Slider

Aktualności

Więcej aktualności
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Aktualności
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
12.07.2021
Ja już się spisałem, teraz kolej na Was Drodzy Mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski!! Olgierd Poniźnik Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Jednogłośne absolutorium  dla burmistrza Gryfowa.
Aktualności
Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Gryfowa.
30.06.2021
We wtorek, 29 czerwca odbyła się sesja zwyczajna absolutoryjna Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski. Obrady zorganizowano w sposób  hybrydowy, radni obradowali w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, goście uczestniczyli w obradach online. W sesji wzięło udział 15 radnych. Gościli na niej również przedstawiciele Powiatu Lwóweckiego: starosta Daniel Koko, przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Szczepańska oraz radna Helena Okulowska. Obrady rozpoczęto od zaprzysiężenia nowego radnego Marka Sieradzkiego, który 13 czerwca wygrał wybory uzupełniające w okręgu wyborczym Wieża-Proszówka. Głównym tematem obrad był Raport o stanie Gminy Gryfów Śląski za rok 2020 oraz przyjęcie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2020 r. Raport był wyjątkowy, gdyż dotyczył roku naznaczonego pandemią covid-19, w związku z czym, po przedstawieniu dokumentu przez burmistrza, pojawiło się sporo pytań. Radni pytali m. in. o realizację programu turystycznego zagospodarowania gminy, wieloletni program gospodarki wodno-ściekowej, poruszono problem monitorowania najbardziej newralgicznych miejsc w gminie, w których mieszkańcy nielegalnie gromadzą odpady. Pytano też o wydatki na kulturę w tym trudnym okresie, a także o miejsce dla młodzieży, którego brakuje w naszym mieście, tu burmistrz zaprosił radnych do debaty i wypracowania wspólnego pomysłu w tym temacie.  Po dyskusji nad Raportem  podjęto uchwałę w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śl. Uchwalę przegłosowano bezwzględną większością głosów – 14 za przy jednym wstrzymującym się. Kolejnym punktem sesji było przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i  Miasta Gryfów Śląski oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2020 r. Sprawozdania przedstawili skarbnik Marek Kurec  oraz burmistrz Olgierd Poniźnik. Po wysłuchaniu wystąpień przedstawiono pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące sprawozdania. Także pozostałe komisje stałe Rady Miejskiej przedstawiły pozytywne opinie dotyczące wykonania budżetu za rok 2020. Następnie podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz w sprawie absolutorium dla burmistrza za 2020 r. Radni udzielili burmistrzowi absolutorium jednogłośnie.
Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie.
Aktualności
Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie.
28.06.2021
d 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Co to oznacza? Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym. Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy. Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający: 1) imię i nazwisko wraz ze zdjęciem, 2) numer identyfikatora oraz hologram, 3) nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego, 4) podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora, 5) okres, na jaki identyfikator został wystawiony. W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można sprawdzić na kilka sposobów: poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/ , poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza, w przypadku wątpliwości o pomoc w weryfikacji można także poprosić policję. Spis metodą wywiadu bezpośredniego w terenie prowadzony jest przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem standardowych zaleceń sanitarnych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami. W trakcie przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich rachmistrz spisowy powinien bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa. Jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego. Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie wywiązali się z obowiązku przekazania danych przez Internet, aby uczynili to, nie czekając na telefon bądź wizytę rachmistrza. Spisać można się logując na stronie https://spis.gov.pl lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej: 22 279 99 99. Wszystkie osoby, które samodzielnie spiszą się przez Internet, mogą wziąć udział w loterii. Tę możliwość mają tylko i wyłącznie osoby, które dokonały samospisu internetowego.
Zaczęły się prace związane z  przebudową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ulicy Lipowej w Gryfowie Śląskim.

Zaczęły się prace związane z przebudową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ulicy Lipowej w Gryfowie Śląskim.

27.07.2021 Aktualności
W zakresie: Przebudowy kanalizacji deszczowej o łącznej długości 290,5 m Wpusty i przykanaliki deszczowe o długości 32,8 m Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 92,4 m Przyłącze sanitarne o długości 6,5m Budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 219,6 m Przyłącza wodociągowe o łącznej długości 35,3m Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych HEMAX Henryk Wasilewski z Mirska. Całkowity koszt zadania wyniesie 476 000,00 zł. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
PROMESA

PROMESA

27.07.2021 Aktualności
26 lipca 2021 roku w auli Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski wspólnie z V-ce Przewodniczącym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wręczyli na moje ręce promesę na kwotę 30 000 zł z programu „Odnowy Wsi”. Środki te zostaną przeznaczone na oczyszczenie zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu zielonego i nadanie mu funkcji publicznej  – miejsca spotkań o charakterze rekreacyjno – edukacyjnym w sołectwie Ubocze.                                                                               Burmistrz Gminy i Miasta                                                                                      Olgierd Poniźnik
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do wzięcia udziału „PolskoCzeskim festiwalu smaków” który odbędzie się w Jeleniej Górze przy terenach zielonych przy ul. Wiłkomirskiego dnia 14.08.2021r. (sobota)

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do wzięcia udziału „PolskoCzeskim festiwalu smaków” który odbędzie się w Jeleniej Górze przy terenach zielonych przy ul. Wiłkomirskiego dnia 14.08.2021r. (sobota)

16.07.2021 Aktualności
BURZE, WIATRY, NAWAŁNICE

BURZE, WIATRY, NAWAŁNICE

16.07.2021 Aktualności
Burze, intensywne opady deszczu oraz huraganowy wiatr są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą. To zjawiska, które szybko się przemieszczają. Pamiętaj, żywioł zawsze jest niebezpieczny! Czy TY i TWOJA RODZINA jesteście bezpieczni? Pamiętaj!!! Porażenie piorunem najczęściej kończy się śmiercią lub trwałym kalectwem. Wyładowanie atmosferyczne może spowodować pożar, uszkodzenie budynku lub spalenie instalacji elektrycznej oraz uszkodzenie wszystkich włączonych do niej urządzeń np. telewizora, komputera itp. Słuchaj aktualnych prognoz pogody w środkach masowego przekazu – zawierają one ostrzeżenia przed groźnymi zjawiskami pogodowymi; Usuń z balkonów, tarasów i parapetów okien rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Pamiętaj, że mogą one stworzyć niepotrzebne zagrożenie dla Ciebie, Twoich bliskich i osób postronnych; Zamknij okna i drzwi; W miarę możliwości wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe; Nie planuj wycieczek w góry, nie wychodź z domu, np. na zakupy; Zabezpiecz minimalny zapas wody pitnej, żywności i niezbędnych lekarstw; Sprawdź czy masz pod ręką oświetlenie awaryjne (np. latarkę) oraz naładowany telefon komórkowy; Nie obserwuj niebezpiecznych zjawisk pogodowych. W czasie nawałnicy nie podchodź do okien i drzwi; Jeżeli jesteś w budynku, w centrum huraganowego wiatru lub trąby powietrznej, usiądź pod ścianą nośną, z daleka od okien i drzwi, najlepiej na najniższej kondygnacji, np. w piwnicy; Jeżeli bardzo silny wiatr lub intensywne opady deszczu zaskoczą Cię podczas podróży samochodem, najlepiej  nie  kontynuuj jazdy (zatrzymaj się, poszukaj bezpiecznego schronienia); Nie zatrzymuj się – nie parkuj samochodu pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi. Pamiętaj, że wysokie elementy doskonale przyciągają wyładowania atmosferyczne i najlepiej, aby nie przebywać podczas burzy w ich pobliżu; Bezwzględnie nie szukaj schronienia pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi i tak lekkimi konstrukcjami, jak wiaty autobusowe i tramwajowe; Nawałnicę najlepiej przeczekać w budynku; Unikaj otwartej przestrzeni. Jeżeli nie masz możliwości schronienia się przed burzą lub huraganem, to najlepiej wykorzystaj zagłębienia terenu (rów, głęboki dół) – podczas huraganu schroń się w nim, podczas burzy nie siadaj, nie kładź się na ziemi – przykucnij; Odsuń się od metalowych przedmiotów i nie dotykaj ich. Jeśli jesteś nad wodą Wyjdź z wody; Opuść żaglówkę, łódź, ponton, rower wodny, kajak itp. Przycumuj ją do brzegu; Pamiętaj, że podczas silnego wiatru nie wolno przebywać w żaglówce, pod jej pokładem. W przypadku wywrócenia się łodzi ryzykujemy życiem. Najlepiej, podczas burzy i huraganu, nie przebywaj nad wodą. Gdy jedziesz samochodem Zmniejsz prędkość jazdy i miej świadomość, że gdy wyjeżdżasz z zalesionego lub zabudowanego terenu, gwałtowny podmuch wiatru może spowodować utratę panowania nad samochodem i doprowadzić do wypadku; Najlepiej, jeśli możesz, zatrzymaj się na poboczu (włącz światła awaryjne) lub na najbliższym parkingu. Jeśli zaskoczy Cię burza, a nie możesz się schronić w budynku, to zostań w odpowiednio zaparkowanym pojeździe; Nie zatrzymuj się pod słupami i liniami energetycznymi oraz pod drzewami. Złamana gałąź lub drzewo może przygnieść samochód i osoby w nim przebywające. Podczas burzy, poza budynkiem, nie używaj telefonu komórkowego. Pamiętaj, że chwilowa poprawa pogody oraz cisza nie oznaczają, że jest bezpiecznie. Przed wyjściem upewnij się, jaka jest sytuacja.

Program wspierania szczepień: #SzczepimySię z Kołami Gospodyń Wiejskich i Ochotniczą Strażą Pożarną

16.07.2021
Aktualności

Agencja Statystów, Epizodystów i Aktorów – Elite Face poszukuje statystów w dużych ilościach!

12.07.2021
Aktualności

Promocja gminy

Gryfów Śląski z lotu ptaka
Kościół św Jadwigi w Gryfowie Śląskim
Ratusz Miejski w Gryfowie Śląskim
Historia Gryfowa Śląskiego laserem pisana

Warto wiedzieć

Więcej
Od 1 lipca nowy obowiązek. Uwaga! Kto tego nie zgłosi, może dostać karę.

Od 1 lipca nowy obowiązek. Uwaga! Kto tego nie zgłosi, może dostać karę.

18.06.2021
Od 1 lipca rusza zbieranie danych do bazy gromadzącej informacje o tym, jak Polacy ogrzewają swoje domy. Obowiązek ewidencji dotyczy milionów właścicieli nieruchomości, a kto nie zgłosi się w terminie, może zostać ukarany. Kto będzie musiał zgłosić się do gminy? Każda osoba, która ma w domu piec, kocioł grzewczy, kominek czy na przykład kuchnię węglową. W razie wątpliwości trzeba będzie sięgnąć do katalogu urządzeń, które muszą zostać wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W przypadku domów wielorodzinnych obowiązek zgłoszenia spoczywa na wspólnocie mieszkaniowej czy spółdzielni, właścicielu czy zarządcy budynku. Moduł deklaracji online( aktywny od 1 lipca 2021 r. )      
DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI ZA 2020 ROK

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI ZA 2020 ROK

15.06.2021
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski informuję, że w dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski na której będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Gryfów Śląski za 2020 rok. Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym ( t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm. ) mieszkańcy gminy mogą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy . Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób według załączonego wzoru. Zgłoszenie należy przekazać do biura Rady Miejskiej najpóźniej do dnia 28 czerwca 2021r. do godz. 14.00 w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do debaty nad raportem o stanie gminy” lub w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl. pok. Nr 9, bądź drogą elektroniczną na adres: biuro_rady@gryfow.pl  Mieszkańcy zostaną dopuszczeni do głosu na sesji Rady Miejskiej według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                                                                                       Gminy Gryfów Śląski                                                                                                                                                     ( – )  Mateusz Królak
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

3.03.2021
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH obowiązuje od 25 maja 2018 r. Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach na jakich przetwarzamy dane: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, z siedzibą Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, ul. Rynek 1, tel. 75 781 35 52, e-mail: sekretariat@gryfow.pl 2) Wyznaczono inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, którym jest spółka Leśny & Wspólnicy sp. z o.o., w której jako osobę kontaktową wyznaczono Oskara Manowieckiego, z inspektorem można się skontaktować e-mail: iod@lesny.com.pl 3) Pani/Pana dane będą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź udzielonej zgody. 4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Gryfów Śląski przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora. 6)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.   7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86 9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
NAGRANIA OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

NAGRANIA OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

9.09.2020
 

Na skróty

Pobierz aplikację mobilną