Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Adres: ul. Kolejowa 42, 59-620 Gryfów Śląski

Telefony: (75) 78 13 484

Tel/Fax: (75) 78 13 412

Dyrektor: Małgorzata Uhornicka

Email: sekretariat@zbgkim.gryfow.pl

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku  od 7:00 do 15:00

Informacje:

W skład ZBGKiM wchodzą na prawach wydziałów trzy wyodrębnione organizacyjnie zakłady, znajdujące się na terenie gminy Gryfów Śl. :

  1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – ul. Kolejowa 42 
    tel. (75) 78 13 484
  2. Zakład Gospodarki Komunalnej – ul. Kolejowa 42
    tel. (75) 78 13 484
  3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji – ul. Jeleniogórska 6
    tel. (75) 78 13 413

Zakład działając zgodnie ze statutem świadczy usługi komunalne, zarządza w imieniu gminy komunalnymi zasobami mieszkaniowymi oraz prowadzi gospodarkę wodno-kanalizacyjną w Gminie. Oprócz usług statutowych wykonuje on również dodatkowe, odpłatne usługi remontowe , transportowe itp.
Kasa czynna w godz. 11:00 – 13:00.