30.06.2021
Paweł Cerkanowicz

Wyniki wyborów uzupełniających

Wyniki wyborów uzupełniających

W dniu 13 czerwca 2021 r. przeprowadzono głosowanie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski  w okręgu nr 11 ( Proszówka , Wieża ).

Wybierano w w/w okręgu jednego kandydata.

Ilość uprawnionych do głosowania – 532

Karty do głosowania wydano 182 osobom, co stanowi 34,4 % uprawnionych do głosowania.

Głosów ważnych oddano – 182.

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów

  • August Dariusz 19  –  11%   głosujących
  • Sieradzki Marek 163 – 89 %  głosujących

Radnym został Sieradzki Marek zam. Wieża, który 29 czerwca 2021 r. złożył ślubowanie Radnego w czasie sesji zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski.

Życzę Panu Radnemu godnego reprezentowania mieszkańców okręgu oraz realizacji zamierzeń i planów.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty