Wykaz organizacji pozarządowych

 

Ludowe Zespoły Sportowe ul. Kolejowa 33a , 59-620 Gryfów Śl. Prezes- Paweł Mizgier tel. 695 687 853 e-mail: rglzs_gryf@tlen.pl
Gminny Szkolny Związek Sportowy ul. Uczniowska 11, 59-620 Gryfów Śląski, Prezes- Krzysztof Babiak tel. 603 208 733, Sekretarz Waldemar Pasternak tel. 607 978 300 e-mail: szs_gryfow@op.plwww.republika.pl/szsgryfow
Gryfowski Klub Sportowy GRYF ul. Jeleniogórska 7a , 59-620 Gryfów Śl. Prezes GKS Andrzej Baderman tel. 500 266 641
Uczniowski Klub Sportowy ATLETA Rząsiny 94, 59-620 Gryfów Śląski Prezes Paweł Kaczmar tel. 604 662 027  e-mail: atletarzasiny@o2.pl
Uczniowski Klub Sportowy ZSOiZ ul. Kolejowa 16, 59-620 Gryfów Śląski Prezes Wojciech Matusewicz tel. (75) 78 13 454 e-mail: zsoiz.jp2@wp.pl
Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska”ul. Akacjowa 15A/13, 59-620 Gryfów Śląski Prezes- Krzysztof Gajewski tel. 507 828 309 e-mail: eski10@interia.pl
Polski Zawiązek Działkowców Okręgowy Zarząd w Legnicy Ogrody „Na Horyzoncie”oś. Horyzont, 59-620 Gryfów Śląski Prezes- Arkadiusz Cichoń tel. 669 775 771 e-mail: arkadiuszcichon@wp.pl
Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Legnicy „Sielanka”ul. Floriańska, 59-620 Gryfów Śląski Prezes- Elżbieta Gonczar tel. 663 374 329
Polski Związek Hodowców Gołębi Sekcja w Gryfowie Śl.Ubocze- byłe FMF „Ubocz” , 59-620 Gryfów Śląski Prezes- Andrzej Sieradzki tel. 533 588 548
Stowarzyszenie HOMO VIATOR ul. Kolejowa 16, 59-620 Gryfów Śląski Prezes Stowarzyszenia Iwona Grzelczak tel. 665 780 926 e-mail: anovig@o2.pl
Stowarzyszenie Klub Seniora Rząsiny 11, 59-620 Gryfów Śląski Prezes Dorota Proracka tel. 661 096 012 e-mail: dorota.proracka@o2.pl
Gryfowskie Towarzystwo Cyklistyczne ul. Kolejowa 44, 59-620 Gryfów Śląski Prezes- Jan Wysopal  tel. 883 090 329 e-mail: wyspojan@op.pl
Ochotnicza Straż Pożarna Gryfów Śląski do korespondencji ul. Floriańska 2, 59-620 Gryfów Śląski, ul. Uczniowska 5/4 Gryfów Śl. Prezes Krzysztof Król tel.667 560 393 , naczelnik Jacek Mazur tel. 605 442 593
e-mail: o.cywilna@gryfow.pl
Ochotnicza Straż Pożarna Krzewie Wielkie do korespondencji Krzewie Wielkie 16 , 59-620 Gryfów Śl. Prezes Jan Jagiełło, naczelnik Piotr Jagiełło tel. (75) 78 14 123, 691 111 604
Ochotnicza Straż Pożarna Młyńsko do korespondencji Prezes  Jan Kubiszyn Młyńsko 53 59-620 Gryfów Śląski, naczelnik Andrzej Okulowski Młyńsko 38 Gryfów Śląski tel. (75) 78 14 626, 895 278 212
Ochotnicza Straż Pożarna Proszówka do korespondencji   Proszówka 30 Gryfów Śląski Prezes  Jan August Proszówka 69 59-620 Gryfów Śląski, naczelnik Leszek Wróblewski Proszówka 30 Gryfów Śląski tel. 880 844 979, 508 526 428
Ochotnicza Straż Pożarna Rząsiny do korespondencji Prezes Andrzej Midek Rząsiny 112, 59-620 Gryfów Śląski,naczelnik Roman Jóźwiak Rząsiny 65 59-620 Gryfów Śląski  tel. (75) 78441989, (75) 78 44 112
Ochotnicza Straż Pożarna Ubocze do korespondencji Prezes Ryszard Karaczun Ubocze 151, 59-620 Gryfów Śląski, naczelnik Szczepan Herdzik Ubocze 154 Gryfów Śląski tel. 783 851 403, (75) 78 13 021
Ochotnicza Straż Pożarna Wolbromów do korespondencji Wolbromów 7, 59-620 Gryfów Śląski Prezes Marek Kumoś, naczelnik Eugeniusz Kumoś tel. 723 858 607, 669 066 315
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. M.B. Ostrobramskiej Rząsiny 99 ks. Krzysztof Żmigrodzki tel. (75) 78 44 086 www.parafia.rzasiny.pl
Stowarzyszenie” Przyjaciel Gryfowskiej Szkoły Podstawowej”, ul. Uczniowska 17, 59-620 Gryfów Śląski www.przyjacielsp.org, e-mail: biuro@przyjacielsp.org, kontakt:512 440 031, 694 935 859

Stowarzyszenie „AWANTURA”Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski Prezes Stowarzyszenia Mariusz Dragan tel. 607 745 864 e-mail: awantura@gryfow.info

 

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Przewodniczący – Przewodniczący Władysław Zieliński

 

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych ul. Kolejowa 33A, 59-620 Gryfów Śląski – Pełnomocnik Wiesław Kutni (75) 78 13 408

 

Związek SYBIRAKÓW ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Prezes Zarządu Koła – Elwira Urbańska tel. (75) 78 13 816

 

Polski Związek Niewidomych ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Przewodnicząca Zarządu Koła – Janusz Gałucha tel. 508  418  773

 

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Prezes Koła – Krzysztof Guzy tel: 509 828 472

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej ul. Rynek 1,59-620 Gryfów Śląski Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego – Stanisław Dasiak tel (75) 78 12 662 , 669 835 570 e-mail : juniorx22@wp.pl

 

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego”Zawisza”FSE Hufiec Gryfowski pl. Kościelny 9,59-620 Gryfów Śląski Hufcowa –  Barbara Herdzik, Dorota Herdzik tel. (75) 78 11 399, 228 223 229 e-mail: hobok@skauci-europy.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie,  Prezes Stowarzyszenia – Bożena Mulik Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski tel:  75 781 31 63, 603 087 205

 

Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego Prezes – Jan Wysopal, Kolejowa 44 , 59-620 Gryfów Śląski tel. 883 090 329, e-mail: tmgtwa@gmail.com

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny Prezes Stowarzyszenia – Witold Mikos tel.  501 434 922 e-mail: sprzasiny@gmail.com

 

Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki Proszówka 70, 59-620 Gryfów Śl., Prezes Stowarzyszenia Agnieszka August tel. 501 306 950, Adriana Karpowicz tel. 500 101 651, Anna Zawisza-Paliwoda tel. 692 512 771 e-mail: adriana332@op.pl, a-zawisza@o2.pl

 

Ludowe Zespoły Sportowe ul. Kolejowa 33a , 59-620 Gryfów Śl. Prezes- Marek Makowski tel. 502 360 907 e-mail: rglzs_gryf@tlen.pl

Ludowy Klub Sportowy ZRYW Ubocze, Ubocze 116, 59-620 Gryfów Śląski, Prezes Marian Baszak tel.785 975 237

Gminny Szkolny Związek Sportowy ul. Uczniowska 11, 59-620 Gryfów Śląski, Prezes- Krzysztof Babiak tel. 603 208 733, Sekretarz Waldemar Pasternak tel. 607 978 300 e-mail: szs_gryfow@op.plwww.republika.pl/szsgryfow

Gryfowski Klub Sportowy GRYF ul. Jeleniogórska 7a , 59-620 Gryfów Śl. Prezes GKS Andrzej Baderman tel. 500 266 641

Uczniowski Klub Sportowy ATLETA Rząsiny 94, 59-620 Gryfów Śląski Prezes Paweł Kaczmar tel. 604 662 027  e-mail: atletarzasiny@o2.pl

Uczniowski Klub Sportowy ZSOiZ ul. Kolejowa 16, 59-620 Gryfów Śląski Prezes Wojciech Matusewicz tel. (75) 78 13 454 e-mail: zsoiz.jp2@wp.pl

Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska”ul. Akacjowa 15A/13, 59-620 Gryfów Śląski Prezes- Krzysztof Gajewski tel. 507 828 309 e-mail: eski10@interia.pl

Polski Zawiązek Działkowców Okręgowy Zarząd w Legnicy Ogrody „Na Horyzoncie”oś. Horyzont, 59-620 Gryfów Śląski Prezes- Arkadiusz Cichoń tel. 669 775 771 e-mail: arkadiuszcichon@wp.pl

Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Legnicy „Sielanka”ul. Floriańska, 59-620 Gryfów Śląski Prezes- Edward Burzycki

Polski Związek Hodowców Gołębi Sekcja w Gryfowie Śl.Ubocze- byłe FMF „Ubocz” , 59-620 Gryfów Śląski Prezes- Andrzej Sieradzki tel. 533 588 548

Stowarzyszenie HOMO VIATOR ul. Kolejowa 16, 59-620 Gryfów Śląski Prezes Stowarzyszenia Iwona Grzelczak tel. 665 780 926 e-mail: anovig@o2.pl

Stowarzyszenie Klub Seniora Rząsiny 11, 59-620 Gryfów Śląski Prezes Dorota Proracka tel. 661 096 012 e-mail: dorota.proracka@o2.pl

Gryfowskie Towarzystwo Cyklistyczne ul. Kolejowa 44, 59-620 Gryfów Śląski Prezes- Jan Wysopal  tel. 883 090 329 e-mail: wyspojan@op.pl

 

Ochotnicza Straż Pożarna w  Gryfowie Śląskim, ul. Floriańska 2,

Prezes  OSP – Krzysztof Król, Naczelnik  OSP – Jacek Mazur,  

 

Ochotnicza Straż Pożarna  w Krzewiu Wielkim nr 83 A

Prezes  OSP – Jan Jagiełło, Naczelnik OSP – Piotr Jagiełło,

 

Ochotnicza Straż Pożarna  w  Młyńsku  nr 46 B

Wice Prezes, Naczelnik OSP – Marcin Okulowski,

 

Ochotnicza Straż Pożarna  w Proszówce nr 48A

Prezes OSP – Kamila Zajączkowska, Naczelnik OSP  – Sebastian Zajączkowski,

 

Ochotnicza Straż Pożarna  w Rząsinach nr 85A

Prezes OSP – Ewa Midek,  Naczelnik OSP – Damian Koman,

 

Ochotnicza Straż Pożarna  w Uboczu nr 131A

Prezes OSP – Ryszard Karaczun,  Naczelnik OSP – Andrzej Kownacki,

 

Ochotnicza Straż Pożarna  w  Wolbromowie nr 26

Prezes  OSP – Kryza Krystian, Naczelnik OSP – Dariusz Kumoś,

 

 Ww. jednostki OSP są dysponowane do działań ratowniczych  przede wszystkim  ze Stanowiska

 Kierowania Państwowej   Straży  Pożarnej,  telefony. alarmowe: 112, 998.

 

Stowarzyszenie „Przyjaciel Gryfowskiej Szkoły Podstawowej”, ul. Uczniowska 17, 59-620 Gryfów Śląski www.przyjacielsp.org, e-mail: biuro@przyjacielsp.org, kontakt:512 440 031, 694 935 859

 

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzewie Wielkie „Krzew”, Krzewie Wielkie 83, 59-620 Gryfów Śląski, Prezes Alicja Jagiełło, kontakt: Anna Wieliczko tel. 697 239 882