Warstwa 577

Aktualności

Więcej aktualności
SZANOWNI PAŃSTWO, MIESZKAŃCY WOLBROMOWA
Aktualności
SZANOWNI PAŃSTWO, MIESZKAŃCY WOLBROMOWA
4.04.2024
ŻYCZENIA WIELKANOCNE
Aktualności
ŻYCZENIA WIELKANOCNE
27.03.2024
DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU Z DNIEM 25.03.2024 R. AWARYJNIE ZAMKA WIADUKTU W UBOCZU
Aktualności
DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU Z DNIEM 25.03.2024 R. AWARYJNIE ZAMKA WIADUKTU W UBOCZU
22.03.2024
Zadanie:  „Remont wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 km 0+850 w miejscowości Gryfów Śląski” Umowa nr: NI.2720.19.2023 z dnia 09.05.2023 r. Na podstawie ogłoszonego postępowania przetargowego na remont wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 nad czynną linią kolejową nr 274 w miejscowości Gryfów Śląski w dniu 21.04.2023 r. zostały wybrany Wykonawca – konsorcjum firm „PROBUDOWA” Sp. z o.o. (lider) oraz IMD Paweł Wątroba (partner), a w dniu 09.05.2024 r. została podpisana z nim umowa. Wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze nie wymagające wprowadzania zmian w organizacji ruchu, polegające na sprawdzeniu możliwości technicznych wykonania podniesienie obiektu. W trakcie prowadzonych prac przy wykonywanej próbie siłowników, okazał się, że stan techniczny wiaduktu przeznaczonego do remontu okazał się gorszy niż to wstępnie zakładała dokumentacja projektowa. Koniecznym było powołanie rzeczoznawcy i wykonanie opinii technicznej. W dniu 18.03.2024 r. została wykonana Opina techniczna, która wykazała, że należy w trybie pilnym rozpocząć działania remontowe. Z uwagi na brak zatwierdzonego jeszcze projektu tymczasowej organizacji ruchu kierownik budowy zgodnie z zaleceniami Opinii technicznej podjął decyzje o zamknięciu od dnia 25.03.2024 r. wiaduktu i wprowadzeniu w trybie awaryjnym organizacji ruchu zastępczego. Na skutek wspólnych działań władz miasta Gryfowa Śląskiego, Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, Wykonawcy oraz Inwestora (DSDiK) od 25.03.2024 r., będzie można rozpocząć pilny remont wiaduktu i poprowadzić objazdy uzgodnionymi trasami. W załączeniu przedkładam opinię techniczną sporządzoną przez Pana profesora Józefa Rabiega.   Uzgodnione trasy objazdu przedstawiamy poniżej: Tomasz Pieńkowski Kierownik Budowy Konsorcjum z Wrocławia PROBUDOWA i IMD Paweł Wątroba z Jawora  
Wsparcie UE na własny rozwój i nowy start zawodowy

Wsparcie UE na własny rozwój i nowy start zawodowy

12.04.2024 Aktualności
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze oraz Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze zapraszają  na webinarium pt. „Wsparcie UE na własny rozwój i nowy start zawodowy”. W związku z planowanym rozpoczęciem naboru wniosków do projektu pt. „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – IV edycja”,  w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, działanie 07.04 Adaptacja do zmian na rynku pracy, typ 7.4 B Projekty w zakresie outplacementu. Na spotkaniu online zostaną przedstawione kompleksowe działania, których celem jest reorganizacja zatrudnienia ograniczająca proces zwolnień lub przeprowadzenie procesu zwolnień uwzględniające udzielenie pomocy zwalnianym lub zwolnionym pracownikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej i zawodowej, w tym przede wszystkim prowadzące do utrzymania lub podjęcia i utrzymania zatrudnienia, a także wsparcie osób odchodzących z rolnictwa. Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem FORMULARZA REKRUTACYJNEGO do dnia 15.04.2024r., do godz. 9.00. Po rejestracji otrzymacie Państwo na swój adres e-mailowy potwierdzenie uczestnictwa oraz indywidualny link  umożliwiający udział w  spotkaniu. Udział w webinarium jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.   Do udziału zapraszamy: osoby zamieszkałe lub pracujące na obszarze województwa dolnośląskiego, w tym pracodawców przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracownicy w zakresie programów outplacementowych, przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem w zakresie programów outplacementowych; osoby zwolnione z zakładu pracy z przyczyn niedotyczących pracownika; osoby odchodzące z rolnictwa zamierzające podjąć zatrudnienie poza rolnictwem. Webinarium odbędzie się: 16 kwietnia 2024 r. (wtorek), w godz. 10.00-11.30 na platformie ZOOM. Program webinarium: źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze; Przedstawienie ogólnych założeń oraz omówienie kryteriów wyboru projektów dot. projektu „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – IV edycja”” – Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze; Blok pytania i odpowiedzi.   Organizator spotkania : Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Ul. Bankowa 27; 58-500 Jelenia Góra tel. 75 619 97 44, 75 619 97 45; e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl
Zbieram makulaturę – oszczędzam naturę

Zbieram makulaturę – oszczędzam naturę

12.04.2024 Aktualności
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfowie Śląskim bierze udział w EKOKONKURSIE „Zbieram makulaturę – oszczędzam naturę”, organizowanym przez ZGiUK Sp. z o. o. w Lubaniu.   Zbiórka będzie trwała do dnia 29.05.2024 poniedziałek – piątek w godz. 08.30 – 14.30   Do tego dnia można przynosić do SP nr 2 w Gryfowie Śl. (budynek przy ul. Lipowej – obok kotłowni) i składać na korytarzu, odpady z papieru i tektury (książki, gazety, ulotki, papier biurowy, opakowania tekturowe), ważne by był on czysty bez taśm klejących i folii. To dobra okazja na pozbycie się zalegającej w domach, piwnicach makulatury. Uczestnictwo szkoły w w/w konkursie to na pewno korzyści dla naszego środowiska, ale również korzyści dla szkoły (5 szkół z najlepszym wynikiem otrzyma atrakcyjne nagrody, w tym tytuł EKOmistrza oraz stację do segregacji odpadów z tablicą informacyjną). Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej organizatora: www.zgiukluban.pl ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU Z ZBIÓRCE  
Bezpieczna praca w rolnictwie – Wiosenne prace polowe

Bezpieczna praca w rolnictwie – Wiosenne prace polowe

10.04.2024 Aktualności
Podstawowe wiosenne prace uprawowe to orka, bronowanie i kultywatorowanie oraz wałowanie gleby. Przy pracach tych stosuje się wiele typów maszyn: pługi, pługofrezarki, glebogryzarki, brony, wały i inne. Coraz powszechniej używane są zestawy uprawowe. Aby bezpieczne przeprowadzić wiosenne prace polowe, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Wszelkie naprawy, czyszczenie, wymianę lemieszy i innych narzędzi maszyn zawieszanych do mechanicznej uprawy gleby można wykonywać wyłącznie po odłączeniu maszyny od napędu, wyłączeniu silnika oraz po oparciu maszyny na ziemi lub jeżeli sytuacja tego wymaga o mocną podporę. Nie wolno poprzestać jedynie na uniesieniu maszyny siłownikiem hydraulicznym! Podczas załadunku, rozładunku oraz rozsiewania pylistych nawozów mineralnych oraz wapna nawozowego należy stosować kombinezon ochronny, półmaski przeciwpyłowe oraz okulary ochronne. Przy rozrzucaniu obornika zabronione jest przebywanie na przyczepie rozrzutnika obornika. Z uwagi na możliwą obecność w rozrzucanym oborniku kamieni, kawałków metali i podobnych przedmiotów nie wolno dopuszczać osób postronnych na odległość mniejszą niż 50 m z tyłu pracującego rozrzutnika. Podczas eksploatacji siewnika zbożowego przed zawieszeniem lub zdjęciem siewnika z trzypunktowego układu zawieszenia ciągnika, należy ustawić dźwignię podnośnika hydraulicznego w położenie, w którym wykluczone jest niezamierzone wydźwigniecie lub opuszczenie maszyny, podczas przejazdów transportowych z wydźwigniętym siewnikiem dźwignia sterowana podnośnika hydraulicznego musi być zawsze zabezpieczona przed opuszczeniem. Podczas eksploatacji sadzarki do ziemniaków zbiornik sadzarki można napełniać sadzeniakami przy wyłączonym silniku oraz ciągniku zabezpieczonym przed staczaniem się, na czas przejazdu po drogach publicznych należy zdemontować lewy i prawy korpus obsypujący.   Pamiętaj !! To jest zabronione transport siewnika z napełnioną ziarnem skrzynią nasienną oraz przewożenie na niej ludzi przegarnianie ręką nasion w skrzyni nasiennej praca sadzarką bez osłon zespołu napinająco-zasypowego wchodzenie podczas napraw pod uniesioną sadzarkę, jeżeli nie jest ona podparta i zabezpieczona przed opadnięciem Opracowała: starszy inspektor PT  KRUS w Lubaniu Magdalena Krasowska Źródła: broszury KRUS krus.gov.pl
Dyżur Miejskiej Komisji Wyborczej w Gryfowie Śląskim

Dyżur Miejskiej Komisji Wyborczej w Gryfowie Śląskim

5.04.2024 Aktualności
Miejska Komisja Wyborcza w Gryfowie Śląskim pełni dyżur w dniu 06 kwietnia 2024 r. w godz. od 900 do 1200 w swojej siedzibie (ul. Rynek 1, pok. nr 9).     Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Sylwia Cichońska

Dotacja na funkcjonowanie Klubu Senior+ w Gryfowie Śląski, w 2024 r.

28.03.2024
Aktualności

OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

28.03.2024
Aktualności

Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim nieczynny

27.03.2024
Aktualności

Promocja gminy

Gryfów Śląski nabiera kolorów 2023
Kościół św Jadwigi w Gryfowie Śląskim
Ratusz Miejski w Gryfowie Śląskim
Grobowiec rodu Schaffgotschów w Gryfowie Śląskim

Warto wiedzieć

Więcej
Wybory samorządowe 2024

Wybory samorządowe 2024

4.03.2022
Informacje w sprawie organizacji wyborów samorządowych 2024 r.
DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

3.11.2021
1_Budowa boisk wielofunkcyjnych przy SP 1 w Gryfowie Śląskim 2_Dofinansowanie z PFRON – Klub Seniora 3_Dofinansowanie z Programu Senior+ utworzenia Klubu Senior+ 4_Dofinansowanie z Programu MALUCH+ 2021 5_Dotacja celowa na Żłobek Miejski 6 Dofinansowanie Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior+ w Gryfowie Śląskim  7 Dofinansowanie_Przebudowa kanalizacji ul. Wojska Polskiego w Gryfowie Śląskim 8 Dofinansowanie_Przebudowa ul. Lipowej w Gryfowie Śląskim 9 Dofinansowanie Budowa budynku garażowego dla OSP w Wolbromowie 10 Dofinansowanie Przebudowa drogi nr 110063D w miejscowości Młyńsko 11 Dofinansowanie „Asystent osoby niepełnosprawnej” -edycja 2023 11a Dofinansowanie Senior+ 2023 12 Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski 13 Dofinansowanie „Asystent osoby niepełnosprawnej” -edycja 2024 14 Dofinansowanie_Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+2024  
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

3.03.2021
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH obowiązuje od 25 maja 2018 r. Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach na jakich przetwarzamy dane: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, z siedzibą Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, ul. Rynek 1, tel. 75 781 35 52, e-mail: sekretariat@gryfow.pl 2) Wyznaczono inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, którym jest spółka Leśny & Wspólnicy sp. z o.o., w której jako osobę kontaktową wyznaczono Oskara Manowieckiego, z inspektorem można się skontaktować e-mail: iod@lesny.com.pl 3) Pani/Pana dane będą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź udzielonej zgody. 4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Gryfów Śląski przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora. 6)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.   7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86 9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
NAGRANIA OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

NAGRANIA OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

9.09.2020
 

Na skróty

Pobierz aplikację mobilną

Jakość powietrza w Gminie Gryfów

Jakość powietrza koło Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfowie
Jakość powietrza strefa Ratusz w Gryfowie
Jakość powietrza koło Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfowie