Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Wieży nr działek: 176-283, 175-2

  1.  Uchwała nr X/48/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.