Aktualności

Obowiązek przedkładania przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.

Obowiązek przedkładania przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.

2.03.2021
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje o obowiązku przedkładania przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania Na podstawie art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) i Read More
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 R.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 R.

22.02.2021
Burmistrz  Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że  rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 22 stycznia 2021 roku, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 4/2021 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych Read More
Numery telefonów do Lwóweckiej Policji i Jednostek Podległych.

Numery telefonów do Lwóweckiej Policji i Jednostek Podległych.

19.02.2021
Jeżeli chcesz skontaktować się z lwówecką Komendą, gryfowskim Komisariatem lub Posterunkiem w Mirsku, poniżej przypominamy numery do nas. W razie pilnej interwencji zagrożenia życia lub zdrowia dzwoń pod nr 112. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim- 47 87 35 200 Komisariat Policji w Gryfowie Śląskim- 47 87 35 120 Posterunek Policji w Mirsku- 47 87 35 802 Read More
Przypomnienie o konieczności odśnieżania dachów i usuwania lodowych sopli

Przypomnienie o konieczności odśnieżania dachów i usuwania lodowych sopli

9.02.2021
W związku z występującymi i nadal prognozowanymi opadami śniegu przypominamy właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności odśnieżania dachów i usuwania lodowych sopli. Odśnieżanie dachów i usuwanie sopli należy do obowiązków właściciela bądź zarządcy nieruchomości. Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki o powierzchni przekraczającej 2 000 m² oraz o powierzchni dachów wynoszącej ponad 1 000 m², np. hipermarkety, hale targowe i sportowe oraz Read More
Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

8.02.2021
Dnia 29.01.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021 Pan Olgierd Poniźnik – Gminny Komisarz Spisowy w Gryfowie Śląskim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. NSP Read More
Ostrzeżenie hydrologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne

4.02.2021
Data i godzina wydania: 04.02.2021 – godz. 09:17 Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:5 Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień zagrożenia: 2 Ważność: od godz. 09:17 dnia 04.02.2021 do godz. 18:00 dnia 04.02.2021 Obszar: Województwo dolnośląskie Przebieg: Na Read More
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

3.02.2021
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) gminy mają ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym mieszkańcy gminy, Read More
Zmiana terminu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski  w okręgu wyborczym nr 11.

Zmiana terminu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w okręgu wyborczym nr 11.

2.02.2021
Zarządzenie Nr 45 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 392 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w okręgu wyborczym nr 11
Ruiny Zamku Gryf ożyją !

Ruiny Zamku Gryf ożyją !

2.02.2021
22 stycznia br. w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim odbyło się spotkanie Burmistrza Gminy i Miasta Olgierda Poniźnika z Bartoszem Pietrzykowskim Prezesem Zarządu Spółki Zamek Gryf, Łukaszem Tekielą Dyrektorem Muzeum Regionalnego w Lubaniu oraz Zbigniewem Madurowiczem regionalistą. Została przedstawiona koncepcja zagospodarowania ruin Zamku Gryf, jako atrakcji turystycznej. Są już poczynione wstępne prace przy Read More
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Gryfów Śląski z zakresu: kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji i ochrony zdrowia.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Gryfów Śląski z zakresu: kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji i ochrony zdrowia.

2.02.2021
Zarządzenie konkursu wraz z załącznikami dostępne po kliknięciu w link poniżej KONKURS ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Na skróty