Wydział Techniczny – WT

Główne zadania wydziału:

 1. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o planowaniu przestrzennym,
 2. wykonywanie zadań z zakresu drogownictwa komunalnego,
 3. sprawowanie nadzoru nad zabytkami nieruchomymi znajdującymi sie na terenie gminy,
 4. wykonywanie zadań związanych z ochroną środowiska,
 5. organizacja i nadzór nad cmentarzami komunalnymi, targowiskami i parkingami miejskimi,
 6. prowadzenie spraw lokalowych, prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami w gminie,
 7. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych,
 8. prowadzenie promocji gospodarczej gminy,
 9. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 10. prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia,
 11. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Więcej informacji zawiera Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

 • PRACOWNICY WYDZIAŁU:

  • Jagiełło Kinga – Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami
   Telefon: (75) 78 12 954, pok. 10 B (I piętro)
   email: nieruchomosci@gryfow.pl
  • Kordalska Paulina – Inspektor ds. gospodarki odpadami
   Telefon: (075) 78 11 267, pok. 3 (parter)
   email: p.graczyk@gryfow.pl
  • Rozenbajger Krzysztof – Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
   Telefon: (75) 75 78 13 552 wew. 51, pok. 16 C (II piętro)
   email: ue@gryfow.pl
  •  Justyna Bentkowska – Referent ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa
   Telefon: (75) 78 11 267, pok. 3 (parter)
   email: j.bentkowska@gryfow.pl
  • Cichońska Sylwia – Inspektor ds. gospodarki gruntami, Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
   Telefon: (75) 78 11 266, pok. 10 B (I piętro)
   email: grunty@gryfow.pl
  • Agnieszka Rusnarczyk – Referent ds. gospodarki odpadami Telefon: (75) 78 12 952, pok. 3 (parter)
   email: a.rusnarczyk@gryfow.pl
  • Czapiga Barbara – Podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i pomocy materialnej dla uczniów
   Telefon: (75) 78 12 011, pok. 10 A  (I piętro)
   email: b.czapiga@gryfow.pl
  • Agnieszka Bocian – Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego
   Telefon: (75) 78 11 256, pok. 16 B (II piętro)
   email: gospodarka@gryfow.pl
  • Marek Apolinarski – Referent ds. drogownictwa
   Telefon: (75) 78 11 257, pok. 16 A  (II piętro)
   email: drogi@gryfow.pl
  • Wrona Bogdan – Inspektor ds. infrastruktury technicznej i budownictwa
   Telefon: (75) 78 11 256, pok. 16 B (II piętro)
   email: budownictwo@gryfow.pl
  • Monika Gałucha – Naczelnik Wydziału Technicznego
   Telefon: (75) 78 11 257, pok. 16 A  (II piętro)

email: m.galucha@gryfow.pl