Aktualności

WYNIKI GŁOSOWANIA DO SEJMU RP I SENATU RP

WYNIKI GŁOSOWANIA DO SEJMU RP I SENATU RP

14.10.2019
I FREKWENCJA   Nr i siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej   Uprawnionych   Głosowało   % 1 -Szkoła Podstawowa  Nr 2   1521 758 49,83 2 – Szkoła Podstawowa  Nr 1   1193 657 55,07 3 – Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury   1595 843 52,85 4- Ratusz     1908 904 47,38   5- Szkoła Read More
Kolejni goście w „Proszówce – Wiosce Gryfa”

Kolejni goście w „Proszówce – Wiosce Gryfa”

11.10.2019
W ramach realizacji naszej oferty turystycznej „Proszówka – Wioska Gryfa”  w dniu 26 września 2019r. gościliśmy w sołectwie klasę III a ze Szkoły Podstawowej nr 1. Dzieci wraz z wychowawcą Panią Agnieszką Puchalską podczas pobytu w wiosce uczestniczyły w warsztatach kaligrafii „Legendy Gryfim piórem pisane”, odbyły wyjątkową „Wyprawę Odkrywców” na Kapliczkę Leopolda na górę Św. Read More
Sołectwo Proszówka na Darach Lasu

Sołectwo Proszówka na Darach Lasu

11.10.2019
28 września na zaproszenie Starosty Lwóweckiego Daniela Koko mieliśmy okazje gościć na Darach Lasu w Lwówku Śląskim. Jedyne Sołectwo z gminy Gryfów Śląski reprezentowało Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki z pysznymi ciastami i gadżetami sołectwa oraz Zespół folklorystyczny Sołtysowe Gryfinki z Proszówki. Zespół  zaprezentował swój dorobek artystyczny na scenie wykonując utwory ze swojego repertuaru, umilili czas wszystkim Read More
10 lat Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki

10 lat Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki

11.10.2019
Dnia 14 września odbył się piknik z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki. Było to jednodniowe święto, które rozpoczęło się tuż po zakończeniu „Pieszych wędrówek”. Tego dnia od wczesnych godzin porannych wszyscy goście mogli oglądać galerię zdjęć z  budowy placu zabaw oraz wszystkich projektów zorganizowanych przez Stowarzyszenie. Po części oficjalnej, w której prezes przypomniał najważniejsze projekty Read More
III MIEJSCE SOŁECTWA PROSZÓWKA W KONKURSIE „NAJPIĘKNIESZA WIEŚ DOLNOŚLĄSKA”

III MIEJSCE SOŁECTWA PROSZÓWKA W KONKURSIE „NAJPIĘKNIESZA WIEŚ DOLNOŚLĄSKA”

11.10.2019
Sołectwo Proszówka zostało zgłoszone przez Burmistrza Gryfowa do 11 edycji konkursu „Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska”. W dniu  27 czerwca gościliśmy w Proszówce komisję oceniającą z  Urzędu Marszałkowskiego. W dniu 8 sierpnia zostały ogłoszone wyniki. Łącznie wpłynęły zgłoszenia 22 wsi z 20 gmin województwa Dolnośląskiego. Konkurs jest organizowany przez Urząd Marszałkowski w 4 kategoriach „Najpiękniejsza Wieś”, Najpiękniejsza Read More
PSE partnerem Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki

PSE partnerem Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki

11.10.2019
Wkrótce mieszkańcy gminy Gryfów Śląski oraz turyści odwiedzający wieś Proszówka będą mogli korzystać z nowoczesnej ławki solarnej. Projekt powstanie dzięki Stowarzyszeniu Rozwoju Proszówki, które otrzymało wsparcie w ramach konkursu grantowego Polskich Sieci Elektroenergetycznych „WzMocnij swoje otoczenie”.Stowarzyszenie przygotowało projekt „MOC inteligentnego otoczenia przyciąga młodzież”.  To pierwsza takainicjatywa w okolicy. „Ekoławka” stanie w Centrum Integracyjnym sołectwa Proszówka. Read More
II PIESZE WĘDRÓWKI Z GRYFOWA DO PROSZÓWKI

II PIESZE WĘDRÓWKI Z GRYFOWA DO PROSZÓWKI

11.10.2019
Druga edycja impreza rodzinna w gminie Gryfów odbyła się w tym roku 14 września Organizatorem i inicjatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki. Wydarzenia zostało współfinansowane z budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski w ramach realizacji zadania publicznego. Celem imprezy jest stworzenie atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego w gronie rodziny, popularyzacja aktywności fizycznej na świeżym powietrzu Read More
Promesy dla strażaków z Gminy Gryfów Śląski.

Promesy dla strażaków z Gminy Gryfów Śląski.

11.10.2019
W dniu 08 października 2019 roku w Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej nr 1  Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze przedstawiciele zarządów OSP z Gryfowa Śląskiego i Ubocza odebrali promesy na zakup specjalistycznego sprzętu, w ramach programu priorytetowego „Mały Strażak” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W uroczystym przekazaniu promes i Read More
AKTUALIZACJA OBOWIĄZKOWEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

AKTUALIZACJA OBOWIĄZKOWEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

9.10.2019
UWAGA  ! AKTUALIZACJA OBOWIĄZKOWEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.), Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) Read More
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

8.10.2019
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  Przedmiot konsultacji: „Roczny Program Współpracy Gminy Gryfów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie  Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2020 roku.” Read More
Dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstw

Dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstw

8.10.2019
Od 25 września 2019 r. do 22 listopada 2019 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą składać wnioski o dotację na inwestycje w  obszarze nawadniania w gospodarstwie rolnym. O pomoc, która realizowana  jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”   objętego PROW na lata 2014-2020,  Read More
Pomoc suszowa: planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków 3 października

Pomoc suszowa: planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków 3 października

8.10.2019
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Rekompensaty pochodzić będą z budżetu krajowego. Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków to 3 października 2019 r. Pomoc będzie udzielana na każdy hektar dotkniętych np. suszą upraw rolnych, w przypadku gdy Read More

Na skróty