku podziału na mocy uchwały nr XIV/113/2000 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 kwietnia 2000 r.
M-GOK prowadzi działalność zakresie inspirowania mieszkańców gminy – ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży – do uczestnictwa w życiu kulturalnym.
Tworzy warunki do rozwoju talentów twórczych oraz twórczości kulturalnej. Ponadto organizuje wiele interdyscyplinarnych przedsięwzięć, w tym: imprezy kulturalne, wystawy, koncerty, plenery, itp.