02.02.2014
Agnieszka Muszka

Informacja dla osób niedosłyszących

Informacja dla osób  niedosłyszących

Informujemy, że w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim niżej wymienieni pracownicy posługują się językiem migowym i zostali wyznaczeni do obsługi interesantów niesłyszących:

a)      Dariusz Majchrowski – inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków  finansowych Ratusz pok. 16 II piętro tel. 75 7811257, fax 757813916, mail ue@gryfow.pl

b)      Agnieszka Muszka – inspektor ds. promocji gminy, współpracy z zagranicą – pracuje  w                         Centrum Informacji Turystycznej Pogórza Izerskiego – Rynek 33 tel. 757812944, fax 757813916, mail it@gryfow.pl

Drukuj/generuj pdf

Na skróty