Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC wykonuje zadania wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, współdziała z sądami rodzinnymi, ośrodkami adopcyjnymi, kościołami i związkami wyznaniowymi. Więcej informacji zawiera Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

 

Dane teleadresowe:

Adres:

Urząd Stanu Cywilnego, Działalność Gospodarcza

Rynek 1

II piętro ratusza pok. Nr 18

59 – 620  Gryfów Śląski

 

Telefony:

(75) 78 13 403

 

Poczta elektroniczna:

usc@gryfow.pl

 

Pracownicy:

Krystyna Samborska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego