28.01.2019
Agnieszka Muszka

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Informacja dla kandydatów na funkcję sołtysa sołectwa lub do rady sołeckiej w sołectwach:  Młyńsko, Wieża, Proszówka i Krzewie Wielkie.

Przewodniczący
Sołeckiej Komisji Wyborczej
w Wieży
/-/ Jerzy Guzy
/-/ Jerzy Guzy
OGŁOSZENIE
Sołecka Komisja Wyborcza w Proszówce w składzie:
1. August Jan – Przewodniczący
2. Olsiewicz Danuta – Członek
3. Rusinek Zdzisława – Członek
uprzejmie informuje, że osoby chętne do kandydowania na funkcję sołtysa sołectwa lub do rady sołeckiej, winny złożyć oświadczenie o zgodzie na kandydowanie u Pana Jana Augusta w terminie
do 02 lutego 2019r. do godz. 18.00
Przewodniczący
Sołeckiej Komisji Wyborczej
w Proszówce
/-/ Jan August
OGŁOSZENIE
Sołecka Komisja Wyborcza w Krzewiach Wielkich w składzie:
1. Jagiełło Piotr – Przewodniczący
2. Bentkowski Krzysztof – Członek
3. Łozińska Józefa – Członek
uprzejmie informuje, że osoby chętne do kandydowania na funkcję sołtysa sołectwa lub do rady sołeckiej, winny złożyć oświadczenie o zgodzie na kandydowanie u Pana Piotra Jagiełło w terminie
do 02 lutego 2019r. do godz. 18.00
Przewodniczący
Sołeckiej Komisji Wyborczej
w Krzewiach Wielkich
/-/ Piotr Jagiełło


Drukuj/generuj pdf

Na skróty