Slider

Aktualności

Więcej aktualności
Informacja o sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej
Aktualności
Informacja o sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej
16.07.2019
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW  ŚLĄSKI INFORMUJE  MIESZKAŃCÓW        że w dniu 19 lipca 2019 roku o godz. 14.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ODBĘDZIE SIĘ SESJA  NADZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI TEMATEM OBRAD BĘDZIE: Podjęcie uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śl. oraz w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok związanej z bieżącym funkcjonowaniem gminy.     PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ                      (-)  Mateusz Królak
ŚMIECI NICZYJE
Aktualności
ŚMIECI NICZYJE
8.07.2019
Na terenie całego miasta zlokalizowane są punkty, w których mieszkańcy mogą pozbyć się selektywnie zebranych odpadów komunalnych, tj. papieru, tworzyw sztucznych, szkła oraz bioodpadów. Niestety w dużej mierze punkty te stały się  miejscami, w których podrzucane są odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane a nawet zmieszane odpady komunalne. Często w pojemnikach na odpady biodegradowalne można znaleźć pampersy, a w pojemnikach na papier tworzywa sztuczne czy też styropian. Tak zwane „śmieci niczyje” nie tylko negatywnie wpływają na wygląd naszych ulic, ale również generują koszty za ich uprzątnięcie, które ponoszą wszyscy mieszkańcy gminy. Warto podkreślić, że wygląd Gryfowa Śląskiego  jest wizytówką nas wszystkich, świadczy o kulturze osób w nim mieszkających. Dlatego przypominamy, że odpady wielkogabarytowe i inne odpady problemowe można przekazać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych mieszczącego się na terenie ZBGKiM przy ul. Kolejowej 42 w Gryfowie Śląskim.   Jednocześnie należy pamiętać, że kto nie wykonuje obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gromadzi odpady w miejscach do tego nieprzeznaczonych, podlega karze grzywny do 500 zł. Sporządziła: Agnieszka Olszówka mł.ref.ds. gospodarki odpadami
Zmiany godzin pracy w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Aktualności
Zmiany godzin pracy w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski
3.07.2019
Od dnia 15.07.2019r. ulegną zmianie  godziny urzędowania stanowiska ds. ewidencji ludności  i dowodów osobistych :   PONIEDZIAŁEK     8.00 – 16.30 WTOREK                  7.30 – 15.00 ŚRODA                      NIECZYNNE CZWARTEK            7.30 – 15.00 PIĄTEK                     7.30 – 14.00                                  Burmistrz Gminy i Miasta                               Gryfów Śląski                                        /-/ Olgierd Poniźnik
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wolbromowie

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wolbromowie

15.07.2019 Aktualności
Prace związane z przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wolbromowie są na półmetku. W chwili obecnej trwają prace polegające na stabilizacji podbudowy cementem oraz odwodnieniu. Wody opadowe z drogi odprowadzone zostaną poprzez wykonanie przepustów pod zjazdami wraz ze ścianami czołowymi oraz umocnienie rowu płytą MEBA. W najbliższym czasie będą wykonywane prace bitumiczne. Nawierzchnia wraz z podbudową na odcinku 0,914 km. Zostaną utwardzone pobocza i wykonane zjazdy bitumiczne oraz w ramach bezpieczeństwa ustawione nowe znaki pionowe. Łączna kwota przedmiotowego zadania wynosi: 519 958, 52 zł w tym: Fundusz Ochrony Gruntów rolnych w wysokości: 210 000,00 zł. Środki z budżetu Gminy Gryfów Śląski: 309 958,52 zł Sporządził: Młodszy referent ds. drogownictwa Justyna Wojciechowska   
Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Proszówce dz. nr 401 dr

Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Proszówce dz. nr 401 dr

15.07.2019 Aktualności
W dniu 17 czerwca 2019 roku Gmina Gryfów Śląski podpisała umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Proszówce dz. nr 401 dr”. W ramach przeprowadzonego postępowania złożono 2 oferty, a za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy MG-TECH INŻYNIERIA LĄDOWA, która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 157 759,81 zł. Całość jest finansowana ze środków budżetu Gminy Gryfów Śląski. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa (warstwa wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 3 cm)  wraz z podbudową na odcinku 0,260 km. Wody opadowe z drogi odprowadzone zostaną poprzez wykonanie przepustów pod zjazdami. Zostaną utwardzone pobocza oraz w ramach bezpieczeństwa zostaną ustawione nowe znaki pionowe. Wykonawca zobowiązał się zgodnie z umową wykonać zadanie do 31 lipca 2019 roku.   Sporządził: Młodszy referent ds. drogownictwa Justyna Wojciechowska   
Remont obiektu mostowego zlokalizowanego nad ulicą Nad Stawami w Gryfowie Śląskim

Remont obiektu mostowego zlokalizowanego nad ulicą Nad Stawami w Gryfowie Śląskim

15.07.2019 Aktualności
Szanowni Mieszkańcy bardzo miło jest nam poinformować, że po długich staraniach Pana Burmistrza Olgierda Poniźnika wiadukt kolejowy przy ul. Polnej i ul. Nad Stawami zostanie poddany gruntownym pracom remontowym. Remont polegać będzie na wzmocnieniu konstrukcji sklepienia poprzez wbudowanie w istniejące światło konstrukcji stalowej z blachy karbowanej. Konstrukcja oparta zostanie na fundamentach żelbetowych stanowiących jednocześnie wzmocnienie dolnej części przyczółków. Jednocześnie informujemy o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu od dnia 02.09.2019 r. Wyznaczony zostanie objazd z drogi wojewódzkiej nr 364 wzdłuż torów kolejowych. Remont przedmiotowego mostu wykona firma: PRZEDIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE USŁUGOWO-HANDLOWE GEOMASTER Sp. z o.o.   Sporządził: Młodszy referent ds. drogownictwa Justyna Wojciechowska   
Modernizacja stadionu w Gryfowie Śląskim

Modernizacja stadionu w Gryfowie Śląskim

12.07.2019 Aktualności
W związku z możliwością awansu gryfowskiego klubu sportowego Gryf  do IV ligi , przeprowadzona kontrola przez Komisję ds. Licencji Klubowych Związku Piłki Nożnej wykazała że klub nie spełnia wymaganych kryteriów infrastrukturalnych. Aby Klub Sportowy Gryf w przypadku awansu został dopuszczony do rozgrywek IV ligi dolnośląskiej przeprowadzono inwestycję polegającą na: – zakupie 50 sztuk krzesełek na trybunę; – ogrodzenie widowni i wydzielenie sektora dla kibiców przyjezdnych (ogrodzenie panelowe, montaż furtek, bramy wjazdowej na parking); – remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach klubu ; – uzupełnienie brakującego ogrodzenia  płytami betonowymi od strony torowiska PKP – wykonanie nowego ogrodzenia z płyt betonowych od strony stacji Circle K; – remont trybuny ( zbijanie/ uzupełnienie tynków, malowanie); – remont holu w klubie ( demontaż/ montaż nowych drzwi, częściowe zbicie tynków/ uzupełnienie tynków, szpachlowanie, malowanie); – utwardzenie terenu między ogrodzeniem stadionu a drogą krajową nr 30; – utwardzenie placu obok klubu.   Całkowita wartość przeprowadzonej inwestycji wyniosła 78 000,00 zł. Wydatek z budżetu gminy.

Informacja – Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego

10.07.2019
Aktualności

Nabór na stanowisko pracy PIELĘGNIARKA.

8.07.2019
Aktualności

Nowe formularze Deklaracji i Informacji na podatek leśny, od nieruchomości, rolny oraz załączniki do Deklaracji i Informacji określone przez Ministra Finansów w Rozporządzeniach.

4.07.2019
Aktualności

Promocja gminy

Gryfów Śląski z lotu ptaka
Sukcesy i porażki gospodarowania odpadami w Gminie Gryfów Śląski
Gryfów Nabiera Kolorów
300 sekund historii

Warto wiedzieć

Więcej
DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE  GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI ZA 2018 ROK

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI ZA 2018 ROK

23.05.2019
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski informuje, że w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 odbędzie się Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski na której będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Gryfów Śląski za 2018 rok. Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym ( t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ) mieszkańcy gminy mogą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy . Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób według załączonego wzoru. Zgłoszenie należy złożyć w biurze Rady Miejskiej (ratusz – pok. nr 17,  II piętro) najpóźniej do dnia 24 czerwca 2019r. do godz. 17.00 . Mieszkańcy zostaną dopuszczeni do głosu na sesji Rady Miejskiej według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                                                                                       Gminy Gryfów Śląski                                                                                                                                                     ( – )  Mateusz Królak
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „BAJKOWA KRAINA” W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „BAJKOWA KRAINA” W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

23.05.2019
Regulamin wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej

Na skróty

Pobierz aplikację mobilną