Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Aktualności

Previous
Next
Zmiany funkcjonowania biura Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

20-09-2017

Zmiany funkcjonowania biura Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Uprzejmie informujemy, że Nieodpłatna Pomoc Prawna do końca września funkcjonuje w następujący sposób:
21.09 ( czwartek)    9:45 – 13:45
22.09 ( piątek)        nieczynna
28.09 ( czwartek )   9:45 – 13:45
29.09  ( piątek) 14:00 -18:00
Za zmiany serdecznie przepraszamy!
Uprzejmie informujemy, że Nieodpłatna Pomoc Prawna do końca września funkcjonuje w następujący sposób:

21.09 ( czwartek)    9:45 – 13:45

22.09 ( piątek)        nieczynna

28.09 ( czwartek )   9:45 – 13:45

29.09  ( piątek) 14:00 -18:00

Za zmiany serdecznie przepraszamy!

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Ulica Floriańska będzie remontowana

15-09-2017

Ulica Floriańska będzie remontowana

Powiat Lwówecki w dniu 27 lipca br. otrzymał promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2544D ul Floriańska w Gryfowie Śląskim o dł. 0,706 km [intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2012 r.] w wysokości 775 200 zł. 

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Przebudowa ulicy Sikorskiego

15-09-2017

Przebudowa ulicy Sikorskiego

Przebudowa ul. Sikorskiego dobiega końca! Zadanie realizowane jest przy udziale środków finansowych z budżetu państwa na podstawie otrzymanej promesy z dnia 17 lutego 2017r. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2012 roku. Wysokość dofinansowania opiewa na kwotę 560 000 zł.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach

15-09-2017

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach

Gmina Gryfów Śląski w październiku ubiegłego roku złożyła dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne na 2017 rok tj.: przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach i Uboczu. Decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 marca 2017 roku przyznano Gminie Gryfów Śląski dotację w wysokości 252 000 zł lecz tylko na jedno zadanie drogowe w Rząsinach. 

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Przebudowa ulic Akacjowej i Przedszkolaków

15-09-2017

Przebudowa ulic Akacjowej i Przedszkolaków

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 27 lipca br. na podstawie promesy przyznało Gminie Gryfów Śląski dotację w wysokości 800 000 zł  na zrealizowanie przebudowy ul. Akacjowej i ul Przedszkolaków w Gryfowie Śląskim w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2012 roku. 

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna od 1 października 2017r.

13-09-2017

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna od 1 października 2017r.


Z dniem 1 października 2017r. Nocna Świąteczna Opieka Zdrowotna w powiecie lwóweckim będzie świadczona przez:
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim
Poradnia Nocnej Świątecznej Opieki Zdrowotnej
ul. Kościelna 21, 59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 782 01 53
(budynek Szpitala w Lwówku Śląskim,
wejście od Poradni Chirurgicznej)
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o., zgodnie z nowymi przepisami, zakwalifikowało się do poziomu I stopnia podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) i będzie odpowiedzialne za świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej na terenie powiatu lwóweckiego.
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następ

Z dniem 1 października 2017r. Nocna Świąteczna Opieka Zdrowotna w powiecie lwóweckim będzie świadczona przez: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim.


Poradnia Nocnej Świątecznej Opieki Zdrowotnej

ul. Kościelna 21, 59-600 Lwówek Śląskitel. 75 782 01 53

(budynek Szpitala w Lwówku Śląskim,wejście od Poradni Chirurgicznej)


Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Uwaga silny wiatr !

13-09-2017

Uwaga silny wiatr !

OSTRZEŻENIE Nr 80 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 11:00 dnia 13.09.2017 do godz. 20:00 dnia 13.09.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego-zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Krzysztof Salanyk

OSTRZEŻENIE Nr 80 

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar: województwo dolnośląskie

Ważność: od godz. 11:00 dnia 13.09.2017 do godz. 20:00 dnia 13.09.2017

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego-zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Krzysztof Salanyk

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Piknik Kręci Mnie Bezpieczeństwo

13-09-2017

Piknik Kręci Mnie Bezpieczeństwo


Serdecznie zapraszamy 23 września 2017r, w godz. 14:00 -18:00. do Gryfowa Śląskiego na Piknik Kręci Mnie Bezpieczeństwo.
Impreza odbędzie się na boisku przy Gimnazjum w GRyfowie Śląskim.SZczegóły na plakacie. 

Serdecznie zapraszamy 23 września 2017r, w godz. 14:00 -18:00. do Gryfowa Śląskiego na Piknik Kręci Mnie Bezpieczeństwo. Impreza odbędzie się na boisku przy Gimnazjum w Gryfowie Śląskim. Szczegóły na plakacie. 


Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

DZIĘKCZYNIENIE ZA UDANE DOŻYNKI

11-09-2017

DZIĘKCZYNIENIE ZA UDANE DOŻYNKI


Burmistrz Gminy i Miasta składa serdeczne podziękowania za pomyślny przebieg uroczystości Dożynkowych – „Prażnik” jakie miały miejsce w Sołectwie Wolbromów w dniu 03 września 2017r.
Dożynki rozpoczęły się uroczystą mszą świętą celebrowaną przez trzech księży :      ks. Dziekana Krzysztofa Kurzeję i dwóch księży proboszczów ks. Krzysztofa Żmigrodzkiego Proboszcza Rząsin i ks. Janusza Wilka proboszcza z sąsiedzkiej parafii Gościszów. Składam im serdeczne podziękowania za odprawienie mszy świętej w intencji rolników i mieszkańców sołectw.
Bardzo ciekawy był korowód dożynkowy , w którym uczestniczyły delegacje wszystkich siedmiu sołectw naszej Gminy, a także gościnnie sołectwo Gościszów. Wszystkim uczestnikom korowodu jak i wykonawcom pięknych wieńców dożynkowych składam serdeczne podziękowania i gratulacje . Każdy wieniec jest dosłownie dziełem sztuki, dlatego też jako gmina nie organizujemy już od lat konkursu wieńców dożynkowych.
Chcę serdecznie i gorąco podziękować mieszkańcom sołectwa Wolbromów za przygotowanie innowacyjnych, w pełnym tego słowa znaczeniu, dekoracji dożynkowych w znacznej części sołectwa. 
W sposób szczególny chcę podziękować także całemu zespołowi organizacyjnemu na czele z sołtysem Panem Zbigniewem Chodorskim i osobami które go dzielnie wspomagały, ich wysiłek był widoczny w zakresie urządzenie placu dożynkowego, wyżywienia uczestników dożynek i wielu innych spraw.
Wyrazy podziękowania kieruję także pod adresem małoliczebnej, ale wielkiej siłą pracowników MGOK na czele z Panią Dyrektor Anną Michalkiewicz, wspomagali ją dzielnie liczni wolontariusze.
Osobne słowa kieruję do starostów tegorocznych dożynek : Elżbiety Chodorskiej i Sławomira Łopąga, którzy dzielnie wywiązali się ze swoich obowiązków.

Burmistrz Gminy i Miasta składa serdeczne podziękowania za pomyślny przebieg uroczystości Dożynkowych – „Prażnik” jakie miały miejsce w Sołectwie Wolbromów w dniu 03 września 2017r.


Kategoria Sołectwa

czytaj dalej »

Dożynki w Wolbromowie - 3 września 2017r.

07-09-2017

Dożynki w Wolbromowie - 3 września 2017r.


Uroczystości dożynkowe, czyli Prażnik, w Wolbromowie rozpoczęły się przemarszem korowodu dożynkowego na boisko, gdzie odbyła się Msza Święta polowa w intencji rolników i mieszkańców wsi.  Przewodniczyli jej ks. dziekan Krzysztof Kurzeja i Ks. Krzysztof Żmigrodzki proboszcz parafii Rząsiny, do której należy Wolbromów. Najważniejszym momentem Ceremoniału Dożynkowego było przekazanie chleba z mąki z tegorocznych zbiorów przez starostów dożynek, którymi byli pani Elżbieta Chodorska i pan Mirosław Łopąg  dla gospodarza dożynek. Przyrzekł on dzielić ten chleb sprawiedliwie tak, by przez cały rok nie zabrakło go nikomu. Następnie podzielono obecnych chlebem z tegorocznych zbiorów.
Gminne Dożynki w Wolbromowie otworzyli w oryginalny sposób burmistrz Olgierd Poniźnik oraz sołtys Zbigniew Chodorski odwracając kostki sprasowanej słomy z napisem „Dożynki 2017”. Potem nastąpiło wręczenie odznak, konkursy, przemówienia lokalnych polityków, występ kabaretu wiejskiego oraz zespołów folklorystycznych. W Turnieju Sołectw rywalizowały ze sobą sołectwa z gminy o Kombajn Burmistrza. Podczas imprezy oraz turnieju przygrywała Gryfowska Kapela Podwórkowa. Na zakończenie organizatorzy i goście mogli wspólnie pobiesiadować.

Uroczystości dożynkowe, czyli Prażnik, w Wolbromowie rozpoczęły się przemarszem korowodu dożynkowego na boisko, gdzie odbyła się Msza Święta polowa w intencji rolników i mieszkańców wsi. Przewodniczyli jej ks. Dziekan Krzysztof Kurzeja,  Ks. Krzysztof Żmigrodzki proboszcz parafii Rząsiny, do której należy Wolbromów oraz  ks. Janusz Wilk proboszcz z sąsiedniej parafii Gościszów.


Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Zmiany w świadczeniu usług zdrowotnych

07-09-2017

Zmiany w świadczeniu usług zdrowotnych

W dniu 01 stycznia 2013r. Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu wygrał konkurs na prowadzenie nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej dla mieszkańców całego Powiatu Lwóweckiego. Przez 4 lata i 9 miesięcy nocna i świąteczna pomoc zdrowotna była realizowana w naszej Wielospecjalistycznej Przychodni, dawało to ogromne poczucie bezpieczeństwa dla mieszkańców naszego miasta, a także dla mieszkańców sąsiednich miast Lubomierza i Mirska ze względu na centralne położenie Gryfowa w naszym powiecie. Niestety, w związku ze zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.)  pomoc nocna i świąteczna musi być realizowana przy funkcjonującym szpitalu. Dlatego od 1 października 2017r. prowadzenie nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej  będzie wykonywać Powiatowe Centrum Zdrowia w Lwówku Śląskim.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Podziękowanie

07-09-2017

Podziękowanie


Burmistrz Gminy i Miasta bardzo serdecznie dziękuje Pani Janinie Szuniewicz za pielęgnowanie małego skrawka ziemi przy ul. Młyńskiej 16 będącego gruntem Gminy przyległym do drogi.
Odchwaszczenie, a także posadzenie roślin jest przykładem godnym naśladowania.
Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję.
Burmistrz Gminy i Miasta
        Olgierd Poniźnik

Burmistrz Gminy i Miasta bardzo serdecznie dziękuje, Pani Janinie Szuniewicz, za pielęgnowanie małego skrawka ziemi przy ul. Młyńskiej 16, będącego gruntem Gminy przyległym do drogi. Odchwaszczenie, a także posadzenie roślin jest przykładem godnym naśladowania.


Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję.


Burmistrz Gminy i Miasta

Olgierd Poniźnik

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Narodowe Czytanie Wesela w Gryfowie Śląskim

06-09-2017

Narodowe Czytanie Wesela w Gryfowie Śląskim

Stowarzyszenie na Rzecz Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim , Biblioteka Publiczna oraz Ośrodek Kultury w Gyfowie Śląskim - oto organizatorzy tegorocznego Narodowego Czytania "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, 2 września, na gryfowskim Rynku.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

 Remont ul. Andersa w Gryfowie Śląskim

06-09-2017

Remont ul. Andersa w Gryfowie Śląskim

Pod koniec lipca br. odbył się odbiór wyremontowanej ul. Andersa.

Wykonawcą prac było KONSORCJUM FIRM - Lider: Zakład Budowy Dróg i Mostów ANBUD z Lwówka Śląskiego.

Partnerem natomiast Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych  i Melioracyjnych MELIOBUD Sp. z o.o. z Nowogrodźca. 


Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Nieodpłatna Pomoc Prawna

04-09-2017

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 września 2017r. (piątek) punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy. 

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

WYPRAWKA SZKONA W ROKU 2017

01-09-2017

WYPRAWKA SZKONA W ROKU 2017

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to główny cel rządowego programu „Wyprawka szkolna” przyjętego przez Radę Ministrów.
Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia                         w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.
Program „Wyprawka szkolna” skierowany jest do uczniów:
1.słabowidzących,
2.niesłyszących,
3.słabosłyszących,
4.z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5.z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6.z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7.z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8.z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7
9.–  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo orzeczenie                    o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018  do następujących typów szkół dla dzieci i młodzieży :
1.klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych                w branżowych szkołach I stopnia,
2.klasy I branżowej szkoły I stopnia,
3.liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do 
4.klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: 
– klasy II i III szkoły podstawowej,
– klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych                        w branżowych szkołach I stopnia,
– klasy I branżowej szkoły I stopnia,
– liceum   ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.
Wnioski składa się do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w roku 2017  w terminie  do 11 września 2017 r.
Więcej  informacji na stronie www.men.gov.pl zakładka Aktualności 

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to główny cel rządowego programu „Wyprawka szkolna” przyjętego przez Radę Ministrów. Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. 

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej

01-09-2017

Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej

RADA   MIEJSKA  GMINY  GRYFÓW  ŚLĄSKI informuje  mieszkańców,  że w dniu 6 września 2017 roku o godz. 13.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl. odbędzie się wspólne  posiedzenie Komisji  Stałych  Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski.  
Tematem  posiedzenia  będzie :
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta Gryfów Śląski  za I półrocze 2017r. 
2. Koncepcja gospodarki ściekowej na terenie Gminy Gryfów Śl. 
3. Sprawy różne. 

RADA MIEJSKA GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI informuje mieszkańców, że w dniu 6 września 2017 roku o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl. odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski.

  
Tematem  posiedzenia  będzie :

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta Gryfów Śląski  za I półrocze 2017r. 

2. Koncepcja gospodarki ściekowej na terenie Gminy Gryfów Śl. 

3. Sprawy różne. 

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Uwaga możliwe burze z gradem!

31-08-2017

Uwaga możliwe burze z gradem!

                        OSTRZEŻENIE 
Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo dolnoœlšskie
Ważnoœć: od godz. 14:00 dnia 31.08.2017 do godz. 01:00 dnia 01.09.2017
Przebieg: Prognozuje się wystšpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystšpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Adam Dziedzic


                       
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo dolnoœlśląskie
Ważnoœć: od godz. 14:00 dnia 31.08.2017 do godz. 01:00 dnia 01.09.2017
Przebieg: Prognozuje się wysąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystšpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Adam Dziedzic

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Nieodpłatna Pomoc Prawna

28-08-2017

Nieodpłatna Pomoc Prawna


Uprzejmie informujemy, że punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej dodatkowo będzie czynny 
we czwartek – 31 sierpnia  2017 r. w godzinach 10:00 – 13:45. Serdecznie zapraszamy !

Uprzejmie informujemy, że punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej dodatkowo będzie czynny we czwartek – 31 sierpnia  2017 r. w godzinach 10:00 – 13:45. Serdecznie zapraszamy !


Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Spotkanie dotyczące chorób zawodowych

24-08-2017

Spotkanie dotyczące chorób zawodowych


Informujemy ,że w dniu 25 sierpnia ( piatek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim odbędzie się spotkanie dotyczące chorób zawodowych.
Spotkanie organizowane przez Fundację Fortis. Więcej informacji pod nr tel. 692 005 833.

Informujemy, że w dniu 25 sierpnia ( piątek) o godz. 9:00, w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim odbędzie się spotkanie dotyczące chorób zawodowych. Jest ono organizowane przez Fundację Fortis. Więcej informacji pod nr tel. 692 005 833.


Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Galerie

Sesja Rady Miejskiej Listopad 2016

Podatek Śmieciowy Gminny Telefon Alarmowy Ochrona przyrody Ochrona zdrowia Schronisko dla zwierząt Gmina przyjazna niesłyszącym M-GOK w Gryfowie Śląskim Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim               Rozkład Jazdy PKPRozkład Jazdy PKS

                      
Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: