Slider

Aktualności

Więcej aktualności
PIĘKNA POSESJA GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 2021
Aktualności
PIĘKNA POSESJA GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 2021
6.05.2021
Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Gryfów Śląski o kolejnej edycji konkursu skierowanego do Sołectw naszej Gminy  „Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski”. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców  do podejmowania działań na rzecz utrzymywania czystości i porządku na posesjach, ich upiększania oraz podnoszenia walorów estetycznych. Konkurs ma także na celu kształtowanie i podnoszenie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców oraz pobudzanie aktywności społecznej. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody. Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie posesji przez Sołtysów poszczególnych Sołectw, po wcześniejszym uzyskaniu zgody właściciela lub użytkownika posesji. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski.
Otwarcie kasy w UGiM Gryfów Śląski od dnia 04 maja
Aktualności
Otwarcie kasy w UGiM Gryfów Śląski od dnia 04 maja
28.04.2021
Szanowni Państwo ! Realizując prośby Państwa uprzejmie informuję, że od dnia 04  maja 2021 r. do odwołania zostanie otwarta kasa w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim w godzinach od 800 – 1200. W trosce o jak największe bezpieczeństwo sanitarne Państwa i pracowników Urzędu ustalam następujące  zasady obsługi interesantów przez kasjerkę. Wejście tylko do kasy jest od strony ,,TAXI” Przy okienku kasowym może znajdować się tylko 1 osoba. Druga osoba oczekująca do kasy może przebywać w sali przyległej do korytarza, w którym znajduje się kasa ( sala organizacji pozarządowych ). Pozostałe osoby oczekujące do kasy pozostają na zewnątrz budynku. Szanowni Państwo ! Ufam, że powyższe zasady przyjmą Państwo ze zrozumieniem, wykażą się Państwo rozsądkiem i dyscypliną pomimo trudnej sytuacji epidemicznej. Bezwzględnie proszę pamiętać o zakrywaniu nosa i ust i utrzymywaniu dystansu społecznego. Osoby nie posiadające osłon nosa i ust nie będą załatwiane.                                                                                                                      /-/ Olgierd Poniźnik                                                                                                                     Burmistrz Gminy i Miasta                                                                                                                            Gryfów Śląski
Rekrutacja do Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim
Aktualności
Rekrutacja do Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim
13.04.2021
Karta i Regulamin Rekrutacji do Żłobka w Gryfowie na rok szkolny 2021/2022 dostępne od 15 marca do pobrania na stronie www.gryfow.pl Wypełnione karty wraz załącznikami będą przyjmowane w okresie 01.04 – 30.04.2021r. w siedzibie żłobka w godzinach 8:00-16:00 więcej szczegółów: pod numerem tel. 75 303 04 54 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 e-mail: zlobek.miejski@gryfow.pl oraz na fb.com/Żłobek Miejski Bajkowa Kraina w Gryfowie Śląskim/ W sprawach pilnych kontakt do Dyrektora Żłobka tel. 692-512-771 Anna Zawisza-Paliwoda Dyrektor Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza  na webinarium pt. „Pieniądze na start – wsparcie unijne na zakładanie działalności gospodarczej”   –  10 maja  2021 r.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na webinarium pt. „Pieniądze na start – wsparcie unijne na zakładanie działalności gospodarczej” – 10 maja 2021 r.

6.05.2021 Aktualności
W trakcie spotkania informacyjnego on-line zostaną przedstawione dwa  projekty dotyczące m.in. możliwości pozyskania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej dla wszystkich grup wiekowych, tj. zarówno osób młodych do 29 roku życia pozostających  bez pracy, jak  również osób powyżej 30 roku życia, które utraciły pracę po 30 marca 2020 roku. Spotkanie, w formie webinarium, odbędzie się na platformie internetowej ZOOM. Dla sprawnej organizacji prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na  adres: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl  do dnia 07.05.2021r. Po rejestracji  otrzymacie Państwo na swój adres e-mailowy indywidualny link do spotkania. W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem. Udział w webinarium jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.  W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania. Do udziału zapraszamy: osoby niepracujące, które utraciły pracę po 30 marca 2020 roku, osoby niepracujące od 18 życia, w tym osoby bez pracy i bierne zawodowo osoby o niskich kwalifikacjach tj. do matury włącznie, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby powyżej 50 roku życia. Webinarium odbędzie się: 10 maja 2021r. (poniedziałek), w godz. 12.00 – 13.15 Program webinarium: 12.00 – 12.15    Przywitanie uczestników, wprowadzenie – źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci  Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich; 12.15 – 12.30  „Kreator” – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska –  projekt  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 skierowany do osób do 29 roku życia – pani  Marzena Okińczyc, Stowarzyszenie Euro-Concret;   12.30 – 12.45 „Absens Arens” – kompleksowy projekt wsparcia samo zatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska  – projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 skierowany do osób powyżej 30 roku życia –  pani  Marzena Okińczyc, Stowarzyszenie Euro-Concret; 12.45 –  13.00  Instrumenty zwrotne na założenie działalności – Gabriela Beata Misztak, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze, 13.00 – 13.15  Pytania i odpowiedzi   Organizator spotkania : Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Ul. Bankowa 27; 58-500 Jelenia Góra tel. 75 619 97 44, 75 619 97 45; e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl
Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie ma szansę pozyskać dodatkowe środki na działania PROW 2014-2020. Środki można przeznaczyć na dowolny zakres wsparcia wskazany w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie ma szansę pozyskać dodatkowe środki na działania PROW 2014-2020. Środki można przeznaczyć na dowolny zakres wsparcia wskazany w Lokalnej Strategii Rozwoju.

6.05.2021 Aktualności
Zapraszamy do anonimowego wypełnienia ankiety, która pomoże nam zaplanować wydatkowanie dodatkowych środków finansowych w ramach budżetu STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA – Partnerstwo Izerskie” w ramach PROW 2014-2020. Udzielone przez Państwa odpowiedzi pomogą nam zaplanować przeznaczenie środków w sposób odpowiadający zapotrzebowaniu społeczności lokalnej. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj7nSz0yNVlP1itvtSFtC_-svuonl0aGZOF6Et_M5UWDgVnw/viewform
Dzieci pamiętają o święcie strażaków

Dzieci pamiętają o święcie strażaków

6.05.2021 Aktualności
      Strażacy cieszą się największym zaufaniem wśród Polaków – także tych najmłodszych. Mundurowi zasłużyli na to swoją odwagą, profesjonalizmem i poświęceniem zwłaszcza w obecnych trudnych czasach. 4 maja swoje święto obchodzą strażacy na całym świecie. Z tej okazji uczniowie klasy 2b Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim wraz z wych. A. Hetel w asyście pani strażak Kamili Zajączkowskiej przeszli pod jednostkę  i odwiedzili strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim, aby z okazji ich święta złożyć życzenia i podziękować za trudną i niebezpieczną pracę. W progach remizy  gości przywitali  Prezes OSP Gryfów  Śląski Krzysztof Król, strażak OSP KSRG Gryfów Śląski Rafał Maksymiak oraz niezastąpiona p. Kamila Zajączkowska. Wizyta u strażaków była również okazją, aby przyjrzeć się bliżej ich pracy. Na ich ręce złożyliśmy mnóstwo laurek wykonanych przez uczniów i przekazaliśmy serdeczne podziękowania za Ich trud, za poświęcenie, za wielki dar serca, jakim jest piękna służba i zaangażowanie. Na zdjęciu od lewej: strażak OSP KSRG Gryfów Śląski Rafał Maksymiak, Prezes OSP Gryfów  Śląski Krzysztof Król oraz niezastąpiona p. Kamila Zajączkowska
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2021 r.

5.05.2021 Aktualności
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gryfów Śląski na zasadach określonych w Uchwale Nr XXX/174/2021 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 marca 2021 r. Dotacje udzielane będą do inwestycji na nieruchomościach nieobjętych zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej lub inwestycji na nieruchomościach położonych na terenie gminy Gryfów Śląski, których podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacji jest z przyczyn technicznych niemożliwe. Wysokość udzielonej dotacji wynosi max. 50 % wartości brutto udokumentowanych fakturą, poniesionych kosztów na zakup wraz z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż 3000,- zł, dla oczyszczalni podłączonej do jednego budynku mieszkalnego, dla oczyszczalni podłączonej do więcej niż jednego budynku mieszkalnego, bądź do budynku wielorodzinnego nie więcej niż 5000,- zł, Burmistrz Gminy Gryfów Śląski w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, realizując zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadzone w związku z sytuacją wywołaną koronawirusem SARS –Cov-2 zachęca do składania wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, platformy ePUAP, akceptowane będą również wnioski przesłane na adres e-mail: sekretariat@gryfow.pl – po zakwalifikowaniu, wersję papierową wniosku Beneficjent przedłoży w Urzędzie Gminy przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie. Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostępny do pobrania poniżej. Do pobrania: Regulamin Wniosek Oświadczenie o likwidacji szamba Sprawozdanie                                                                                                                        /-/ Olgierd Poniźnik                                                                                                                   Burmistrz Gminy i Miasta                                                                                                                        Gryfów Śląski

Odznaczenia i awanse dla strażaków z naszej gminy.

4.05.2021
Aktualności

Życzenia dla strażaków z okazji Dnia św. Floriana

4.05.2021
Aktualności

Pomóż seniorowi spisać się bezpiecznie

4.05.2021
Aktualności

Promocja gminy

Gryfów Śląski z lotu ptaka
Kościół św Jadwigi w Gryfowie Śląskim
Ratusz Miejski w Gryfowie Śląskim
Historia Gryfowa Śląskiego laserem pisana

Warto wiedzieć

Więcej
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

3.03.2021
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH obowiązuje od 25 maja 2018 r. Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach na jakich przetwarzamy dane: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, z siedzibą Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, ul. Rynek 1, tel. 75 781 35 52, e-mail: sekretariat@gryfow.pl 2) Wyznaczono inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, którym jest spółka Leśny & Wspólnicy sp. z o.o., w której jako osobę kontaktową wyznaczono Oskara Manowieckiego, z inspektorem można się skontaktować e-mail: iod@lesny.com.pl 3) Pani/Pana dane będą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź udzielonej zgody. 4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Gryfów Śląski przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora. 6)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.   7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86 9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Smartfon zamiast parkometru na płatnych parkingach w Gryfowie Śląskim.

Smartfon zamiast parkometru na płatnych parkingach w Gryfowie Śląskim.

20.01.2021
Od 04.01.2021 r. użytkownicy aplikacji moBiLET będą mogli opłacić faktyczny czas postoju na płatnych parkingach w Gryfowie Śląskim. moBiLET stanowi wygodną i nowoczesną alternatywę dla tradycyjnego zakupu biletu parkingowego. Kierowca może zakupić bilet zawsze i wszędzie (24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu) bez konieczności szukania parkomatu czy posiadania gotówki na dokonanie zakupu. moBiLET jest dostępny dla wszystkich użytkowników sieci komórkowych, którzy posiadają urządzenie z dostępem do Internetu. Aby korzystać z moBiLET, użytkownik powinien pobrać bezpłatną aplikację z dedykowanego sklepu (Google Play, App Store lub App Gallery) lub ze strony m.mobilet.pl. Podczas pierwszego uruchomienia konieczne jest przeprowadzenie krótkiej rejestracji. moBiLET działa na zasadzie elektronicznej portmonetki – przedpłata (prepaid) trafia na indywidualny rachunek moBiLET. Aby dokonać wpłaty na konto Użytkownik może skorzystać z ekspresowego zasilenia bezpośrednio z aplikacji mobilnej. Użytkownik może też doładować konto prepaid za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego, BLIK, karty płatniczej lub poprzez stronę internetową. Oprócz konta prepaid wśród dostępnych metod płatności są także: BLIK, karta płatnicza oraz konto grupowe. Użytkownik może rozliczać się także w rachunku za telefon komórkowy („Płać z komórką”). Płatne parkowanie w 7 krokach Zakup biletu parkingowego w moBiLET jest prosty i trwa zaledwie kilka sekund. Po zaparkowaniu należy: Uruchomić aplikację, wybrać „Płatne parkowanie”, miasto „Gryfów Śląski”. Podać nr rejestracyjny pojazdu i wybrać czas postoju. Potwierdzić zakup. Sprawdzić wyświetlony bilet, który jest potwierdzeniem prawidłowo wniesionej opłaty. Zdalnie przedłużyć bilet lub zakończyć parkowanie. Płacić tylko za wykorzystany czas. Warto oznaczyć swój pojazd winietą moBiLET. Winieta ( do pobrania i wydruku )  
NAGRANIA OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

NAGRANIA OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

9.09.2020
 
INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

3.04.2020
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom gryfowskich przedsiębiorców Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski przygotował „pakiet pomocy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą”.   Pomoc jest kierowana do mikro i małych przedsiębiorstw działających na terenie Gminy Gryfów Śląski. Ogłoszenie stanu epidemii spowodowało ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji i zakładów pracy, prowadzących między innymi działalność handlową i gastronomiczną. Zapisy rozporządzenia spowodowały znaczne ograniczenie prowadzonej działalności lub wręcz konieczność zaniechania jej prowadzenia. Aby ograniczyć wpływ kryzysu, z jakim mamy do czynienia na funkcjonowanie gryfowskich przedsiębiorców i zapobiec utracie pracy przez mieszkańców gminy Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, po dokonaniu wnikliwej analizy możliwości i kompetencji do udzielenia pomocy, postanowił wprowadzić do stosowania niniejszy pakiet. Pakiet obejmuje następujące formy pomocy: Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o umorzenie czynszu dzierżawnego za lokal stanowiący własność gminy dla mikro i małych przedsiębiorców za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku. Ulgi w opłatach czynszowych nie dotyczą zobowiązań przedsiębiorców z tytułu mediów: energia elektryczna, cieplna i inne Odroczenie i rozłożenie na raty podatków od nieruchomości z ostatecznym terminem spłaty do 15 grudnia 2020 r., z możliwością umorzenia opłaty prolongacyjnej (odsetki z tytułu odroczenia terminów zapłaty); za miesiąc, kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku. W szczególnie trudnych przypadkach umorzenie podatków lokalnych; (Udzielenie wskazanej powyżej pomocy jest uzależnione od złożenia wniosku razem z wymaganymi przepisami prawa dokumentami. W stosunku do poszczególnych przedsiębiorców podstawą decyzji będzie szczegółowa analiza jego sytuacji, wpływ udzielonej pomocy na interes publiczny i przedsiębiorcy oraz poziom pomocy publicznej otrzymanej w ciągu 3 ostatnich lat, licząc od daty złożenia wniosku o zastosowanie ulgi. Każda decyzja będzie podejmowana indywidualnie). Do wniosku o udzielenie pomocy w jednej ze wskazanych powyżej form należy dołączyć: Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych. Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań niepodatkowych. Oświadczenie dotyczące stanu majątkowego. Oświadczenie o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.   Dla faktur złożonych do zapłaty w okresie od dnia 01 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wszystkie jednostki organizacyjne gminy będą dokonywały płatności za faktury na rzecz przedsiębiorców bez stosowania mechanizmu podzielonej płatności; udogodnienie nie będzie stosowane dla faktur powyżej 15.000 zł brutto, które dotyczą towarów i usług wrażliwych (np. paliwa, stal, węgiel, smartfony i tablety czy usługi budowlane), a obowiązek opłacania których przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności wynika z przepisów prawa; Wniosek podpisany wraz z wymaganymi załącznikami, przedsiębiorca może złożyć: w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP, na adres: /8tj6jsp01z/skrytka, drogą mailową sekretariat@gryfow.pl, w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski, w formie pisemnej poprzez umieszczenie w skrzynce podawczej, która znajduje się na drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski od strony postoju TAXI. WAŻNE O udzielenie ulgi może się ubiegać przedsiębiorca, który nie zalega z regulowaniem zobowiązań. W przypadku, gdy sytuacja Przedsiębiorcy nadal będzie trudna mimo przyznanej ulgi, będzie możliwe ponowne wystąpienie z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji ulgowej lub o zmianę zawartego porozumienia. Z wnioskiem należy wystąpić minimum 30 dni przed upływem terminu odroczenia lub upływem płatności danej raty. Przedsiębiorca w każdym przypadku może zwrócić się z odpowiednim wnioskiem. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. W pierwszym etapie postępowania możliwe jest złożenie samego wniosku i uzupełnienie pozostałych dokumentów w terminie późniejszym. Zgodnie z art.15j ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, termin płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471) za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów. Zgodnie z art.53 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, termin płatności opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za 2020 rok został przesunięty do dnia 30 czerwca 2020 roku Pracownicy Wydziału Finansowego (inspektorzy ds. podatków i opłat) udzielą Państwu niezbędnej pomocy w prawidłowym przygotowaniu dokumentów wymaganych przepisami prawa.

Na skróty

Pobierz aplikację mobilną