Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2021 – 2030

 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020