Slider

Aktualności

Więcej aktualności
Letnie inwestycje, remonty i zakupy w Gminie Gryfów Śląski
Aktualności
Letnie inwestycje, remonty i zakupy w Gminie Gryfów Śląski
23.07.2020
Po okresie przestoju spowodowanego koronawirusem ruszyły zaplanowane inwestycje i remonty oraz zakupy. W dniu dzisiejszym rozstrzygnięty został przetarg na średni samochód pożarniczy dla OSP w Uboczu. Przetarg wygrała   firma Bocar z Korwinowa  a wartość samochodu to 790. 000 tys. zł. z terminem realizacji do dnia 30 października 2020 r. Rozstrzygnięty został przetarg na budowę chodnika ul. 7-Dywizji, wygrała firma ANBUD z Lwówka Śląskiego na kwotę 193 811 10 zł, a także został rozstrzygnięty przetarg na budowę ul. Panoramicznej i Zaułek wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca na kwotę 86 112,98 zł. Trwają prace związane z ogłoszeniem przetargu na realizację klubu Senior+ po dawnym klubie „Chemika”. Środki na ten cel pozyskaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 150 000zł., a także z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę prawie 1 mln zł. Rozstrzygnięty został także przetarg na budowę Pump-Track dla dzieci i młodzieży, który będzie zlokalizowany na boisku asfaltowym przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Wykonawcą będzie firma BT-PROJEKT z Poznania za kwotę 334 560,00 zł. Obiekt winien zostać wykonany do 30 sierpnia br. Zostanie także pokryty asfaltem łącznik drogowo- pieszy ul. Sanatoryjnej z ul. Garncarską prace wykonuje Firma Pani Anieli Sikory z Wieży. Ogłoszony został przetarg na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w tym tez do zbiorników wody pitnej w Uboczu. Długość tej drogi to 904 m a przetarg zostanie rozstrzygnięty 29 lipca 2020 r. Została wykonana ścieżka dla pieszych w Wieży umożliwiająca bezpieczne przejście szczególnie dla dzieci szkolnych i mieszkańców. Szczegółowe informacje znają Państwo w sierpniowym wydaniu Kuriera Gryfowskiego. /-/ Olgierd Poniźnik                                                                                       Burmistrz Gminy i Miasta                                                                                                         Gryfów Śląski
Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Aktualności
Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Gryfów Śląski
16.07.2020
03 sierpnia 2020r. wprowadzam nowe zasady obsługi klientów, biorąc pod uwagę zmniejszenie się ilości zakażeń w naszym powiecie. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom otwieramy drogę dojścia do sekretariatu, jednakże z niżej wymienionymi obostrzeniami ze względu na to, że wirus COVID-19 zaraża nadal naszych obywateli. Umożliwia się wejście pojedynczo do sekretariatu ( I piętro, pok. 9) według wytyczonej drogi., Przed wejściem do holu (przed sekretariatem) obowiązkowo zakrywamy usta i nos oraz zachowujemy oznaczony taśmą dystans społeczny, a także dezynfekujemy ręce z umieszczonego przy wejściu dozownika. Jeżeli dostarczają Państwo do Urzędu dokument i nie jest potrzebne potwierdzenie odbioru, to proszę ten dokument wrzucić do skrzynki odbiorczej, która nadal będzie zawieszona na drzwiach wejściowych do Urzędu od strony postoju TAXI ( mogą uniknąć Państwo kolejki przed sekretariatem). Burmistrz będzie przyjmował interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu godziny przyjęcia w poniedziałek. Oczekiwanie na wejście do Burmistrza odbywać będzie się w holu przy drzwiach wejściowych gabinetu Burmistrza. W holu przed sekretariatem odbywać będą się spotkania z pracownikami na stanowiskach znajdujących się na I i II piętrze Urzędu tj. zasiłki w tym dla uczniów, geodezja i gospodarka gruntami oraz nieruchomościami, oświata, opłaty i podatki, drogownictwo, inwestycje, budownictwo, infrastruktura techniczna, Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Rady, a także Zastępca Burmistrza, Skarbnik i Sekretarz. Na wymienione wyżej spotkania należy umówić się telefonicznie bezpośrednio (obok wykaz telefonów do wszystkich pracowników Urzędu) lub poprzez Sekretariat. Obsługa interesantów na parterze ( wejście od postoju TAXI) w zakresie kasy, gospodarki odpadami, ewidencji ludności, zarządzania kryzysowego i Straży Miejskiej będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach: do kasy podchodzimy pojedynczo z zachowaniem dystansu i zakrytymi ustami i nosem. do pozostałych pracowników – po przywołaniu pracownika lub po uzgodnieniu telefonicznym w Sali organizacji pozarządowych. Apeluję do Państwa, aby nadal (jeżeli jest taka możliwość) załatwiać sprawy w Urzędzie droga telefoniczną, mailową lub przez e-Puap. Za niedogodności i utrudnienia przepraszam, proszę o wyrozumiałość, ale kieruję się w tej sytuacji troską o zdrowie Mieszkańców Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Za niedogodności i utrudnienia przepraszam, proszę o wyrozumiałość, ale kieruję się w tej sytuacji troską o zdrowie Mieszkańców Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Gryfów Śląski ,20 lipca 2020r. /-/ Olgierd Poniźnik                                                                                          Burmistrz Gminy i Miasta                                                                                                         Gryfów Śląski
KALENDARZ  WYDARZEŃ  GMINA  GRYFÓW ŚLĄSKI  – lipiec  2020 r.
Aktualności
KALENDARZ WYDARZEŃ GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI – lipiec 2020 r.
6.07.2020
  Lp.          DATA NAZWA MIEJSCE ORGANIZATOR 1. 7-9.07.2020 r. Wakacyjne warsztaty taneczne Sala widowiskowa M-GOK Gryfów Śląski M-GOK w Gryfowie  Śląskim 2. 10.07 – 31.08.2020 r. Zbiorowa wystawa fotografii „ Wakacyjny Gryfów Śląski” Galeria Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim Pn. – pt. 10:00 – 15:00 Biblioteka Publiczna w Gryfowie Śląskim 3. 17.07.2020 r. Kino plenerowe Boisko za M-GOK w Gryfowie  Śląskim   M-GOK w Gryfowie  Śląskim 4. 20 – 24.07.2020r.   Plener artystyczny „Lato w kolorach”   M-GOK w Gryfowie  Śląskim   M-GOK w Gryfowie  Śląskim 5. 26.07.2020 r. Otwarte zawody wędkarskie dla dzieci Plaża przy Jeziorze Złotnickim od strony Wieży, godz. 8:00 PZW Koło Gryfów Śląski 6. 28-30.07.2020 r. Wakacyjne warsztaty taneczne Sala widowiskowa M-GOK Gryfów Śląski M-GOK w Gryfowie  Śląskim   Szczegóły wydarzeń wraz z obowiązującymi regulaminami, ograniczeniami i reżimem sanitarnym będą zamieszczone na stronie internetowej oraz profilu facebookowym organizatora wydarzenia.
Konkurs fotograficzny pt. „PSR 2020. Polska wieś w obiektywie”

Konkurs fotograficzny pt. „PSR 2020. Polska wieś w obiektywie”

4.08.2020 Aktualności
W ramach promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020 Urząd Statystyczny we Wrocławiu organizuje Konkurs fotograficzny pt. „PSR 2020. Polska wieś w obiektywie”. Zrób zdjęcie polskiej wsi, np. prac polowych, krajobrazu, upraw, sadów, zwierząt gospodarskich, maszyn rolniczych, zabudowań gospodarczych lub innych przedmiotów czy osób, kojarzących się z wsią. Wkomponuj w nie w dowolny sposób napis #liczysięrolnictwo. Konkurs trwa od 1 lipca do 30 listopada 2020 r. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie mieszkańcy  województwa dolnośląskiego. Szczegółowe informacje na stronie internetowej, regulamin i karta zgłoszenia pod adresem: https://wroclaw.stat.gov.pl/spisy-powszechne/konkursy Zapraszamy do udziału i dobrej zabawy! Weź udział w Konkursie i wygraj atrakcyjne nagrody!
OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Dolnośląskiego

OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Dolnośląskiego

30.07.2020 Aktualności
Prywatny las z dotacją z PROW

Prywatny las z dotacją z PROW

30.07.2020 Aktualności
Rolnicy, którzy posiadają las, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację z PROW na lata 2014-2020. Od 3 sierpnia do 11 września 2020 r. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Pomocą objęte są lasy prywatne w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha do 20 ha – stanowiące własność lub współwłasność wnioskodawcy lub własność jego małżonka, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty. Wsparcie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym realizowane są konkretne inwestycje. Dotację można otrzymać na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim drugiego piętra lub przez dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego. Pomoc przyznawana jest również na zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę. Wnioskować można także o dofinansowanie na założenie remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym. W ramach naboru przewidziana jest również pomoc na inwestycje w zakresie czyszczenia późnego rozumianego jako cięcia pielęgnacyjne polegające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych. Właściciele lasów mogą otrzymać dodatkowe wsparcie na zabiegi ochronne przed zwierzyną. Wysokość wsparcia zróżnicowana jest w zależności od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana. Na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim drugiego piętra pomoc wynosi 8 137 zł/ha – w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 9 249 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°. Wsparcie przewidziane na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach na gruntach w warunkach korzystnych to 12 538 zł/ha, natomiast w przypadku gruntów o nachyleniu terenu powyżej 12° – 14 213 zł/ha. Na inwestycje w zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu właściciele lasu mogą otrzymać 4 610 zł/ha na gruntach w warunkach korzystnych oraz 5 210 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°. Z kolei w przypadku zakładania remizy dofinansowanie wynosi 848 zł, bez względu na powierzchnię realizacji inwestycji i rodzaj gruntu. Natomiast wysokość wsparcia na czyszczenie późne to 764 zł/ha – w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 917 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°. Dodatkowo dofinansowanie na zabiegi ochronne przed zwierzyną, w przypadku wprowadzania drugiego piętra w drzewostanie lub podszytu, lub dolesiania luk, lub założenia remizy wynosi: 424 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek repelentami; 1 488 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek osłonkami oraz 8,82 zł/mb na ogrodzenie remizy siatką metalową o wysokości minimum 2 m. Więcej informacji: na portalu internetowym – www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.
K O M U N I K A T

K O M U N I K A T

30.07.2020 Aktualności
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że w dniu 1 sierpnia 2020 roku (sobota), o godz.17.00 na terenie gminy i miasta Gryfów Śląski zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania. W ramach treningu zostaną włączone syreny alarmowe i wyemitowany sygnał: – „Ogłoszenie alarmu” (modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut). Wyemitowanie sygnału akustycznego w czasie trwania treningu będzie jednocześnie upamiętniało 76 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 156  Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia treningu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego.                                                                                                                        Burmistrz Gminy i Miasta                                                                                                                           /-/Olgierd Poniźnik

Posadź własny las i weź pieniądze – nabór wniosków dobiega końca

28.07.2020
Aktualności

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW NA INICJATYWĘ LOKALNĄ W 2020 R.

28.07.2020
Aktualności

Podpisanie listów intencyjnych pomiędzy Gminą Gryfów Śląski i norweskim Partnerem – NORSKOG

23.07.2020
Aktualności

Promocja gminy

Gryfów Śląski z lotu ptaka
Sukcesy i porażki gospodarowania odpadami w Gminie Gryfów Śląski
Gryfów Nabiera Kolorów
300 sekund historii

Warto wiedzieć

Więcej
DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI ZA 2019 ROK

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI ZA 2019 ROK

5.06.2020
  Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski informuję, że w dniu 23 czerwca 2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski na której będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Gryfów Śląski za 2019 rok. Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym ( t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ) mieszkańcy gminy mogą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy . Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób według załączonego wzoru. Zgłoszenie należy przekazać do biura Rady Miejskiej najpóźniej do dnia 22 czerwca 2020r. do godz. 12.00 poprzez skrzynkę podawczą znajdującą się w wejściu do ratusza od strony postoju TAXI,  w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do debaty nad raportem o stanie gminy” lub drogą e-mail na adres biuro_rady@gryfow.pl Mieszkańcy zostaną dopuszczeni do głosu na sesji Rady Miejskiej według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                                                                                       Gminy Gryfów Śląski                                                                                                                                                     ( – )  Mateusz Królak
RAPORT O STANIE GMINY 2019

RAPORT O STANIE GMINY 2019

28.05.2020
Niniejszy raport zawiera podsumowanie działalności burmistrza, a w szczególności realizację programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w 2019 roku.
INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

3.04.2020
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom gryfowskich przedsiębiorców Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski przygotował „pakiet pomocy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą”.   Pomoc jest kierowana do mikro i małych przedsiębiorstw działających na terenie Gminy Gryfów Śląski. Ogłoszenie stanu epidemii spowodowało ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji i zakładów pracy, prowadzących między innymi działalność handlową i gastronomiczną. Zapisy rozporządzenia spowodowały znaczne ograniczenie prowadzonej działalności lub wręcz konieczność zaniechania jej prowadzenia. Aby ograniczyć wpływ kryzysu, z jakim mamy do czynienia na funkcjonowanie gryfowskich przedsiębiorców i zapobiec utracie pracy przez mieszkańców gminy Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, po dokonaniu wnikliwej analizy możliwości i kompetencji do udzielenia pomocy, postanowił wprowadzić do stosowania niniejszy pakiet. Pakiet obejmuje następujące formy pomocy: Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o umorzenie czynszu dzierżawnego za lokal stanowiący własność gminy dla mikro i małych przedsiębiorców za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku. Ulgi w opłatach czynszowych nie dotyczą zobowiązań przedsiębiorców z tytułu mediów: energia elektryczna, cieplna i inne Odroczenie i rozłożenie na raty podatków od nieruchomości z ostatecznym terminem spłaty do 15 grudnia 2020 r., z możliwością umorzenia opłaty prolongacyjnej (odsetki z tytułu odroczenia terminów zapłaty); za miesiąc, kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku. W szczególnie trudnych przypadkach umorzenie podatków lokalnych; (Udzielenie wskazanej powyżej pomocy jest uzależnione od złożenia wniosku razem z wymaganymi przepisami prawa dokumentami. W stosunku do poszczególnych przedsiębiorców podstawą decyzji będzie szczegółowa analiza jego sytuacji, wpływ udzielonej pomocy na interes publiczny i przedsiębiorcy oraz poziom pomocy publicznej otrzymanej w ciągu 3 ostatnich lat, licząc od daty złożenia wniosku o zastosowanie ulgi. Każda decyzja będzie podejmowana indywidualnie). Do wniosku o udzielenie pomocy w jednej ze wskazanych powyżej form należy dołączyć: Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych. Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań niepodatkowych. Oświadczenie dotyczące stanu majątkowego. Oświadczenie o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.   Dla faktur złożonych do zapłaty w okresie od dnia 01 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wszystkie jednostki organizacyjne gminy będą dokonywały płatności za faktury na rzecz przedsiębiorców bez stosowania mechanizmu podzielonej płatności; udogodnienie nie będzie stosowane dla faktur powyżej 15.000 zł brutto, które dotyczą towarów i usług wrażliwych (np. paliwa, stal, węgiel, smartfony i tablety czy usługi budowlane), a obowiązek opłacania których przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności wynika z przepisów prawa; Wniosek podpisany wraz z wymaganymi załącznikami, przedsiębiorca może złożyć: w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP, na adres: /8tj6jsp01z/skrytka, drogą mailową sekretariat@gryfow.pl, w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski, w formie pisemnej poprzez umieszczenie w skrzynce podawczej, która znajduje się na drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski od strony postoju TAXI. WAŻNE O udzielenie ulgi może się ubiegać przedsiębiorca, który nie zalega z regulowaniem zobowiązań. W przypadku, gdy sytuacja Przedsiębiorcy nadal będzie trudna mimo przyznanej ulgi, będzie możliwe ponowne wystąpienie z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji ulgowej lub o zmianę zawartego porozumienia. Z wnioskiem należy wystąpić minimum 30 dni przed upływem terminu odroczenia lub upływem płatności danej raty. Przedsiębiorca w każdym przypadku może zwrócić się z odpowiednim wnioskiem. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. W pierwszym etapie postępowania możliwe jest złożenie samego wniosku i uzupełnienie pozostałych dokumentów w terminie późniejszym. Zgodnie z art.15j ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, termin płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471) za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów. Zgodnie z art.53 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, termin płatności opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za 2020 rok został przesunięty do dnia 30 czerwca 2020 roku Pracownicy Wydziału Finansowego (inspektorzy ds. podatków i opłat) udzielą Państwu niezbędnej pomocy w prawidłowym przygotowaniu dokumentów wymaganych przepisami prawa.
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „BAJKOWA KRAINA” W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „BAJKOWA KRAINA” W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

13.03.2020
W związku z ogłoszoną przez Rząd RP epidemią koronawirusa w Polsce na terenie całego obiektu Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim w okresie od 20 marca do odwołania  obowiązuje zakaz wstępu osobom niebędących pracownikami żłobka Żłobek Miejski w Gryfowie od 16 marca 2020r. do odwołania zostaje zamknięty kontakt tylko drogą: telefoniczną pod numerem tel. 75 303 04 54 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-12:00 wiadomości można przesyłać na e-mail: zlobek.miejski@gryfow.pl oraz na fb.com/Żłobek Miejski Bajkowa Kraina w Gryfowie Śląskim/ W sprawach pilnych kontakt do Dyrektora Żłobka tel. 692-512-771 Karta i Regulamin Rekrutacji do Żłobka w Gryfowie na rok szkolny 2020/2021 dostępny do pobrania na stronie www.gryfow.pl Wypełnione karty wraz załącznikami (skany lub zdjęcia) będą przyjmowane w okresie 01.04 – 30.04.2020r. tylko drogę elektroniczną na adres: zlobek.miejski@gryfow.pl W przypadku problemów z uzyskaniem załączników istnieje możliwość dostarczenia ich po odwołaniu stanu epidemii. O terminie dostarczania załączników poinformujemy w późniejszym terminie. Anna Zawisza-Paliwoda Dyrektor Żłobka Regulamin wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej

Na skróty

Pobierz aplikację mobilną