28.03.2024
Paweł Cerkanowicz

Dotacja na funkcjonowanie Klubu Senior+ w Gryfowie Śląski, w 2024 r.

Dotacja na funkcjonowanie Klubu Senior+ w Gryfowie Śląski, w 2024 r.

Utworzony w marcu 2021 roku Klub Senior+ w Gryfowie Śląskim, również i w roku bieżącym będzie mógł aktywnie działać z udziałem wsparcia finansowego środków, jakie otrzymała Gmina Gryfów Śląski w formie dotacji z Programu Wieloletniego Senior+.

 

W bieżącym, 2024 roku jest to dotacja w kwocie 60.328 zł.

Dla przypomnienia warto zauważyć, iż  w 2021 roku, Gmina Śląski pozyskała dotacje na utworzenie ww. Klubu w kwocie:

150 .000 zł.  z PW Senior+ edycja 2020 r. oraz

–  210.000 zł. z PFRON,

zaś na utrzymanie jego funkcjonowania, z PW Senior+ były to dotacje w kwocie:

52.509 zł. w 2022 r.

– 68.245,50 zł. w 2023 r.

 

Głównym celem Programu Wieloletniego „Senior+” i realizowanych w jego ramach zadań w poszczególnych gminach, jest tworzenie przyjaznej przestrzeni dla osób starszych, zapewnienie warunków do ich spotkań i aktywności, integracji wewnątrz i międzypokoleniowej.

Pozyskana w tym roku dotacja na funkcjonowanie Klubu Senior+ w Gryfowie Śląskim pozwoli na utrzymanie oferty działalności tego Klubu na dotychczasowym, wysokim poziomie atrakcyjności, dzięki m.in. takim działaniom, jak usługi specjalistyczne, zajęcia i warsztaty, które będą prowadzone w celu podniesienia poziomu społecznej aktywności Seniorów i zmotywowania ich do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych, w tym instytucji działających na terenie  gminy Gryfów Śląski.

 

Krzysztof Rozenbajger

Inspektor ds. pozyskiwania

 zewn. środków finansowych

Drukuj/generuj pdf

Na skróty