Aktualności

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim.

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim.

28.02.2023
Uprzejmie informujemy, że tegoroczna rekrutacja dzieci do żłobka w wieku od 20 tygodnia  do 3 lat rusza od marca 2023.  Od 1 marca dostępne będą do pobrania dokumenty oraz regulamin rekrutacji na stronie gminy www.gryfow.pl na facebooku żłobka oraz w siedzibie żłobka. Przyjmowanie wypełnionych dokumentów w siedzibie żłobka rozpocznie się 3 kwietnia (poniedziałek) od godz. Read More
XX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

XX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

24.02.2023
Zapraszamy właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych do udziału w jubileuszowym Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Read More
Informacja o opłatach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność.

Informacja o opłatach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność.

22.02.2023
Szanowni Państwo, Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim przypomina, że na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 1495 ze zmian.) z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności tych nieruchomości. Read More
ZESTAWIENIE  PRZYZNANYCH  DOTACJI  NA  WSPARCIE  DZIAŁAŃ  Z  ZAKRESU DZIAŁALNOŚĆI POŻYTKU PUBLICZNEGO Z BUDŻETU GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI W ROKU 2023

ZESTAWIENIE PRZYZNANYCH DOTACJI NA WSPARCIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚĆI POŻYTKU PUBLICZNEGO Z BUDŻETU GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI W ROKU 2023

21.02.2023
OGŁOSZENIE             Burmistrz  Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że  rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 19 stycznia 2023 roku, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 6/2023 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia, kultury, sztuki, kultywowania Read More
Walentynkowe serca

Walentynkowe serca

15.02.2023
Walentynkowe serca z ceramiki zrobiły sobie Panie z Klubu Seniora w Gryfowie Śląskim, w Pracowni działań twórczych Stowarzyszenia „NIWA” w Stankowicach. Zrobiły je sobie własnoręcznie – tak na zapas, na wypadek, gdyby ktoś im skradł ich własne. Warsztaty ceramiczne dla gryfowskich Seniorów obywają się cyklicznie w ramach oferty bieżącego funkcjonowania w/w Klubu i są finansowane Read More
Gryfowscy Seniorzy piszą … ikony

Gryfowscy Seniorzy piszą … ikony

14.02.2023
W ramach bogatej oferty bieżącego funkcjonowania Klubu Senior+ w Gryfowie Śląskim, pod koniec stycznia br., miały miejsce dwudniowe warsztaty pisania ikon, z czego skorzystała grupa gryfowskich seniorów, by popróbować swoich sił w tej niszowej dziedzinie sztuki wymagającej dużo cierpliwości, samozaparcia i wysiłku. Ikonopisarstwo to jedna z niezwykłych dziedzin sztuki, która wykracza poza samo malarstwo. W Read More
nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

10.02.2023
„Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie: Nr ogłoszenia o naborze: 1/2023 – Zakładanie działalności gospodarczych Nr ogłoszenia o naborze: 2/2023 – Rozwój działalności gospodarczych Read More
INFORMACJA

INFORMACJA

9.02.2023
Uprzejmie informuję, że wczoraj (8 lutego 2023 r.) zostały uruchomione trzy czujniki jakości powietrza w Gryfowie Śląskim. Czujniki zamontowano na budynkach: Ratusza (elewacja południowa od strony apteki), Szkoły Podstawowej nr 1 (elewacja od strony drogi krajowej nr 30) Szkoły Podstawowej nr 2 (elewacja od strony ulicy Uczniowskiej). Czujniki mają świecące diody i w zależności od Read More
Zaproszenie na koncert rozrywkowo-literacki

Zaproszenie na koncert rozrywkowo-literacki

9.02.2023
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim, TEATR Konstelacje, Scena pod Regałem zapraszają na wyjątkowe wydarzenie inaugurujące wznowienie działalności teatr Konstelacje! „Koncert rozrywkowo-literacki – na scenie Sieradzki” Proponujemy Państwu wieczór pełen uśmiechu, ironii, satyry i przekory, pełen aktorskich kreacji zagranych w rytm literackiej piosenki rozrywkowej. Za rytmem utworów podążać będzie Marek Sieradzki, który bez znieczulenia, w Read More
INFORMACJA

INFORMACJA

8.02.2023
Szanowni Państwo, Od rozpoczęcia rekrutacji do szkół podstawowych rozpowszechniana jest plotka, że Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfowie Śląskim będzie likwidowana. Będąc organem prowadzącym placówki oświatowe Gminy Gryfów Śląski, absolutnie dementuję te kłamliwe informacje, które powodują dużo zamieszania, szczególnie wśród rodziców uczniów przyszłych klas pierwszych. Szanowni Państwo, Zapewniam, że nie ma powodu do likwidacji Szkoły Read More
„Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2024 r.”

„Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2024 r.”

8.02.2023
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczyna prace nad projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2024 r.”. Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku do zgłaszania do 21 lutego br. swoich propozycji do projektu Read More

Na skróty