Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Aktualności

Previous
Next
KRÓTSZY CZAS  PRACY

01-09-2015

KRÓTSZY CZAS PRACY

W związku z bardzo wysoką temperaturą przekraczającą 30° C w pomieszczeniach Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, skracam w dniu dzisiejszym tj. 1 września 2015 pracę Urzędu do godz.14:00.

Za utrudnienia serdecznie przepraszam.


                                                                                                                                                         Olgierd Poniźnik

Burmistrz Gminy i Miasta

Gryfów Śląski

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

KRÓTSZY CZAS  PRACY

31-08-2015

KRÓTSZY CZAS PRACY

W związku z bardzo wysoką temperaturą przekraczającą 30° C w pomieszczeniach Urzędu Gminy i Miasta w

Gryfowie Śląskim, skracam w dniu dzisiejszym tj. 31 sierpnia 2015 pracę Urzędu do godz.15:00.

Jednocześnie informuję, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego będą przyjmowane do godz. 17:00

w pok. nr 15.

Za utrudnienia serdecznie przepraszam.


                                                                                                                                                          Olgierd Poniźnik

 Burmistrz Gminy i Miasta

 Gryfów Śląski

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Rozkład jazdy autobusów szkolnych

31-08-2015

Rozkład jazdy autobusów szkolnych

Poniżej przedstawiam rozkład jazdy autobusów szkolnych dowożących uczniów do Szkoły Podstawowej w Rząsinach, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gryfowie Śląskim w okresie zmiany organizacji ruchu drogowego w Uboczu w związku z remontami mostów. Zmiana ta zakończy się w listopadzie 2015r. Za niezawinione przez nas utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Wakacje w Świetlicy Środowiskowej w Gryfowie Śląskim

31-08-2015

Wakacje w Świetlicy Środowiskowej w Gryfowie Śląskim

Od kilku lat w miesiącu lipcu w ramach zajęć profilaktycznych w Świetlicy Środowiskowej organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Finansowane są one z budżetu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Gryfowskie dożynki

31-08-2015

Gryfowskie dożynki

Gryfowskie dożynki odbędą się 13 września br. Tym razem będą miały one miejsce w Wieży, a poprzedzi je Msza św. w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Gryfowie Śl. Po niej dożynkowy korowód przejdzie na plac pana Hawrylewicza, który go chętnie użyczył. Starostami dożynek będą Danuta i Stanisław Krawczyk. Mocno w organizację dożynek zaangażował się radny Rady Miejskiej Jerzy Guzy oraz sołtys wsi Barbara Pasiak. Na tę okazję organizatorzy przygotowali okazjonalną publikację o łużyckich dożynkach. Podczas tegorocznego święta plonów nie zabraknie na pewno zespołów folklorystycznych, turnieju sołectw oraz dobrej muzyki. Będzie to też okazja do odznaczeń zasłużonych dla rolnictwa oraz dla tych, którzy przysłużyli się gryfowskiej społeczności. Już dziś serdecznie zapraszamy na to gryfowskie święto plonów.
(ADG)

Gryfowskie dożynki odbędą się 13 września br. Tym razem będą miały one miejsce w Wieży, a poprzedzi je Msza św. w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Gryfowie Śl. Po niej dożynkowy korowód przejdzie na plac pana Hawrylewicza, który go chętnie użyczył. Starostami dożynek będą Danuta i Stanisław Krawczyk. 

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Wakacje na sportowo

31-08-2015

Wakacje na sportowo

Gryfowska Akademia Piłkarska zorganizowała pierwszy w tym roku „mini obóz” piłkarski pod hasłem: Wakacje na sportowo.
- Podczas czterech dni, 10-13 sierpnia br., nasi chłopcy ciężko trenowali na gryfowskim orliku, a każdy dzień kończył się miłym dodatkiem w postaci wyjazdu integracyjnego – mówi Krzysztof Gajewski. - Odwiedziliśmy basen w Świeradowie, sale zabaw w Bolesławcu, jechaliśmy gondolą, zjeżdżaliśmy na oponach na torze Kubusia Puchatka czy na koniec jedliśmy pyszną pizze. 
Gryfowska Akademia Piłkarska zorganizowała pierwszy w tym roku „mini obóz” piłkarski pod hasłem: Wakacje na sportowo.

- Podczas czterech dni, 10-13 sierpnia br., nasi chłopcy ciężko trenowali na gryfowskim orliku, a każdy dzień kończył się miłym dodatkiem w postaci wyjazdu integracyjnego – mówi Krzysztof Gajewski. - Odwiedziliśmy basen w Świeradowie, sale zabaw w Bolesławcu, jechaliśmy gondolą, zjeżdżaliśmy na oponach na torze Kubusia Puchatka czy na koniec jedliśmy pyszną pizze. 

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 59

31-08-2015

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 59

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

Zjawisko/ stopień zagrożenia: Upał/3

Obszar: województwo dolnośląskie

Ważność (cz. urz.): od godz. 11:00 dnia 30.08.2015 do godz. 20:00 dnia 01.09.2015

Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 32°C do 35°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 95%

Uwagi: Zmiana Ostrzeżenia dotyczy wydłużenia okresu ważności i podniesienia stopnia zagrożenia.

Dyżurny synoptyk: Elżbieta Wojtczak-Gaglik

Godzina i data wydania: godz. 10:10 dnia 30.08.2015

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAL/3 woj.dolnoslaskie od 11:00/30.08 do 20:00/01.09.2015 temp. maks do 35 st, temp min 17 st

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Zmiany w wycince drzew i krzewów

28-08-2015

Zmiany w wycince drzew i krzewów

Z dniem dzisiejszym (28 sierpnia 2015 r.) weszła w życie nowelizacja Ustawy o ochronie przyrody. Zmniejszenie wysokości kary za usunięcie drzewa lub krzewu bez pozwolenia, zróżnicowanie wysokości grzywny od okoliczności, czy też uzależnienie sankcji od obwodu pnia to tylko część zmian.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw

21-08-2015

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na organizowane   w ramach cyklu spotkań dla potencjalnych beneficjentów  spotkanie informacyjne  pt.  „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na B+R oraz innowacje.”

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Informacja dla pracodawców

19-08-2015

Informacja dla pracodawców

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracownikówDofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gryfowie Śląskim

18-08-2015

Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gryfowie Śląskim

W czerwcu 2015 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Jeleniogórskiej w Gryfowie Śląskim”. Jest to kluczowe przedsięwzięcie Gminy zaplanowane na 2015 r., ze względu na nienajlepszy stan wody pitnej w mieście, który wynika z podwyższonych zawartości m.in. manganu i żelaza.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Informacja

18-08-2015

Informacja

Uprzejmie informuję, że z dniem dzisiejszym Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim funkcjonuje w normalnym czasie pracy :

w poniedziałek  od 8.00 – 17.00

w wtorki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30

w piątki od 7.30  do 14.30


 Burmistrz Gminy i Miasta

         Gryfów Śląski

  / - / Olgierd Poniźnik

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Pomoc materialna dla uczniów

14-08-2015

Pomoc materialna dla uczniów

Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim informuje o zbliżającym się terminie naboru wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2015/2016.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Rybnej i ul. Garbarskiej

14-08-2015

Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Rybnej i ul. Garbarskiej

Trwają prace przy przebudowie ul. Rybnej i ul. Garbarskiej w Gryfowie Śląskim. 
Wykonawcą zadania jest „FIRMA WYSOCZAŃSKI” Jan Wysoczański Lider Konsorcjum i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” Ryszard Rzońca Partner.
Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, zaoferował wykonanie zadania za kwotę 1 221 504,39 zł. Inwestycja jest realizowane w części ze środków finansowych otrzymanych z rezerwy celowej budżety państwa Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji  w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 959 219,19 zł są to koszty związane z przebudową kanalizacji sanitarnej oraz nawierzchni drogowej. Pozostałe koszty związane z inwestycją pochodzą z budżetu Gminy Gryfów Śląski.
Termin realizacji zamówienia zgodnie z umową z Wykonawcą przypada na 30 września 2015r.

Trwają prace przy przebudowie ul. Rybnej i ul. Garbarskiej w Gryfowie Śląskim. Wykonawcą zadania jest „FIRMA WYSOCZAŃSKI” Jan Wysoczański Lider Konsorcjum i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” Ryszard Rzońca Partner.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Rowerem wokół Gór Izerskich

14-08-2015

Rowerem wokół Gór Izerskich

 Z inicjatywy Euroregionu Nysa od kilku tygodni trwa proces uzgadniania nowego projektu polsko-czeskiego pn. „Rowerem wokół Gór Izerskich”. Gmina Gryfów Śl. została zakwalifikowana do niego razem z 10 innymi samorządami naszego regionu. 
Trasa po stronie gryfowskiej przebiegałaby na odcinku 6.200 metrów, a zrealizowanie całego projektu kosztowałoby w sumie  5.000.000 euro, z czego po około 800.000 zł przypadałoby na każdy z samorządów. W sumie projekt zakłada utworzenie trasy od Świeradowa-Zdroju poprzez tereny gminy Mirsk, Gryfów Śl., Olszyna, Leśna, Sulików, Zawidów, aż do Bogatyni. 
- Po naszej stronie będzie to trasa rowerową drogą asfaltową nad brzegiem Kwisy, wyjście do rynku, a następnie przez kładkę nad Jeziorem Złotnickim do gminy Olszyna – mówi burmistrz Olgierd Poniźnik.
W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie drogi szutrowej, nowej nawierzchni mostu na Kwisie i na Jeziorze Złotnickim, a także wykonanie tablic informacyjnych zarówno zabytków architektury, jak i przyrodniczych oraz oznakowanie całej trasy. Oprócz tego w projekcie ujęto wykonanie miejsc postojowych, stojaków na rowery, koszy itp. 
Celem tego przedsięwzięcia jest większa dostępność kulturowa i przyrodnicza regionu. Stąd więc na trasie znajdować się będzie zabytkowy rynek, ratusz, kościół, ale także przełom rzeki Kwisy, a jadąc nad rzeką można będzie zobaczyć ruiny Zamku Gryf czy kapliczkę Leopolda. 
Projekt ten złożony został na koniec lipca br. w siedzibie EWT Polska-Czechy w Ołomuńcu. Jeśli uzyska akceptację, to zostanie on wdrożony do realizacji w roku 2016 przez 10 gmin naszego regionu oraz Starostwo Powiatowe w Lubaniu. Koordynatorem projektu jest Euroregion Nysa, a odpowiedzialnym za jego wykonanie jest Mirosław Zdulski. 
- Jeśli udałoby się ów pomysł przeforsować, to – zapewnia burmistrz Poniźnik – była by to fantastyczna sprawa dla całego regionu, a przede wszystkim dla szeroko rozumianej turystki rowerowej i pieszej.
(Alfred)

 Z inicjatywy Euroregionu Nysa od kilku tygodni trwa proces uzgadniania nowego projektu polsko-czeskiego pn. „Rowerem wokół Gór Izerskich”. Gmina Gryfów Śl. została zakwalifikowana do niego razem z 10 innymi samorządami naszego regionu. Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Przewozy w roku szkolnym

14-08-2015

Przewozy w roku szkolnym

Pod koniec lipca włodarze gminy Gryfów Śląski rozstrzygnęli przetarg na dowozy uczniów w nowym roku szkolnym 2015/2016. W tym roku było to jedno zamówienie na teren całej gminy obejmujące trzy trasy. Pierwsza z nich to odcinek Wolbromów – Ubocze – Gryfów Śl., druga trasa to cztery pozostałe sołectwa, a więc Wieża, Proszówka, Młyńsko i Krzewie Wielkie, natomiast trzecia trasa obejmuje dowóz niepełnosprawnych uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu. 
- Wspomniane trasy obsługiwać będzie przewoźnik, który sprawdził się w minionym roku szkolnym i świadczył usługi w tym zakresie, z których jesteśmy zresztą bardzo zadowoleni – podkreśla sekretarz gminy i miasta Jerzy Andrzejczak. - Tym przewoźnikiem jest oczywiście PKS VOYAGER sp. z o.o. z Lubania.
(GraADan)

Pod koniec lipca włodarze gminy Gryfów Śląski rozstrzygnęli przetarg na dowozy uczniów w nowym roku szkolnym 2015/2016. W tym roku było to jedno zamówienie na teren całej gminy obejmujące trzy trasy. Pierwsza z nich to odcinek Wolbromów – Ubocze – Gryfów Śl., druga trasa to cztery pozostałe sołectwa, a więc Wieża, Proszówka, Młyńsko i Krzewie Wielkie, natomiast trzecia trasa obejmuje dowóz niepełnosprawnych uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu.


Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Letnie warsztaty twórcze

14-08-2015

Letnie warsztaty twórcze

Wakacje to idealny moment na spędzenie czasu w niebanalny - twórczy sposób. To dobry moment na odkrywanie nieznanych dotąd horyzontów i świetną, kreatywną zabawę. Znakomitą ofertę dla dzieci i młodzieży zaprezentował w tym roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śl.
Pierwsza część Letnich Warsztatów Twórczych miała miejsce od 6 do 31 lipca br. Gryfowskie dzieci miały okazję w nietuzinkowy sposób wykorzystać swoją energię, zapał, zwariowane pomysły i wielkie idee.
Program warsztatów zakładał codzienny, aktywny udział dziecka w zajęciach twórczych i rekreacyjnych. Były warsztaty tematyczne, gry i zabawy ruchowe, animacje na świeżym powietrzu. Każdy dzień to nowe wyzwania, fascynujące odkrycia i – jak podkreśla dyrektor M-GOK Anna Michalkiewicz - fantastyczna zabawa.
Zajęcia były bezpłatne, a adresatami były zarówno maluchy z opiekunami jak i dzieci w wieku szkolnym.
Kolejna część twórczego szaleństwa w gryfowskim domu kultury już trwa, a jej finał zaplanowany jest na 28 sierpnia br.
(Alois)

Wakacje to idealny moment na spędzenie czasu w niebanalny - twórczy sposób. To dobry moment na odkrywanie nieznanych dotąd horyzontów i świetną, kreatywną zabawę. Znakomitą ofertę dla dzieci i młodzieży zaprezentował w tym roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śl.


Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Czeka na zagospodarowanie

14-08-2015

Czeka na zagospodarowanie

Czeka na zagospodarowanie
(GRYFÓW ŚLĄSKI) Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu, w ramach zapewnienia odpowiedniej jakości usług dentystycznych gmina Gryfów Śl. podpisała umowę dzierżawy z gabinetem stomatologicznym, który będzie się mieścił w Gryfowie Śl. przy ul. Kolejowej 45 - w dawnej siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
- Inwestorka zobowiązała się do zagospodarowania pomieszczeń na własny koszt oraz zorganizowania tam nowoczesnego gabinetu, który będzie przyjmował pacjentów w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia – mówi zastępca burmistrza Andrzej Tartak.
We wspomnianym obiekcie są jeszcze wolne pomieszczenia, które czekają na zagospodarowanie. Wśród nich jest duża sala, która może służyć np. gabinetom rehabilitacji lub fizjoterapii.
(ADG)
Żródło: Ziemia Lubańska

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu, w ramach zapewnienia odpowiedniej jakości usług dentystycznych gmina Gryfów Śl. podpisała umowę dzierżawy z gabinetem stomatologicznym, który będzie się mieścił w Gryfowie Śl. przy ul. Kolejowej 45 - w dawnej siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 


Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 54 o burzach z gradem

12-08-2015

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 54 o burzach z gradem

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 54
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Zjawisko/ stopień zagrożenia: Silne burze z gradem/2  
Obszar: województwo dolnośląskie 
Ważność (cz. urz.): od godz. 12:00 dnia 12.08.2015 do godz. 03:00 dnia 13.08.2015  
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie około 50 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami opady gradu.  
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%): 85%
Uwagi: Do godz. 20:00 dnia 14.08.2015 obowiązuje Zmiana ostrzeżenia nr 50 o upale wydana o godz 11:45 dnia 07.08.2015  
Dyżurny synoptyk: Krzysztof Salanyk  
Godzina i data wydania: godz. 07:44 dnia 12.08.2015 
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 54

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

Zjawisko/ stopień zagrożenia: Silne burze z gradem/2  

Obszar: województwo dolnośląskie Ważność (cz. urz.): od godz. 12:00 dnia 12.08.2015 do godz. 03:00 dnia 13.08.2015  

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie około 50 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami opady gradu.  

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%): 85%

Uwagi: Do godz. 20:00 dnia 14.08.2015 obowiązuje zmiana ostrzeżenia nr 50 o upale wydana o godz 11:45 dnia 07.08.2015  

Dyżurny synoptyk: Krzysztof Salanyk  

Godzina i data wydania: godz. 07:44 dnia 12.08.2015 

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Ogł. o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

12-08-2015

Ogł. o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. Popularyzacja i rozwój piłki nożnej w Rząsinach.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Podatek Śmieciowy Gminny Telefon Alarmowy Ochrona przyrody Ochrona zdrowia Schronisko dla zwierząt Gmina przyjazna niesłyszącym M-GOK w Gryfowie Śląskim Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim               Rozkład Jazdy PKPRozkład Jazdy PKS

                      
Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: