RIPOK

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gryfów Ślawski zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest  Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu ul. Bazaltowa 1