Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej DolnośląskaAktualności


Previous
Next
Stypendia pomostowe

04-05-2016

Stypendia pomostowe

Agencja Nieruchomości Rolnych weźmie udział w realizacji XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych, gdzie planowane jest przyznanie na I rok studiów 800 stypendiów. Na młodzież pochodzącą z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, z rodzin wielodzietnych oraz uczestników olimpiad czeka około 380 stypendiów.
Program skierowany jest do osób, które dostaną się na I rok studiów dziennych, osiągają dobre wyniki w nauce, mieszkają w małych miejscowościach, pochodzą z niezamożnych rodzin oraz spełniają jeden z czterech warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR, byli finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, są wychowankami rodziny zastępczej 
albo państwowego domu dziecka lub są członkami rodzin wielodzietnych, mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej (NGO – non governmental organisation).
Wnioski o stypendium należy wypełnić – podobnie jak w ubiegłym roku – on-line w terminie od 1 lipca do dnia 17 sierpnia do godziny 16.00 na formularzach dostępnych na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl. Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami kandydaci muszą przekazać do odpowiedniego Oddziału Terenowego ANR do dnia 24 sierpnia br.
W ciągu 14-stu edycji Programu przyznano łącznie 19 510 stypendiów, w tym ponad 14 100 stypendiów na I rok studiów. W gronie laureatów stypendiów na I rok, maturzystów z rodzin popegeerowskich było łącznie prawie 8200. Od początku trwania Programu jego Fundatorzy przeznaczyli na stypendia pomostowe 92 mln zł.
Program Stypendiów Pomostowych istnieje od 2002 roku. Powstał on w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim była wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach.
Administratorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi, która w imieniu Partnerów i organizacji współpracujących, zarządza programem. Natomiast jego inicjatorem była Agencja Nieruchomości Rolnych wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. 
Więcej informacji na temat programu stypendiów pomostowych można uzyskać na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl, bądź w Oddziałach Terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych.
Agencja Nieruchomości Rolnych weźmie udział w realizacji XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych, gdzie planowane jest przyznanie na I rok studiów 800 stypendiów. Na młodzież pochodzącą z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, z rodzin wielodzietnych oraz uczestników olimpiad czeka około 380 stypendiów. Program skierowany jest do osób, które dostaną się na I rok studiów dziennych, osiągają dobre wyniki w nauce, mieszkają w małych miejscowościach, pochodzą z niezamożnych rodzin oraz spełniają jeden z czterech warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR, byli finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, są wychowankami rodziny zastępczej albo państwowego domu dziecka lub są członkami rodzin wielodzietnych, mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej (NGO – non governmental organisation).Wnioski o stypendium należy wypełnić – podobnie jak w ubiegłym roku – on-line w terminie od 1 lipca do dnia 17 sierpnia do godziny 16.00 na formularzach dostępnych na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl. Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami kandydaci muszą przekazać do odpowiedniego Oddziału Terenowego ANR do dnia 24 sierpnia br.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Informacja

02-05-2016

Informacja

Uprzejmie informuję, że dnia 02 maja 2016 r. Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim czynny  do godziny 15.00


Andrzej Tartak

Zastępca Burmistrza

Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Porządkowanie brzegów jeziora

26-04-2016

Porządkowanie brzegów jeziora

     Jezioro Złotnickie jest jednym z najpiękniejszych zakątków południowo-zachodniej Polski. Jest to zbiornik zaporowy (jezioro zaporowe) na rzece Kwisie, między Gryfowem Śląskim a Leśną. Powstało w wyniku przegrodzenia rzeki zaporą poniżej Gryfowa Śląskiego w roku 1924.

     Szerokość jeziora waha się w granicach od 150 do 300 metrów, a głębokość przy tamie sięga 30 metrów, w zależności od stanu wody. Zbiornik może pomieścić 12.4 mln m³ wody, a powierzchnia lustra jeziora wynosi 120 ha. Podczas intensywnych opadów deszczu spokojna Kwisa zamienia się w rwącą rzekę i wpływając do zbiornika niesie ze sobą różne rzeczy, w tym wyprodukowane przez człowieka i pozostawiane nad jej brzegiem śmieci.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 3 MAJA

26-04-2016

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 3 MAJA

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta Gryfów Śląski na uroczystość 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która odbędzie się wg następującego programu:


Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie kulinarnym „Smaki Kwisy”

26-04-2016

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie kulinarnym „Smaki Kwisy”

Komitet Organizacyjny KWISONALIÓW 2016 z siedzibą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gryfowie Śląskim zaprasza wszystkie chętne osoby (osoby fizyczne, uczniowie szkół) do udziału w konkursie „Smaki Kwisy” nawiązującym do smaków związanych z rybami.

W konkursie mogą wziąć udział osoby nie związane profesjonalnie z gastronomią.

Uczestnicy konkursu będą mieli do wykonania jedną potrawę rybną (na zimno).

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Rasowy kocurek pilnie szuka domu

21-04-2016

Rasowy kocurek pilnie szuka domu

Poszukujemy domu dla czarnego persa. Tel. kontaktowy do właścicielki: 669135195.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Akt wandalizmu na pomniku przyrody

21-04-2016

Akt wandalizmu na pomniku przyrody

Pod koniec roku informowaliśmy, że nasze miasto wzbogaciło się o nowe formy ochrony przyrody. Uchwałą Nr XIV/68/15 z dnia 27 listopada 2015 r. Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski ustanowiła dwa nowe pomniki przyrody: Cyprysik Lawsona (Chamaecyparis lawsoniana) – grupa 3 szt. drzew o obwodach 110 cm, 160 cm i 152 cm, rosnących na terenie parku miejskiego przy ul. Parkowej oraz Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 1 szt. o obwodzie 325 cm, rosnący przy ul. Lwowskiej w Gryfowie Śląskim. Niestety w ubiegłą sobotę, tj. 16 kwietnia ktoś dokonał poważnego uszkodzenia jednego z cyprysików rosnącego na tzw. patelni. Pień drzewa został odarty z kory i opatrzony inicjałami oraz datą tego haniebnego czynu.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Zaproszenie na konferencję

20-04-2016

Zaproszenie na konferencję

Starosta Powiatu Lwóweckiego 
Marcin Fluder oraz Prezes Zarządu 
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim 
Celestyn Rekowski serdecznie zapraszają na III Konferencję poświęconą 
realizacji projektu pn.PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA 
I PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA DLA POWIATU LWÓWECKIEGO 
REALIZATOR PROJEKTU
POWIAT LWÓWECKI z siedzibą w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski
REALIZATOR USŁUG MEDYCZNYCH
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
z siedzibą w Lwówku Śląskim ul. Morcinka 7 59-600 Lwówek Śląski
KONFERENCJA  ZORGANIZOWANA DZIĘKI UPRZEJMOŚCI: 
Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim
Konferencja odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2016 r. o godzinie 10.00 
w Sali Mieszczańskiej ratusza w Lwówku Śląskim 
UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY  ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 
Starosta Powiatu Lwóweckiego Marcin Fluder oraz Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim Celestyn Rekowski serdecznie zapraszają na III Konferencję poświęconą realizacji projektu pn.PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA DLA POWIATU LWÓWECKIEGO REALIZATOR PROJEKTUPOWIAT LWÓWECKI z siedzibą w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski REALIZATOR USŁUG MEDYCZNYCH
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.z siedzibą w Lwówku Śląskim ul. Morcinka 7 59-600 Lwówek Śląski KONFERENCJA  ZORGANIZOWANA DZIĘKI UPRZEJMOŚCI: 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku ŚląskimKonferencja odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2016 r. o godzinie 10.00 w Sali Mieszczańskiej ratusza w Lwówku Śląskim 
UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY  ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Informacja

15-04-2016

Informacja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW  ŚLĄSKI INFORMUJE  MIESZKAŃCÓW że w dniu 29 kwietnia 2016 roku o godz. 10.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ODBĘDZIE SIĘ
SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

TEMATEM OBRAD BĘDZIE:
1.Ocena funkcjonowania Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim
2.Informacja z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
(-)  Robert Skrzypek

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Informacja

15-04-2016

Informacja

RADA   MIEJSKA  GMINY  GRYFÓW  ŚLĄSKI INFORMUJE  MIESZKAŃCÓW że w dniu 26 kwietnia 2016 roku o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim  ODBĘDZIE SIĘ WSPÓLNE  POSIEDZENIE

KOMISJI  STAŁYCH  RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

 

Tematem  posiedzenia  będzie :

1.  Zaopiniowanie projektów uchwał

2.  Sprawy różne

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

15-04-2016

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informujemy, że od 1 kwietnia 2016 r. ulega zmianie termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfów Śląski .

Opłatę trzeba będzie wnosić „z góry" za miesiąc kalendarzowy, do 15-tego dnia każdego miesiąca.
Wysokość opłat pozostaje bez zmian.

 

Na podstawie Uchwały nr XIV/67/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Gryfów Śląski).

Kategoria Gospodarka odpadami

czytaj dalej »

Ogłoszenie

13-04-2016

Ogłoszenie

Zgodnie  z uchwałą nr XLI/214/14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie określenia trybu  i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza nabór wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Ogłoszenie

12-04-2016

Ogłoszenie

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW  ŚLĄSKI INFORMUJE  MIESZKAŃCÓW że w dniu 13 kwietnia 2016 roku o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

ODBĘDZIE SIĘ  SESJA  NADZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

TEMATEM OBRAD BĘDZIE:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej i koncepcji budowy żłobka i przedszkola w Gryfowie Śl. wraz z zagospodarowaniem terenu.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

(-)  Robert Skrzypek

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Motocyklowy Klub Stróżów Prawa odwiedzi Gryfów Śląski

08-04-2016

Motocyklowy Klub Stróżów Prawa odwiedzi Gryfów Śląski

Blue Knights Poland I istnieje od 1997 roku, obecnie liczy niemal 40 osób,
w Polsce w sumie funkcjonuje aż 11 oddziałów zwanych czapterami. 
W dniach 13-15.05.2016 roku odbędzie się, po raz pierwszy w historii klubu,
otwarcie sezonu motocyklowego BK PL I w Gryfowie Śląskim.
Przybędzie około 70 osób, około 60 motocykli.
W sobotę 14 maja 2016 roku uczestnicy zlotu o godz. 9.45 przejadą przez Gryfów Śląski
na rynek miasta by tam wykonać pamiątkową fotografię,
następnie udadzą się na Zamek Czocha oraz do Lubomierza. 
Oprócz promowania Gryfowa Śląskiego i jego okolic ważnym punktem programu zlotu będzie
aukcja charytatywna na rzecz naszego podopiecznego, dwunastoletniego Kuby, 
który po ciężkim wypadku samochodowym zmaga się z codziennymi trudami rehabilitacji.
Cały dochód z aukcji zostanie przekazany rodzicom Kuby. 
Blue Knights Poland I istnieje od 1997 roku, obecnie liczy niemal 40 osób,w Polsce w sumie funkcjonuje aż 11 oddziałów zwanych czapterami. W dniach 13-15.05.2016 roku odbędzie się, po raz pierwszy w historii klubu, otwarcie sezonu motocyklowego BK PL I w Gryfowie Śląskim. Przybędzie około 70 osób, około 60 motocykli. W sobotę 14 maja 2016 roku uczestnicy zlotu o godz. 9.45 przejadą przez Gryfów Śląskina rynek miasta by tam wykonać pamiątkową fotografię. Następnie udadzą się na Zamek Czocha oraz do Lubomierza.


Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Wieczór promocyjny

08-04-2016

Wieczór promocyjny

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gryfowie Śląskim
serdecznie zaprasza na wieczór promocyjny tomiku poezji Joanny Małoszczyk.
15 kwietnia (piątek) w Galerii ECKI o godz. 17.00.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gryfowie Śląskim serdecznie zaprasza na wieczór promocyjny tomiku poezji Joanny Małoszczyk, 15 kwietnia (piątek), w Galerii ECKI o godz. 17.00.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Zapisy do klas pierwszych

08-04-2016

Zapisy do klas pierwszych


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim informuje,
że zapisy do klas pierwszych odbędą się w dniach
od 18.04.2016 do 04.05.2016 r. w godzinach 700 - 1500
w sekretariacie szkoły przy ul. Uczniowskiej 17, (tel.75 78 13 486).
Przy zapisie konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- Podanie o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej (do pobrania w sekretariacie szkoły i  w przedszkolu)
- Akt urodzenia lub dowód osobisty (do wglądu)
Jeżeli dziecko posiada:
- Opinię wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną
- Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność dziecka
Zapraszamy 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim informuje,

że zapisy do klas pierwszych odbędą się w dniach od 18.04.2016 do 04.05.2016 r.w godzinach 7:00 - 15:00

 w sekretariacie szkoły przy ul. Uczniowskiej 17, (tel. 75 78 13 486).

Przy zapisie konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:

- podanie o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej (do pobrania w sekretariacie szkoły i w przedszkolu)

- akt urodzenia lub dowód osobisty (do wglądu)Jeżeli dziecko posiada

- opinię wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność dziecka


Zapraszamy 

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Szkolenie dla rolników

08-04-2016

Szkolenie dla rolników

Odział Regionalny we Wrocławiu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
i Lwóweckie Biuro Powiatowe z/s w UboczuAgencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
zaprasza rolników z terenu powiatu lwóweckiego na szkolenie w związku 
z naborem wniosków na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
które odbędzie się 14 kwietnia 2016 r. o godzinie 10:00 
w sali konferencyjnej Partnerstwa Izerskiego Stowarzyszenia LGD 
w Uboczu (Ubocze 300, II piętro - budynek BP ARiMR).
Szkolenie przeprowadzi Pani Agnieszka Potyrała
Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego
w Oddziale Regionalnym ARiMR we Wrocławiu. 

Odział Regionalny we Wrocławiu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwai Lwóweckie Biuro Powiatowe z/s w Uboczu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza rolników z terenu powiatu lwóweckiego na szkolenie w związku z naborem wniosków na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które odbędzie się 14 kwietnia 2016 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Partnerstwa Izerskiego Stowarzyszenia LGD w Uboczu (Ubocze 300, II piętro - budynek BP ARiMR).
Szkolenie przeprowadzi Pani Agnieszka Potyrała - Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnegow Oddziale Regionalnym ARiMR we Wrocławiu. 

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Wyjazd do Pragi dla mieszkańców obszarów wiejskich

08-04-2016

Wyjazd do Pragi dla mieszkańców obszarów wiejskich


DOLNOSLASKI OŚRODEK DORADCÓW ROLNICZYCH WE WROCŁAWIU , POWIATOWY  ZESPÓŁ  DORADCÓW   LWÓWEK ŚLĄSKI 
W DNIU  21.05.2016 r. (SOBOTA) ,
Organizuje wyjazd do Pragi dla mieszkańców obszarów wiejskich z powiatu lwóweckiego. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt .
Informacji udziela ;
dział Przedsiębiorczości , Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki
siedziba Gryfów Śląski –
Biuro , UGiM  Gryfów Śląski ul. Rynek  1; tel. 75/ 78 11 264
teresa.polesiak@dodr.pl
Przy zapisie obowiązkowa przedpłata w kwocie 30 zł 

DOLNOSLASKI OŚRODEK DORADCÓW ROLNICZYCH WE WROCŁAWIU, POWIATOWY  ZESPÓŁ  DORADCÓW   LWÓWEK ŚLĄSKI W DNIU  21.05.2016 r. (SOBOTA), organizuje wyjazd do Pragi dla mieszkańców obszarów wiejskich z powiatu lwóweckiego. Zainteresowanych prosimy o kontakt .

Informacji udziela dział Przedsiębiorczości, Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki 

siedziba Gryfów Śląski –Biuro , UGiM  Gryfów Śląski ul. Rynek 1; tel. 75/ 78 11 264 teresa.polesiak@dodr.pl.
Przy zapisie obowiązkowa przedpłata w kwocie 30 zł. 


Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

STOP POŻAROM TRAW!

08-04-2016

STOP POŻAROM TRAW!

Przełom zimy i wiosny to okres, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych.

Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności stanowią doskonały materiał palny, co w połączeniu z działalnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów (największa liczba pożarów traw przypada na marzec i kwiecień).

Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

Należy pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku dużej jego prędkości i gwałtownej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

XVI edycji turnieju Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku

24-03-2016

XVI edycji turnieju Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku

Nasi zawodnicy z UKS GRYFÓW SLĄSKI rocznik 2009 i 2008 spisali się rewlacyjnie
w składzie ŁUKASZ APOLINARSKI 2008, KILIAN DŻAMALIS 2008, MATEUSZ KARACZUN 2009,MIRON MICHNOWICZ 2008, KUBA MIEDZIANOWSKI 2008
KAJETAN ORZOŁ 2008 , OLIWIER ROGALA 2008, DANIEL STECKI 2008, SZYMON WIEDRO 2009, ALAN ZUB 2009
TRENERZY Mateusz Szurmiej , Arkadiusz Ćichoń

Kategoria Sport

czytaj dalej »

Podatek Śmieciowy Gminny Telefon Alarmowy Ochrona przyrody Ochrona zdrowia Schronisko dla zwierząt Gmina przyjazna niesłyszącym M-GOK w Gryfowie Śląskim Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim               Rozkład Jazdy PKPRozkład Jazdy PKS

                      

Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: