08.04.2021
Paweł Cerkanowicz

Uruchomienie Punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste powietrze” w Gminie Gryfów Śląski

Uruchomienie Punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste powietrze” w Gminie Gryfów Śląski

Informujemy, że od  początku kwietnia br. w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfów Śląski został uruchomiony Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu priorytetowego „Czyste powietrze”, obsługiwany przez pracownika Urzędu – pana Krzysztofa Rozenbajger – inspektora ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych.

Uruchomiony Punktu ma na celu ułatwienie mieszkańcom gminy Gryfów Śląski aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste powietrze”. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Gminą Gryfów Śląski.

Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny jest w Urzędzie GiM Gryfów Śląski, codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12:30 do 14:30.

Z uwagi na obostrzenia sanitarne mające na celu zmniejszenie zagrożenia zarażeniem się wirusem Covid-19, możliwym jest kontaktowanie się z pracownikiem Punku wyłącznie:

– telefonicznie – pod numerem: 667 813 552  i/lub

– mailowo: czystepowietrze@gryfow.pl

Zachęcamy do kontaktu i korzystania ze wsparcia Punktu.

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, co w rezultacie przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie naszej gminy.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć m.in. na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie

Burmistrz Gminy i Miasta

Gryfów Śląski

 Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty