Slider

Aktualności

Więcej aktualności
Komunikat ws. otwarcia przedszkola publicznego w Gryfowie Śląskim
Aktualności
Komunikat ws. otwarcia przedszkola publicznego w Gryfowie Śląskim
20.05.2020
KOMUNIKAT Szanowni Państwo! W ramach łagodzenia obostrzeń podjętych w celu ograniczania rozprzestrzeniania się pandemii COVID – 19 Rząd Rzeczpospolitej Polskiej umożliwia otwieranie żłobków i przedszkoli. Jednakże decyzję o otwarciu tych placówek opieki nad dziećmi podejmuje organ prowadzący tj. Gmina Gryfów Śląski reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta. Po dogłębnej analizie wytycznych dla przedszkoli wydanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i Państwową Inspekcję Sanitarną po konsultacji z Dyrektorem Przedszkola w Gryfowie Śląskim postanowiono uruchomić z dniem 25 maja 2020 r. funkcjonowanie przedszkola na następujących warunkach: ogranicza się ilość dzieci, biorąc pod uwagę pierwszeństwo do korzystania dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w drugiej kolejności mogą korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, co zostanie potwierdzone oświadczeniem rodzica o zaistnieniu takiej sytuacji minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna zgodnie z w/w wytycznymi Szanowny Rodzicu: aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia. zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwacje dobrego przykładu  /-/ Olgierd Poniźnik Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Komunikat ws. otwarcia żłobka „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim
Aktualności
Komunikat ws. otwarcia żłobka „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim
20.05.2020
KOMUNIKAT Szanowni Państwo! W ramach łagodzenia obostrzeń podjętych w celu ograniczania rozprzestrzeniania się pandemii COVID – 19 Rząd Rzeczpospolitej Polskiej umożliwia otwieranie żłobków i przedszkoli. Decyzję o otwarciu tych placówek opieki nad dziećmi podejmuje organ prowadzący tj. Gmina Gryfów Śląski reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta. Po dogłębnej analizie wytycznych dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia i Państwową Inspekcję Sanitarną po konsultacji z Dyrektorem Żłobka „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim postanowiono uruchomić z dniem 25 maja 2020 r. funkcjonowanie żłobka na następujących warunkach: ogranicza się ilość dzieci, biorąc pod uwagę pierwszeństwo do korzystania dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w drugiej kolejności mogą korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, co zostanie potwierdzone oświadczeniem rodzica o zaistnieniu takiej sytuacji minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna, co w przeliczeniu pozwala na zapewnienie opieki dla 8 dzieci w jednej grupie. zgodnie z w/w wytycznymi Szanowny Rodzicu: aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w instytucji, przekaż dyrektorowi/opiekunowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne, przyprowadź do żłobka dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych, stosuj się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do żłobka przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji zmierz dziecku temperaturę, nie posyłaj do żłobka dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wówczas wszyscy musicie zostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do żłobka zabawek i niepotrzebnych przedmiotów, regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny, podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie, zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwacje dobrego przykładu /-/ Olgierd Poniźnik Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
KOMUNIKAT ws. przedszkola i żłobka z dnia 05.05.2020
Aktualności
KOMUNIKAT ws. przedszkola i żłobka z dnia 05.05.2020
5.05.2020
Szanowni Państwo! Po wnikliwej analizie bieżącej sytuacji epidemicznej w Powiecie Lwóweckim, po rozmowach z Dyrektorem Żłobka Miejskiego „ Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim, Przedszkola Miejskiego w Gryfowie Śląskim oraz Dyrektorem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lwówku Śląskim, biorąc pod uwagę wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego uprzejmie informuję, że nie zostanie z dniem 6 maja 2020r. otwarty Żłobek Miejski „ Bajkowa Kraina” i Przedszkole Miejskie w Gryfowie Śląskim. Ze względu na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, bezpieczeństwo dzieci, komfort psychiczny Państwa a także ochronę zdrowia i życia pracowników, konieczność przygotowania placówek, także w sferze aprowizacji i pracy kuchni oraz dostosowanie ich do nowych szczególnych warunków ponowne uruchomienie tych placówek może nastąpić po 24 maja 2020r. o czym powiadomię Państwa w następnym komunikacie. Gryfów Śląski 05 maja 2020r. Olgierd Poniźnik                                               Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Młody rolnik 2020 – dla kogo 150 tys. zł wsparcia?

Młody rolnik 2020 – dla kogo 150 tys. zł wsparcia?

1.06.2020 Aktualności
Już od najbliższej środy, 3 czerwca, rusza nabór wniosków o premie dla młodych rolników, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Mogą oni otrzymać 150 tys. zł wsparcia. ARiMR będzie przyjmować wnioski do 1 sierpnia. W ubiegłym roku młodzi rolnicy złożyli ich ponad 7 tys. Od 3 czerwca młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinasowanie. Kwota jest niebagatelna – to 150 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski przez najbliższe dwa miesiące – do 1 sierpnia 2020 r. To już kolejny – 6 – nabór wniosków w ramach operacji typu „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie to jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu – nie tylko pozwala zachować opłacalność produkcji rolnej, ale przekłada się również, w dłuższej perspektywie czasowej, na jej zwiększenie, stąd rosnąca popularność tego programu. – Z roku na rok zauważamy coraz większe zainteresowanie tym rodzajem wsparcia – mówi Tomasz Nowakowski Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W pierwszym roku naboru (2015) do ARiMR wpłynęło 3 313 wniosków, dwa lata później – 4 903, w 2018 r. – 5 411. Natomiast w 2019 roku było ich już ponad 7 tys. Kto może otrzymać „Premię dla młodego rolnika”? Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m. in.: – w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat; – posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy); – posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha; – rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku; – posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro; – przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa. Na co można przeznaczyć premię? Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach: – 120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków; – 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu. Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Można je będzie składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą. Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl
Materiał siewny 2020 – ruszył nabór wniosków

Materiał siewny 2020 – ruszył nabór wniosków

29.05.2020 Aktualności
Od 25 maja do 25 czerwca rolnicy mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020. W poniedziałek, 25 maja, ruszył nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego za 2020 rok. Wnioski można składać do 25 czerwca. O dopłaty mogą się ubiegać producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany i posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha. Dofinansowanie można uzyskać do następujących gatunków roślin uprawnych: – zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto; – rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna; – ziemniak. Wsparcie jest udzielane w formule pomocy de minimis w rolnictwie. Limit pomocy dla jednego producenta rolnego wynosi 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych, przy czym jeśli jest on powiązany osobowo lub kapitałowo z innym podmiotem, to limit ten dotyczy „jednego przedsiębiorstwa”. Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Można je przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście. W roku 2019 producenci rolni złożyli 70 tys. wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego. Na realizację programu przeznaczono 75 mln zł.
Dopłaty 2020: milion wniosków od rolników już w ARiMR

Dopłaty 2020: milion wniosków od rolników już w ARiMR

28.05.2020 Aktualności
Jeszcze ponad dwa tygodnie mają rolnicy na złożenie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za rok 2020. Mimo utrudnień związanych z epidemią, tegoroczna kampania przebiega sprawnie. Do 28 maja 2020 r. do ARiMR wpłynęło już prawie milion wniosków o dopłaty. W tym roku termin składania wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW został przedłużony do 15 czerwca 2020 r. Do ARiMR wpłynęło do 28 maja blisko milion (988 tys.) wniosków, co stanowi 75 proc. z 1,3 miliona, które w ubiegłym roku złożyli rolnicy. Rolnicy ubiegający się o dopłaty, którzy chcą złożyć oświadczenie potwierdzające brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności za roku 2019, mogą to zrobić jeszcze do 8 czerwca 2020 r. Po tym terminie będą musieli złożyć wniosek za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus lub w wersji papierowej. Mają na to czas do 15 czerwca 2020 r. Wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus będzie można składać również po 15 czerwca 2020 r. Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia (ostateczny termin ich przyjmowania upływa 10 lipca 2020 r.), należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc. Do 28 maja w Agencji zarejestrowano blisko 220 tys. oświadczeń o braku zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.
Gmina Gryfów Śląski realizuje projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Gmina Gryfów Śląski realizuje projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

28.05.2020 Aktualności
Gmina Gryfów Śląski realizuje projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na terenie całego kraju stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada odpowiedniego sprzętu, na którym może realizować kształcenie w takiej właśnie formie. W rezultacie w/w projektu, do trzech szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfów Śląski trafiło łącznie 20 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem i zestawami słuchawkowymi, w celu ich przekazania dla najbardziej potrzebujących uczniów, dla usprawnienia zdalnego nauczania. Zakup w/w sprzętu komputerowego jest w całości finansowany z grantu przyznanego Gminie Gryfów Śląski w kwocie 59,5 tys., której wysokość jest powiązana z liczbą uczniów w danej gminie. Więcej informacji na stronie https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola

Gmina Gryfów Śląski realizuje projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

28.05.2020
Aktualności

ARiMR: „Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” do 30 czerwca

22.05.2020
Aktualności

Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca

22.05.2020
Aktualności

Promocja gminy

Gryfów Śląski z lotu ptaka
Sukcesy i porażki gospodarowania odpadami w Gminie Gryfów Śląski
Gryfów Nabiera Kolorów
300 sekund historii

Warto wiedzieć

Więcej
RAPORT O STANIE GMINY 2019

RAPORT O STANIE GMINY 2019

28.05.2020
Niniejszy raport zawiera podsumowanie działalności burmistrza, a w szczególności realizację programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w 2019 roku.
INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

3.04.2020
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom gryfowskich przedsiębiorców Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski przygotował „pakiet pomocy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą”.   Pomoc jest kierowana do mikro i małych przedsiębiorstw działających na terenie Gminy Gryfów Śląski. Ogłoszenie stanu epidemii spowodowało ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji i zakładów pracy, prowadzących między innymi działalność handlową i gastronomiczną. Zapisy rozporządzenia spowodowały znaczne ograniczenie prowadzonej działalności lub wręcz konieczność zaniechania jej prowadzenia. Aby ograniczyć wpływ kryzysu, z jakim mamy do czynienia na funkcjonowanie gryfowskich przedsiębiorców i zapobiec utracie pracy przez mieszkańców gminy Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, po dokonaniu wnikliwej analizy możliwości i kompetencji do udzielenia pomocy, postanowił wprowadzić do stosowania niniejszy pakiet. Pakiet obejmuje następujące formy pomocy: Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o umorzenie czynszu dzierżawnego za lokal stanowiący własność gminy dla mikro i małych przedsiębiorców za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku. Ulgi w opłatach czynszowych nie dotyczą zobowiązań przedsiębiorców z tytułu mediów: energia elektryczna, cieplna i inne Odroczenie i rozłożenie na raty podatków od nieruchomości z ostatecznym terminem spłaty do 15 grudnia 2020 r., z możliwością umorzenia opłaty prolongacyjnej (odsetki z tytułu odroczenia terminów zapłaty); za miesiąc, kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku. W szczególnie trudnych przypadkach umorzenie podatków lokalnych; (Udzielenie wskazanej powyżej pomocy jest uzależnione od złożenia wniosku razem z wymaganymi przepisami prawa dokumentami. W stosunku do poszczególnych przedsiębiorców podstawą decyzji będzie szczegółowa analiza jego sytuacji, wpływ udzielonej pomocy na interes publiczny i przedsiębiorcy oraz poziom pomocy publicznej otrzymanej w ciągu 3 ostatnich lat, licząc od daty złożenia wniosku o zastosowanie ulgi. Każda decyzja będzie podejmowana indywidualnie). Do wniosku o udzielenie pomocy w jednej ze wskazanych powyżej form należy dołączyć: Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych. Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań niepodatkowych. Oświadczenie dotyczące stanu majątkowego. Oświadczenie o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.   Dla faktur złożonych do zapłaty w okresie od dnia 01 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wszystkie jednostki organizacyjne gminy będą dokonywały płatności za faktury na rzecz przedsiębiorców bez stosowania mechanizmu podzielonej płatności; udogodnienie nie będzie stosowane dla faktur powyżej 15.000 zł brutto, które dotyczą towarów i usług wrażliwych (np. paliwa, stal, węgiel, smartfony i tablety czy usługi budowlane), a obowiązek opłacania których przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności wynika z przepisów prawa; Wniosek podpisany wraz z wymaganymi załącznikami, przedsiębiorca może złożyć: w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP, na adres: /8tj6jsp01z/skrytka, drogą mailową sekretariat@gryfow.pl, w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski, w formie pisemnej poprzez umieszczenie w skrzynce podawczej, która znajduje się na drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski od strony postoju TAXI. WAŻNE O udzielenie ulgi może się ubiegać przedsiębiorca, który nie zalega z regulowaniem zobowiązań. W przypadku, gdy sytuacja Przedsiębiorcy nadal będzie trudna mimo przyznanej ulgi, będzie możliwe ponowne wystąpienie z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji ulgowej lub o zmianę zawartego porozumienia. Z wnioskiem należy wystąpić minimum 30 dni przed upływem terminu odroczenia lub upływem płatności danej raty. Przedsiębiorca w każdym przypadku może zwrócić się z odpowiednim wnioskiem. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. W pierwszym etapie postępowania możliwe jest złożenie samego wniosku i uzupełnienie pozostałych dokumentów w terminie późniejszym. Zgodnie z art.15j ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, termin płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471) za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów. Zgodnie z art.53 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, termin płatności opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za 2020 rok został przesunięty do dnia 30 czerwca 2020 roku Pracownicy Wydziału Finansowego (inspektorzy ds. podatków i opłat) udzielą Państwu niezbędnej pomocy w prawidłowym przygotowaniu dokumentów wymaganych przepisami prawa.
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „BAJKOWA KRAINA” W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „BAJKOWA KRAINA” W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

13.03.2020
W związku z ogłoszoną przez Rząd RP epidemią koronawirusa w Polsce na terenie całego obiektu Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim w okresie od 20 marca do odwołania  obowiązuje zakaz wstępu osobom niebędących pracownikami żłobka Żłobek Miejski w Gryfowie od 16 marca 2020r. do odwołania zostaje zamknięty kontakt tylko drogą: telefoniczną pod numerem tel. 75 303 04 54 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-12:00 wiadomości można przesyłać na e-mail: zlobek.miejski@gryfow.pl oraz na fb.com/Żłobek Miejski Bajkowa Kraina w Gryfowie Śląskim/ W sprawach pilnych kontakt do Dyrektora Żłobka tel. 692-512-771 Karta i Regulamin Rekrutacji do Żłobka w Gryfowie na rok szkolny 2020/2021 dostępny do pobrania na stronie www.gryfow.pl Wypełnione karty wraz załącznikami (skany lub zdjęcia) będą przyjmowane w okresie 01.04 – 30.04.2020r. tylko drogę elektroniczną na adres: zlobek.miejski@gryfow.pl W przypadku problemów z uzyskaniem załączników istnieje możliwość dostarczenia ich po odwołaniu stanu epidemii. O terminie dostarczania załączników poinformujemy w późniejszym terminie. Anna Zawisza-Paliwoda Dyrektor Żłobka Regulamin wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej
Szanowni Mieszkańcy!

Szanowni Mieszkańcy!

16.12.2019
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że od 1 stycznia 2020 r. następują zmiany w gminnym systemie gospodarki odpadami  komunalnymi   W dniu 6 listopada 2019 r. podczas sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski podjęte zostały uchwały określające nowy sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a także  określono nowe wysokości stawki tej opłaty. Powyższe zmiany spowodowane są nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie z dniem 6 września 2019 r. oraz zwiększonymi kosztami transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych  m.in. na skutek wzrostu opłaty środowiskowej za składowanie odpadów, kosztów pracy, cen energii itp. W związku ze zmianą sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe wzory deklaracji. Wobec powyższego każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację na nowych drukach. 1. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE: Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wyliczana będzie na podstawie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 20 zł od osoby, zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku w kwocie 2,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, Ważne: deklarację na nowych drukach należy złożyć do dnia 15 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim – pokój nr 3 lub przesłać za pośrednictwem poczty  na adres tutejszego urzędu, tj. ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski termin płatności pozostaje bez zmian, tj. z góry za każdy miesiąc do 15-tego dnia danego miesiąca przy wypełnianiu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy podawać rzeczywistą ilości osób zamieszkujących nieruchomość (w tym dzieci) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość a ilości osób wskazanych w złożonej deklaracji, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, w szczególności potwierdzenia/oświadczenia dotyczącego zamieszkania w innym miejscu niż zameldowania lub o objęciu opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miejscu aktualnego pobytu każdą zmianę  co do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. urodzenie się dziecka, zgon mieszkańca, zamieszkanie nowego lokatora itp.) należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 2. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników o określonej pojemności (przy uwzględnieniu częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych) oraz stawki opłaty wskazanej poniżej: 1) dla pojemnika o pojemności 120 litrów- w wysokości 5,89 zł, 2) dla pojemnika o pojemności 240 litrów- w wysokości 11,78 zł, 3) dla pojemnika o pojemności 1100 litrów- w wysokości 54,00 zł. Ważne: deklarację na nowych drukach należy złożyć do dnia 15 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim – pokój nr 3 lub przesłać za pośrednictwem poczty  na adres tutejszego urzędu, tj. ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski termin płatności pozostaje bez zmian, tj. z góry za każdy miesiąc do 15-tego dnia danego miesiąca Jednocześnie informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.:Dz.U.2019.poz. 2010), zgodnie z  art. 6c ust. 2c ww. ustawy, przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej. W świetle ww. przepisu właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy złożyli w Gminie deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą pozostać w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi lub z niego wystąpić. W związku z powyższym, w przypadku chęci przystąpienia do zorganizowanego  przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, należy złożyć wraz z nową deklaracją stosowne oświadczenie (wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www. gryfow.pl oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim- pok. nr 3). Uwaga: właściciel nieruchomości niezamieszkałej, który nie przystąpi do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązany jest do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gryfów Śląski, w przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe przepisów określonych 6c ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie stosuję się – nieruchomości te pozostają w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. 3. DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO -WYPOCZYNKOWE, wykorzystywane jedynie przez część roku Za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, ustalono  ryczałtową stawkę opłaty w wysokości 160,00 zł rocznie od jednego domku lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ważne: termin złożenia pierwszej deklaracji upływa dnia 31 marca 2020 r. opłatę uiszcza się po raz pierwszy za rok 2020 w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r.  

Na skróty

Pobierz aplikację mobilną