Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Aktualności

Previous
Next
Konkurs UKWIECONE MIASTO rozstrzygnięty!

25-10-2016

Konkurs UKWIECONE MIASTO rozstrzygnięty!

Podczas Sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski, która odbyła się dnia 25 października 2016 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gryfowie Śląskim zostały ogłoszone wyniki konkursu „Ukwiecone miasto”.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Święto Szkoły Podstawowej w Uboczu

24-10-2016

Święto Szkoły Podstawowej w Uboczu

21 października 2016 r., odbyły się uroczystości Święta Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Uboczu. Jest to dzień, który na stałe zagościł w kalendarzu ich uroczystości. W ramach święta pasowano pierwszoklasistów na pełnoprawnych członków społeczności szkolnej. W tym roku była to już 16 –ta rocznica nadania imienia Władysława Stanisława Reymonta. W ten sposób szkoła wspomina wielkiego Polaka patriotę.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Promocja książki Tajny Zamek Czocha

20-10-2016

Promocja książki Tajny Zamek Czocha

28 października o godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej Miastai Gminy Gryfów
Śląski, Piotr Kucznir będzie promował swoją najnowszą książkę „Tajny Zamek
Czocha”. Zapraszamy serdecznie do gryfowskiej biblioteki na niezapomniane
spotkanie z historią. Podczas wieczoru będzie można zakupić książkę
z autografem autora.Wstęp wolny.

28 października o godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski, Piotr Kucznir będzie promował swoją najnowszą książkę „Tajny Zamek Czocha”. Zapraszamy serdecznie do gryfowskiej biblioteki na niezapomniane spotkanie z historią. Podczas wieczoru będzie można zakupić książkę z autografem autora. Wstęp wolny.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Inwestycja drogowa w Proszówce

20-10-2016

Inwestycja drogowa w Proszówce


Ruszyła przebudowa ważnego ciągu komunikacyjnego, stanowiącego dojazd do pól uprawnych o bardzo dużym areale, a także do obiektu kultu religijnego, jakim jest Kapliczka św. Leopolda na Wzgórzu św. Anny.
 17 października, władze Gryfowa Śląskiego podpisały umowę z wykonawcą - firmą ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWO-BUDOWLANYCH z Lubania, na realizację zadania rekultywacyjnego „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Proszówka dz. 303 dr. na odcinku 0,5 km”. 
Zakres prac drogowych obejmuję wykonanie konstrukcji drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3 m oraz poboczy z kruszywa łamanego do 0,5 m wraz z odwodnieniem: rowy, ściek z elementów betonowych oraz wpusty drogowe. 
Zadanie jest dotowane  z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 126 000 zł. Wykonawca w ramach przetargu nieograniczonego zaoferował najniższą cenę w wysokości 185 935,68 zł za wykonanie zadania. Termin realizacji do 21 listopada 2016 r.
    
Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask 

Ruszyła przebudowa ważnego ciągu komunikacyjnego, stanowiącego dojazd do pól uprawnych o bardzo dużym areale, a także do obiektu kultu religijnego, jakim jest Kapliczka św. Leopolda na Wzgórzu św. Anny.
17 października, władze Gryfowa Śląskiego podpisały umowę z wykonawcą - firmą ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWO-BUDOWLANYCH z Lubania, na realizację zadania rekultywacyjnego „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Proszówka dz. 303 dr. na odcinku 0,5 km”. 


Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Sesja Rady Miejskiej

20-10-2016

Sesja Rady Miejskiej


Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów  Śląski informuje  mieszkańców,  że w dniu 25 października 2016 roku o godz. 10.00 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śl. odbędzie się Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski .
Tematem obrad będzie:
1.Podsumowanie konkursu „Ukwiecone Miasto” 
2.Sytuacja epidemiologiczna Gminy Gryfów Śląski 
3. Ocena stanu realizacji uchwał Rady Miejskiej o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.
Przewodniczący Rady Miejskiej
      (-)  Robert Skrzypek

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów  Śląski informuje  mieszkańców, że w dniu 25 października 2016 roku o godz. 10.00 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śl. odbędzie się Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski.


Tematem obrad będzie:

1.Podsumowanie konkursu „Ukwiecone Miasto”

2.Sytuacja epidemiologiczna Gminy Gryfów Śląski 

3. Ocena stanu realizacji uchwał Rady Miejskiej o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.Przewodniczący Rady Miejskiej 

    (-)  Robert Skrzypek

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w Jeleniej Górze

19-10-2016

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w Jeleniej Górze


W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, wiele dolnośląskich organizacji pozarządowych zwróciło się do naszego Wydziału z wątpliwościami dotyczącymi nowych wzorów ww. dokumentów.
W związku z powyższym Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na spotkanie szkoleniowo-informacyjne w Jeleniej Górze.
 Część szkoleniowa poświęcona będzie omówieniu nowych wzorów dokumentów (wzory ofert, umów, sprawozdań), natomiast w części informacyjnej zostaną omówione ogólne zasady oceny formalnej i merytorycznej ofert konkursów realizowanych w Wydziale Sportu, Rekreacji i Turystyki.
Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Decyduje kolejność zgłoszeń.  Informację o zakwalifikowaniu się lub nie, otrzymacie Państwo na adres e-mail z którego przyszło zgłoszenie.
Szkolenie odbędzie się:
 24 października br. w godz. 10.00-15.00, w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, sala nr 15; 
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń z zaznaczeniem miejsca spotkania na adres e-mail: slawomir.wojcik@umwd.pl 

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na spotkanie szkoleniowo-informacyjne w Jeleniej Górze. 

Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Decyduje kolejność zgłoszeń.  Informację o zakwalifikowaniu się lub nie, otrzymacie Państwo na adres e-mail z którego przyszło zgłoszenie.
Szkolenie odbędzie się 24 października br. w godz. 10.00-15.00, w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, sala nr 15; Prosimy o przesyłanie zgłoszeń z zaznaczeniem miejsca spotkania na adres e-mail: slawomir.wojcik@umwd.pl Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Gawęda historyczna - ZPO Gryfex - przeżyjmy to jeszcze raz.

19-10-2016

Gawęda historyczna - ZPO Gryfex - przeżyjmy to jeszcze raz.


Dawny „Gryfex” początek lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Trzy fantastyczne fotografie udostępnione przez panią Kiryk Bożenę za które serdecznie Dziękujemy. 
Korzystając z okazji przypominamy o Gawędzie Historycznej która odbędzie się 21 października (piątek) 2017r. w budynku Biblioteki Kolejowa 44 o godz. 17.00
Jest to zadanie publiczne w ramach inicjatywy lokalnej. Po gawędzie niespodzianka ale to już w piątek.

Gawęda odbędzie się 21 października (piątek) 2016r. w budynku Biblioteki Publicznej, ul. Kolejowa 44 o godz. 17.00. Jest to zadanie publiczne w ramach inicjatywy lokalnej. Po gawędzie niespodzianka, ale to już w piątek.


Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Kolacja z artystą

19-10-2016

Kolacja z artystą

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim zaprasza na klimatyczny, jesienny wieczór z poezją śpiewaną. Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu spotkań kulturalnych „Kolacja z artystą”. 23 października o godz. 17.00 w sali widowiskowej M-GOK spotkamy się z duetem „BEZ NAZWY LIRYCZNIE”. Wstęp na koncert jest bezpłatny.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

 Koncert- Polsko moja - w ramach 15 Legnickich Dni Kultury Kresowej

19-10-2016

Koncert- Polsko moja - w ramach 15 Legnickich Dni Kultury Kresowej

W ramach 15 Legnickich Dni Kultury Kresowej organizowanych przez
Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”, którego prezesem jest dr Tadeusz
Samborski, 18 października w Szkole Podstawowej w Uboczu odbył się
wyjątkowy koncert „Polsko moja”. W trakcie koncertu wystąpili wspaniali
artyści: aktorka i reżyser Aurelia Sobczak, pieśniarka Barbara
Twardosz-Droździńska oraz duet bandurzystek „Bliźniaczki” – Irena i Natalia
Jewtuszok.

W ramach 15 Legnickich Dni Kultury Kresowej organizowanych przez Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”, którego prezesem jest dr Tadeusz Samborski, 18 października w Szkole Podstawowej w Uboczu odbył sięwyjątkowy koncert „Polsko moja”. W trakcie koncertu wystąpili wspanialiartyści: aktorka i reżyser Aurelia Sobczak, pieśniarka Barbara Twardosz-Droździńska oraz duet bandurzystek „Bliźniaczki” – Irena i Natalia Jewtuszok.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej

14-10-2016

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej

Rada  Miejska  Gminy  Gryfów  Śląski, informuje  mieszkańców, że w dniu 19 października 2016 roku o godz. 9:00
w  Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie  Śląskim pok. Nr 17, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  Sfery  Budżetowej oraz Komisji  Rewizyjnej natomiast o godz. 13:00 posiedzenie
Komisji  Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  
Tematem posiedzeń będzie :
1. Zaopiniowanie projektów uchwał 
2. Sprawy różne

Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski, informuje mieszkańców, że w dniu 19 października 2016 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim pok. Nr 17,odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Sfery Budżetowej oraz Komisji Rewizyjnej, natomiast o godz. 13:00 posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Tematem posiedzeń będzie :

1. Zaopiniowanie projektów uchwał

2. Sprawy różne

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa Publicznego

14-10-2016

Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa Publicznego

RADA  MIEJSKA  GMINY  GRYFÓW  ŚLĄSKI  INFORMUJE  MIESZKAŃCÓW,
że w dniu 18 października 2016 roku o godz. 13 00
W  URZĘDZIE GMINY I MIASTA W GRYFOWIE  ŚLĄSKIM pok. Nr 17
ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE
KOMISJI  ROZWOJU MIASTA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
Tematem posiedzenia będzie :
1. Zaopiniowanie projektów uchwał 
2. Sprawy różne

Rada  Miejska  Gminy  Gryfów  Śląski, informuje  mieszkańców, że w dniu 18 października 2016 roku o godz. 13: 00 w  Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie  Śląskim pok. Nr 17, odbędzie się posiedzenie Komisji  Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa Publicznego.

Tematem posiedzenia będzie :

1. Zaopiniowanie projektów uchwał 

2. Sprawy różne

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

WICEMISTRZOWIE DOLNEGO ŚLĄSKA

13-10-2016

WICEMISTRZOWIE DOLNEGO ŚLĄSKA


Członkowie Szkolnego Cyklistycznego Koła ZSOiZ Gryfowa Ślaskiego  w dniu 8 października  w składzie sześcioosobowym udała się o godzinie 7:00 do Chojnowa na XVII Szkolne Mistrzostwa Dolnego Śląska w Kolarstwie Górskim MTB. Naszą szkołę godnie reprezentowali : Krystian Szczepanik, Mateusz Dąbrowa, Tomasz Dąbrowa, Marcin Dec, Michał Jezioro i Bartosz Kudła. Wyścig w kat. Junior odbył się o godzinie 12:00 , nasi zawodnicy musieli pokonać trasę liczącą ponad 6km ( 3 pętle o długości 2175m). Na 
ciężkiej ,błotnej trasie  przy opadach deszczu najlepiej sobie poradził Krystian Szczepanik (zajmując indywidualnie V miejsce) , tuż za nim  był Mateusz Dąbrowa ( VI miejsce w  wyścigu). Kolejne miejsca naszych zawodników : Tomasz Dąbrowa ( VIII miejsce w  wyścigu), Michał Jezioro ( X miejsce ), Marcin Dec ( XI miejsce) oraz Bartosz Kudła ( XIII miejsce w turnieju).   Opiekunem grupy jest nauczyciel wychowania fizycznego Arkadiusz Cichoń. W kwalifikacji drużynowej zajęliśmy II miejsce przegrywając o 3 punkty z I LO Lubin. Powtórzyliśmy sukces z poprzedniego roku , cieszy postawa naszej drużyny ,która w 2016 roku wystartowała bez swojego lidera Kamila Romanowskiego ( który ukończył edukację w naszej szkole). Dziękujemy Kamilowi za wsparcie ( Kamil użyczył swoich rowerów ,aby koledzy mogli wystartować)  i przekazał  młodszym zawodnikom cenne wskazówki.

Członkowie Szkolnego Cyklistycznego Koła ZSOiZ Gryfowa Ślaskiego w dniu 8 października  w składzie sześcioosobowym udała się o godzinie 7:00 do Chojnowa na XVII Szkolne Mistrzostwa Dolnego Śląska w Kolarstwie Górskim MTB. Naszą szkołę godnie reprezentowali: Krystian Szczepanik, Mateusz Dąbrowa, Tomasz Dąbrowa, Marcin Dec, Michał Jezioro i Bartosz Kudła. 


Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Seminarium dla grup producenckich

11-10-2016

Seminarium dla grup producenckich


 Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy we Wrocławiu zaprasza na seminarium  dotyczące poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” oraz działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020.
Seminarium odbędzie się w poniedziałek 17 października w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 4, budynek B-4 o godzinie 10:00.

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy we Wrocławiu zaprasza na seminarium  dotyczące poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” oraz działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020.
Seminarium odbędzie się w poniedziałek 17 października w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 4, budynek B-4 o godzinie 10:00.


Zaproszenie- link.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Młodzicy ze Szkółki Piłkarskiej UKS Gryfów Śląski  liderem grupy D2

10-10-2016

Młodzicy ze Szkółki Piłkarskiej UKS Gryfów Śląski liderem grupy D2

Młodzi piłkarze Szkółki Piłkarskiej szkoleni przez trenera Arkadiusza Cichonia z dorobkiem 18 pkt. ( wszystkie mecze wygrane  w rozgrywkach , stosunek bramek 42:14) są liderem w rozgrywkach OZPN Jelenia Góra.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Spotkanie ws. grantów dla organizacji pozarządowych

10-10-2016

Spotkanie ws. grantów dla organizacji pozarządowych


Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie zamierza w najbliższym czasie ogłosić pierwszy nabór wniosków na granty dla organizacji pozarządowych.
Należy dostosować swój pomysł do tematu GRANTU!
Temat pierwszego grantu dot. doposażenia zespołów folklorystycznych, grup historycznych, lokalnych zespołów poprzez zakup strojów tematycznych (folklorystycznych, historycznych itd.) oraz instrumentów muzycznych.
TERMIN SPOTKANIA: 17.10.2016 R. , godz. 16.00
MIEJSCE SPOTKANIA:   sala narad LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski
Zapisy na maila:promocja@lgdpartnerstwoizerskie.pl

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie zamierza w najbliższym czasie ogłosić pierwszy nabór wniosków na granty dla organizacji pozarządowych. Należy dostosować swój pomysł do tematu GRANTU! Temat pierwszego grantu dot. doposażenia zespołów folklorystycznych, grup historycznych, lokalnych zespołów poprzez zakup strojów tematycznych (folklorystycznych, historycznych itd.) oraz instrumentów muzycznych.


TERMIN SPOTKANIA: 17.10.2016 R. , godz. 16.00

MIEJSCE SPOTKANIA: sala narad LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski

Zapisy na maila:promocja@lgdpartnerstwoizerskie.pl

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

LGD Partnerstwo Izerskie zaprasza na szkolenie

10-10-2016

LGD Partnerstwo Izerskie zaprasza na szkolenie

LGD Partnerstwo Izerskie zaprasza na szkolenia z zakresu rozpoczecia działalności gospodarczej.

Więcej informacji pod linkiem szkolenia.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szkolenia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramachdziałania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji ProgramuRozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

PROJEKT WŁASNY BIZNES

10-10-2016

PROJEKT WŁASNY BIZNES


Uczestnikami projektu mogą zostać osoby zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą, które:
- mają minimum 30 lat,
- mieszkają na terenie powiatów górowskiego, złotoryjskiego, wałbrzyskiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, legnickiego ziemskiego, lubańskiego, wołowskiego oraz ząbkowickiego, 
- pozostają bez zatrudnienia,
Pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie będą miały:
- osoby z terenów wiejskich,
- kobiety,
- niepełnosprawni,
- osoby w wieku powyżej 50 roku życia.
Nabór uczestników poprzedzą spotkania informacyjne w każdym z 10 ww. powiatów, które odbędą się w pierwszej połowie listopada 2016 r., w trakcie których udzielimy Państwu wszelkich informacji.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą, które:


- mają minimum 30 lat,

- mieszkają na terenie powiatów górowskiego, złotoryjskiego, wałbrzyskiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, legnickiego ziemskiego, lubańskiego, wołowskiego oraz ząbkowickiego,

 - pozostają bez zatrudnienia,

Pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie będą miały: osoby z terenów wiejskich, kobiety, niepełnosprawni, osoby w wieku powyżej 50 roku życia.

Nabór uczestników poprzedzą spotkania informacyjne w każdym z 10 ww. powiatów, które odbędą się w pierwszej połowie listopada 2016 r., w trakcie których udzielimy Państwu wszelkich informacji.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Konkurs dla MŚP

10-10-2016

Konkurs dla MŚP

Jednostka samorządu terytorialnego Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła 30 września konkurs dla MŚP (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat) na wsparcie innowacyjności produktowej 
i procesowej na poziomie przedsiębiorstwa. 

Jednostka samorządu terytorialnego Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła 30 września konkurs dla MŚP (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat) na wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej na poziomie przedsiębiorstwa. 

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Młodzi Gryfowscy Leśnicy na VIII Dolnośląskim Festiwalu Dary Lasu

10-10-2016

Młodzi Gryfowscy Leśnicy na VIII Dolnośląskim Festiwalu Dary Lasu

Od 8 lat, w każdą ostatnią sobotę września, na jeden dzień Lwówek Śląski staje się „stolicą” dolnośląskiego leśnictwa. W tym mieście odbywa się Dolnośląski Festiwal – „Dary Lasu. Od kilku lat nasza szkoła – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II Gryfowie Śląskim jest aktywnym uczestnikiem tego wydarzenia. Szczególnie widoczni staliśmy się po utworzeniu Technikum kształcącego w zawodzie technik leśnik, co spowodowane było przede wszystkim faktem, że od tego momentu nasi uczniowie mają okazję prezentować się w swoich galowych mundurach leśników, rozwijać zainteresowania oraz przypomnieć o swoich osiągnięciach: uzyskanie tytułu laureata w Ogólnopolskim Konkursie Multimedialnym „Nasze Nadleśnictwo” oraz finalisty i laureata w IV Ogólnopolskim Turnieju Szkół „Eko”.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Dotacje na założenie firmy

05-10-2016

Dotacje na założenie firmy


MASZ POMYSŁ NA WŁASNĄ FIRMĘ, ALE BRAK CI FUNDUSZY?
Zapraszamy przedsiębiorcze Panie do udziału w projekcie „Przedsiębiorcze kobiety”.
Oferujemy:
- DOTACJE na założenie firmy w kwocie do 20 400ZŁ/osobę
- szkolenia, doradztwo, wsparcie finansowe w wysokości 1100zł/m-c przez 12 m-cy.
Szczegółowe informacje na stroniewww.przedsiebiorczekobiety.eu pod nr Tel.: 605 202026, 605 202076 oraz w Biurze Projektu, mieszczącym się w Manufakturze Fitnessu, ul. Konstytucji 3 Maja 3, Lubin.

MASZ POMYSŁ NA WŁASNĄ FIRMĘ, ALE BRAK CI FUNDUSZY? Zapraszamy przedsiębiorcze Panie do udziału w projekcie „Przedsiębiorcze kobiety”.

Oferujemy: DOTACJE na założenie firmy w kwocie do 20.400 zł/osobę- szkolenia, doradztwo, wsparcie finansowe w wysokości 1100zł/m-c przez 12 m-cy.

Szczegółowe informacje na stronie http://www.przedsiebiorczekobiety.eu pod nr Tel.: 605 202026, 605 202076 oraz w Biurze Projektu, mieszczącym się w Manufakturze Fitnessu, ul. Konstytucji 3 Maja 3, Lubin.


Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Podatek Śmieciowy Gminny Telefon Alarmowy Ochrona przyrody Ochrona zdrowia Schronisko dla zwierząt Gmina przyjazna niesłyszącym M-GOK w Gryfowie Śląskim Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim               Rozkład Jazdy PKPRozkład Jazdy PKS

                      
Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: