06.04.2017
Agnieszka Muszka

Warsztat wydobywczy

Warsztat wydobywczy

Dnia 30 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z terenu Ubocza, w ramach konsultacji społecznych do planu zagospodarowania przestrzennego.

Gmina Gryfów Śląski przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego między innymi dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowości Ubocze.

Z uwagi na charakter terenu objętego planem oraz jego gospodarcze znaczenie dla gminy, w ramach konsultacji społecznych przeprowadzono dyskusję o przyszłym zagospodarowaniu analizowanego terenu z przedsiębiorcami, którzy działają na tym obszarze.

Celem spotkania było poznanie opinii przedsiębiorców związanych z terenem Ubocza na temat: funkcji terenu, układu drogowego oraz sąsiedztwa funkcji na przedmiotowym obszarze (objętym procedurą planistyczną), a także zebranie propozycji możliwych rozwiązań projektowych.

Wszelkie uwagi zgłoszone podczas spotkania stanowią głos w procesie konsultacji społecznych do planu miejscowego.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za udział w warsztacie.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty