Informacje w pigułce

1. POWIERZCHNIA I POŁOŻENIE:

Gmina Gryfów Śląski leży w południowo- zachodniej części Województwa Dolnośląskiego, w zachodniej części Powiatu Lwóweckiego. Miasto i gmina Gryfów Śląski rozpościera się na Pogórzu Izerskim, jest położone na wysokości 325 m n.p.m. Przez gminę przepływa rzeka Kwisa, w której górnym biegu między Leśną a Gryfowem znajdują się zbiorniki zaporowe, na terenie gminy- Jezioro Złotnickie. Gmina Gryfów Śl. zajmuje powierzchnię 6661 ha.

 

2. LUDNOŚĆ:

Gminę zamieszkuje ok. 9400 osób, z tego ok. 6400 w mieście, pozostali 3000 w  ( dane na dzień 31.03.2019 )
7 sołectwach: Krzewie Wielkie, Młyńsko, Proszówka, Rząsiny, Ubocze, Wieża oraz Wolbromów.

 

3. HISTORIA GRYFOWA ŚLĄSKIEGO:

Nie można dokładnie ustalić dokładnej daty powstania miasta, ponieważ nie zachowały się żadne wiarygodne dokumenty na ten temat. W roku 1242 Bolesław Rogatka miał nadać Gryfowowi prawa miejskie na wzór zachodni. Ważną datą w historii miasta jest 23.08.1354r., kiedy to Bolko II – książę świdnicko – jaworski nadał miastu szereg praw, sporządzonych według prawa lwóweckiego.
Prawa miejskie w zasadniczy sposób podniosły rangę Gryfowa i przyczyniły się do szybkiego wzrostu zamożności i znaczenia miasta. Piętnaste stulecie przyniosło szereg klęsk w postaci burz, powodzi, epidemii, susz i pożarów. Trwające z przerwami od 1427 do 1431 wojny husyckie stały się również przyczyną wielu zniszczeń
Wiek XVI jest dla Gryfowa, jak i dla całego Śląska okresem spokoju i prosperity. Bogacące się rozbudowane miasto stanowiło znaczną atrakcję dla wszelkiego rodzaju rzemieślników. Interesy miasta wykraczały nawet poza jego granicę. Najważniejszym czynnikiem miastotwórczym był dla Gryfowa handel. Zapoczątkowane szczęśliwie przez burmistrza Mateusza Rothe w 1555 r. kontakty handlowe m. in. z Holandią, Augsburgiem i Lipskiem dawały coraz wyższe obroty.
Z tego okresu pochodzi unikalna kaplica nagrobna Schaffgotschów, właścicieli zamku Gryf i pobliskich miejscowości, kiedy to w latach 1584-85 zmarło pięć osób z rodu. Kaplica znajduje się w kościele parafialnym.
W połowie XVII w. notujemy już 26 domów handlowych, zawierających poważne transakcje wewnątrz kraju i za granicą. Powstanie manufaktur w 1764 r. przeobraża drobną produkcję chałupniczą w formy bardziej zorganizowane. Zakłady uruchomiły produkcję adamaszku lnianego, tkanin.. Okres wojen napoleońskich nie przysporzył mu większych strat, choć niewątpliwie dokuczyły mieszkańcom przechodzące wojska, które nakładały uciążliwe obowiązki zakwaterowania i zaopatrzenia w żywność żołnierzy. Również pomimo znacznych rozruchów podczas Wiosny Ludów, które trwały do połowy XIX wieku znaczenie Gryfowa jako ośrodka przemysłowego nie malało. W 1865 r. Gryfów otrzymał połączenie kolejowe z Jelenią Górą, Lwówkiem, Świeradowem i Zgorzelcem, a także linię telegraficzną. Najnowocześniejszą wówczas centralę telefoniczną firmy „SIEMENS” zainstalowano w 1927r. (zastąpiona została ostatnim osiągnięciem firmy ITT w roku 1996r.).
W czasie hiperinflacji od 1919 r. do 1924 r. Miejska Kasa Oszczędności emitowała gryfowskie monety i banknoty zastępcze. Po pożarze wieży ratuszowej w roku 1929 uległ zmianie jej wygląd zewnętrzny zastosowana przy budowie i zachowana do dnia dzisiejszego konstrukcja żelbetonowa była jedną z pierwszych tego typu na Dolnym Śląsku.
W 1996 r. przyjęto dla gminy historyczne barwy (niebiesko-żółte) Górnych Łużyc, których wschodnia granica rozpoczynała się na Kwisie.

 

3. WALORY TURYSTYCZNE I ATRAKCJE:

Pięknym zakątkiem jest Jezioro Złotnickie. Przestronna plaża i łagodne zejście do jeziora, zapraszają do wypoczynku, uprawiania sportów wodnych i wędkowania oraz pieszych wędrówek i jazdy na rowerze. Przez teren gminy Gryfów Śląski przebiega wiele ciekawych turystycznych szlaków pieszych i rowerowych.
Oprócz walorów krajobrazowych gmina Gryfów Śląski może poszczycić się ciekawymi zabytkami. Najciekawszym z nich jest późnogotycki kościół św. Jadwigi z XV w.  Wykonany z drewna ołtarz główny zdobią symbole Cierpliwości, Miłosierdzia, Roztropności, Nadziei, Sprawiedliwości i Męstwa. Na uwagę zasługuje unikalne epitafium rodziny Schaffgotschów. To wykute w piaskowcu dzieło, przedstawiające postacie Jana Schaffgotscha, jego żony Magdaleny, syna Ulryka i córkę Magdalenę z mężem Krzysztofem w ich naturalnej wielkości jest jednym z nielicznych dzieł powstałych na Dolnym Śląsku w epoce renesansu.

Innym cennymi obiektami kulturowymi Gminy Gryfów Śląski są:

 

 • układ urbanistyczny historycznej części miasta z licznymi zabytkowymi kamieniczkami i ratuszem,
 • kościół św. Wawrzyńca w Gryfowie Śl.,
 • ruiny zamku „Gryf” oraz kaplica Leopolda w Proszówce,
 • ruiny zamku rodu Talkenbergów w Rząsinach,
 • pałac z pierwszej połowy XIX wieku wzniesiony w miejscu istniejącego tu renesansowego dworu  z XVI wieku w Rząsinach,
 • kościół parafialny wzniesiony w XVIII wieku w Rząsinach,
 • ruiny gotyckiego kościoła z XIV/XV w Rząsinach,
 • kościół Nawiedzenia NMP z 2 połowy XVI w. z zachowanym drewnianym stropem, renesansowym ołtarzem drewnianym z 1623, amboną (1589) i epitafiami w Uboczu,
 • XIX-wieczny pałac z parkiem typu swobodnego w Wolbromowie,
 • Ruiny Zamku „Gryf ” z XII w . w Proszówce,
 • Kaplica  Św. Anny w Proszówce.

 

4. ISTNIEJĄCE KONTAKTY GMINY Z INNYMI KRAJAMI

 1. Gmina Gryfów Śląski i Miasto Bischofswerda (Niemcy) podpisały w czerwcu 1996 r. Akt partnerstwa. Od tamtej pory rozwija się szeroka współpraca w wielu dziedzinach. Poza tym nawiązała się poprzez Saksońskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bischofswerdzie współpraca w sferze gospodarczej. Odbywa się również wymiana młodzieży, mająca na celu nawiązanie przyjaźni wśród młodzieży partnerskich miast i rozpowszechnienie znajomości języka niemieckiego.
 2. Gmina Gryfów Śląski i Miasto Raspenava (Czechy) podpisały 26 stycznia 1999r.  Akt partnerstwa. Obecnie pomiędzy Bischofswerdą, Gryfowem Śląskim, Raspenavą odbywa się współpraca trójstronna.
 3. Gmina Gryfów Śląski  oraz Gmina Gryfice podpisały 13 czerwca 2008r. umowę o wzajemnej współpracy. Gminy zadeklarowały współpracę w następujących dziedzinach:

kultury, sportu, oświaty, samorządu, zarządzania gminą oraz promocji regionów.

 

Władze gminy Gryfów Śląski podjęły szereg działań aby  promować się poza jej granicami min. poprzez włączenie gminy do struktur Euroregionu Nysa, Związku Gmin „Kwisa” oraz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

 

4. KWISONALIA

Sztandarową imprezą, która corocznie odbywa się w Gryfowie Śląskim są Kwisonalia.
Jest to cykliczne Święto Miasta. Nazwa święta nawiązuje do przepływającej przez Gryfów rzeki Kwisy.
Trzydniowy blok imprez kulturalno rozrywkowych odbywa się w niecodziennej scenerii. Na specjalnie do tego celu przygotowanym kilkuhektarowym, malowniczo położonym nad rzeką terenie organizowane są występy estradowe znanych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej, imprezy sportowe i rekreacyjne m. in. Bieg Gryfitów. Jednym ze specyficznych konkursów jest przeprawa przez Kwisę – „ na czym kto może”. Odbywają się również zawody wędkarskie dla dorosłych i dzieci.
Kwisonalia to okazja do wręczenia „Złotych Rybek” dla osób szczególnie zasłużonych dla Gryfowa i rzeki Kwisy.

 

5. GOSPODARKA

Gryfów Śląski jest gminą o charakterze rolniczym. W mieście w sferze gospodarczej dominuje przemysł i pokrewne formy działalności gospodarczej, a także usługi- handel i gastronomia, rzemiosło i drobna wytwórczość. Z kolei na terenach wiejskich dominuje rolnictwo i towarzyszące funkcje przetwórcze i agroturystyczne, również rzemiosło i drobna wytwórczość. W gminie Gryfów Śląski wśród jednostek prowadzących działalność gospodarczą przeważają przedsięwzięcia sektora prywatnego – 96% firm działających na terenie Gryfowa to firmy prywatne. Na terenie gminy funkcjonuje 16 zakładów zatrudniających powyżej 10 osób, wśród największych przedsiębiorstw należy wymienić: Zakład Mięsny Darek i Marek Niebieszczańscy oraz F.F. „POLMEX” w Proszówce,  dzięki którym nasza gmina znana jest zarówno w kraju jak i zagranicą.
Wyroby z Zakładów Mięsnych Niebieszczańscy promują naszą gminę , powiat i region .
Dogodne położenie przy znaczących szlakach komunikacyjnych sprawia, że Gryfów Śląski jest pod tym względem bardzo atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów. Gmina leży bardzo blisko granicy z Niemcami (do granicy w Jędrzychowicach jest 36 km) i Czechami ( do granicy w Czerniawie Zdroju jest 15 km), co umożliwia ekspansję na rynki Unii Europejskiej. Gryfów ma możliwości obsługi znaczącego segmentu rynku lokalnego – w promieniu 30 km, w obrębie dobrych połączeń komunikacyjnych zamieszkuje ok. 200.000 ludzi. W pobliżu gminy znajdują się duże ośrodki miejskie zapewniające rynki zbytu. Od stolicy powiatu- Lwówka Śl. gminę dzieli 18 km,  Jelenia Góra położona jest 29 km od Gryfowa Śl., do stolicy województwa Wrocławia jest 134 km, z kolei do Drezna 140 km, a Berlina  296 km . W Gminie Gryfów Śląski krzyżują się następujące połączenia komunikacyjne: droga krajowa nr 30 Jelenia Góra- Zgorzelec, drogi wojewódzkie: nr 360 Gryfów Śl.- Świecie, nr 361 Radoniów- Świeradów Zdrój, nr 364 Gryfów Śl.- Legnica, a także linia kolejowa na trasie Jelenia Góra – Węgliniec.

 

Gmina Gryfów Śląski posiada wiele atutów, które przyciągają inwestorów, przede wszystkim:

 

 • tereny pod inwestycje są dobrze przygotowane,
 • gmina ciągle się rozwija i ma doświadczenie w nawiązywaniu współpracy z osobami chcącymi zainwestować na jej terenie,
 • pomoc administracyjno- prawna w szybkim i sprawnym załatwieniu formalności z kupnem terenów budowlanych,
 • w gminie są niskie stawki podatków lokalnych;

 

Gmina Gryfów Śląski wyznaczyła pod inwestycje nieruchomości o różnych wielkościach zlokalizowane na terenie całej gminy, informacje na temat nieruchomości dostępne są na stronie internetowej Gryfowa www.gryfow.pl oraz w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski.