11.12.2018
Agnieszka Muszka

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

Resort Środowiska zachęca mieszkańców Polski do udziału w programie Czyste Powietrze.

Celem programu Czyste Powietrze jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery. Projekt skupia się na wymianie w budynkach jednorodzinnych starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji by efektywnie zarządzać energią.

W ramach programu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.

Korzystając z programu uzyskać można zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą tą kwotę, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na: – wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) – docieplenie przegród budynku

– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – instalację odnawialnych źródeł energii – montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej informacji na stronach:


https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/
 

https://portal.fos.wroc.pl/strona-glowna-programu

Drukuj/generuj pdf

Na skróty