Warstwa 577

Aktualności

Więcej aktualności
Żniwnioki, czyli Święto Plonów w Gryfowie Śląskim
Aktualności
Żniwnioki, czyli Święto Plonów w Gryfowie Śląskim
13.09.2023
„Ojczyzna – kiedy myślę – słyszę jeszcze dźwięk kosy, gdy uderza o ścianę pszenicy”. – wspominał Jan Paweł II – „Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić.” – mówił Ojciec Święty. Święto rolników, ogrodników i sadowników Tradycyjne Dożynki stanowią jedno z najbardziej charakterystycznych i barwnych świąt w polskim kalendarzu kulturowym. To święto rolników, ogrodników i sadowników, święto plonów i wspólnoty, które ma korzenie sięgające setek lat wstecz. Jego historię można śledzić aż do czasów starożytnych, kiedy to praktyki dziękczynienia za urodzaj ziemi i obchody plonów były obecne w życiu różnych społeczności. Staropolska tradycja W Polsce tradycja dożynek sięga średniowiecza. Było to szczególne święto, podczas którego rolnicy, ubrani w swoje najlepsze stroje, składali dary z pierwszych plonów na ołtarzu kościoła, a następnie uczestniczyli w uroczystych mszach dziękczynnych. Istotnym elementem dożynek od zawsze były wieńce. Wykonane z różnorodnych zbóż, kwiatów i owoców, stanowiły symbol urodzaju i bogactwa ziemi a praca nad ich stworzeniem była okazją do integracji wspólnoty, a także do wzbogacenia tradycji. Podziękowanie za plony W ciągu wieków tradycja dożynek podlegała ewolucji, dostosowując się do zmieniających się realiów społeczno-gospodarczych. Pomimo to, główne wartości i cele do dziś pozostały niezmienne. Dożynki nadal stanowią okazję do dziękczynienia za plony, docenienia ciężkiej pracy rolników oraz promowania współpracy między różnymi grupami społecznymi. Mają również przypominać nam wszystkim, że to dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie na nasze stoły trafia polski chleb. Te wielowiekowe tradycje kultywowane są przez mieszkańców gminy Gryfów Śląski. Tu uroczystości dożynkowe zawsze miały podniosły charakter. Nie inaczej jest i w tym roku. Żniwnioki Tradycyjne Dożynki w różnych regionach naszego kraju mają różne nazwy i towarzyszą im nieco inne obrzędy; święto plonów, dożynki, wyżynki, obrzynki, wieńcowiny, czy żniwniok. Władze Gminy Gryfów Śląski już od paru lat korzystają z tego bogactwa i starają się zapoznać mieszkańców tradycjami różnych regionów naszego kraju. W ubiegłym roku w Proszówce świętowane były „Wieńcowiny”. W niedzielę, 10 września 2023 roku na boisku w Gryfowie Śląskim odbyły się „Żniwnioki” wywodzące się ze Opolszczyzny. Gryfowskie Święto Plonów Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Gryfowie Śląskim, której przewodniczył ksiądz proboszcz Krzysztof Kurzeja. Tu wierni modlili się w intencji rolników i dziękowali za plony. Po Mszy ulicami miasta ruszył barwny korowód, prowadzony przez ciągniki rolnicze i te już zabytkowe i te najnowsze oraz Starostów tegorocznych Dożynek, który jechali zaprzęgiem konnym, za którymi podążali włodarze Gminy Gryfów Śląski oraz delegacje poszczególnych sołectw, zaproszeni goście i mieszkańcy. Powitanie gości Przybyłych na tegoroczne Święto Plonów do Gryfowa Śląskiego powitali: Burmistrz Olgierd Poniźnik i Anna Michalkiewicz Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. – W symbolicznym bochenku chleba mieści się trud rolniczej pracy, ale także trud pracy młynarzy, piekarzy oraz wszystkich ludzi, którzy pracują na rzecz rolnictwa. Dożynki to święto nie tylko rolników, ale wszystkich mieszkańców wsi naszej gminy. Dziś gryfowska wieś zmienia się dynamicznie i coraz mniej osób utrzymuje się z pracy na roli, natomiast coraz więcej mieszkańców dba o dobro wspólne, a nasze sołectwa pięknieją. – wskazywał Olgierd Poniźnik Burmistrz Gryfowa Śląskiego, który przedstawił także w skrócie rolnictwo na terenie gminy. Olgierd Poniźnik Burmistrz Gryfowa Śląskiego W strukturze gospodarstw rolnych gminy Gryfów Śląski jest najwięcej gospodarstw do 5 ha, bo jest ich aż 346, a tych od 5 do 15 hektarów jest 100. Natomiast tych dużych gospodarstw jest 41, w tym tylko dziesięć takich powyżej 50 hektarów. W strukturze użytków rolnych przeważają grunty orne, które stanowią 57,7%, łąki i pastwiska zajmują łącznie 35,8%. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Arkadiusz Sikora współprzewodniczący Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy, Poseł Robert Obaz (Lewica), Poseł Zofia Czernow (PO), Marek Obrębalski V-ce Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, nieobecnego Senatora Rafała Ślusarza reprezentowała szefowa jego biura Urszula Maga, Daniel Koko Starosta Lwówecki, Radni Rady Powiatu Lwóweckiego na czele z Przewodniczącą Małgorzatą Szczepańską, Radni Rady Gminy Gryfów Śląski z Wiceprzewodniczącym Arkadiuszem Cichoniem, Alina Sudoł- Kornalewicz Nadleśniczy Nadleśnictwa Lwówek Śląski, inspektor Jarosław Baran Komendant Powiatowy Policji w Lwówku Śląskim, podkom. Remigiusz Mirek Komendant Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim, Krzysztof Król Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP, Kamila Zajączkowska Prezes Zarządu Gminnego ZOSP, Marek Makowski Kierownik ZDP Lwówek Śląski, Sołtysi sołectw Gminy Gryfów Śląski i dyrektorzy gminnych jednostek. Gości z Otmuchowa, gminy partnerskiej Gryfowa Śląskiego reprezentował Burmistrz Jan Woźniak a gości z miasta partnerskiego Raspenawy Jaromir Hanzel. Najważniejsi w tym dniu byli jednak Gryfowianie, którzy przyszli, by podziękować rolnikom i wspólnie się bawić. – Dziękuję raz jeszcze rolnikom za to, że z tak wielkim szacunkiem odnoszą się Państwo do rodzinnej ziemi i z oddaniem kultywują tradycje przodków. To wielka wartość oraz siła gryfowskiej wsi. Życzę Wam drodzy rolnicy, mieszkańcy i goście, aby nigdy nie zabrakło na Waszych stołach tego najważniejszego symbolu – chleba. Symbolu dostatku, sytości i obfitości. Szanujmy go i tych, dzięki którym go mamy. – podkreślał Burmistrz Olgierd Poniźnik. Starostowie dożynek Starostami tegorocznych dożynek byli Joanna i Tomasz Krawczyk i to oni przekazali na ręce Burmistrza i Wiceprzewodniczącego Rady chleb wypieczony z mąki z tegorocznych ziaren a później dzielili nim wśród przybyłych na wydarzenie gości. Tomasz i Joanna Krawczyk pochodzą z sołectwa Wieża, gdzie prowadzą 170 hektarowe gospodarstwo o kierunku mlecznym i mięsnym. Państwo Krawczykowie posiadają 150 sztuk bydła, w tym 50 szt. krów mlecznych. Roczna produkcja mleka to 250 tysięcy litrów. Cechą charakterystyczną gospodarstwa jest rozbudowany i nowoczesny park maszynowy zakupiony przy wsparciu unijnym. W uprawie dominują zasiewy zbóż i rzepaku oraz roślin paszowych. „Tomasz Krawczyk to rolnik z krwi i kości. Wychowany w rodzinie o rolniczych tradycjach. Od 2011 roku zasiada w Radzie Powiatowej Izby Rolniczej. Interesuje się nowoczesnym sprzętem rolniczym. W wolnym czasie, którego nie ma zbyt wiele lubi kino, wino i wycieczki z rodziną. Tomasz Krawczyk wiele zawdzięcza rodzicom Danucie i Stanisławowi Krawczykom, którzy wpoili mu szacunek do ciężkiej pracy na roli. Joanna Krawczyk to wspaniała kobieta, która żadnej pracy się nie boi. Skończyła liceum o profilu ekonomiczno-administracyjnym. Poza muzyką, tańcem, ogrodnictwem, gotowaniem uwielbia majsterkować. Nawet wymieni koło gdy trzeba. Skarb nie kobieta! Jak muzyka to przede wszystkim radosne rytmy latino. Nie bez kozery Asia uczęszczała przez 5 lat na zumbę. Jak kuchnia, to głównie włoskie smaki.” – przedstawiła Starostę i Starościnę Anna Michalkiewicz Dyrektor MGOK-u w Gryfowie Śląskim. Tomasz i Joanna Krawczyk Starostowie Dożynek Anna Michalkiewicz Dyrektor MGOK-u w Gryfowie Śląskim. Zasłużeni dla rolnictwa i gryfowskiej wsi Żniwnioki stały się okazją do uhonorowania gryfowskich rolników, ludzi związanych z ziemią, a także osób promujących gminę i upowszechniających kulturę. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Robert Telus przyznał niżej wymienionym osobom Odznakę Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”. Pani Joannie Krawczyk, która wraz z mężem Tomaszem prowadzi wielotowarowe gospodarstwo rolne o powierzchni 170 ha w Wieży. Główny kierunek to produkcja zwierzęca- hodowla krów mlecznych. Ich gospodarstwo należy do wzorcowych w powiecie lwóweckim. Panu Piotrowi Sawickiemu, który wspólnie z żoną Magdaleną prowadzi 29 ha gospodarstwo rolne w Rząsinach specjalizujące się w hodowli krów mlecznych i produkcji mleka surowego. To jedno z nielicznych w powiecie lwóweckim gospodarstw produkujących bardzo wysokiej jakości mleko. Pani Katarzynie Stec, która wspólnie z mężem Mirosławem od blisko 20 lat prowadzi 200 ha gospodarstwo rolne w Młyńsku. Główny kierunek to produkcja roślinna- zboża, rzepak, kukurydza, groch. Pani Katarzyna interesuje się sportem i zdrowym trybem życia. Dwukrotnie brała udział w Letnim Biegu Jakuszyckim na 50 kilometrów. Dożynki to Święto Plonów z pól, sadów i ogrodów, to dziękczynienie za ukończenie żniw, prac polowych, a także za zbiór owoców i warzyw. Stąd też Odznakę Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa„ Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi przyznał zasłużonym i aktywnym działaczom Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Gryfowie Śląskim: Panom Czesławowi Głos oraz Adamowi Pietruszewskiemu z ROD „Sielanka” oraz Panom Zbigniewowi Hawrylewiczowi i Romanowi Krzemińskiemu z ROD „Na Horyzoncie”. „Dzięki tym Panom – założycielom i aktywnym działaczom Rodzinne Ogrody Działkowe w Gryfowie Śląskim istnieją i znakomicie spełniają swoją podstawową wypoczynkowo-rekreacyjno- ekologiczną rolę w naszym społeczeństwie.” – wskazywał w uzasadnieniu zasług działaczy Jerzy Andrzejczak Sekretarz Gminy Gryfów Śląski. W rolnictwie ważną dziedziną jest łowiectwo, myślistwo. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” Panu Mirosławowi Szuniewiczowi, który w Kole Łowieckim Hubert w Gryfowie Śląskim pełni funkcję strażnika łowieckiego oraz gospodarza łowiska. Osobami współpracującymi z rolnikami i na co dzień pomagającymi rozwiązywać ich problemy są Panie Elżbieta Cichuta i Katarzyna Sieradzka – wieloletnie pracownice Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lwówku Śląskim z siedzibą w Uboczu. Panie otrzymały Odznakę Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” za obsługę rolników z powiatu lwóweckiego w zakresie realizacji Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Pomocy Krajowej dla Rolników. Odznaczenia dla wszystkich zasłużonych wręczali posłowie: Zofia Czernow i Robert Obaz oraz Burmistrz Olgierd Poniźnik.   Na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski przyznał nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia kultury i ochrony dziedzictwa kulturalnego Pani Teresie Cierlik z Rząsin. „Pani Teresa Cierlik to zasłużona osoba w dziale utrwalania niematerialnego dziedzictwa kulturalnego na terenie województwa dolnośląskiego. Od wielu lat pozostaje niekwestionowanym liderem społeczności lokalnych, aktywizując w dziale ochrony tradycji zarówno osoby starsze jak i młodzież. Jest współautorką wielu sukcesów artystów wiejskich na forum regionalnym, ogólnopolskim, a także międzynarodowym. Stanowi wzór animatora kultury, który z godną podziwu determinacja organizuje działania na rzecz dolnośląskiej społeczności.” – uzasadniał Burmistrz Olgierd Poniźnik. Nagrodę wręczył V-ce Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Pan Marek Obrębalski. Ponadto Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski w uznaniu podjętych różnorodnych działań wspaniale promujących Gminę Gryfów Śląski wyróżnił: Panią Renatę Drabowicz – twórczynię firmy „Lawenda na Uboczu”, urokliwego miejsca na wypoczynek z pięknymi widokami, aromatycznymi zapachami i pysznymi słodkościami z dużą nutą lawendy. Olejki, ciasteczka, woreczki zapachowe, dodatki do kosmetyków działają relaksacyjnie i zmniejszają niepokój. Panią Barbarę Pasiak – wytwarzającą w swojej cukierniczej pracowni „Słodkości u Basi” w Wieży, cieszące się wielkim uznaniem wśród mieszkańców i gości słodkie wyroby. Szczególnym hitem są wyroby z piernika od malutkich pierniczków po wielkie konstrukcje, na przykład kombajn, czy Ratusz w Gryfowie Śląskim. Słyną one w całym rejonie i województwie z wspaniałego kunsztu i smaku. Państwu Justynie i Szymonowi Kownackim – twórcom atrakcji turystycznej „Alpaki z Proszówki”, którzy w swoim gospodarstwie prowadza zajęcia alpakoterapi wspomagającej rehabilitację ruchową i umysłową osób niepełnosprawnych. Podczas oficjalnych wystąpień goście składali rolnikom najserdeczniejsze życzenia. – Drodzy rolnicy, dziękując za trud pracy, za wielki szacunek do ziemi, za kultywowanie pięknej tradycji, za piękne bochny chleba, które dzisiaj zostały przyniesione. Te bochny chleba są nie tylko wyrazem ciężkiej pracy, ale są także symbolem wspólnoty, miłości. Również pozdrawiam działkowców, pszczelarzy, sadowników, ogrodników i wszystkich ludzi, którzy pracują na rzecz rolnictwa. – wskazywała Poseł Zofia Czernow – Drodzy rolnicy, samorządowcy, parlamentarzyści. Dzisiaj taki dzień, że świętujemy, bo warto dziękować za to, że mamy co jeść. Za zapachem ciepłego chleba kryje się ogromna praca, za co wam też serdecznie dziękujemy z całego serca. – mówił Poseł Robert Obaz, który również złożył wszystkim rolnikom najserdeczniejsze życzenia. – Wiem, że rolnicy borykają się z wieloma problemami o czym należy pamiętać. Samorząd Województwa Dolnośląskiego z wielką troską obejmuje także rolników, wielokrotnie podejmujemy liczne projekty służące modernizacji rolnictwa, doposażenia rolnictwa w nowoczesny sprzęt, tak by rolnictwo było naprawdę nowoczesną częścią dolnośląskiej gospodarki. – zauważał Marek Obrębalski Wiceprzewodniczący Sejmiku – Składam Państwu wyrazy najgłębszego szacunku i uznania za ogromny trud, który ponosicie aby nikomu nie zabrakło chleba naszego powszedniego! To dzięki Wam drodzy Rolnicy, polski chleb, nasz chleb, jest wyjątkowy i najlepszy na świecie! Dziękuję za wszystkie plony Waszego trudu! Proszę o przyjęcie najlepszych życzeń, zdrowia, wszelkiej pomyślności, wszechobecnego szacunku i wszelkiego dobra! – życzył Senator Rafał Ślusarz w liście odczytanym prze szefową biura Urszulę Magę. Urszula Maga Dyrektor Biura Senatora Rafała Ślusarza – Dożynki są takim momentem, kiedy ludzie tacy jak ja, czyli całkowici laicy jeśli chodzi o rolnictwo, zastanawiają się kto stoi za tym chlebem, który stoi na stole w kuchni, miodem, warzywami i owocami. To muszą być wyjątkowo charakterni ludzie, im się przychodzi mierzyć z kontekstem bardzo często, na który nie mają wpływu; wojna, konsekwencje globalnego ocieplenia, czy nieokiełznana przyroda. Pozostaje tylko powiedzieć, że jesteście bardzo ważną częścią naszego życia społecznego, bardzo dziękuję. – podkreślała Małgorzata Szczepańska Przewodnicząca Rady Powiatu Lwóweckiego. Małgorzata Szczepańska Przewodnicząca Rady Powiatu Lwóweckiego i Daniel Koko Starosta Lwówecki – Szanowni Państwo, starostowie dożynek, dostojni goście, przede wszystkim nasi kochani rolnicy, mieszkańcy gminy Gryfów Śląski. Dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, żeby świętować i pielęgnować naszą piękną tradycję – Dożynki. Święto, które jest świętem rolników, którzy wykonali ciężką, mozolną pracę. Ich determinacja i zaangażowanie powoduje, że chcą przygotować ziemię do jak najwspanialszych plonów. Plonów, tak naprawdę dla nas. Dlatego życzmy im przede wszystkim dużo zdrowia, ale także żeby omijały ich troski, problemy, zwłaszcza te problemy, na które polski rolnik nie ma żadnego wpływu, bo z resztą polski rolnik sobie poradzi. – wskazywał Daniel Koko Starosta Lwówecki. Dary Lasu w Lwówku Śląskim Święto w Gryfowie Śląskim do promocji działalności wykorzystali także leśnicy Nadleśnictwa Lwówek Śląski, którzy m.in. zachęcali do przyjazdu za dwa tygodnie do Lwówka Śląskiego i uczestnictwa w jubileuszowym XXV Dolnośląskim Festiwalu Dary Lasu, który odbędzie się w dniach 22- 23 września br. w lwóweckim parku miejskim. Folklor i historia Nieodzownym elementem dożynek są stoiska sołectw, z domowym jedzeniem, czy wypiekami. Tych nie zabrakło także w Gryfowie Śląskim. Oprócz Rad Sołeckich wystawiało się także Towarzystwo Miłośników Gryfowa i Nadleśnictwo Świeradów- Zdrój oraz Stowarzyszanie na rzecz osób niepełnosprawnych “Mocni”. Muzyczna scena Historia, tradycja i podziękowania dla rolników to ta część bardziej oficjalna. Natomiast druga część każdych dożynek, to wspólna biesiada i wspaniała zabawa, której w i w Gryfowie Śląskim nie zabrakło. Oprócz występów kapel: Sołtysowe Gryfinki, Gryfowska Kapela Podwórkowa, Rząsinianki i Rozmarynek, na muzycznej scenie mogliśmy podziwiać Atomówki z Ubocza oraz występ Estrady Lubańskiej. Najlepszy zespół – Zespół Szkół w Gryfowie Śląskim Nauka młodego pokolenia to nie tylko lekcje w szkole i zakuwanie z książek, dobrze wiedzą o tym nauczyciele i uczniowie ZSOiZ w Gryfowie Śląskim, którzy wzięli aktywny udział w Święcie Plonów wykorzystując wydarzenie do promocji szkoły, w myśl starej maksymy: “przez żołądek do serca”. Turniej dożynkowy Sporo dobrej zabawy dostarczył turniej Radni kontra Sołtysi. Jego uczestnicy zbierali ziemniaki, rysowali podobizny lokalnych włodarzy, ścigali się z kapustą na szpadlu oraz w jedzeniu arbuza, rzucali wiązką słomy na odległość i beretem na odległość, a także kalarepą do kosza oraz napełniali wiadro wodą za pomocą gąbki. Czyste Powietrze w Gryfowie Śląskim Niedzielne wydarzenie było okazją do promocji przez Pana Krzysztofa Rozenbajgera z Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim programu „Czyste Powietrze”, czyli w skrócie tego, jak uzyskać dotację na wymianę starych kopciuchów. Andrzej Cierniewski z zespołem Gwiazdą niedzielnego wieczoru był Andrzej Cierniewski z zespołem. Dożynki zakończyły się późno w nocy zabawą pod chmurką, którą prowadził DJ Swastek. Podziękowania Burmistrz Olgierd Poniźnik podczas wystąpienia przekazał serdeczne podziękowania sponsorom tegorocznych dożynek, w tym sponsorowi strategicznemu konsorcjum firm Eko- Mel i Jadar. Podziękował również gospodarzom terenu Państwu Matusewiczom. Słowa uznania za zaangażowanie w organizację tegorocznych dożynek, Burmistrz skierował do pracowników Urzędu Miasta i Gminy, Sołtysów, pracowników MGOK na czele z Anną Michalkiewicz, załogi Żłobka Miejskiego, załogi ZBGKiM, pracowników Biblioteki oraz SP2 i wszystkich wolontariuszy. – Dziękuję bardzo za zabezpieczenie tegorocznych dożynek, policjantom z naszego Komisariatu, strażnikom Straży Miejskiej, a także strażakom ochotnikom z OSP Gryfów Śląski, a także z Ubocza i Wolbromowa. – dziękował Pan Olgierd Poniźnik. za lwowecki.info
ŻNIWNIOKI -GRYFOWSKIE ŚWIĘTO PLONÓW
Aktualności
ŻNIWNIOKI -GRYFOWSKIE ŚWIĘTO PLONÓW
28.08.2023
Nowy filmik promujący gminę i miasto Gryfów Śląski
Aktualności
Nowy filmik promujący gminę i miasto Gryfów Śląski
4.08.2023
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia nowego filmu promocyjnego naszej gminy. Zobaczycie w nim zarówno zabytki, jak i najnowsze inwestycje.  Jeśli się Państwu  spodoba,   prosimy o udostępnienia. Burmistrz Gminy i Miasta        Olgierd Poniźnik
Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

22.09.2023 Aktualności
Dotacje dla OSP.

Dotacje dla OSP.

21.09.2023 Aktualności
Wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej  gminie w związku ze sporządzonymi przez nie  wnioskami  otrzymały środki finansowe   w ramach  programu ”Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych  Część 2 /Dofinansowanie  zakupu sprzętu i wyposażenia  jednostek OSP”   dzięki wsparciu Ministerstwa  Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej  i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  W dniu wczorajszym w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymali promesy na realizację w/w zadania. Dotacje te   były  przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają  życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu. Maksymalna wysokość dofinansowania na  realizację zadań  w  zakresie  zakupu sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla jednej  OSP   wyniosła 20.000,00 złotych. Wysokość przyznanych dotacji  to łącznie  135 326,68 zł.,  w tym : – OSP KSRG Gryfów Śląski – 19 877,43 zł., – OSP Krzewie Wielkie – 19 994,15 zł. , – OSP  Młyńsko – 19 680,30 zł., –  OSP Proszówka – 19 774,80 zł., –  OSP Rząsiny – 18 000,00 zł., –  OSP KSRG Ubocze – 20 000,00 zł., –  OSP Wolbromów – 18,000,00 zł.. Ponadto  ww. jednostki OSP  otrzymały dotacje od Komendanta Głównego Państwowej Straży  Pożarnej   przede wszystkim na zakup sprzętu i wyposażenia  w  łącznej wysokości  29 304 ,00, w tym      OSP Gryfów Śląski i OSP Ubocze włączone do  Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego  w kwocie  odpowiednio  9302,00 zł i 5522,00 . Pozostałe nasze   jednostki OSP : Krzewie Wielkie, Młyńsko, Proszówka, Rząsiny i Wolbromów  otrzymały  łącznie dofinansowanie w  wysokości 14 480,00  zł. Do ww. dotacji przyznanych przez  Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komendanta Głównego  Państwowej Straży Pożarnej   nasza  gmina  udzieliła również  dofinansowania w  wysokości 20 159,18 złotych, tytułem wkładu własnego OSP. Niektóre OSP też przeznaczyły  własne  zagospodarowane środki  finansowe  na zakup  sprzętu. Z kolei Zarząd Powiatu Lwóweckiego  przekazał naszej gminie   kwotę 10 000 ,00 zł.   z przeznaczeniem:   na przeprowadzenie   remontu remizy OSP we Młyńsku -8000,00  zł. i  kwotę 2000,00 zł. na   zakup  sprzętu dla OSP w Uboczu.                                                                                                                               Burmistrz Gminy i Miasta                                                                                                                                (-) Olgierd Poniźnik
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza  na webinar pt. „Wsparcie na rozwój  firm w perspektywie 2021-2027” – 28.09.2023 r.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na webinar pt. „Wsparcie na rozwój firm w perspektywie 2021-2027” – 28.09.2023 r.

21.09.2023 Aktualności
W trakcie webinarium zostaną przedstawione informacje dla przedsiębiorców na temat aktualnych możliwości pozyskania dotacji oraz instrumentów zwrotnych na rozwój i innowacje ze środków UE w ramach nowej perspektywy finansowania 2021-2027 . Przedstawione zostaną informacje na temat  konkursów ogłaszanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz pożyczek na sfinansowanie inwestycji i kapitału obrotowego, wdrożenie działań zwiększających efektywność energetyczną prowadzonej działalności gospodarczej. Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl do dnia 27.09.2023 r., do godz. 15.30. Po rejestracji otrzymacie Państwo na swój adres e – mailowy potwierdzenie uczestnictwa oraz indywidualny link  umożliwiający udział w  spotkaniu. Udział w webinarium jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.   Do udziału zapraszamy: przedstawicieli przedsiębiorców, w tym mikro, małych i średnich działających na obszarze województwa dolnośląskiego zainteresowanych uzyskaniem wsparcia   na rozwój firmy. Webinarium odbędzie się: 28 września 2023 r. (czwartek), w godz. 12.00-13.15 na platformie ZOOM Program spotkania: Oferta Sieci PIFE, wsparcie unijne firm w latach 2021-2027 „Ścieżka SMART” oraz „Kredyt ekologiczny” – konkursy dla przedsiębiorców w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 Aktualności w Programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2023 – realizowane oraz planowane konkursy Aktualnie dostępne preferencyjne pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w województwie dolnośląskim Pytania przedsiębiorców i odpowiedzi   Organizator spotkania : Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Ul. Bankowa 27; 58-500 Jelenia Góra tel. 75 619 97 44, 75 619 97 45; e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl
Mieszkańcy Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Mieszkańcy Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

20.09.2023 Aktualności
Miłą wiadomość otrzymaliśmy ze strony Polskiego Ładu i Banku Gospodarstwa Krajowego. Właśnie ogłoszono wyniki rządowego programu dla terenów popegeerowskich. Nasza Gmina znajduje się na liście inwestycji, które otrzymały dofinasowanie na przebudowę dróg w Gminie Gryfów Śląski w formule „ zaprojektuj i wybuduj” na terenie sołectwa Rząsiny i Krzewia Wielkiego. Kwota przyznanych środków to 2 miliony zł. Serdecznie dziękujemy za wsparcie Panu Senatorowi RP Rafałowi Ślusarzowi.                                                                                              Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski                                                                                                              Olgierd Poniźnik

V piesze wędrówki z Gryfowa do Proszówki

20.09.2023
Aktualności

Zmiana organizacji ruchu na ulicach Bankowa, Plac Kościelny i Kolejowa.

14.09.2023
Aktualności

Promocja gminy

Gryfów Śląski z lotu ptaka
Kościół św Jadwigi w Gryfowie Śląskim
Ratusz Miejski w Gryfowie Śląskim
Grobowiec rodu Schaffgotschów w Gryfowie Śląskim

Warto wiedzieć

Więcej
Śladami naszych odpadów – film edukacyjny dla dzieci

Śladami naszych odpadów – film edukacyjny dla dzieci

4.03.2022
„Śladami naszych odpadów” to film edukacyjny dla dzieci poświęcony tematyce prawidłowego postępowania z odpadami zrealizowany w ramach projektu „Kultura Segregacji” prowadzonego przez Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. przy współpracy z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu- Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich- Instalację Komunalną w Lubaniu, do której trafiają odpady zebrane m.in. z terenu naszej Gminy. ZGIUK Lubań – film edukacyjny: Śladami Naszych Odpadów – YouTube
DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

3.11.2021
1_Budowa boisk wielofunkcyjnych przy SP 1 w Gryfowie Śląskim 2_Dofinansowanie z PFRON – Klub Seniora 3_Dofinansowanie z Programu Senior+ utworzenia Klubu Senior+ 4_Dofinansowanie z Programu MALUCH+ 2021 5_Dotacja celowa na Żłobek Miejski 6 Dofinansowanie Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior+ w Gryfowie Śląskim  7 Dofinansowanie_Przebudowa kanalizacji ul. Wojska Polskiego w Gryfowie Śląskim 8 Dofinansowanie_Przebudowa ul. Lipowej w Gryfowie Śląskim 9 Dofinansowanie Budowa budynku garażowego dla OSP w Wolbromowie 10 Dofinansowanie Przebudowa drogi nr 110063D w miejscowości Młyńsko 11 Dofinansowanie „Asystent osoby niepełnosprawnej” -edycja 2023    
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

3.03.2021
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH obowiązuje od 25 maja 2018 r. Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach na jakich przetwarzamy dane: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, z siedzibą Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, ul. Rynek 1, tel. 75 781 35 52, e-mail: sekretariat@gryfow.pl 2) Wyznaczono inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, którym jest spółka Leśny & Wspólnicy sp. z o.o., w której jako osobę kontaktową wyznaczono Oskara Manowieckiego, z inspektorem można się skontaktować e-mail: iod@lesny.com.pl 3) Pani/Pana dane będą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź udzielonej zgody. 4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Gryfów Śląski przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora. 6)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.   7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86 9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
NAGRANIA OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

NAGRANIA OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

9.09.2020
 

Na skróty

Pobierz aplikację mobilną

Jakość powietrza w Gminie Gryfów

Jakość powietrza koło Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfowie
Jakość powietrza strefa Ratusz w Gryfowie
Jakość powietrza koło Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfowie