Slider

Aktualności

Więcej aktualności
Złóż deklarację ! Do 30 czerwca obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewasz dom lub mieszkanie.
Aktualności
Złóż deklarację ! Do 30 czerwca obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewasz dom lub mieszkanie.
13.05.2022
Zostały niecałe dwa miesiące na złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw ! Przypominamy, że wszyscy właściciele, zarządcy istniejących budynków do 30 czerwca 2022 roku powinny złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracje dotyczącą używanego źródła ciepła. Można to zrobić osobiście, w urzędzie gminy lub za pośrednictwem Internetu. Formularze można pobrać ze strony www.gryfow.pl lub na www.ceeb.gov.pl. Warto się pospieszyć, bo za niedopełnienie tego obowiązku grożą kary grzywny.
Serdecznie zapraszam Państwa na uroczystość 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Aktualności
Serdecznie zapraszam Państwa na uroczystość 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
22.04.2022
Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Gryfów Śląski   Serdecznie zapraszam Państwa na uroczystość 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która odbędzie się wg następującego programu: 10.30 uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele p.w. Świętej Jadwigi Śląskiej w Gryfowie Śląskim 11.30 przemarsz pocztów sztandarowych i delegacji od Kościoła do Rynku przed tablicę pamiątkową ku czci Kombatantów Ziemi Gryfowskiej 11.40 część oficjalna: – hymn Polski – przemówienie okolicznościowe – uroczyste składanie wiązanek kwiatów. Serdecznie zapraszam także do godnego wystroju swoich posesji, mieszkań poprzez wywieszenie polskich flag.
KOMUNIKAT -PILNE
Aktualności
KOMUNIKAT -PILNE
7.03.2022
Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim uruchamia kolejnych 20 miejsc dla uchodźców w obiekcie dawnych mieszkań dla nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim, ul. Uczniowska 11. Zwracamy się z prośbą o nieodpłatne przekazanie następującego wyposażenia: – łóżka ( dla dorosłych i dla dzieci), – materace, poduszki, kołdry, – szafki ubraniowe, – pralki automatyczne, – lodówki, – wyposażenie kuchenne. Przyjmować będziemy sprzęt tylko w dobrym stanie technicznym. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z Zastępcą Burmistrza p. Andrzejem Tartakiem tel. 667 777 164.                                                                               Burmistrz Gminy i Miasta                                                                               /-/ Olgierd Poniźnik
Rusza rewitalizacja linii kolejowej 317 na odcinku Gryfów Śląski-Mirsk.

Rusza rewitalizacja linii kolejowej 317 na odcinku Gryfów Śląski-Mirsk.

16.05.2022 Aktualności
Odcinek linii kolejowej 317 między Gryfowem Śląskim i Mirskiem jest jednym z przejętych w ostatnim czasie przez samorząd województwa od PKP PLK. Dziś w urzędzie gminy i miasta w Gryfowie przekazano go wykonawcy, który przeprowadzi jego rewitalizację tak aby wkrótce mógł on obsługiwać ruch pasażerski. W spotkaniu uczestniczyli marszałek Cezary Przybylski i Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa. – Na Dolnym Śląsku prowadzimy ambitny i unikatowy w skali kraju projekt przywracania do życia nieczynnych dotychczas linii kolejowych. Zrewitalizujemy całą trasę kolejową z Gryfowa Śląskiego przez Mirsk do Świeradowa-Zdroju. Przywrócenie Kolei Izerskiej będzie miało duży i pozytywny wpływ na rozwój turystyki w tej części Dolnego Śląska. Do Gryfowa Śląskiego, Mirska oraz uzdrowiskowego Świeradowa Zdroju wrócą w niedalekiej przyszłości pociągi. Zyskają przede wszystkim mieszkańcy, dla których dostęp do kolei ułatwi codzienną komunikację w dojazdach do pracy, szkoły oraz miast w naszym województwie – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski. Przekazywany odcinek liczy około 10 km, a jego rewitalizacja będzie w sumie kosztowała ponad 21 milionów złotych. Wykonawcą prac jest firma TORHAMER Sp. z o.o. Sp.k. z Gdyni, która przeprowadzi prace w ciągu 9 miesięcy od podpisania umowy. W ubiegłym roku wykonane zostały niezbędne prace przygotowujące, które obejmowały wycinkę roślinności i demontaż istniejącej nawierzchni torowej. Zakres planowanych prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni kolejowej, podtorza, obiektów inżynieryjnych, przejazdów kolejowo-drogowych i przejść wraz z wymaganymi urządzeniami. Powstanie również bezpieczne oświetlenie oraz budowle i obiekty obsługi podróżnych – perony w Proszówce i Mirsku o długości 100 m wraz z wiatami peronowymi i elementami małej architektury, oznakowaniem i systemem monitoringu oraz miejscami parkingowymi. – Linia 317 na odcinku Gryfów Śląski – Mirsk to część całości w relacji Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów Zdrój o łącznej długości około 17 km. Odcinek z Gryfowa Śląskiego do Mirska zostanie zrewitalizowana w ciągu 9 miesięcy. Cała inwestycja powstaje dzięki współpracy i zaangażowaniu Samorządu Województwa oraz samorządów Gryfowa Śląskiego, Mirska i Świeradowa Zdroju – informuje Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego – To bardzo ważna trasa zarówno dla mieszkańców tego obszaru, jak i dla turystów korzystających z uzdrowisk w Świeradowie Zdroju. Przywrócenie pasażerskich połączeń kolejowych na tej trasie przyczyni się do zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej regionu – dodaje. Całość inwestycji finansowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, przy znaczącym udziale samorządów: •    Gmina Mirsk – 1 mln zł •    Gmina Gryfów Śl. – 1 mln zł •    Miasto Świeradów-Zdrój – 5 mln zł Miasto Świeradów-Zdrój uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład i w ramach tego zadania wybuduje końcowy odcinek linii wraz z przystankiem osobowym, a następnie przekaże go na rzecz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
INFORMACJA dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

INFORMACJA dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

13.05.2022 Aktualności
W dniu 30 maja 2022 roku upływa termin opłacenia drugiej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku. W/w opłatę można uregulować w kasie Urzędu ( parter ratusza) lub przelewem na rachunek Gminy i Miasta Gryfów Śląski: 10 1020 5226 0000 6102 0727 5722  W przypadku, gdy rata nie zostanie uiszczona w ustawowej wysokości oraz w terminie do 31 maja 2022 roku, można dopełnić tej czynności w kolejnych 30 dniach, tj. do 30 czerwca 2022 roku, jednak z dodatkową opłatą w kwocie 30% opłaty należnej w danym roku (naliczonej od całości opłaty rocznej). Niedokonanie opłaty w ustawowym terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia. Wydanie nowego zezwolenia może nastąpić na wniosek przedsiębiorcy nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od wydania decyzji o jego wygaśnięciu. W przypadku wątpliwości, szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Krystyna Samborska – Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski  nr telefonu : (75) 781 34 03.
Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim serdecznie zaprasza obywateli Ukrainy.

Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim serdecznie zaprasza obywateli Ukrainy.

12.05.2022 Aktualności
Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim serdecznie zaprasza obywateli Ukrainy mających status uchodźców na spotkanie, które odbędzie się 17 maja 2022 roku (wtorek) o godzinie 9:00 w Sali Klubu Seniora przy ul. Kolejowej 45. Przedmiotem spotkania będzie omówienie dalszego funkcjonowania uchodźców w gminie. Będzie możliwość zadawania pytań. Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik
OGŁOSZENIE podziału środków na realizację zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej w 2022 roku.

OGŁOSZENIE podziału środków na realizację zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej w 2022 roku.

12.05.2022 Aktualności
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, po zapoznaniu się z opinią zespołu powołanego do opiniowania wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zarządzeniem nr 45/2022 z dnia 06 maja 2022 r., przyznał dofinansowanie do realizacji zadania publicznego przez następujących wnioskodawców w wysokości: Tabelka z z podziałem środków

UWAGA NOWY WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

6.05.2022
Aktualności

Promocja gminy

Gryfów Śląski z lotu ptaka
Kościół św Jadwigi w Gryfowie Śląskim
Ratusz Miejski w Gryfowie Śląskim
Grobowiec rodu Schaffgotschów w Gryfowie Śląskim

Warto wiedzieć

Więcej
Śladami naszych odpadów – film edukacyjny dla dzieci

Śladami naszych odpadów – film edukacyjny dla dzieci

4.03.2022
„Śladami naszych odpadów” to film edukacyjny dla dzieci poświęcony tematyce prawidłowego postępowania z odpadami zrealizowany w ramach projektu „Kultura Segregacji” prowadzonego przez Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. przy współpracy z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu- Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich- Instalację Komunalną w Lubaniu, do której trafiają odpady zebrane m.in. z terenu naszej Gminy. ZGIUK Lubań – film edukacyjny: Śladami Naszych Odpadów – YouTube
DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

3.11.2021
1_Budowa boisk wielofunkcyjnych przy SP 1 w Gryfowie Śląskim 2_Dofinansowanie z PFRON – Klub Seniora 3_Dofinansowanie z Programu Senior+ utworzenia Klubu Senior+ 4_Dofinansowanie z Programu MALUCH+ 2021 5_Dotacja celowa na Żłobek Miejski
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

3.03.2021
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH obowiązuje od 25 maja 2018 r. Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach na jakich przetwarzamy dane: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, z siedzibą Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, ul. Rynek 1, tel. 75 781 35 52, e-mail: sekretariat@gryfow.pl 2) Wyznaczono inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, którym jest spółka Leśny & Wspólnicy sp. z o.o., w której jako osobę kontaktową wyznaczono Oskara Manowieckiego, z inspektorem można się skontaktować e-mail: iod@lesny.com.pl 3) Pani/Pana dane będą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź udzielonej zgody. 4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Gryfów Śląski przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora. 6)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.   7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86 9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
NAGRANIA OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

NAGRANIA OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

9.09.2020
 

Na skróty

Pobierz aplikację mobilną