Sekretarz

Jerzy Andrzejczak – Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Urodziłem się 24 marca 1953 r. we Wrocławiu, jestem absolwentem Wydziału Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu, ukończyłem Studium Prawno – Samorządowe w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Studium Samorządu i Gospodarki Terytorialnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zawodowo pracuję 36 lat w tym 21 lat w samorządzie terytorialnym pełniąc funkcje : Sekretarza, Naczelnika i Z–cy Burmistrza w Lubomierzu i od siedmiu lat Sekretarza w Gryfowie Śląskim. Jestem żonaty, mam dwóch synów  Piotra i Mateusza. Lubię – długie podróże samochodem, uprawiać kwiaty, fotografować.

Pracując na stanowisku Sekretarza Gminy i Miasta Gryfów Śląski odpowiadam za : oświatę, sprawy społeczne i prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim. W Wydziale organizacyjnym Urzędu załatwiamy następujące sprawy:

  1. Zarządzanie kryzysowe – sprawy p- pożarowe, p- powodziowe i inne zdarzenia kryzysowe
  2. Ewidencja ludności i dowody osobiste
  3. Informacja turystyczna i promocja gminy
  4. Obsługa kancelaryjna, techniczna i informatyczna Urzędu
  5. Obsługa Rady Miejskiej Gminy
  6. Oświata, zdrowie, wsparcie organizacji pozarządowych

Godziny pracy:

pok. nr 11 (II piętro)

poniedzialek 8.00 – 17.00

wtorek, środa, czwartek 7.30 – 15.30

piątek 7:30-14:30

Dane teleadresowe:

Telefon przez Sekretariat : 75 78 13 552
Telefon bezpośredni : 75 78 11 263
Telefon komórkowy: 667 777 142
E–mail : sekretarz@gryfow.pl