Aktualności

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA ANKIETOWEGO DOT. NOWO PROJEKTOWANYCH PLANÓW M

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA ANKIETOWEGO DOT. NOWO PROJEKTOWANYCH PLANÓW M

30.03.2018
Poniżej przedstawiamy analizę wyników badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji online dotyczących sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 9 obszarów zlokalizowanych na terenie miasta Gryfów Śląski oraz w miejscowości Ubocze. Odnośnik do raportu.
Dodatkowe spotkania konsultacyjne

Dodatkowe spotkania konsultacyjne

8.03.2018
W ramach konsultacji społecznych do planu zagospodarowania przestrzennego  w gminie Gryfów Śląski  W najbliższy poniedziałek zapraszamy na otwarte spotkanie konsultacyjne o charakterze dyskusyjnym poświęcone rozwiązaniom przyjętym w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowości Ubocze, w gminie Gryfów Śląski. 12 marca 2018 r.,godz. 16:00, sala posiedzeń, pokój nr 7, Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1 Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik W ramach konsultacji społecznych do planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Gryfów Śląski w najbliższy poniedziałek zapraszamy na otwarte spotkanie konsultacyjne o charakterze dyskusyjnym, poświęcone rozwiązaniom przyjętym w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowości Ubocze, w gminie Gryfów Śląski.12 marca 2018 r.,godz. 16:00, sala posiedzeń, pokój nr 7, Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1Burmistrz Gminy i MiastaOlgierd Poniźnik
SPOTKANIA KONSULTACYJNE

SPOTKANIA KONSULTACYJNE

22.02.2018
To już ostatnia szansa, żeby wziąć udział w konsultacjach społecznych do planu zagospodarowania przestrzennego!
Planowanie przestrzenne w gminie – II edycja konsultacji społecznych

Planowanie przestrzenne w gminie – II edycja konsultacji społecznych

9.02.2018
Rozpoczynamy drugi etap konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizowany w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”.  W związku z powyższym w dniach od 9 lutego do 1 marca 2018 r. zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do wypełnienia ankiety on-line dostępnej na stronie internetowej Gminy Gryfów Śląski oraz do aktywnego uczestnictwa w otwartych spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się 27 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, w sali posiedzeń, pokój nr 7, w godz. 11:00 i 16:00. Przedmiotem konsultacji będą projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 7 obszarów położonych w granicach miasta oraz dla 2 obszarów zlokalizowanych w Uboczu. Szczegółowe informacje na temat ww. wydarzeń będą dostępne na stronie internetowej Gminy Gryfów Śląski w zakładce „Konsultacje” oraz na tablicach ogłoszeń oraz w Urzędzie Gminy i Miasta (nr tel. 75 78 11 256). Rozpoczynamy drugi etap konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizowany w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”. W związku z powyższym w dniach od 9 lutego do 1 marca 2018 r. zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do wypełnienia ankiety on-line dostępnej na stronie internetowej Gminy Gryfów Śląski oraz do aktywnego uczestnictwa w otwartych spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się 27 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, w sali posiedzeń, pokój nr 7, w godz. 11:00 i 16:00.
PUNKT KONSULTACYJNY

PUNKT KONSULTACYJNY

18.07.2017
Gmina Gryfów Śląski jest już u progu zakończenia I etapu konsultacji społecznych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 9 obszarów zlokalizowanych w granicach miasta i na terenie Ubocza.W związku z tym w najbliższą środę, 26 lipca, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia ostatniego punktu konsultacyjnego prowadzonego przez pracownika Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, w którym będzie można zapoznać się z planowanym zagospodarowaniem terenów w pobliżu m.in. cmentarza, dawnej Cegielni, ul. Jeleniogórskiej, a także Ubocza. Zainteresowani będą mieli okazję wyrazić swoją opinię w formie ankiety. Wszelkie uwagi zgłoszone w punkcie konsultacyjnym stanowią głos w procesie konsultacji społecznych do planów miejscowych.
PUNKT KONSULTACYJNY

PUNKT KONSULTACYJNY

30.06.2017
w ramach konsultacji społecznych do planu zagospodarowania przestrzennego  dla 9 obszarów położonych w granicach miasta i gminy Gryfów Śląski 30 czerwca 2017 r. (piątek) godz. 16:00 sala widowiskowa Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kolejowa 33a 59-620 Gryfów Śląski podczas WARSZTATÓW PRZYSZŁOŚCIOWYCH pt. „ M-GOK W NOWEJ ODSŁONIE” W ramach konsultacji społecznych do planu zagospodarowania przestrzennego dla 9 obszarów położonych w granicach miasta i gminy Gryfów Śląski, 30 czerwca 2017 r. (piątek) godz. 16:00 w sali widowiskowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Kolejowa 33a, 59-620 Gryfów Śląski, zostanie zorganizowany punkt konsultacyjny podczas WARSZTATÓW PRZYSZŁOŚCIOWYCH pt. „ M-GOK W NOWEJ ODSŁONIE”. 
Warsztaty przyszłościowe

Warsztaty przyszłościowe

28.06.2017
W najbliższy piątek, 30 czerwca o godz. 16:00, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu związanym z przyszłym zagospodarowaniem przestrzennym gminy i miasta Gryfów Śląski.  Tym razem będzie to dyskusja dotycząca wizji M-GOK-u w nowej aranżacji jego bezpośredniego otoczenia. Wszelkie uwagi zgłoszone podczas warsztatu stanowią głos w procesie konsultacji społecznych do planu miejscowego. W najbliższy piątek, 30 czerwca o godz. 16:00, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu związanym z przyszłym zagospodarowaniem przestrzennym gminy i miasta Gryfów Śląski. Tym razem będzie to dyskusja dotycząca wizji M-GOK-u w nowej aranżacji jego bezpośredniego otoczenia. Wszelkie uwagi zgłoszone podczas warsztatu stanowią głos w procesie konsultacji społecznych do planu miejscowego.
Warsztat partycypacyjny

Warsztat partycypacyjny

7.06.2017
TERENOWY WARSZTAT PARTYCYPACYJNY – ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DAWNEJ CEGIELNIW ramach procesu konsultacji społecznych – projekt „Szkoła świadomego planowania przestrzennego” serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu dotyczącym tematyki zagospodarowania terenu dawnej Cegielni. Podczas wydarzenia przewidujemy spacer w terenie, dyskusję nad jego przyszłym zagospodarowaniem oraz poczęstunek dla uczestników. Wszelkie uwagi zgłoszone w trakcie warsztatu stanowią głos w procesie konsultacji społecznych do planów miejscowych.
Wypowiedz się na temat przyszłego zagospodarowania Twojego otoczenia!

Wypowiedz się na temat przyszłego zagospodarowania Twojego otoczenia!

2.06.2017
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia punktu konsultacyjnego prowadzonego przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, w ramach którego będzie można zapoznać się z tematyką przyszłego zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Gryfów Śląski, w tym wyrazić swoją opinię w formie ankiety.Wszelkie uwagi zgłoszone w punkcie konsultacyjnym stanowią głos w procesie konsultacji społecznych do planów miejscowych.szczegóły
Warsztat wydobywczy

Warsztat wydobywczy

6.04.2017
Dnia 30 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z terenu Ubocza, w ramach konsultacji społecznych do planu zagospodarowania przestrzennego.
Ankieta dla mieszkańców

Ankieta dla mieszkańców

31.01.2017
Wypowiedz się na temat przyszłego zagospodarowania Twojego otoczenia!Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych - wypełnieniu ankiety on-line dotyczącej zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfów Śląski na potrzeby sporządzenia planu miejscowego.Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski Odnośnik do Ankiety

Na skróty