04.04.2017
Agnieszka Muszka

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy Gryfowa Śląskiego

Odbędzie się akcja wywozu do RIPOK-u w Lubaniu zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw domowych (sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.).


Wywozem nie będą objęte: gruz i inne podobne odpady, drobne śmieci, odpady niebezpieczne. Odpady pozostawione po terminie nie będą odbierane !


Skorzystajcie Państwo z szansy pozbycia się niepotrzebnych rzeczy i w podanych terminach wyrzucajcie je do specjalnie na ten okres umieszczonych kontenerów.


Akcja nie dotyczy zakładów i instytucji !


Biorąc udział w akcji uporządkujcie Państwo swoje lokale i posesje nie ponosząc przy tym żadnych kosztów.


W dniach: na terenie MIASTA

18.04 – 19.04.2017r. ul. Kolejowa – plac przy TOTO, ul. Rybna – parking ul. Żeromskiego – przy bloku nr 1

20.04- 21.04.2017r. ul. Wojska Polskiego – plac naprzeciwko szkoły; ul. Strzelnicza 15,15A- przy śmietnikach; ul. Partyzantów – przy budynku nr 49 (przy wejściu do parku); ul. Partyzantów – przy budynku nr 36

24.04- 25.04.2017r. Osiedle 7-ej Dywizji – parking; Osiedle Horyzont – plac przy cmentarzu komunalnym; ul. Tulipanowa/ul. Storczykowa – skwer przy zbiegu ulic

26.04 – 27.04.2017r. ul. Lipowa – przy wejściu na cmentarz parafialny; ul. Lwowska – plac przy byłym korcie tenisowym; ul. Lwowska – obok nr 2-4;

28.04-29.04.2017r. ul. Sienkiewicza – przy zejściu do Lidla; ul. Młyńska – plac przy byłej hurtowni spożywcze; ul. Polna – przy dworcu PKP

02.05-04.05.2017r. ul. Oldzańska /ul. Kusocińskiego – parking; ul. Rzeczna ; przy Hornerze; ul. Rzeczna – przy hotelowcu; ul. Szkolna – parking przy Orliku

na terenie SOŁECTW

05.05 – 06.05.2017r. Krzewie Wielkie: 1. przy świetlicy wiejskiej; 2. przy byłej szkole.

    Młyńsko: 1. Łąka k. P. Łukasika; 2. Łąka obok kościoła

08.05 – 09.05.2017r. Rząsiny: 1. przy świetlicy wiejskiej, 2. Rząsiny – plac przy drodze prowadzącej do Wolbromowa, utwardzony plac przy nr 14.

10.05.-11.05.2017 r. Ubocze: 1. obok świetlicy wiejskiej; 2. plac u p. Sarzyńskiej (była świetlica pod kasztanami; 3. plac koło firmy p. Orłowskich ( były BUMAX).

12.05.- 13.05.2017 r. Proszówka: 1. przy remizie strażackiej; 2. plac przy zamku „GRYF”.

15.05-16.05.2017 r. Wieża: 1. plac przy krzyżu; 2. u zbiegu dróg powiatowej z gminną (obok budynku 44).

17.05-18.05.2017 r. Wolbromów: 1. przy remizie strażackiej; 2. przy boisku.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty