Slider

Aktualności

Więcej aktualności
UWAGA! AKTUALIZACJA EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Aktualności
UWAGA! AKTUALIZACJA EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
22.10.2019
UWAGA  ! AKTUALIZACJA OBOWIĄZKOWEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.), Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Gryfów Śląski wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji. Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. Druki zgłoszeń dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski  (pokój nr 3), na stronie internetowej www.gryfow.pl (w zakładce: OCHRONA ŚRODOWISKA- GOSPODARKA ODPADAMI-NIECZYSTOŚCI CIEKŁE) oraz u sołtysów. Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy składać w terminie do 30 listopada 2019 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski lub u sołtysów. W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na  jej terenie nieczystościami ciekłymi.  Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust 1 z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Ponadto informujemy, iż osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie. Podmiotami uprawnionym do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Gryfów Śląski są: Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim ul. Kolejowa 42, 59-620 Gryfów Śląski Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Sp. z o.o. ul. Kargula i Pawlaka 16, 59-623 Lubomierz SIMEKO Sp. z o.o., ul. Karola Miarki 42, 58-500 Jelenia Góra WC Serwis Sp. z o.o. Sp. k., ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa mToilet Sp. z o.o. ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa
PLANOWANE POSIEDZENIA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2019 r.
Aktualności
PLANOWANE POSIEDZENIA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2019 r.
18.10.2019
21 października 2019r. ( poniedziałek )  godz. 13.30 – wspólne posiedzenie Komisji Sfery Budżetowej i Komisji  Rewizyjnej Zaopiniowanie projektów uchwał Sprawy różne  22 października 2019r. ( wtorek ) godz. 9.00 – posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa Publicznego                    Zaopiniowanie projektów uchwał Sprawy różne   23 października 2019r. ( środa  )   godz. 13.00 – posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska    Wytypowanie dróg gminnych na terenie sołectw do remontu w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Zaopiniowanie projektów uchwał Sprawy różne 29 października 2019r. ( wtorek  ) godz. 9.00 – Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski     1. Informacja o możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań sołectw i inwestycji w Gminie Gryfów Śląski
Promesy dla strażaków z Gminy Gryfów Śląski.
Aktualności
Promesy dla strażaków z Gminy Gryfów Śląski.
11.10.2019
W dniu 08 października 2019 roku w Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej nr 1  Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze przedstawiciele zarządów OSP z Gryfowa Śląskiego i Ubocza odebrali promesy na zakup specjalistycznego sprzętu, w ramach programu priorytetowego „Mały Strażak” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W uroczystym przekazaniu promes i podpisaniu umów wzięła udział Pani Marzena Machałek – Wiceminister Edukacji Narodowej, przedstawiciele Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Jeleniej Górze. OSP w Gryfowie Śląskim otrzymało dotację w wysokości 11 106,00 zł.,  a OSP w Uboczu 7 859,70 zł. Nasza gmina dofinansuje zakup sprzętu dla tych jednostek w kwocie ponad 2100 złotych, gdyż muszą one mieć zapewniony udział własny w wysokości 10 % wartości zadania. Dużej pomocy w sporządzeniu wniosków dla OSP udzielił tut. urząd. Strażakom gratulujemy ! Stanisław Jóźwiak
Ostrzeżenie meteorologiczne -silny wiatr

Ostrzeżenie meteorologiczne -silny wiatr

15.11.2019 Aktualności
Złote Gody w Gryfowie Śląskim

Złote Gody w Gryfowie Śląskim

14.11.2019 Aktualności
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Tegoroczna uroczystość uhonorowania medalami za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” par, które zawarły związek małżeński w 1969 roku, miała miejsce 9 listopada  w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim. Słowa uznania pod adresem dostojnych Jubilatów, podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie oraz piękny przykład dla młodego pokolenia wygłosił burmistrz Gryfowa Śląskiego Olgierd Poniźnik, który wręczył także Jubilatom medale za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Uroczystość uświetniła obecność  księdza dziekana  Krzysztofa Kurzei  oraz sekretarza Gminy Jerzego Andrzejczaka. Oprócz medali parom zostały wręczone pamiątkowe listy gratulacyjne i kwiaty. Nie zabrakło również toastu i dobrego poczęstunku. Oprawę muzyczną zapewniła Gryfowska Kapela  Podwórkowa pod kierownictwem pana Zygmunta Bodaka. Niestety, stan zdrowia oraz inne powody nie pozwoliły wszystkim Jubilatom na przybycie. Nasi  Jubilaci: Krystyna i Roman Andruszkiewiczowie, Jan i Stanisława Bitnerowie,  Halina i Zbigniew Buczkowscy, Mieczysława i Tadeusz Cenowie, Danuta i Henryk Cybulscy,  Barbara i Lesław Dolińscy, Krystyna i Zbigniew Dubaniewiczowie,  Adela i Zygfryd Funkenowie,  Danuta i Jerzy Guzy, Bożena i Andrzej Jędrzejewscy, Galina i Nikołaj Kapirullinowie,  Anna i Kazimierz Klaskowie, Halina i Eugeniusz Krzemińscy, Mieczysław i Janina Majerscy, Krystyna i Waldemar Moroniowie, Halina i Stanisław Moskalikowie, Henryka i Jerzy Owsikowie,  Henryk i Janina Rękawikowie,  Krystyna i Stanisław Sawczakowie, Bronisława i Wiesław  Sawiczowie, Maria i Tadeusz  Sieradzcy, Wanda i Jan Stachniukowie,  Danuta i Stanisław Wojtczakowie. Drodzy Jubilaci! Pragniemy złożyć Państwu z serca płynące gratulacje i życzenia. Życzymy Wam,  wielu wspólnych lat w zdrowiu i pomyślności, spokoju i życzliwości ludzkiej, a także tego byście doczekali wspólnie kolejnych pięknych jubileuszy. Składamy serdeczne podziękowania parom za przyjęcie zaproszenia i wspólne świętowanie tego szczególnego jubileuszu.   Oprac. Krystyna Samborska Kierownik USC
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

13.11.2019 Aktualności
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:   Nr ogłoszenia o naborze: 1/2019/G Grant III : Tworzenie i rozwijanie oferty regionu w oparciu o lokalne zasoby (platformy internetowe, publikacje, targi lokalne itp.)   Nr ogłoszenia o naborze: 2/2019/G Grant IV: Dobro wspólne źródłem aktywizacji społeczności lokalnej (modernizacja obiektów użyteczności publicznej, budowa małe infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej itp.) Termin naboru wniosków: 28.11.2019-12.12.2019r.   Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej: 1/2019/OW Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie  – marka lokalna. Budowa marki regionu.   Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lgdpartnerstwoizerskie.pl lub w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, tel. 757813163, e-mail:biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl
 Wieści ze Żłobka Miejskiego ”Bajkowa Kraina

 Wieści ze Żłobka Miejskiego ”Bajkowa Kraina

13.11.2019 Aktualności
Dokładamy wszelkich starań, aby nasze dzieci aktywnie spędzały pobyt w żłobku. Każdego dnia żłobkowicze wychodzą na spacery w kamizelkach odblaskowych, odbywają się zajęcia plastyczne, muzyczne, wykorzystujemy do zajęć naszą piękną sale sensoryczną, organizujemy przyjęcia urodzinowe naszym jubilatom. Realizowane są również ważne dni z kalendarza świąt nietypowych. W październiku obchodziliśmy dzień muzyki, dzień zwierząt hodowlanych, dzień uśmiechu, światowy dzień poczty. Były realizowany również bardzo smaczne dni m.in. dzień chleba, dzień makaronu, dzień zdrowego jedzenia. Od października rozpoczęliśmy w starszej grupie naukę języka angielskiego. W każdy wtorek odwiedza nas Pani Justyna Lisowska, mama Zuzi z grupy Smerfy oraz właścicielka Akademii Językowej w Be – Lingual w Uboczu 300. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zabawach językowych. W dniu 11 października obchodziliśmy dzień ratownictwa medycznego z tej okazji nasze zaproszenie przyjął tata Filipa z grupy Minionków. To było bardzo pouczające spotkanie. Pan Kamil Opolski opowiadał o swoje pracy. Dzieci miały okazję poznać sprzęt do ratowania życia. Dziękujemy Kamilowi za poświęcenie czasu naszym maluchom oraz za przybliżenie ciężkiej i niebezpiecznej pracy ratownika medycznego. W dniu 25 października miało miejsce historyczne, bo pierwsze w naszej gminie pasowanie na żłobkowicza. Uroczystość odbyła się w dwóch turach na sali sensorycznej żłobka. O godz. 10:00 grupa młodsza Smerfy, a o godz. 14:00 grupa starsza Minionków. Na licznie zgromadzonych rodziców czekały występy maluszków. Dzieci w odświętnych strojach pod czujnym okiem opiekunek zaprezentowały krótki program artystyczny. Występy dostarczyły publiczności wielu wzruszeń. Każde dziecko w tym dniu symbolicznie przeszło przez bramę i zostało pasowane na żłobkowicza. Jak to w bajkach bywa czarodziejską różdżką przez wróżkę z „Bajkowej Krainy”. Wszystkie maluszki zostały zmienione w prawdziwych  żłobkowiczów. Na pamiątkę tego wydarzenia  dzieci otrzymały dyplomy. Rada Rodziców żłobka przygotowała dla dzieci prezenty. Na zakończenie odbył się wspólny poczęstunek dla dzieci i rodziców.  Swoją obecnością w tym bardzo ważnym dla nas dniu zaszczycili: Burmistrz Gryfowa, Sekretarz Gminy oraz Podinspektor ds. infrastruktury społecznej. W tym miejscu serdecznie dziękuje Rodzicom za upieczenie ciast. Pracownikom kuchni za organizację poczęstunku dla gości. Radzie Rodziców za przygotowanie upominków dla dzieci. Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 za wypożyczenie krzeseł. Pracownikom żłobka za przygotowanie dekoracji korytarza oraz sali sensorycznej. Wszystkim Paniom z każdej grupy dziękuje za przygotowanie dzieci do występów. 31 października wszystkie dzieci uczestniczyły w dniu wesołej dyni. W tym szczególnym dniu odbył się bal na sali sensorycznej było kolorowo i wesoło. Każdemu dziecku wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie z dyniową ramką, były też zabawy m.in. slalom z dynią, rzut dynią do celu oraz wspólne tańce. Wszystkich uczestników obowiązywał kolor pomarańczowy. Od października swoją działalność rozpoczęła żłobkowa Rada Rodziców. Pierwszym zadaniem rady był zakup upominków dla dzieci na pasowanie żłobkowicza. Przewodniczącą rady została Jolanta Mikieciuk, zastępcą Anna Bolibok, sekretarzem Marta Matusewicz -Haczela, Skarbnikiem Karolina Łowicka, członkami Alicja Młynarska i Przemysław Fronc. Dziękuje rodzicom za zaangażowanie i poświęcony czas na zebrania i wszelką doraźną pomoc. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom naszych żłobkowiczów, którzy włączyli się w ogłoszone akcje charytatywne. Zbiórka mokrej karmy została przekazana za pośrednictwem Radnego Mariusza Dragana do schroniska „Staruszkowo” Uzbierane nakrętki zostały odebrane przez Rodzinę Dróżdż z Gryfowa. Natomiast baterie z racji tego, że nie udało nam się samodzielnie uzbierać wystarczającej ilości, aby firma je osobiście od nas odebrała przekazane zostały do Przedszkola Publicznego w Gryfowie, które również prowadzi zbiórkę. Dziękujemy rodzicom za przekazane książeczki i bajeczki do naszych biblioteczek grupowych i regału bookcrosingowego w szatni. W dniu 6 listopada obchodziliśmy wyjątkowo kolorowy dzień – Dzień Postaci z Bajek. Dzieci w tym dniu poprzebierane były w stroje swoich ulubionych bohaterów z bajek. Nasze zaproszenie przyjął w tym dniu Aktyw Biblioteczny pod opieką Pani Agnieszki Guzy. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfowie przybyli do naszych żłobkowiczów z przepięknym przedstawieniem o zagubionych postaciach z różnych bajek. Dziękujemy grupie za przekazanie naszym maluszkom wartości artystycznych jakie niesie teatr oraz zasilenie naszych biblioteczek książeczaki. Mamy nadzieje, że to nie ostatnie nasze spotkanie. Wiedzę o naszej ojczyźnie należy pielęgnować od najmłodszych lat stąd 8 listopada nasze dzieci mimo że jeszcze nie odśpiewały Hymnu Polski ale z powagą go wysłuchały. Dodatkowo w tym dniu każde dziecko otrzymało flagę, z którą udało się na Gryfowski Rynek 11 listopada. Delegacja pracowników żłobka wzięła również udział w gminnych  uroczystościach składając symboliczną wiązankę kwiatów pod pomnikiem na rynku. Galeria z życia żłobka dostępna na fb.com/Żłobek Miejski Bajkowa Kraina w Gryfowie Śląskim/ Anna Zawisza-Paliwoda Dyrektor Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim

Informacja o przyjęciu Programu ochrony środowiska przed hałasem

12.11.2019
Aktualności

Akcja krwiodawstwa w Gryfowie Śląskim

12.11.2019
Aktualności

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

5.11.2019
Aktualności

Jesienią do ARiMR po pomoc z PROW 2014-2020

30.10.2019
Aktualności

Promocja gminy

Gryfów Śląski z lotu ptaka
Sukcesy i porażki gospodarowania odpadami w Gminie Gryfów Śląski
Gryfów Nabiera Kolorów
300 sekund historii

Warto wiedzieć

Więcej
DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE  GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI ZA 2018 ROK

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI ZA 2018 ROK

23.05.2019
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski informuje, że w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 odbędzie się Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski na której będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Gryfów Śląski za 2018 rok. Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym ( t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ) mieszkańcy gminy mogą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy . Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób według załączonego wzoru. Zgłoszenie należy złożyć w biurze Rady Miejskiej (ratusz – pok. nr 17,  II piętro) najpóźniej do dnia 24 czerwca 2019r. do godz. 17.00 . Mieszkańcy zostaną dopuszczeni do głosu na sesji Rady Miejskiej według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                                                                                       Gminy Gryfów Śląski                                                                                                                                                     ( – )  Mateusz Królak
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „BAJKOWA KRAINA” W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „BAJKOWA KRAINA” W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

23.05.2019
Regulamin wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej

Na skróty

Pobierz aplikację mobilną