Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej DolnośląskaAktualności


Previous
Next
Obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT

19-02-2018

Obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT

SZANOWNY PODATNIKU
Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy podatnicy podatku VAT mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT).
SZANOWNY PODATNIKU

Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy podatnicy podatku VAT mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.jpk.mf.gov.pl, udostępnia bezpłatną aplikację e-mikrofirma, która umożliwi wygenerowanie i wysłanie JPK_VAT. 

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

16-02-2018

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Zgodnie z art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138), Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9  lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Wernisaż malarstwa Bernadety Nowak

13-02-2018

Wernisaż malarstwa Bernadety Nowak

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gryfowie Śląskim serdecznie zaprasza na wernisaż malarstwa Bernadety Nowak - Melanż
17 lutego 2018 r., w sobotę, godz. 17:00, w Galeria ECKI.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gryfowie Śląskim serdecznie zaprasza na wernisaż malarstwa Bernadety Nowak - Melanż, 17 lutego 2018 r., w sobotę, godz. 17:00, w Galeria ECKI.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Przyjęcia do kl. I Szkoły Podstawowej nr 2

12-02-2018

Przyjęcia do kl. I Szkoły Podstawowej nr 2


Dyrektor Gimnazjum w Gryfowie Śląskim informuje, że przyjęcia do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim, na rok szkolny 2018/2019,dla dzieci z obwodu szkoły, trwają do 19 lutego 2018r.
Spoza obwodu podania są przyjmowane od 19 lutego do 3 marca br.

Dyrektor Gimnazjum w Gryfowie Śląskim informuje, że przyjęcia do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim, na rok szkolny 2018/2019, dla dzieci z obwodu szkoły, trwają do 19 lutego 2018r. Spoza obwodu podania są przyjmowane od 19 lutego do 3 marca br.

wniosek

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Zapisy do IV i VII kl. Szkoły Podstawowej nr 2

12-02-2018

Zapisy do IV i VII kl. Szkoły Podstawowej nr 2

Dyrektor Gimnazjum w Gryfowie Śląskim informuje, że przyjęcia do klasy IV i VII Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim trwają do 16 lutego 2018r.- link 


Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

 Planowanie przestrzenne w gminie - II edycja konsultacji społecznych

09-02-2018

Planowanie przestrzenne w gminie - II edycja konsultacji społecznych


Rozpoczynamy drugi etap konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizowany w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”. 
W związku z powyższym w dniach od 9 lutego do 1 marca 2018 r. zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do wypełnienia ankiety on-line dostępnej na stronie internetowej Gminy Gryfów Śląski oraz do aktywnego uczestnictwa w otwartych spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się 27 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, w sali posiedzeń, pokój nr 7, w godz. 11:00 i 16:00.
Przedmiotem konsultacji będą projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 7 obszarów położonych w granicach miasta oraz dla 2 obszarów zlokalizowanych w Uboczu.
Szczegółowe informacje na temat ww. wydarzeń będą dostępne na stronie internetowej Gminy Gryfów Śląski w zakładce „Konsultacje” oraz na tablicach ogłoszeń oraz w Urzędzie Gminy i Miasta (nr tel. 75 78 11 256).

Rozpoczynamy drugi etap konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizowany w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”. W związku z powyższym w dniach od 9 lutego do 1 marca 2018 r. zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do wypełnienia ankiety on-line dostępnej na stronie internetowej Gminy Gryfów Śląski oraz do aktywnego uczestnictwa w otwartych spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się 27 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, w sali posiedzeń, pokój nr 7, w godz. 11:00 i 16:00.


Kategoria Konsultacje

czytaj dalej »

Agro Akademia

09-02-2018

Agro Akademia

Bank BGŻ BNP Paribas już po raz trzeci organizuje spotkania z cyklu Agro Akademia, wychodząc w ten sposób do rolników z wiedzą przydatną w prowadzeniu gospodarstwa. Zaproszenie do udziału kierowane jest zarówno do dotychczasowych, jak i potencjalnych klientów Banku z branży agro. Najbliższa Agro Akademia odbędzie się 15.02.2018 r. w Pałacu w Krotoszycach (woj. dolnośląskie). W tegorocznej edycji odbędzie się 7 spotkań, ostatnie zaplanowano na połowę marca. 

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu na ul. Żeromskiego

08-02-2018

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu na ul. Żeromskiego

Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski  uprzejmie informuje, iż z dniem  14 lutego 2018 roku zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu drogowego na  ul. Żeromskiego w Gryfowie Śląskim z dwukierunkowej na jednokierunkową zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu przez Starostę Lwóweckiego (zarządzający ruchem na drogach gminnych).
Mamy nadzieję, że wprowadzenie tej zmiany poprawi płynność i bezpieczeństwo w ruchu drogowym na tej ulicy.
   
  
   
Arkadiusz Klask – Inspektor ds. drogownictwa
Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski  uprzejmie informuje, iż z dniem  14 lutego 2018 roku zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu drogowego na ul. Żeromskiego w Gryfowie Śląskim z dwukierunkowej na jednokierunkową zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu przez Starostę Lwóweckiego (zarządzający ruchem na drogach gminnych). Mamy nadzieję, że wprowadzenie tej zmiany poprawi płynność i bezpieczeństwo w ruchu drogowym na tej ulicy.

Arkadiusz Klask

Inspektor ds. drogownictwa

Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Branżowa szkoła w ZSOiZ w Gryfowie Śląskim szkoli się we Francji

07-02-2018

Branżowa szkoła w ZSOiZ w Gryfowie Śląskim szkoli się we Francji

Uczeń branżowej szkoły I stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim Mateusz Mickiewicz kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych podnosił swoje kompetencje zawodowe na stażu we Francji w ramach projektu „Razem z Rzemiosłem w Niezwykłą Podróż”

Uczeń branżowej szkoły I stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim Mateusz Mickiewicz kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych podnosił swoje kompetencje zawodowe na stażu we Francji w ramach projektu „Razem z Rzemiosłem w Niezwykłą Podróż”.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Szkoły przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów

07-02-2018

Szkoły przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów


Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.
Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WD 2014 2020 tj. „Podniesienie u uczniów komp. kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie niezbędnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.” poprzez realizację następujących działań
edukacyjnych dla uczniów ze SP Gryfów Śląski i SP Ubocze

Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WD 2014 2020 tj. „Podniesienie u uczniów komp. kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie niezbędnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.” poprzez realizację działań edukacyjnych dla uczniów ze SP Gryfów Śląski i SP Ubocze.


Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Sesja Rady Miejskiej

06-02-2018

Sesja Rady Miejskiej

30 stycznia 2018 r.w sali obrad gryfowskiego Urzędu odbyła się pierwsza w tym roku sesja zwyczajna Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski. Głównym tematem sesji był stan dróg i mostów na terenie gminy, stąd obecność gości:  Andrzeja Nowaka- kierownika rejonu lubańskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu i Marka Makowskiego- kierownika Zarządu Dróg Powiatowych. W sesji uczestniczyli także przedstawiciele powiatu lwóweckiego: starosta  Marcin Fluder, członkowie zarządu: Małgorzata Szczepańska i Tadeusz Jagiełło oraz przewodniczący rady powiatu Daniel Koko.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Straż Miejska w Gryfowie Śląskim dysponuje samochodem służbowym

06-02-2018

Straż Miejska w Gryfowie Śląskim dysponuje samochodem służbowym

Od 30 stycznia 2018 Straż Miejska w Gryfowie Śląskim użytkuje samochód służbowy, Citroën Berlingo, który został bezpłatnie pozyskany z Zakładu Karnego w Głogowie. Gmina poniosła jedynie koszty oznakowania samochodu.
Dużą pomoc w pozyskaniu samochodu okazał Dyrektor Aresztu Śledczego w Lubaniu - podpułkownik Wiesław Zwiefka.
W sprawę pozyskania samochodu zaangażował się również radny Rady Miejskiej, Pan Zygfryd Borkowski, któremu Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski – Olgierd Poniźnik podziękował osobiście podczas Sesji Rady Miejskiej, w dniu 30 stycznia 2018r. 

Od 30 stycznia 2018 Straż Miejska w Gryfowie Śląskim użytkuje samochód służbowy, Citroën Berlingo, który został bezpłatnie pozyskany z Zakładu Karnego w Głogowie. Gmina poniosła jedynie koszty oznakowania samochodu.Dużą pomoc w pozyskaniu samochodu okazał Dyrektor Aresztu Śledczego w Lubaniu - podpułkownik Wiesław Zwiefka.W sprawę pozyskania samochodu zaangażował się również radny Rady Miejskiej, Pan Zygfryd Borkowski, któremu Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski – Olgierd Poniźnik podziękował osobiście podczas Sesji Rady Miejskiej, w dniu 30 stycznia 2018r. 

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Kasa nieczynna

05-02-2018

Kasa nieczynna

W dniach od 5 do 7 lutego br. kasa w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim nieczynna.
Opłat prosimy dokonywać w banku lub na poczcie.

W dniach od 5 do 7 lutego br. kasa w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim nieczynna. Opłat prosimy dokonywać w banku lub na poczcie.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Uwaga silny mróz!

05-02-2018

Uwaga silny mróz!

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny mróz/1
Obszar: Sudety i Przedgórze Sudeckie
Ważność: od godz. 21:00 dnia 05.02.2018 do godz. 08:00 dnia 06.02.2018
Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną od -15°C do -13°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Edyta Socha
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny mróz/1

Obszar: Sudety i Przedgórze Sudeckie

Ważność: od godz. 21:00 dnia 05.02.2018 do godz. 08:00 dnia 06.02.2018

Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną od -15°C do -13°C.

Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Edyta Socha

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Zapisy do klas pierwszych w Szkole Podstawowej Nr 1

05-02-2018

Zapisy do klas pierwszych w Szkole Podstawowej Nr 1

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP
w Gryfowie Śląskim informuje, że rozpoczynamy  ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH na rok szkolny 2018/2019. Prosimy o składanie podań do dnia 19.02.2018 r.
Podania kandydatków spoza obwodu będą przyjmowane w terminie 19.02 - 02.03.2018 r. (WNIOSKI DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY)
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.30. Informacja telefoniczna 75 78 13 486.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim informuje, że rozpoczynamy ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH na rok szkolny 2018/2019. Prosimy o składanie podań do dnia 19.02.2018 r. Podania kandydatków spoza obwodu będą przyjmowane w terminie 19.02 - 02.03.2018 r. (WNIOSKI DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY). Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.30. Informacja telefoniczna 75 78 13 486,  do pobrania

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Informacja nt. wniosków o płatność bezpośrednią

02-02-2018

Informacja nt. wniosków o płatność bezpośrednią

Pezentujemy informację Dolnoślaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu na temat składania wniosków o płatności bezpośrednie dla rolników poprzez aplikację e-Wniosek Plus.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Wnioski o dopłaty obowiązkowo przez internet

01-02-2018

Wnioski o dopłaty obowiązkowo przez internet

Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW muszą zostać złożone formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Powyższe wynika wprost z przepisów wspólnotowych i dotyczy wszystkich państw członkowskich UE. Tym rolnikom, którzy nie korzystają z internetu, Agencja oraz współpracujące z nią instytucje będą udzielały pomocy.  

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych

31-01-2018

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ustala harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do do klas pierwszych szkół podstawowych.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Harmonogram w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli

31-01-2018

Harmonogram w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ustala harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

K O M U N I K A T

30-01-2018

K O M U N I K A T

Szanowni Mieszkańcy miasta Gryfowa Śląskiego


Uprzejmie informuję, że na terenie naszego miasta  odbędzie się nieodpłatna  akcja zbierania zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw domowych  (sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.).

Kategoria Gospodarka odpadami

czytaj dalej »

Galerie

Sesja Rady Miejskiej Listopad 2016

Podatek Śmieciowy Gminny Telefon Alarmowy Ochrona przyrody Ochrona zdrowia Schronisko dla zwierząt Gmina przyjazna niesłyszącym M-GOK w Gryfowie Śląskim Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim               Rozkład Jazdy PKPRozkład Jazdy PKS

                      

Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: