Wydział Organizacyjny – WO

Do zadań Wydziału należy m.in. opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta i jej komisji, podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, posiedzeń i spotkań Rady, przechowywanie protokołów z jej posiedzeń i uchwał, obsługa sekretariatu, prowadzenie i udostępnienie obywatelom zbioru przepisów prawnych, kształtowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzenie ewidencji ludności, prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną i ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową. Więcej informacji zawiera Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta.

 

 • PRACOWNICY WYDZIAŁU:

  • Jagiełło Mariusz – Referent ds. zarządzania kryzysowego
   Telefon: (75) 78 11 417, pok. 1 (parter)
   email: o.cywilna@gryfow.pl
  • Kozdęba Jolanta – Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej
   Telefon: (75) 78 13 342, pok. 17 (II piętro)
   email: biuro_rady@gryfow.pl
  • Muszka Agnieszka – Inspektor ds. współpracy z zagranicą i promocji gminy
   Telefon: (75) 78 12 944, Rynek 33 (CIT)
   email: it@gryfow.pl
  • Lis Anna – Inspektor ds. kancelaryjno – organizacyjnych Telefon: (75) 78 13 552, pok. 9 (I piętro)
   email: sekretariat@gryfow.pl
  • Marzena Szuflicka – Inspektor ds. infrastruktury społecznej
   Telefon: (75) 78 11 260, pok. 14 (II piętro)
   email: oswiata@gryfow.pl
  • Zawisza Ewa – Robotnik gospodarczy
  • Andrzejczak Jerzy – Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Telefon: (75) 78 11 263, pok. 11 (II piętro)
   email: sekretarz@gryfow.pl
  • Cerkanowicz Paweł – Inspektor ds. informatyzacji urzędu
   Telefon: (75) 78 11 267, pok. 3 (parter)
   email:  p.cerkanowicz@gryfow.pl
  • Pigłowska Magdalena – Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
   Telefon: (75) 78 11 275, pok. 2 (parter)
   email: ewidencja_ludnosci@gryfow.pl
  • Moskalik Angelika – Młodszy referent ds. kancelaryjno-organizacyjnych Telefon: (75) 78 13 552, pok. 9 (I piętro)
   email: sekretariat@gryfow.pl
  • Swastek Mariusz – Robotnik gospodarczy