Raspenava

Strona www: www.raspenava.cz

 

Raspenava miasto w północnych  Czechach, położone nad rzeką Smedą w bliskości masywu Gór Izerskich na wysokości 320 – 800 m n.p.m. Administracyjnie należy do Kraju Libereckiego i gminy Frydland. Położone jest w odległości ok.11 km od granicy z Polską.

 

Oficjalne podpisanie umowy o partnerstwie miast z Raspenavą (Czechy) nastąpiło 26.01.1999r. Inicjatywa współpracy wyszła  ze strony przedstawicieli Gryfowa Śląskiego. Rozpoczęto wówczas współpracę trójstronną w Euroregionie Nysa: Bischofswerda – Gryfów Śląski- Raspenava.

 

Współpraca obfituje we wszelkiego rodzaju spotkania i imprezy na bazie współpracy transgranicznej. We współpracę zaangażowane są: stowarzyszenia, szkoły podstawowe z terenu gminy, Gimnazjum, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna, Urząd Gminy i Miasta oraz wielu mieszkańców naszej gminy. Większość działań oparta jest o plany współpracy, które są konsultowane i uzgadniane na początku każdego roku kalendarzowego. Szczególnie aktywnie rozwija się współpraca dzieci i młodzieży (m.in. zawody i rozgrywki sportowe, rajdy, zabawy, obchody Dnia Dziecka). Zaowocowało to podpisaniem umowy o współpracy szkół podstawowych, w Gryfowie Śląskim i Raspenavie, w dniu 27.09.2007r. Wiele wspólnych przedsięwzięć jest realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne, również seniorzy spotykają się na wspólnych spotkaniach i balach.

 

Projekty realizowane do tej pory, to tzw. projekty miękkie, dotyczące współpracy transgranicznej społeczności lokalnych na działania polsko – czeskie.

 

Dzięki współpracy z Raspenavą w 2009 został zrealizowany projekt „ Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego” ,w ramach  którego zostało wyremontowane zabytkowe pomieszczenie gdzie mieści się Biuro Informacji Turystycznej oraz wydano materiały promocyjne.