Slider

Aktualności

Więcej aktualności
APEL BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
Aktualności
APEL BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
31.03.2020
Gryfów Śląski,31 marca.2020 r. Szanowne Koleżanki i Koledzy Samorządowcy, Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Gryfowa Śląskiego !   Już wiele koleżanek i kolegów samorządowców od kilku dni ostrzega i prosi rządzących o przełożenie terminu wyborów prezydenckich z 10 maja 2020 r. w związku z kroczącą epidemią koronawirusa, która także nie omija naszej gminy. Mamy już jedno zachorowanie i 63 osoby w kwarantannie domowej. Do zabrania głosu zmusił mnie Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, który postraszył nas włodarzy gmin i miast wprowadzeniem komisarzy, jeżeli będzie opór z naszej strony. Troska o zdrowie i życie mieszkańców nie jest łamaniem prawa. Liczę, że w przyszłości, po ustaniu zagrożenia, Pan Terlecki zostanie przez społeczeństwo rozliczony za te słowa. NIE DAJMY SIĘ ZASTRASZYĆ !!! W całej Polsce istnieje 2477 gmin. Jestem przekonany, że zdecydowana większość z nas myśli podobnie. To ogromna siła wójtów, burmistrzów i prezydentów wybranych w demokratycznych wyborach. My samorządowcy do każdych wyborów podchodzimy z ogromnym zaangażowaniem by je dobrze przygotować i przeprowadzić, ale w tej sytuacji ogromnego zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców, nie da się ich zrealizować. Ja osobiście wolę nie być burmistrzem, niż mieć na sumieniu naszych mieszkańców, którzy zachorują bądź odejdą z tego świata. Życzę koleżankom i kolegom i naszym mieszkańcom wielu sił, odporności i dużo dobrego zdrowia.     /-/ Olgierd Poniźnik Burmistrz Gminy i Miasta         Gryfów Śląski
INFORMACJA
Aktualności
INFORMACJA
30.03.2020
W celu przeciwdziałania i zapobiegania COVID – 19 w związku ze stanem epidemii uprzejmie informuję, że od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania ustalam następujące godziny pracy Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim: od poniedziałku do piątku : 8:00 – 14:00 Uprzejmie proszę o załatwienie spraw nie cierpiących zwłoki w w/w godzinach zgodnie z zasadami obsługi klientów opublikowanymi 23 marca 2020 r.       /- / Olgierd Poniźnik                                                                                                Burmistrz Gminy i Miasta                                                                                                       Gryfów Śląski
Ważne zmiany w organizacji pracy Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim
Aktualności
Ważne zmiany w organizacji pracy Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim
18.03.2020
OGŁOSZENIE Z DNIA 18 MARCA 2020 r.             Z uwagi na coraz bardziej rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa SARS-COV-2, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Państwa zgodnie z art. 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (DZ. U. poz. 433) od środy 18 marca 2020 r. do odwołania zostaje wyłączona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim. Urząd będzie załatwiał sprawy wyłącznie za pośrednictwem tradycyjnej poczty, poczty elektronicznej e-mail oraz elektronicznej skrzynki podawczej. Apeluję do Państwa, aby załatwiać sprawy poprzez: Kontakt telefoniczny: sekretariat 75 78 13 552 Kontakt e-mail: sekretariat@gryfow.pl ePUAP adres skrzynki: /8tj6jsp01z/skrytka W załączeniu podajemy wykaz telefonów bezpośrednich na stanowiska pracy, zastrzegając, że niektóre z nich z uwagi na chorobę lub opiekę nad dzieckiem mogą być nieczynne. Stąd apel – dzwońcie Państwo na numer telefonu do sekretariatu – 75 78 13 552. Na drugich (wewnętrznych) drzwiach wejściowych od strony postoju TAXI jest zamontowana skrzynka odbiorcza, do której mogą Państwo wrzucić podania, wnioski i dokumenty. Skrzynka będzie kilkakrotnie w ciągu dnia opróżniana. Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim dołożą wszelkich starań, aby Państwa sprawy były załatwiane bez zbędnej zwłoki. Liczę na Państwa wyrozumiałość i obywatelską solidarność. W informacji z dnia 16 marca 2020 r. skreśla się punkty 3,4,5 dotyczące organizacji pracy Urzędu.                                                                                                  /-/  Olgierd Poniźnik                                                                                                                                                                                                       Burmistrz Gminy i Miasta                                                                                                   Gryfów Śląski
I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A

31.03.2020 Aktualności
W stanie epidemii ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się niezwykle groźnego dla ludzkiego życia SARS-COV-2     w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim realizując, w miarę możliwości, czynności wyborcze uprzejmie informuję: 1) Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim – do dowołania – jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 800 do godz. 1400 . 2)  W Urzędzie nie prowadzi się bezpośredniej obsługi klientów. Składanie niezbędnych do załatwienia sprawy dokumentów odbywa się poprzez wrzucanie ich do skrzynki listowej zawieszonej na drzwiach wejściowych – wejście boczne do Urzędu od strony postoju TAXI. Natomiast wytworzone w Urzędzie dokumenty są wydawane przez okno znajdujące się obok wyżej wymienionych drzwi. 3)  Uwzględniając stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r.  dopuszcza się przesyłanie skanu zgłoszenia kandydatów na adres:  sekretariat@gryfow.pl  najdalej do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 1400 . Nie zwalnia to pełnomocnika lub osoby przez niego upoważnionej do przesłania pocztą tradycyjną oryginału zgłoszenia. 4) Przypominam osobom zgłaszającym kandydatów o podaniu numeru telefonu i swojego adresu e-mailowego  w celu skontaktowania się w przypadku niespełnienia warunków kandydowania do obwodowej komisji wyborczej. 5) W przypadku dostarczenia  zgłoszenia w wersji tradycyjnej  (papierowej) bezpośrednio w sposób opisany w punkcie 2 proszę o kontakt telefoniczny pod numerami: 75 7813552 – sekretariat 503074926 – pracownik przygotowujący wybory   6)  Apeluję do pełnomocników komitetów wyborczych i osób przez nich upoważnionych, aby nie zwlekać ze zgłoszeniem do ostatniej sekundy. Szanujmy Państwa  i nasz czas, bowiem termin zgłaszania upływa w Wielki Piątek – dzień zadumy, wyciszenia i spędzania jak największej ilości czasu w gronie najbliższych i w domu, co w stanie epidemii jest najważniejsze.   B u r m i s t r z Gminy i Miasta Gryfów Śląski /-/ Olgierd Poniźnik
KWISONALIA – ODWOŁANE

KWISONALIA – ODWOŁANE

30.03.2020 Aktualności
Po przeprowadzonej konsultacji informuje, że tegoroczne KWISONALIA mające się odbyć od 5-7 czerwca zostały odwołane ze względu na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem COVID – 19.                                                                             Burmistrz Gminy i Miasta                                                                                 Olgierd Poniźnik  
Zasady BHP w gospodarstwach rolnych

Zasady BHP w gospodarstwach rolnych

30.03.2020 Aktualności
Komunikat ZBGKiM w sprawie odczytu wodomierzy

Komunikat ZBGKiM w sprawie odczytu wodomierzy

27.03.2020 Aktualności
W związku z sytuacją epidemiologiczną ZBGKiM zaprzestaje odczytów wodomierzy lokalowych przez inkasenta. Prosimy mieszkańców o przekazanie telefonicznie pod  nr tel. 75 78 13 484 wew.22   stanu wskazania wodomierza. W przypadku nie podania odczytu , zostanie naliczone średnie zużycie z trzech ostatnich odczytów, faktura zostanie przesłana pocztą. Różnice wynikające z naliczenia opłat za wodę wg średniej zużycia a faktycznego zużycia zostaną skorygowane po wznowieniu odczytów wodomierzy przez inkasenta.  Powyższe nie dotyczy wodomierzy ze zdalnym odczytem.

Komunikat Powiatowej Komendy Policji w Lwówku Śląskim

25.03.2020
Aktualności

Dodatkowe zmiany w organizacji pracy Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

23.03.2020
Aktualności

Promocja gminy

Gryfów Śląski z lotu ptaka
Sukcesy i porażki gospodarowania odpadami w Gminie Gryfów Śląski
Gryfów Nabiera Kolorów
300 sekund historii

Warto wiedzieć

Więcej
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „BAJKOWA KRAINA” W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „BAJKOWA KRAINA” W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

13.03.2020
W związku z ogłoszoną przez Rząd RP epidemią koronawirusa w Polsce na terenie całego obiektu Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim w okresie od 20 marca do odwołania  obowiązuje zakaz wstępu osobom niebędących pracownikami żłobka Żłobek Miejski w Gryfowie od 16 marca 2020r. do odwołania zostaje zamknięty kontakt tylko drogą: telefoniczną pod numerem tel. 75 303 04 54 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-12:00 wiadomości można przesyłać na e-mail: zlobek.miejski@gryfow.pl oraz na fb.com/Żłobek Miejski Bajkowa Kraina w Gryfowie Śląskim/ W sprawach pilnych kontakt do Dyrektora Żłobka tel. 692-512-771 Karta i Regulamin Rekrutacji do Żłobka w Gryfowie na rok szkolny 2020/2021 dostępny do pobrania na stronie www.gryfow.pl Wypełnione karty wraz załącznikami (skany lub zdjęcia) będą przyjmowane w okresie 01.04 – 30.04.2020r. tylko drogę elektroniczną na adres: zlobek.miejski@gryfow.pl W przypadku problemów z uzyskaniem załączników istnieje możliwość dostarczenia ich po odwołaniu stanu epidemii. O terminie dostarczania załączników poinformujemy w późniejszym terminie. Anna Zawisza-Paliwoda Dyrektor Żłobka Regulamin wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 2019-2020

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 2019-2020

17.12.2019
Osoby odpowiedzialne za:   Marian Stec, Młyńsko 63 59-620 Gryfów Śląski, tel. 501 210 013 Krzewie Wielkie, Młyńsko, Proszówka, ul. Rzepakowa, Edward Nestmann, Ubocze 34, 59-620 Gryfów Śląski , tel. 693 539 932 Ubocze, Paweł Marczak, zam. Rząsiny 48, 59-620 Gryfów Śląski , tel. 697 019 177 Rząsiny oraz Wolbromów, Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Kolejowa 42, 59-620 Gryfów Śląski, Małgorzata Uhornicka tel. 508135715 Drogi gminnych na terenie miasta w Gryfowie Śląskim i w Wieży, Firma Transportowo Usługowa „CZEPIEL” Anna Czepiel tel. 75 784 60 64 Drogi Powiatowe na obszarze Gminy Gryfów Śląski, GDDKiA oddział w Lubaniu, kierownik oddziału Adam Śmigielski 600 80 56 04 Droga Krajowa DK30, DSDiK we Wrocławiu  drogi Wojewódzkie na terenie Gminy Gryfów Śląski, Droga 360 GDDKiA w Lubaniu, tel. 600 80 56 04 Droga 361 Gmina Miejska Świeradów Zdrój, tel. 75 781 64 89 Droga 364  Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, tel. 75 782 26 10
Szanowni Mieszkańcy!

Szanowni Mieszkańcy!

16.12.2019
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że od 1 stycznia 2020 r. następują zmiany w gminnym systemie gospodarki odpadami  komunalnymi   W dniu 6 listopada 2019 r. podczas sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski podjęte zostały uchwały określające nowy sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a także  określono nowe wysokości stawki tej opłaty. Powyższe zmiany spowodowane są nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie z dniem 6 września 2019 r. oraz zwiększonymi kosztami transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych  m.in. na skutek wzrostu opłaty środowiskowej za składowanie odpadów, kosztów pracy, cen energii itp. W związku ze zmianą sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe wzory deklaracji. Wobec powyższego każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację na nowych drukach. 1. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE: Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wyliczana będzie na podstawie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 20 zł od osoby, zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku w kwocie 2,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, Ważne: deklarację na nowych drukach należy złożyć do dnia 15 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim – pokój nr 3 lub przesłać za pośrednictwem poczty  na adres tutejszego urzędu, tj. ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski termin płatności pozostaje bez zmian, tj. z góry za każdy miesiąc do 15-tego dnia danego miesiąca przy wypełnianiu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy podawać rzeczywistą ilości osób zamieszkujących nieruchomość (w tym dzieci) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość a ilości osób wskazanych w złożonej deklaracji, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, w szczególności potwierdzenia/oświadczenia dotyczącego zamieszkania w innym miejscu niż zameldowania lub o objęciu opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miejscu aktualnego pobytu każdą zmianę  co do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. urodzenie się dziecka, zgon mieszkańca, zamieszkanie nowego lokatora itp.) należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 2. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników o określonej pojemności (przy uwzględnieniu częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych) oraz stawki opłaty wskazanej poniżej: 1) dla pojemnika o pojemności 120 litrów- w wysokości 5,89 zł, 2) dla pojemnika o pojemności 240 litrów- w wysokości 11,78 zł, 3) dla pojemnika o pojemności 1100 litrów- w wysokości 54,00 zł. Ważne: deklarację na nowych drukach należy złożyć do dnia 15 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim – pokój nr 3 lub przesłać za pośrednictwem poczty  na adres tutejszego urzędu, tj. ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski termin płatności pozostaje bez zmian, tj. z góry za każdy miesiąc do 15-tego dnia danego miesiąca Jednocześnie informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.:Dz.U.2019.poz. 2010), zgodnie z  art. 6c ust. 2c ww. ustawy, przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej. W świetle ww. przepisu właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy złożyli w Gminie deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą pozostać w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi lub z niego wystąpić. W związku z powyższym, w przypadku chęci przystąpienia do zorganizowanego  przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, należy złożyć wraz z nową deklaracją stosowne oświadczenie (wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www. gryfow.pl oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim- pok. nr 3). Uwaga: właściciel nieruchomości niezamieszkałej, który nie przystąpi do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązany jest do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gryfów Śląski, w przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe przepisów określonych 6c ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie stosuję się – nieruchomości te pozostają w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. 3. DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO -WYPOCZYNKOWE, wykorzystywane jedynie przez część roku Za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, ustalono  ryczałtową stawkę opłaty w wysokości 160,00 zł rocznie od jednego domku lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ważne: termin złożenia pierwszej deklaracji upływa dnia 31 marca 2020 r. opłatę uiszcza się po raz pierwszy za rok 2020 w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r.  
UWAGA ! USTAWOWY OBOWIĄZEK SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZ WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

UWAGA ! USTAWOWY OBOWIĄZEK SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZ WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

16.12.2019
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 stycznia 2020r. wszyscy mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski (bezwzględnie) zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jednocześnie informujemy, że od nowego roku od właścicieli nieruchomości z terenu gminy odbierane będą dodatkowo odpady biodegradowalne. W  związku z powyższym właściciele nieruchomości winni zaopatrzyć się w pojemnik lub worek koloru brązowego do gromadzenia ww. odpadów. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości uznaje się za spełniony w przypadku, gdy odpady komunalne wytwarzane na terenie nieruchomości zbierane są w podziale na odpowiednie frakcje (oddzielnie), tj: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady biodegradowalne, pozostałą część odpadów stanowią odpady zmieszane (posortownicze). Odpady należy gromadzić na terenie nieruchomości w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach. Ważne: właściciele nieruchomości wyposażają swoje posesje w pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we własnym zakresie właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku są zwolnieni z obowiązku posiadania pojemnika lub worka przeznaczonego do gromadzenia tych odpadów przez kompostownik należy rozumieć specjalną skrzynię, pojemnik służący do kompostowania bioodpadów, kompostownikiem nie jest miejsce (pryzma) na gruncie, na którym składowane są bioodpady UWAGA: Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosując wysokość stawki podwyższonej, stanowiącej dwukrotność miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie złożonej deklaracji.

Na skróty

Pobierz aplikację mobilną