17.08.2021
Paweł Cerkanowicz

Wybory na Sołtysa w Rząsinach

Wybory na Sołtysa w Rząsinach

OGŁOSZENIE

Sołecka Komisja Wyborcza w Rząsinach w składzie:

  1. Roskowińska Elżbieta – Przewodnicząca
  2. Chomentowska Grażyna – Członek
  3. Cierlik Danuta – Członek

uprzejmie informuje, że osoby chętne do kandydowania na funkcję sołtysa sołectwa lub do rady sołeckiej, winny złożyć oświadczenie o zgodzie na kandydowanie codziennie do soboty  – 21 sierpnia 2021 r. do godz. 18.00 u każdego z członków Komisji.

  Przewodnicząca Sołeckiej Komisji Wyborczej

          w Rząsinach

/-/ Roskowińska Elzbieta

Drukuj/generuj pdf

Na skróty