Slider

Aktualności

Więcej aktualności
Promesy dla strażaków z Gminy Gryfów Śląski.
Aktualności
Promesy dla strażaków z Gminy Gryfów Śląski.
11.10.2019
W dniu 08 października 2019 roku w Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej nr 1  Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze przedstawiciele zarządów OSP z Gryfowa Śląskiego i Ubocza odebrali promesy na zakup specjalistycznego sprzętu, w ramach programu priorytetowego „Mały Strażak” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W uroczystym przekazaniu promes i podpisaniu umów wzięła udział Pani Marzena Machałek – Wiceminister Edukacji Narodowej, przedstawiciele Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Jeleniej Górze. OSP w Gryfowie Śląskim otrzymało dotację w wysokości 11 106,00 zł.,  a OSP w Uboczu 7 859,70 zł. Nasza gmina dofinansuje zakup sprzętu dla tych jednostek w kwocie ponad 2100 złotych, gdyż muszą one mieć zapewniony udział własny w wysokości 10 % wartości zadania. Dużej pomocy w sporządzeniu wniosków dla OSP udzielił tut. urząd. Strażakom gratulujemy ! Stanisław Jóźwiak
Sesja Rady Miejskiej: drogi i mosty w gminie Gryfów Śląski
Aktualności
Sesja Rady Miejskiej: drogi i mosty w gminie Gryfów Śląski
7.10.2019
1 października w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski odbyła się sesja Rady Miejskiej. Pierwszym punktem sesji było wręczenie nagród w konkursie „Ukwiecone miasto”. Radni i zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z prezentacją, w której zebrano zdjęcia wszystkich nagrodzonych posesji i balkonów. Wyniki konkursu przedstawiła przewodnicząca komisji konkursowej, dyrektor ZBGKiM Małgorzata Uhornicka. Po uhonorowaniu zwycięzców dyplomami i nagrodami wręczono jeszcze jedno odznaczenie, tym razem drużynie strażackiej z Ubocza. Burmistrz Olgierd Poniźnik wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Mateuszem Królakiem wręczyli przedstawicielom Zarządu OSP w Uboczu bon o wartości 1000 zł w podziękowaniu za wygrane Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze. Głównym tematem październikowej sesji był stan infrastruktury drogowej i mostowej na terenie gminy. We wcześniejszym terminie radni otrzymali informacje  drogach wojewódzkich, powiatowych oraz o stanie drogi krajowej nr 30 na terenie gminy. Po analizie tych materiałów zadawano pytania, na które odpowiadali zaproszeni na sesję panowie: Marcin Stasiak- przedstawiciel Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz Marek Makowski – Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych. Następnie odbyła się dyskusja o stanie poszczególnych dróg gminnych, radni zgłaszali liczne zapotrzebowania na remonty i przebudowy na terenie całej gminy. W dyskusji uczestniczyli również zaproszenie goście. Stan dróg w gminie podsumował burmistrz Olgierd Poniźnik, który odniósł się do pytań radnych i najważniejszych problemów w drogownictwie. Ogólny stan dróg w gminie jest dobry, chociaż są takie które od lat czekają na remonty, często odsuwane z powodu braku środków. Problemem są m. in.  drogi dojazdowe do posesji. O budowie tych także decydują finanse. Które z nich będą wybudowane bądź wyremontowane w 2020 r. zadecydują radni po wnikliwej analizie  potrzeb mieszkańców .Zostanie także przyjęty program realizacji zadań drogowych na lata 2020 – 2023. Kolejnym punktem sesji było sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r., które przedstawił skarbnik Marek Kurec. W tym punkcie dokonano oceny stanu realizowanych inwestycji w gminie. Podczas sesji wybrano także ławników do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim na kadencję 2020- 2023.  W wyniku tajnego głosowania ławnikami zostały panie: Paulina Owoc i Sylwia Deliman. Marzena Wojciechowska
Rozstrzygnięcie konkursu UKWIECONE MIASTO
Aktualności
Rozstrzygnięcie konkursu UKWIECONE MIASTO
2.10.2019
Dnia 1 października 2019 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim podczas Sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Ukwiecone miasto”. Do konkursu zgłosiło się ogółem 12 posesji w 2 kategoriach: Najładniej udekorowany balkon Najładniej udekorowana posesja. Dodatkowo mieszkańcy mieli możliwość głosowania na wybraną przez siebie posesję w każdej kategorii. O zwycięstwie decydowała największa ilość polubień albumów na gryfowskiej stronie fb. Komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Uhornicka – przewodnicząca komisji –  Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim Barbara Baszak – członek komisji – Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego Angela Byczko – członek komisji – Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego Jolanta Kozdęba – członek komisji – inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski Magdalena Nowak – członek komisji – podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski   po przeprowadzonej lustracji i dokonaniu oceny poszczególnych posesji postanowiła wyróżnić i uhonorować nagrodami: W kategorii „Najładniej udekorowany balkon” Wyróżnienie – 100 zł: Helena Jurek ul. Lwowska 4/4; Wyróżnienie – 100 zł: Marta Staniak ul. Jeleniogórska 24/15; III miejsce – 200 zł: Danuta Kolarska ul. Lwowska 2/5; II miejsce – 300 zł: Helena Żmuda ul. Akacjowa 2/2; I miejsce – 400 zł: Grażyna Lis ul. Lwowska 2/3;   W kategorii „Najładniej udekorowana posesja” III miejsce – 200 zł: Elżbieta Raubo ul. Akacjowa 2/1; II miejsce – 400 zł: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jeleniogórska 20-22-24; I miejsce – 700 zł: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lwowska 2-4;   Dodatkowa nagroda od mieszkańców – głosowanie trwało do 31 sierpnia 2019 r. Kategoria „Najładniej udekorowany balkon” 99 głosów – 200 zł: Marta Staniak ul. Jeleniogórska 24/15; Kategoria „Najładniej udekorowana posesja” 173 głosy – 200 zł: Elżbieta Raubo ul. Akacjowa 2/1. Komisja postanowiła również wyróżnić i uhonorować nagrodą p. Mirosławę Rubaj za dbanie o ukwiecenie budynku nr 2 przy ul. Sienkiewicza w Gryfowie Śląskim Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!
WYNIKI GŁOSOWANIA DO SEJMU RP I SENATU RP

WYNIKI GŁOSOWANIA DO SEJMU RP I SENATU RP

14.10.2019 Aktualności
I FREKWENCJA   Nr i siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej   Uprawnionych   Głosowało   % 1 -Szkoła Podstawowa  Nr 2   1521 758 49,83 2 – Szkoła Podstawowa  Nr 1   1193 657 55,07 3 – Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury   1595 843 52,85 4- Ratusz     1908 904 47,38   5- Szkoła Podstawowa Rząsiny   464 240 51,72 6 – Szkoła Podstawowa Ubocze     974 524 53,80 7 – Szpital     41 31 75,61 RAZEM   7696 3957 51,42   II WYNIKI GŁOSOWANIA DO SEJMU RP ( WYCIĄG Z PROTOKOŁÓW ) Nr listy kandydatów   OKW 1 OKW 2 OKW 3 OKW 4 OKW 5 OKW 6 OKW 7 RAZEM Lista nr 1 KW PSL Żuk Stanisław Samborski Tadeusz Szczęsna Mariola Rak Zofia   8 19 7 21 10 11 9 14   11 3 11 31   6 13 6 27 5 3 9 8 4 7 9 20 0 0 1 5 44 56 52 126 Lista nr 2 KW PIS   Lipiński Adam Witek Elżbieta Machałek Marzena     56 62 47   66 63 24   56 68 35   81 74 40   30 24 8   45 73 28   3 1 1     337 365 183   Lista nr 3 KW SLD Sekuła -Szmajdzińska Małgorzata   Koko Daniel     105   47   102   37   148   77   109   65     22   5     43   67   1   3   530   301 Lista nr 4 KW KWiN Utecht Waldemar     14   12   5   11   2   6   0   50 Lista nr 5 KKW Koalicja Obywatelska   Borys Piotr Czernow Zofia Grześków Zbigniew Lista nr 8 KWW Koalicja Bezpartyjni   Myrda Adam       54 61 1       3 43 61 1       2 82 73 2       3 85 73 1       2 16 8 3       1 18 37 2       5 2 0 0       0 300 313 10       16 III WYNIKI GŁOSOWANIA DO SENATU RP Nazwisko i imię kandydata OKW 1 OKW 2 OKW 3 OKW 4 OKW 5 OKW 6 OKW 7 RAZEM   Kozakiewicz Władysław     296   276   379     357     69   169   7   1553   Roman Piotr       96   85   114   127   40   83   1   546   Ślusarz Rafał     348   287   334   393   129   269   22   1782  
Kolejni goście w „Proszówce – Wiosce Gryfa”

Kolejni goście w „Proszówce – Wiosce Gryfa”

11.10.2019 Aktualności
W ramach realizacji naszej oferty turystycznej „Proszówka – Wioska Gryfa”  w dniu 26 września 2019r. gościliśmy w sołectwie klasę III a ze Szkoły Podstawowej nr 1. Dzieci wraz z wychowawcą Panią Agnieszką Puchalską podczas pobytu w wiosce uczestniczyły w warsztatach kaligrafii „Legendy Gryfim piórem pisane”, odbyły wyjątkową „Wyprawę Odkrywców” na Kapliczkę Leopolda na górę Św. Anny w Proszówce odnajdując przy okazji skarb, a w nagrodę odwiedzili gospodarstwo Szymona Kownackiego „Alpaki z Proszówki”. Po powrocie z wyprawy na placu zabaw „Małej Myszki” czekał na uczestników specjalny gość nasz maskotka Gryfa.  Dzieci zostały zaproszone na  -„Ucztę Gryfa”- ognisko z kiełbaskami  oraz   „Potyczki Gryfów” czyli gry i zabawy sprawnościowe na placu zabaw. Wyjątkowi goście zdobyli poprzez zabawę wiedzę o sołectwie, poznali legendy i historię miejscowości. Na pożegnanie i pamiątkę pobytu wszyscy otrzymali certyfikaty  oraz gadżety z logo Stowarzyszenia. (Anna Zawisza-Paliwoda)
Sołectwo Proszówka na Darach Lasu

Sołectwo Proszówka na Darach Lasu

11.10.2019 Aktualności
28 września na zaproszenie Starosty Lwóweckiego Daniela Koko mieliśmy okazje gościć na Darach Lasu w Lwówku Śląskim. Jedyne Sołectwo z gminy Gryfów Śląski reprezentowało Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki z pysznymi ciastami i gadżetami sołectwa oraz Zespół folklorystyczny Sołtysowe Gryfinki z Proszówki. Zespół  zaprezentował swój dorobek artystyczny na scenie wykonując utwory ze swojego repertuaru, umilili czas wszystkim uczestnikom imprezy. Dziękujemy za zaproszenie i możliwość promocji naszego sołectwa i Gminy Gryfów Śląski na ekologicznym wydarzeniu naszego Powiatu. Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim którzy przyczynili się do organizacji wyjazdu. (Anna Zawisza-Paliwoda )
10 lat Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki

10 lat Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki

11.10.2019 Aktualności
Dnia 14 września odbył się piknik z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki. Było to jednodniowe święto, które rozpoczęło się tuż po zakończeniu „Pieszych wędrówek”. Tego dnia od wczesnych godzin porannych wszyscy goście mogli oglądać galerię zdjęć z  budowy placu zabaw oraz wszystkich projektów zorganizowanych przez Stowarzyszenie. Po części oficjalnej, w której prezes przypomniał najważniejsze projekty i osiągnięcia Stowarzyszenia, nastąpiło posadzenie na placu zabaw pamiątkowego drzewa, na które wybrano „tulipanowaca amerykańskiego”. Symbolizuje on: czystość, szczerość, szlachetność i godność. Pochodzi z rodziny magnoliowatych, a swoją nazwę zawdzięcza wspaniałym, żółtozielonym kwiatom, przypominającym wielkie tulipany. Z okazji 10 urodzin Stowarzyszenia nie zabrakło ogromnego tortu, którym poczęstowano wszystkich uczestników tego święta. Po części oficjalnej wszyscy zaproszeni goście oraz mieszkańcy sołectwa uczestniczyli w zabawach-potyczkach, poczęstunku z grilla. Atmosfera wspaniałej zabawy powiązanej z wspomnieniami  na placu zabaw trwała do późnych godzin nocnych. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do wielu sukcesów stowarzyszenia w ciągu pierwszego 10-lecia i liczymy na dalszą współpracę. Nasze święto zostało współfinansowane   w ramach projektu: „Najciekawsze  akcje-atrakcje dla mieszkańców z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki”. W ramach tego projektu zapraszamy wszystkich mieszkańców sołectwa i gminy do świetlicy wiejskiej w Proszówce na : warsztaty jogi śmiechu, zajęcia fitness oraz zajęcia „Fit and Jump” na trampolinach i stepach, warsztaty  dekoracji świątecznych oraz śpiewanie-spotkanie patriotyczne. Wszystkie terminy są szczegółowo podawane na naszym facebooku. Zapraszam serdecznie. Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki

III MIEJSCE SOŁECTWA PROSZÓWKA W KONKURSIE „NAJPIĘKNIESZA WIEŚ DOLNOŚLĄSKA”

11.10.2019
Aktualności

PSE partnerem Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki

11.10.2019
Aktualności

II PIESZE WĘDRÓWKI Z GRYFOWA DO PROSZÓWKI

11.10.2019
Aktualności

AKTUALIZACJA OBOWIĄZKOWEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

9.10.2019
Aktualności

Promocja gminy

Gryfów Śląski z lotu ptaka
Sukcesy i porażki gospodarowania odpadami w Gminie Gryfów Śląski
Gryfów Nabiera Kolorów
300 sekund historii

Warto wiedzieć

Więcej
DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE  GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI ZA 2018 ROK

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI ZA 2018 ROK

23.05.2019
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski informuje, że w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 odbędzie się Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski na której będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Gryfów Śląski za 2018 rok. Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym ( t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ) mieszkańcy gminy mogą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy . Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób według załączonego wzoru. Zgłoszenie należy złożyć w biurze Rady Miejskiej (ratusz – pok. nr 17,  II piętro) najpóźniej do dnia 24 czerwca 2019r. do godz. 17.00 . Mieszkańcy zostaną dopuszczeni do głosu na sesji Rady Miejskiej według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                                                                                       Gminy Gryfów Śląski                                                                                                                                                     ( – )  Mateusz Królak
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „BAJKOWA KRAINA” W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „BAJKOWA KRAINA” W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

23.05.2019
Regulamin wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej

Na skróty

Pobierz aplikację mobilną