11.12.2018
Agnieszka Muszka

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

W związku z upływającą w 2019 roku kadencją Sołtysów i Rad Sołeckich zostaną przeprowadzone nowe wybory tych organów na nową kadencję 2019-2024.

Akt wyborczy zostanie zgodnie z sołecką ordynacją wyborczą poprzedzony przedwyborczymi zebraniami wiejskimi, które odbędą się wg. poniższego harmonogramu.

HARMONOGRAM PRZEDWYBORCZYCH ZEBRAŃ WIEJSKICH

1)         WOLBROMÓW , 20 stycznia 2019r. godz. 11:00 , świetlica wiejska

2)         RZĄSINY, 20 stycznia 2019r., godz. 13:15, świetlica wiejska

3)         UBOCZE, 20 stycznia 2019r., godz. 15:00, świetlica wiejska

4)         MŁYŃSKO, 27 stycznia 2019r., godz. 10:15, świetlica wiejska

5)         PROSZÓWKA, 27 stycznia 2019r., godz. 14:00, świetlica wiejska

6)         WIEŻA, 27 stycznia 2019r., godz. 16:00, świetlica wiejska

7)         KRZEWIE WIELKIE, 27 stycznia 2019r., godz. 18:00, świetlica wiejska

 

            Na zebraniach tych przedstawione będzie sprawozdanie kadencyjne Sołtysa i Rady Sołeckiej za lata 2015-2019, sołecka ordynacja wyborcza oraz dokonany zostanie wybór Sołeckiej Komisji Wyborczej.

            Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich odbędą się w dniu 10 lutego 2019 r.

Siedziby lokali wyborczych oraz godziny głosowania zostaną ustalone na w/w zebraniach wiejskich i podane do publicznej wiadomości.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty