Warstwa 577

Aktualności

Więcej aktualności
Jarmark Wielkanocny
Aktualności
Jarmark Wielkanocny
23.03.2023
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim zaprasza serdecznie do odwiedzenia dorocznego Jarmarku Wielkanocnego. Impreza wrosła już w krajobraz kulturalny i tradycję okresu wielkopostnego Gryfowa Śląskiego. Stała się ważnym elementem prezentacji i promocji dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. Jarmark Wielkanocny to miejsce, gdzie można zakupić wyroby rękodzielnicze związane ze świętami, jak również skosztować tradycyjnych, ekologicznych produktów spożywczych oraz wypieków wielkanocnych. W roku bieżącym impreza odbędzie się 2 kwietnia (Niedziela Palmowa) na gryfowskim rynku. Sprzedaż na stoiskach będzie prowadzona w godzinach 9.00 – 14.00. Ok. godz. 12.00 zostaną zaprezentowane palmy wielkanocne przygotowane przez przedstawicieli sołectw naszej gminy.   Świątecznemu kiermaszowi towarzyszy następujący program artystyczny: ok. 9.50 – Oficjalny start Jarmarku 10.00 – Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim 10.30 – Szkoła Podstawowa w Rząsinach 11.00 – Zespół Folklorystyczny „Rozmarynek” z Rząsin 11.30 – Zespół Folklorystyczny „Rząsinianki” 12.00 – Prezentacja Palm Wielkanocnych 12.30 – Zespół Folklorystyczny „Sołtysowe Gryfinki” 13.00 – Zespół „Izerskie Bogdanki” z Mirska 13.30 – Gryfowska Kapela Podwórkowa
Informacja w sprawie preferencyjnego zakupu węgla
Aktualności
Informacja w sprawie preferencyjnego zakupu węgla
9.03.2023
Szanowni Mieszkańcy, informujemy, iż rozpatrzono wszystkie wnioski na preferencyjny zakup węgla złożone w 2022 roku. Ostatnie tony węgla z zamówienia złożonego w zeszłym roku właśnie zostają dowożone do Państwa domów. Dystrybucją węgla na terenie naszej Gminy zajmuje się Skład Opału Hawrylewicz L., Sodolski D. z siedzibą w Uboczu 302. Mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski są zaopatrzeni w węgiel, który do obrotu wprowadza Polska Grupa Górnicza S.A. w Katowicach. Węgiel pochodzi z polskich kopalń, pierwotnie był to sortyment retopal ekogroszek (KWK Piast – Ziemowit), orzech (kopalnia KWK Jankowice), orzech (KWK Wesoła), który dostarczał nam Kwalifikowany Dostawca Węgla w Pisarzowicach. W związku z tym, iż wymieniony skład nie był w stanie obsłużyć wszystkich zainteresowanych obecnie węgiel dowożony jest do nas z Legnicy sortyment typu groszek II (ekogroszek), kostka i orzech (kopalnia Staszic – Wujek) pochodzący z polskiej kopalni Staszic. W marcu i kwietniu będziemy kontynuować sprzedaż węgla w ilościach zamówionych na obecny rok wynikających z wniosków złożonych przez mieszkańców. Dostawy są regularne, jakość przywożonego węgla nie budzi zastrzeżeń oraz posiada wymagane certyfikaty. Dotychczas wystawiliśmy 689 faktur na zakup węgla po preferencyjnej cenie i dotąd udało nam się dostarczyć do gospodarstw domowych w naszej gminie ponad 898 ton węgla (stan na dzień 06.03.2023r.). Wnioski na rok 2023 były przyjmowane do 10 marca. Jak będzie wyglądała sprzedaż węgla na kolejny sezon grzewczy poinformujemy w późniejszym terminie.   Przygotowały: Paulina Kordalska i Agnieszka Bocian UGiM Gryfów Śląski  
Rekrutacja do Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim.
Aktualności
Rekrutacja do Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim.
28.02.2023
Uprzejmie informujemy, że tegoroczna rekrutacja dzieci do żłobka w wieku od 20 tygodnia  do 3 lat rusza od marca 2023.  Od 1 marca dostępne będą do pobrania dokumenty oraz regulamin rekrutacji na stronie gminy www.gryfow.pl na facebooku żłobka oraz w siedzibie żłobka. Przyjmowanie wypełnionych dokumentów w siedzibie żłobka rozpocznie się 3 kwietnia (poniedziałek) od godz. 9.00 potrwa do 28 kwietnia w dni robocze. 8 maja  do wiadomości publicznej zostanie podana lista dzieci przyjętych do żłobka na rok szkolny od września 2023. Prosimy zainteresowanych rodziców o nie zwlekanie do ostatniego dnia rekrutacji ze złożeniem dokumentów ponieważ liczba miejsc do żłobka jest ograniczona. więcej szczegółów: pod numerem tel. 75 303 04 54 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 e-mail: zlobek.miejski@gryfow.pl oraz na fb.com/Żłobek Miejski Bajkowa Kraina w Gryfowie Śląskim/ W sprawach pilnych kontakt do Dyrektora Żłobka tel. 692-512-771   Anna Zawisza-Paliwoda Dyrektor Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim
Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

27.03.2023 Aktualności
Władze samorządowe Gminy Gryfów Śląski, mając na uwadze ideę asystencji osobistej wywodzącej się wprost z prawa do niezależnego życia, rozumianego jako prawo osób z niepełnosprawnościami do sprawowania kontroli nad własnym życiem i podejmowania wszelkich decyzji, które ich dotyczą, zdecydowały o realizacji w 2023 roku Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w Gminie Gryfów Śląski. Na realizację tego Programu Gmina Gryfów Śląski pozyskała dotację w kwocie 323.442 zł., ze środków Funduszu Solidarnościowego, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, co stanowi 100% kosztów zadania zaplanowanego do realizacji. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i wymagające stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Wsparciem w ramach Programu, w gminie Gryfów Śląski zostanie objętych 12 osób niepełnosprawnych, co w znacznym stopniu odpowiada potrzebom środowiska osób z niepełnosprawnościami zidentyfikowanym w tym zakresie, na podstawie przeprowadzonej analizy struktury społeczności lokalnej, w szczególności diagnozy potrzeb środowiska osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie gminy Gryfów Śląski, w szczególności tych osób niepełnosprawnych wymagających wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją. Zakres usługi asystencji osobistej świadczonej w ramach niniejszego zadania będzie ściśle dostosowany do potrzeb danej osoby z niepełnosprawnością, a sama usługa będzie przez tę osobę niepełnosprawną kierowana. Do końca 30.03.2023 r. trwa nabór osób do uczestnictwa w Programie, które spełniają w/w warunku objęcia wsparciem. Równolegle z tym naborem jest rozpisany konkurs na realizatora Programu, któremu Gmina Gryfów Śląski zleci do realizacji ten Program w ramach zadania publicznego. Więcej informacji na temat ww. naboru i konkursu można uzyskać na stronie internetowej www. gryfow.pl   Krzysztof Rozenbajger Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych UGiM Gryfów Śląski
Dotacja na funkcjonowanie Klubu Seniora w 2023 roku.

Dotacja na funkcjonowanie Klubu Seniora w 2023 roku.

27.03.2023 Aktualności
Klub Seniora w Gryfowie Śląskim powołany do funkcjonowania w marcu 2021 r. obchodzi w tym roku swoją drugą rocznicę istnienia. I właśnie w tym czasie Gmina Gryfów Śląski otrzymała dotację w ramach tegorocznej edycji Programu Wieloletniego „Senior+”, w kwocie  77 314,00 zł. Ww. wsparcie finansowe wraz ze środkami z budżetu Gminy Gryfów Śląski, posłuży do sfinansowania bogatej i różnorodnej oferty ww. Klubu skierowanej do gryfowskich Seniorów oraz osób niesamodzielnych. Zaplanowane w tym roku i już realizowane działania i aktywności w gryfowskim Klubie Seniora obejmują w szczególności: – warsztaty zajęciowe – rozwijanie umiejętności i zainteresowań (m.in. warsztaty ceramiczne, ikonopisarstwa, decoupage, florystyczne itp.); – gimnastyka rekreacyjna m.in. aerobik, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, nordic walking, „tańce w kręgu”; – specjalistyczne usługi rehabilitacyjne i pielęgniarskie; – spotkania ze specjalistami w dziedzinie zdrowia (dietetykami, psychologami, lekarzami); – wyjścia do kina, teatru, na koncerty, basen i w inne miejsca o charakterze kulturalnym; – spotkania integracyjne, w tym imprezy plenerowe. W ramach Klubu działa bardzo prężnie kółko literackie „Literka”, pod kierunkiem znanej i uznanej w Polsce poetki i pisarki – mieszkanki Gryfowa Śl. – Pani Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak. Podczas poszczególnych zajęć / warsztatów uczestnicy mają zapewnione odpowiednie materiały i wyposażenie a także poczęstunek. Poza ww. aktywnościami, korzystający z oferty Klubu  mogą m.in. grać w gry planszowe, prowadzić grupy samopomocowe, organizować spotkania i pogadanki – Klub daje im szanse  na samodzielna organizację różnych form aktywności i na decydowanie o działalności Klubu (zasada empowerment), poprzez m.in. właśnie możliwość samodzielnej organizacji wydarzeń w Klubie. Krzysztof Rozenbajger Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych UGiM Gryfów Śląski
Ciepłe Mieszkanie – nowy program gminie Gryfów Śląski

Ciepłe Mieszkanie – nowy program gminie Gryfów Śląski

27.03.2023 Aktualności
Ciepłe Mieszkanie to program skierowany do właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Ma zachęcać do wymiany starych pieców (stałopalnych źródeł ciepła) na nowe, niskoemisyjne oraz do działań dodatkowych np. do wymiany okien i drzwi zewnętrznych. Zachętą jest dofinansowanie. Gmina Gryfów Śląski pozyskała dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 4.050.000 zł. na realizację Programu Ciepłe Mieszkanie, który będzie realizowany w sposób ciągły – do końca 2025 r., od daty ogłoszenia naboru wniosków, który został zaplanowany na kwiecień br., co zostanie opublikowane na stronie www. gryfow.pl O środki na zakup kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła będą mogli starać się właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Program skierowany jest do osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe. Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł. Może to być 30, 60 lub nawet 90 proc. kosztów kwalifikowanych zadań finansowanych w ramach programu. Oprócz wymiany starego źródła ciepła na niskoemisyjne, dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia. Trzy progi dofinansowania Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” będzie mógł zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają – w przypadku poziomu podstawowego – kwoty 120 tys. zł. Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny i do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin W przypadku drugiego podwyższonego progu beneficjentem końcowym może zostać każdy właściciel mieszkania, w którego roczne dochody na domownika nie przekraczają kwoty 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym i kwoty 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W takim przypadku otrzyma on do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny. Poziom 3 – najwyższy – przeznaczony jest dla właścicieli, których roczne dochody na domownika nie przekraczają kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego. Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny. We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5. UWAGA – WAŻNA INFORMACJA: Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez Beneficjenta końcowego rozumiane, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta końcowego z gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane. Ze szczegółami w/w programu można zapoznać się m.in. na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/ oraz https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/cieple-mieszkanie/w_613,podstawowe-informacje Zapraszamy także do kontaktowania się w ww. kwestiach na bieżąco z osobą prowadzącą gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze” – panem Krzysztofem Rozenbajger. Przypominamy, że w/w punkt działa w gryfowskim ratuszu, gdzie można się spotkać i porozmawiać na temat pozyskania dotacji na termomodernizację swojego domu lub mieszkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o wcześniejszy kontakt, pod numerem telefonu  667813 552 lub mail: czystepowietrze@gryfow.pl   Krzysztof Rozenbajger Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych UGiM Gryfów Śląski
Nowa karetka

Nowa karetka

24.03.2023 Aktualności
Na początku 2023 roku jeleniogórskie Pogotowie Ratunkowe wzbogaciło się o pięć nowych ambulansów. Jeden z nich trafił do stacji Pogotowia Ratunkowego w Gryfowie Śląskim. Uroczyste przekazanie ambulansu nastąpiło 23 lutego. Gryfowscy ratownicy oddali swój  wysłużony ambulans a przyjęli na stan zupełnie nowy samochód marki  Mercedes Sprinter 419. Samochód wyposażony jest w dwulitrowy silnik diesla, ma dołączany napęd na cztery koła (4×4), dodatkowo wyposażony jest w udogodnienia dla kierowcy np. asystent pasa ruchu, po raz pierwszy mamy również samochód z ośmiobiegową automatyczną skrzynią biegów.  Ponadto, nowy ambulans wyposażony został w nosze elektryczno-hydrauliczne, których koszt wyniósł 171 069,90 zł, krzesło kardiologiczne z opcją schodołazu za kwotę 13 862,54 zł., najnowocześniejszy model defibrylatora Lifepak, ssak elektryczny a nawet wbudowane urządzenie do dezynfekcji powierzchni i powietrza. Koszt jednej karetki to: 765.610,48 zł, z czego: 652.000,00 zł to środki pochodzące ze Skarbu Państwa pozyskane za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, a pozostała kwota 113 610,48 zł to wkład własny, wypracowany przez Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze. Wartość wyposażenia w całości sfinansowana została ze Skarbu Państwa za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego. Podczas uroczystości przekazania nowego ambulansu, które odbyło się w Gryfowie Śląskim obok stacji pogotowia ( na terenie szpitala ) obecni byli: Mariusz Gierus dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, Piotr Bednarek – rzecznik prasowy jeleniogórskiego pogotowia, radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego: Andrzej Kredkowski i Teresa Zembik, Andrzej Tartak zastępca burmistrza Gryfowa Śląskiego, Krzysztof Król prezes Zarządu OSP, gryfowscy radni: Urszula Maga, Kamil Kowalonek, Grzegorz Piejko oraz Robert Skrzypek, który jako ratownik medyczny jest również pracownikiem Pogotowia Ratunkowego, oraz ratownik medyczny lider gryfowskiej podstacji  Przemysław Patena wraz z zespołem,  który w tym dniu pełnił służbę:  Ewa Redzisz i Tomasz Laszczak. Dzięki dobrej współpracy Pogotowia Ratunkowego z gryfowskim samorządem  w ubiegłym roku gryfowscy ratownicy mogli podnieść swoje kwalifikacje w zakresie obsługi urządzenia USG, które zostało częściowo sfinansowane przez gminę Gryfów Śląski w kwocie 10.000 złotych. Zdjęcia pochodzą ze strony: lwowecki.info                                                                                                                     Robert  Skrzypek   Zdrowych pełnych spokoju i nadziei Świąt Wielkanocnych , wiosennego optymizmu, wiary w lepsze jutro, wielu ciepłych i radosnych chwil oraz dobrego wypoczynku w gronie najbliższych życzy Radny Rady Miejskiej Robert Skrzypek

Promocja gminy

Gryfów Śląski z lotu ptaka
Kościół św Jadwigi w Gryfowie Śląskim
Ratusz Miejski w Gryfowie Śląskim
Grobowiec rodu Schaffgotschów w Gryfowie Śląskim

Warto wiedzieć

Więcej
Śladami naszych odpadów – film edukacyjny dla dzieci

Śladami naszych odpadów – film edukacyjny dla dzieci

4.03.2022
„Śladami naszych odpadów” to film edukacyjny dla dzieci poświęcony tematyce prawidłowego postępowania z odpadami zrealizowany w ramach projektu „Kultura Segregacji” prowadzonego przez Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. przy współpracy z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu- Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich- Instalację Komunalną w Lubaniu, do której trafiają odpady zebrane m.in. z terenu naszej Gminy. ZGIUK Lubań – film edukacyjny: Śladami Naszych Odpadów – YouTube
DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

3.11.2021
1_Budowa boisk wielofunkcyjnych przy SP 1 w Gryfowie Śląskim 2_Dofinansowanie z PFRON – Klub Seniora 3_Dofinansowanie z Programu Senior+ utworzenia Klubu Senior+ 4_Dofinansowanie z Programu MALUCH+ 2021 5_Dotacja celowa na Żłobek Miejski 6 Dofinansowanie Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior+ w Gryfowie Śląskim  7 Dofinansowanie_Przebudowa kanalizacji ul. Wojska Polskiego w Gryfowie Śląskim 8 Dofinansowanie_Przebudowa ul. Lipowej w Gryfowie Śląskim 9 Dofinansowanie Budowa budynku garażowego dla OSP w Wolbromowie 10 Dofinansowanie Przebudowa drogi nr 110063D w miejscowości Młyńsko  
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

3.03.2021
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH obowiązuje od 25 maja 2018 r. Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach na jakich przetwarzamy dane: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, z siedzibą Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, ul. Rynek 1, tel. 75 781 35 52, e-mail: sekretariat@gryfow.pl 2) Wyznaczono inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, którym jest spółka Leśny & Wspólnicy sp. z o.o., w której jako osobę kontaktową wyznaczono Oskara Manowieckiego, z inspektorem można się skontaktować e-mail: iod@lesny.com.pl 3) Pani/Pana dane będą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź udzielonej zgody. 4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Gryfów Śląski przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora. 6)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.   7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86 9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
NAGRANIA OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

NAGRANIA OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

9.09.2020
 

Na skróty

Pobierz aplikację mobilną

Jakość powietrza w Gminie Gryfów

Jakość powietrza koło Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfowie
Jakość powietrza strefa Ratusz w Gryfowie
Jakość powietrza koło Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfowie