Szkoła podstawowa nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim

Dane teleadresowe:

Szkoła Podstawowa Nr 2

Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim

Dane teleadresowe:

Adres: ul. Uczniowska 11, 59-620 Gryfów Śląski

Telefon:  (75) 78 13 269

e-mail: sp2gryfow@gmail.com

Strona www: www.sp2.gryfow.pl

 

Informacje:

P.o. dyrektora szkoły jest pani Alicja Kuźniarz

Działalność Szkoły Podstawowej nr 2 opiera się na opracowanym statucie i regulaminach szkoły oraz na programie wychowawczo – profilaktycznym      i rozwoju szkoły. Dokumenty te były konsultowane z rodzicami i młodzieżą szkolną. W szkole funkcjonuje 6 oddziałów klasowych w czterech budynkach, położonych po obu stronach ul. Uczniowskiej.

Średnio w klasach uczy się po 23 uczniów. W szkole realizowane są statutowe zadania w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki. Przez cały cykl kształcenia odbywa się nauczanie informatyki w dwóch pracowniach komputerowych z możliwością korzystania z Internetu. Ponadto dzieci uczą się dwóch języków obcych: angielskiego od klasy 1 i niemieckiego od klasy 7 z podziałem na grupy dla początkujących i zaawansowanych.

Lekcje wychowania fizycznego odbywają się na boisku wielofunkcyjnym Orlik 2012, w dwóch salach gimnastycznych i siłowni wielostanowiskowej. Nauczyciele prowadzą przedmiotowe kółka zainteresowań. Zajęcia te odbywają się miarę potrzeb w trakcie całego roku szkolnego. Młodzież szkolna objęta jest opieką pedagoga.

W sprawach wychowawczych, celem zapobiegania patologiom prowadzona jest współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Gryfowie Śląskim, Policją, Sądem dla Nieletnich, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz innymi wspierającymi szkołę      w jej działaniach wychowawczych.