04.03.2020
Paweł Cerkanowicz

„Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora”

„Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora”

Gmina Gryfów Śląski otrzyma w bieżącym roku 150 tys. zł. dotacji na realizację projektu: „Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora”, w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, co zostało oficjalnie ogłoszone na stronie:  http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/466. W ramach w/w  zadania zostaną zmodernizowane i wyposażone pomieszczenia w budynku przy ul. Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim. Przedmiotowy projekt zakłada również świadczenie specjalistycznych zadań i usług na rzecz docelowej grupy osób starszych 60+, na realizację których Gmina wystąpiła do RPO WD, w tym również na zadania remontowe w kwocie 80 tys. zł.  Wyniki tego naboru mają zostać ogłoszone jeszcze w marcu br.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty