10.04.2024
Paweł Cerkanowicz

Bezpieczna praca w rolnictwie – Wiosenne prace polowe

Bezpieczna praca w rolnictwie – Wiosenne prace polowe

Podstawowe wiosenne prace uprawowe to orka, bronowanie i kultywatorowanie oraz wałowanie gleby. Przy pracach tych stosuje się wiele typów maszyn: pługi, pługofrezarki, glebogryzarki, brony, wały i inne. Coraz powszechniej używane są zestawy uprawowe. Aby bezpieczne przeprowadzić wiosenne prace polowe, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad.

 1. Wszelkie naprawy, czyszczenie, wymianę lemieszy i innych narzędzi maszyn zawieszanych do mechanicznej uprawy gleby można wykonywać wyłącznie po odłączeniu maszyny od napędu, wyłączeniu silnika oraz po oparciu maszyny na ziemi lub jeżeli sytuacja tego wymaga o mocną podporę. Nie wolno poprzestać jedynie na uniesieniu maszyny siłownikiem hydraulicznym!
 2. Podczas załadunku, rozładunku oraz rozsiewania pylistych nawozów mineralnych oraz wapna nawozowego należy stosować kombinezon ochronny, półmaski przeciwpyłowe oraz okulary ochronne.
 3. Przy rozrzucaniu obornika zabronione jest przebywanie na przyczepie rozrzutnika obornika. Z uwagi na możliwą obecność w rozrzucanym oborniku kamieni, kawałków metali i podobnych przedmiotów nie wolno dopuszczać osób postronnych na odległość mniejszą niż 50 m z tyłu pracującego rozrzutnika.
 4. Podczas eksploatacji siewnika zbożowego przed zawieszeniem lub zdjęciem siewnika z trzypunktowego układu zawieszenia ciągnika, należy ustawić dźwignię podnośnika hydraulicznego w położenie, w którym wykluczone jest niezamierzone wydźwigniecie lub opuszczenie maszyny, podczas przejazdów transportowych z wydźwigniętym siewnikiem dźwignia sterowana podnośnika hydraulicznego musi być zawsze zabezpieczona przed opuszczeniem.
 5. Podczas eksploatacji sadzarki do ziemniaków zbiornik sadzarki można napełniać sadzeniakami przy wyłączonym silniku oraz ciągniku zabezpieczonym przed staczaniem się, na czas przejazdu po drogach publicznych należy zdemontować lewy i prawy korpus obsypujący.

 

Pamiętaj !! To jest zabronione

 • transport siewnika z napełnioną ziarnem skrzynią nasienną oraz przewożenie na niej ludzi
 • przegarnianie ręką nasion w skrzyni nasiennej
 • praca sadzarką bez osłon zespołu napinająco-zasypowego
 • wchodzenie podczas napraw pod uniesioną sadzarkę, jeżeli nie jest ona podparta i zabezpieczona przed opadnięciem

Opracowała: starszy inspektor PT  KRUS w Lubaniu Magdalena Krasowska

Źródła:

 • broszury KRUS
 • krus.gov.pl
Drukuj/generuj pdf

Na skróty