05.10.2020
Paweł Cerkanowicz

Strategia rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata 2021 – 2030. AKTUALIZACJA

Strategia rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata 2021 – 2030. AKTUALIZACJA

W związku z sytuacje pandemiczną proponujemy kontynuowanie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Gryfów Śląski na lata 2021 – 2030 w formie elektronicznej, dlatego od 12 do 19 X 2020 uruchomiony zostanie nowy adres mailowy – do przekazywania uwag – biuro@imw.edu.pl

Z uwagi na wymienioną wyżej przyczynę nie odbędą się dzisiejsze spotkania z młodzieżą o 15 30, oraz z organizacjami pozarządowymi o godz. 17 30.

Za niezawinione zmiany przepraszamy i zapraszamy do wskazywania zmian i uwag w formie elektronicznej.

 

Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim kontynuuje prace nad Strategią Rozwoju Gminy Gryfów Śląski. Strategia ta stanie się wyznacznikiem działań naszego samorządu na najbliższe kilka lat i zostanie przedłożona Wysokiej Radzie do przyjęcia w formie uchwały. Chcemy, by w pełni odpowiadała ona potrzebom, oczekiwaniom i aspiracjom mieszkańców naszej gminy i miasta oraz przedsiębiorców w nim działających. Dlatego przystępujemy do szerokich konsultacji społecznych z osobami i podmiotami reprezentującymi różne, lokalne środowiska społeczne i zawodowe oraz posiadającymi największy wpływ na rozwój Gryfowa Śląskiego.

Drukuj/generuj pdf

Załączniki:

Na skróty