Aktualności

Remont świetlicy wiejskiej w Rząsinach

Remont świetlicy wiejskiej w Rząsinach

9.12.2022
W ramach tegorocznej edycji konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi w 2022 roku” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Gmina Gryfów Śląski pozyskała z budżetu Województwa Dolnośląskiego środki w kwocie 39.990 zł., które zostały przeznaczone na dofinansowanie  prac remontowo-modernizacyjnych pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Rząsinach, koniecznych do przeprowadzenia po pożarze, jaki miał miejsce w tym budynku. Read More
Dożynki Gminy Gryfów Śląski  -Wieńcowiny pod Gryfem

Dożynki Gminy Gryfów Śląski -Wieńcowiny pod Gryfem

1.09.2022
Serdecznie zapraszamy na Dożynki Gminy Gryfów Śląski do Proszówki w niedzielę 11 września 2022 r.
Przebudowa drogi w Rząsinach

Przebudowa drogi w Rząsinach

30.06.2022
Dnia 29 czerwca br. dokonano odbioru prac polegających na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Franciszek Michalik z Gryfowa Śląskiego. Przebudowa drogi obramowana poboczem z kruszywa łamanego a nawierzchnia wykonana z mieszkanki mineralno-asfaltowej, długość odcinka 990 mb całkowity koszt zadania wyniósł 824 015,13 zł. Inwestycja została dofinansowana z Read More
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

25.05.2018
Szanowna(y) Pani/Panie – realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim z siedzibą ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, reprezentowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski, tel. 757813552 e-mail: sekretariat@gryfow.pl. Szanowna(y) Pani/Panie– realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że:1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim z siedzibą ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, reprezentowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski, tel. 757813552 e-mail: sekretariat@gryfow.pl.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w sołectwach

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w sołectwach

7.03.2018
Informujemy, że od  08.03.2018 r. rozpoczynamy akcję zbierania odpadów wielkogabarytowych z terenu naszych sołectw wg. ustalonego harmonogramu. Informujemy, że od  08.03.2018 r. rozpoczynamy akcję zbierania odpadów wielkogabarytowych z terenu naszych sołectw wg. ustalonego harmonogramu.
DZIĘKCZYNIENIE ZA UDANE DOŻYNKI

DZIĘKCZYNIENIE ZA UDANE DOŻYNKI

11.09.2017
Burmistrz Gminy i Miasta składa serdeczne podziękowania za pomyślny przebieg uroczystości Dożynkowych – „Prażnik” jakie miały miejsce w Sołectwie Wolbromów w dniu 03 września 2017r. Dożynki rozpoczęły się uroczystą mszą świętą celebrowaną przez trzech księży :      ks. Dziekana Krzysztofa Kurzeję i dwóch księży proboszczów ks. Krzysztofa Żmigrodzkiego Proboszcza Rząsin i ks. Janusza Wilka proboszcza z sąsiedzkiej parafii Gościszów. Składam im serdeczne podziękowania za odprawienie mszy świętej w intencji rolników i mieszkańców sołectw. Bardzo ciekawy był korowód dożynkowy , w którym uczestniczyły delegacje wszystkich siedmiu sołectw naszej Gminy, a także gościnnie sołectwo Gościszów. Wszystkim uczestnikom korowodu jak i wykonawcom pięknych wieńców dożynkowych składam serdeczne podziękowania i gratulacje . Każdy wieniec jest dosłownie dziełem sztuki, dlatego też jako gmina nie organizujemy już od lat konkursu wieńców dożynkowych. Chcę serdecznie i gorąco podziękować mieszkańcom sołectwa Wolbromów za przygotowanie innowacyjnych, w pełnym tego słowa znaczeniu, dekoracji dożynkowych w znacznej części sołectwa.  W sposób szczególny chcę podziękować także całemu zespołowi organizacyjnemu na czele z sołtysem Panem Zbigniewem Chodorskim i osobami które go dzielnie wspomagały, ich wysiłek był widoczny w zakresie urządzenie placu dożynkowego, wyżywienia uczestników dożynek i wielu innych spraw. Wyrazy podziękowania kieruję także pod adresem małoliczebnej, ale wielkiej siłą pracowników MGOK na czele z Panią Dyrektor Anną Michalkiewicz, wspomagali ją dzielnie liczni wolontariusze. Osobne słowa kieruję do starostów tegorocznych dożynek : Elżbiety Chodorskiej i Sławomira Łopąga, którzy dzielnie wywiązali się ze swoich obowiązków. Burmistrz Gminy i Miasta składa serdeczne podziękowania za pomyślny przebieg uroczystości Dożynkowych – „Prażnik” jakie miały miejsce w Sołectwie Wolbromów w dniu 03 września 2017r.
Krzewie Wielkie Wita!

Krzewie Wielkie Wita!

17.05.2017
Z inicjatywy Stowarzyszenia Rozwoju Krzewia Wielkiego „Krzew”, już w ubiegłym roku zaplanowano ogród powitalny przy wjeździe do sołectwa. Prace nad nim trwały kilka tygodni i wreszcie finał nastąpił 5 maja br. Mieszkańców, i ich świątecznych gości, witają hortensje, pięciornik i budleje. Wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania, składamy serdeczne podziękowania. Serdecznie dziękuję państwu Danucie i Henrykowi Cybulskim za udostępnienie terenu.Burmistrz Olgierd Poniźnik
Inwestycja drogowa w Proszówce

Inwestycja drogowa w Proszówce

15.11.2016
Przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Proszówka dz. 303 dr. na odcinku 0,5 km”, prowadzącą także do Kapliczki św. Leopolda na Wzgórzu św. Anny. Zakres prac drogowych obejmował wykonanie konstrukcji drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3 m oraz poboczy z kruszywa łamanego do 0,5 m wraz z odwodnieniem: ściek z elementów betonowych oraz wpusty drogowe.
Zaproszenie na zebrania wiejskie

Zaproszenie na zebrania wiejskie

19.02.2016
Uprzejmie informuję, że na przełomie lutego i marca bieżącego roku odbędzie się cykl zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Gryfów Śląski. Poniżej przedstawiam terminarz tych zebrań oraz proponowany porządek zebrania.
Informacja o pomocy dla rolników

Informacja o pomocy dla rolników

7.09.2015
Informujemy że isnieje mozliwosc składania wniosków przez rolników, którzy ponieśli szkody spowodowane suszą. Szczegóły w załączonym dokumencie.
Zapraszamy na Dożynki

Zapraszamy na Dożynki

7.09.2015
W bieżącym roku gospodarzem Święta Plonów jest Sołectwo Wieża. Zapraszamy! Szczegóły na plakacie.
Informacja z wyborów sołtysów

Informacja z wyborów sołtysów

11.02.2015
W dniu 8 lutego 2015r. przeprowadzono w każdym sołectwie Gminy Gryfów Śląski wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich. Wyniki są następujące:

Na skróty