Aktualności

Mobilny punkt informacyjny KRUS

Mobilny punkt informacyjny KRUS

17.09.2020
W dniu 16 września 2020 roku  przed Urzędem Gminy i Miasta  Gryfów Śląski KRUS Placówka Terenowa w Lubaniu wystawiła mobilne stoisko informacyjne. Informacji udzielali pracownicy KRUS PT w Lubaniu – Kierownik Placówki Lucyna Klusik oraz pracownicy Anna Cycyk oraz Patrycja Rosa. Rolnicy odwiedzający Urząd z zaciekawieniem odwiedzali stoisko, zadając szereg szczegółowych pytań. Serdecznie dziękujemy Panu Read More
Projekt pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej” w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej” w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

17.09.2020
Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym realizowane na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu Nr RPDS.03.03.03-02-0001/19-00 z dnia 28.01.2020 r. zawartej pomiędzy Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą we Wrocławiu a Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze  15.09.2020r. OGŁOSZENIE O II NABORZE – GRANTY Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w niniejszym Read More
PLANOWANE  POSIEDZENIA  RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI W MIESIĄCU  WRZEŚNIU  2020 r.

PLANOWANE POSIEDZENIA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2020 r.

17.09.2020
21 września 2020 r. ( poniedziałek )  godz. 8.00 posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 22 września  2020 r. ( wtorek )  godz. 8.00 posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa Publicznego 23 września  2020 r. ( środa )  godz. 8.00 wspólne posiedzenie Komisji Sfery Budżetowej oraz Komisji Rewizyjnej Temat posiedzeń: Stan realizacji pakietu Read More
ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

15.09.2020
Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców sołectwa Wolbromów, że dnia 5 września 2020 r. Pan Zbigniew Chodorski złożył rezygnację z funkcji sołtysa sołectwa. Na podstawie art. 16 ust. 2 Statutu Sołectwa Wolbromów zarządzam w dniu 11 września 2020 r. rozpoczęcie procedury wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa sołectwa Wolbromów. W związku z powyższym zwołuję na dzień 27 września 2020 Read More
STRAŻNICY MIEJSCY WYSTAWIĄ MANDATY  ZA BRAK DEKLARACJI „ŚMIECIOWEJ” LUB PODANIE  W NIEJ NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI

STRAŻNICY MIEJSCY WYSTAWIĄ MANDATY ZA BRAK DEKLARACJI „ŚMIECIOWEJ” LUB PODANIE W NIEJ NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI

8.09.2020
W związku z  nowelizacją Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, informujemy, że od dnia 4 września 2020 r. strażnicy miejscy mają prawo nałożyć mandat do 500 zł na osobę, która nie złożyła deklaracji „śmieciowej”. Takiej samej kary może Read More
Widowisko multimedialne Historia Gryfowa Śląskiego laserem pisana

Widowisko multimedialne Historia Gryfowa Śląskiego laserem pisana

3.09.2020
Nagranie widowiska multimedialnego było jednym z punktów realizacji Dnia Akcji w Gryfowie Śląskim 29 sierpnia 2020 r., w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014–2020. Projekt REVIVAL! – Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Ślaska i Saksonii.
Na dofinansowanie KGW zostało ponad 11 mln zł

Na dofinansowanie KGW zostało ponad 11 mln zł

3.09.2020
Tylko do końca września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność. W tym roku na wsparcie tych organizacji przewidziano 40 mln zł. Do końca sierpnia złożyły one wnioski o przyznanie pomocy na kwotę blisko 29 mln zł. Oznacza to, że nadal są dostępne środki, o które mogą aplikować KGW. Read More
Rusza pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Rusza pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

3.09.2020
Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020. O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek: według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był Read More
Informacja dot. projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej”

Informacja dot. projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej”

3.09.2020
Szanowni Mieszkańcy Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, iż Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego planuje kolejny nabór dot. Projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej”. Przeprowadzenie naboru planowane jest w formie elektronicznej, przewidywany termin ogłoszenia naboru wrzesień 2020 r. Wszelkie informacje w sprawie naboru wraz z formularzem dostępne będą Read More
Wysokie miejsce Gminy Gryfów Śląski w rankingu finansowym samorządów w Polsce w 2019 roku.

Wysokie miejsce Gminy Gryfów Śląski w rankingu finansowym samorządów w Polsce w 2019 roku.

1.09.2020
Z przyjemnością informujemy, że nasza gmina zajęła wysokie miejsce w Rankingu Finansowym Samorządów w Polsce. Ranking opracowany został przez naukowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który bada kondycję finansową gmin i powiatów z całego kraju. Tworzony jest w oparciu o dane przekazywane przez Regionalną Izbę Obrachunkową (RIO – organ kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego). W rankingu za Read More
Komunikat komisji mieszkaniowej

Komunikat komisji mieszkaniowej

1.09.2020
Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej odbędzie się dnia 08.09.2020r. (wtorek) od godziny 15:00.                                                                  Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej                                                                                                             Jerzy Guzy

Na skróty