06.06.2023
Paweł Cerkanowicz

Uroczystość nadania Sztandaru dla OSP w Uboczu

Uroczystość nadania Sztandaru dla OSP w Uboczu

3 czerwca 2023 roku dla strażaków i mieszkańców z sołectwa Ubocze w gminie Gryfów Śląski jest dniem szczególnym. To właśnie dziś druhowie z Ubocza, jako drudzy w Gminie, po OSP Gryfów Śląski otrzymali sztandar, który został ufundowany przez społeczność Ubocza oraz darczyńców. Z tej też okazji w sobotnie popołudnie na boisku przy starej szkole odbyła się uroczystość oficjalnego przekazania sztandaru. Wydarzenie zostało połączone z podsumowaniem ostatnich inwestycji w OSP Ubocze.

– W bieżącym roku przypada 77 rocznica powstania OSP w Uboczu. Każdy jubileusz skłania do refleksji, zastanowienia się, przypomnienia historii, wzmocnienia osobistej więzi z miejscem zamieszkania jak i jego mieszkańcami. W przeszłości sołectwo Ubocze nie omijały pożary, powodzie i inne nieszczęścia. – wspominał witając przybyłych na uroczystość gości druh Mariusz Kownacki z OSP Ubocze.

– Zawsze znajdowali się ludzie, którzy wspólną pracą, energią i zaangażowaniem przyczynili się do rozwoju Ubocza. Już dziś z tego miejsca chcę podziękować wszystkim obecnym i byłym strażakom, którzy walczą z tym groźnym żywiołem oraz za trud i wysiłek w realizacji wspólnych zamierzeń na rzecz naszej społeczności lokalnej. – dodawał Robert Skrzypek.

Sekretarz OSP w Uboczu druh Mariusz Kownacki i Robert Skrzypek

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we Wrocławiu dh Tomasz Stanowski, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lwówku Śląskim dh Krzysztof Król, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh Kamila Zajączkowska, Senator RP Rafał Ślusarz, Poseł na Sejm RP Szymon Pogoda, Komendant Powiatowy PSP w Lwówku Śląskim str. bryg. Mariusz Mróz, zastępca dowódcy JRG PSP w Lwówku Śląskim kpt. Bartosz Lisowski, Naczelnik Wydziału Operacyjno- Szkoleniowego KP PSP w Lwówku Śląskim kpt. Wojciech Mazurek, Radni Gminy i Miasta Gryfów Śląski z Przewodniczącym Mateuszem Królakiem na czele, Starosta Powiatu Lwóweckiego Daniel Koko, Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Małgorzata Szczepańska, pełnomocnik zarządu WFOŚIGW we Wrocławiu Anna Korneć-Bartkiewicz, Komendant Powiatowy Policji w Lwówku Śląskim mł. insp. Jarosław Baran, Komendant Posterunku Policji w Gryfowie Śląskim podkom. Remigiusz Mirek, ksiądz dziekan Krzysztof Kurzeja, ksiądz proboszcz parafii w Rząsinach Paweł Opala, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lwówek Śląski Alina Sudoł- Kornalewicz, sołtys sołectwa Ubocze Joanna Czerwiec, inspektor zarządzania kryzysowego w UGiM Gryfów Śląskim Stanisław Jóźwiak, a także przedstawiciele lokalnych firm, zaprzyjaźnione jednostki OSP oraz najważniejsi w tym dniu mieszkańcy sołectwa Ubocze i sąsiednich miejscowości.

Sztandar jest uważany za duchowy i fizyczny znak jedności i solidarności wśród strażaków, który towarzyszy im w czasie uroczystości, parad, ceremonii i innych oficjalnych wydarzeń. Jest nie tylko reprezentacją samej jednostki OSP, ale także wiąże strażaków z tradycją i historią swojej jednostki. Dla druhów sztandar jest nie tylko kawałkiem materiału czy barwnym symbolem, ale czymś o dużo większym znaczeniu. To duch i serce jednostki OSP, które wraz z nim bije. Sztandar jest czymś, co jednoczy strażaków, budzi w nich dumę i motywuje do działania, stanowiąc wizualne przypomnienie o ich misji służby społecznej, jest również źródłem inspiracji i motywacji dla strażaków. Przywołuje w nich poczucie wspólnoty, wzmacnia więzi między członkami jednostki i przypomina o ich wspólnym celu. Jest symbolem jedności, siły i oddania dla wspólnoty lokalnej.

– W tym roku OSP Ubocze obchodzi 77 lat swojej działalności w przeszłości bywało różnie, ale od czasu wielkiej powodzi, która nawiedziła Ubocze w 2013 roku straż z Ubocza jest bardzo aktywna i ciągle się rozwija. – zauważa Robert Skrzypek. – W samym sołectwie niema chyba mieszkańca, któremu by nie pomogli jak nie przy wspomnianej powodzi, pożarze lub podczas prac społecznych wykonywanych przez strażaków. 2020 roku strażacy otrzymali po raz pierwszy w historii zupełnie nowy wóz strażacki. Sami w czynie społecznym przy niewielkiej pomocy Gminy rozbudowali swoją remizę tak, aby nowy samochód mógł być garażowany. W dniu 11 listopada Komendant Główny PSP włączył tą jednostkę do KSRG, a podczas sesji w grudniu 2022 roku otrzymali decyzję o przyłączeniu do KSRG. – mówi nam Robert Skrzypek, który zwraca uwagę, że za swoją działalność strażakom z OSP Ubocze należy się szacunek i wdzięczność mieszkańców a jedną z form wyrażenia tej wdzięczności jest ufundowanie przez społeczeństwo sztandaru dla tej jednostki.

– Pierwsze rozmowy na temat sztandaru pojawiły się już w sierpniu 2022 roku, ale pomysł ufundowania sztandaru wyklarował się dopiero po rozmowie z Mieczysławem Baszakiem z firmy Mietek. Jednak do pierwszego oficjalnego spotkania doszło dopiero 12 lutego 2023 roku. Na tym spotkaniu zostałem wybrany na Przewodniczącego Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla OSP w Uboczu. Już na drugi dzień zacząłem szukać firmy, która taki sztandar byłaby w stanie wyhaftować i dowiedzieć się ile to będzie kosztowało. Zrobiłem listę firm znajdujących się na terenie sołectwa Ubocze oraz listę mieszkańców, którzy prowadzą działalność poza swoim sołectwem. Osobiście objechałem te firmy i poprosiłem ich właścicieli o wsparcie w zakupie sztandaru. Moja prośba została pozytywnie przyjęta i odebrana z dużym zrozumieniem. Ponadto napisałem list do mieszkańców sołectwa Ubocze, który został przeczytany przez ks. w kościele. Po trzech miesiącach pracy udało się zebrać pieniądze a w tym czasie firma wykonała złożone przeze mnie zamówiony sztandar. Ponadto udało się do tego namówić Starostę, który pochodzi z Ubocza, radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Poniźnika jak również Senatora Ślusarza oraz zwykłych mieszkańców Ubocza. Idąc za swoją regułą, że jak prosisz i dostajesz trzeba podziękować napisałem drugie pismo, które również zostało odczytane w kościele, w którym podziękowałem wszystkim darczyńcom oraz zaprosiłem ich na uroczystość wręczenia sztandaru. – dodaje Robert Skrzypek wymieniając jednocześnie listę osób i firm, które aktywnie włączyły się w fundację Sztandaru.

Z finansowym wsparciem dla druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu na zakup sztandaru pośpieszyli:

Przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru Agata i Robert Skrzypek, Senator RP Rafał Ślusarz, Starosta Powiatu Lwóweckiego Daniel Koko, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik, Radni Rady Powiatu Lwóweckiego, Radni Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śl., Radny Rady Powiatu Lwóweckiego Tadeusz Jagiełło, Firma Mietek Jadwiga i Mieczysław Baszak, Zakłady Mięsne NIEBIESZCZAŃSCY Dariusz i Marek Niebieszczańscy, PAS – TRANS Zdzisław Pastuch, TECH – SPAW Elżbieta i Mirosław Jeziorny, ARNET – STUDIO Artur Tarazewicz, ABC Sklep Spożywczo – Przemysłowy Wiktoria i Krzysztof Szczerbiccy, Agencja PZU Bożena i Tomasz Majka, Justyna i Krzysztof Duda, Marta i Mariusz Haczela, Ewa i Marek Niebylscy, Danuta i Ryszard Karaczun, Alicja i Grzegorz Kownaccy, Marta i Mariusz Kownaccy oraz Mieszkańcy sołectwa Ubocze.

Sztandar jest to również hołd dla tych, którzy oddali swoje życie w służbie innych. Pamięć o kolegach dla druhów z OSP Ubocze zawsze była niezwykle istotna, dlatego w tak ważnym dniu już na początku uroczystości zgromadzeni zostali poproszeni o oddanie hołdu strażakom, którzy odeszli na wieczną służbę poświęcając swoje życie dla ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka.

Przekazania Sztandaru Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych druhowi Tomaszowi Stanowskiemu dokonał Przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru Robert Skrzypek. Następnie Sztandar trafił w ręce Sekretarza Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu druha Mariusza Kownackiego.

– W imieniu Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru wręczam Panu Prezesowi sztandar Ufundowany przez Społeczeństwo dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu, jako wyraz najwyższego uznania. Niechaj ten Sztandar będący symbolem męstwa, odwagi, ofiarności i poświęcenia, skupia najlepszych wokół ochrony życia i mienia obywateli ku pożytkowi Rzeczypospolitej Polskiej – mówił Robert Skrzypek.

– W imieniu Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wręczam Sztandar ufundowany przez Społeczeństwo i środowisko pożarnicze, jako symbol wielkiego uznania za dotychczasową działalność i poświęcenie – mówił dh Tomasz Stanowski.

Poczet sztandarowy tworzyli dowódca dh. Sławomir Karaczun, dh Marek Niebylski i dh. Krzysztof Szczerbicki.

Poświęcenia sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu dokonali ks. Dziekan Krzysztof Kurzeja, ks. Proboszcz parafii w Rząsinach Paweł Opala oraz ks. Piotr Sikorski z parafii w Wojcieszowie, rodowity gryfowianin i członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim.

Wiele ciepłych słów o druhach z Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu padło podczas okolicznościowych przemówień.

– Szanowni goście, szanowni zebrani i Wy drodzy druhowie. Myślę, że dwa słowa nad dzisiejszą uroczystością wiszą w sposób szczególny, słowo męstwo i słowo służba. Męstwo, jako umiejętność podejmowania słusznych decyzji, chociaż mogą one być trudne osobiście, tak o tym myślę, gdy słyszę sygnał syreny i widzę Was odrywających się od obowiązków, ale też od przyjemności, po to żeby wykonywać to zadanie, które na siebie dobrowolnie wzięliście. I służba, służba wspólnocie, piękna rzecz realizowana również we wspólnocie, bo w pojedynkę to są zadanie nie do udźwignięcia. I gdy mamy te dwie cechy, cechy rycerskie – służbę i męstwo słuszne jest, aby dołączyć do tego kolejny element – Sztandar. Sztandar te wartości symbolizuje. Sztandar, z którego możecie prawo być dumni i bądźcie dumni. Szczęść Wam Boże. – mówił do strażaków Rafał Ślusarz Senator RP.

Rafał Ślusarz Senator RP i Poseł Szymon Pogoda

– Szanowni Państwo, ja chciałbym podziękować za Państwa codzienną służbę, za codzienny trud, za to, że stoicie Państwo codziennie w gotowości do tego, aby pomagać drugiemu człowiekowi, aby ratować ludzkie życie, ludzkie zdrowie i ludzkie mienie. Państwa służba cieszy się ogromnym szacunkiem i uznaniem społeczeństwa, jak ono jest wielkie, myślę, że możemy spojrzeć na tych najmłodszych, którzy są tutaj dzisiaj z nami, przecież można z całą stanowczością powiedzieć, że nie ma dziecka, które nie chciałoby być strażakiem. W ich oczach jesteście Państwo bohaterami, bohaterami nie tak, jak w amerykańskich filmach, którzy noszą peleryny, wielkie mięśnie, ale bohaterami, którzy noszą strażacki mundur. Spoglądają na Was właśnie przez pryzmat tego bohatera, spoglądają na Was swoimi oczami z pełnym podziwem i uznaniem i chcą być tacy jak Państwo. Za to bardzo serdecznie Państwu dziękuję a w ten wyjątkowy dla Państwa dzień również życzę Państwu dalszego rozwoju, dalszego rozwoju OSP w Uboczu, ale i bezpiecznej codziennej służby. Życzę, aby Św. Florian prowadził Was codziennie w Państwa służbie, by miał w swojej opiece Państwa oraz wszystkie Wasze rodziny. – mówił Poseł Szymon Pogoda.

– Kiedy przeglądałem historię Ubocza napisaną tak pięknie i tak szczegółowo przez mojego przyjaciela Janusza Bucę, również Uboczanina, to przeczytałem, że straż pożarna odrodziła się po wojnie w 1946 roku i miała na stanie kilka hełmów, przesuwaną drabinę, karawan i wóz konny. Takie były początki i oczywiście była taka sikawa, która musiała być uruchamiana przez 4 strażaków mających dobrą kondycję fizyczną. – wspominał Burmistrz Gryfowa Śląskiego. – Tego wszystkiego, by nie było, gdyby nie było zaangażowanych ludzi. Przez te 70 lat przewinęło się w sumie kilkaset osób będących w straży. Straż pożarną tworzą ludzie, tworzą mieszkańcy. Muszę wyrazić ogromne słowa uznania i podziękowania w imieniu Rady Miejskiej i pana przewodniczącego Mateusza Królaka dla takiego kwartetu, który teraz zarządza OSP, jest to pan prezes Ryszard Karaczun, pan naczelnik Andrzej Kownacki, sekretarz pan Mariusz Kownacki, wice-naczelnik Tomasz Herdzik, to jest czołówka, ale w tej straży jest ponad 21 czynnych strażaków, jak mamy zebranie to widzimy jak wszyscy dbają, działają, żeby ta straż rosła w siłę. Muszę powiedzieć, że to oni swoimi rękoma, przy współpracy życzliwych ludzi wybudowali remizę, to oni zabiegali o wóz strażacki, które to starania wspomógł senator RP z naszej Gminy pan Rafał Ślusarz. To oni zabiegali również o przyjęcie do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego i za to dziękujemy. Dzisiaj to są takie trzy uroczystości w jednej. W imieniu swoim i Rady chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność dla Roberta Skrzypka za jego talent organizacyjny, jest on również autorem wielu książek, jego zabiegi spowodowały, że w 3 miesiące Sztandar został dzisiaj przekazany. – wskazywał Burmistrz Olgierd Poniźnik.

– Przede wszystkim gratuluję odznaczonym i gratuluję Ochotniczej Straży Pożarnej, ponieważ mają prawie najwyższe odznaczenie, jakie można dać zbiorowości – złoty medal za zasługi dla pożarnictwa. Często powielamy jakieś schematy, mamy jakieś przyzwyczajenia i rzadko zatrzymujemy się i zastanawiamy skąd to wszystko się bierze. Wszystko się zmienia, a mam takie wrażenie, że w OSP te wartości trwają od 75 lat tutaj w Uboczu, czego dowodem jest ten Sztandar i ufam, że tak będzie przez kolejne 75 lat. – mówił dh Tomasz Stanowski Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we Wrocławiu

dh Tomasz Stanowski Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we Wrocławiu

– Tak się stało, że niedawno, bo rok temu, miałem zaszczyt i przyjemność stanąć na czele komitetu honorowego i przekazywaliśmy dwa sztandary dla Komendy Powiatowej PSP w Lwówku Śląskim i dla związku OSP w Powiecie Lwóweckim. Dzisiaj ich śladami idzie wzorowo prowadzona jednostka, prężnie działająca i wyróżniająca się jednostka OSP w Uboczu. W imieniu Zarządu Powiatu, wszystkich Radnych Powiatu i pracowników Starostwa chciałbym złożyć wszystkim Wam, drodzy Strażacy serdeczne wyrazy uznania za Wasz trud, poświęcenie, zaangażowanie w pomocy drugiemu człowiekowi o każdej porze dnia i nocy. Za Wasze działanie, za dbanie o zdrowie, mienie, a przede wszystkim o życie naszych obywateli. Niech ten nowy Sztandar będzie dumnie reprezentować Wasz honor, tradycję i jedność. Ma on wymiar symboliczny, ale niech będzie motywacją i inspiracją dla kolejnych pokoleń, żeby angażować się w szeroko pojętą ochronę i bezpieczeństwo. Gratulujemy Wam z całego serca, tak ważnego, wybitnego osiągnięcia, niech Wasza praca będzie doceniana szacunkiem i wdzięcznością, życzymy kolejnych wspaniałych sukcesów i bezpiecznych misji. – życzył Starosta Daniel Koko, który wraz z Małgorzatą Szczepańską Przewodniczącą Rady Powiatu Lwóweckiego złożył na ręce strażaków z Ubocza list gratulacyjny:

Małgorzata Szczepańska Przewodnicząca Rady Powiatu Lwóweckiego i Daniel Koko Starosta Lwówecki

Z okazji wręczenia sztandaru, Strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu serdeczne wyrazy wdzięczności za Wasz trud, poświęcenie i zaangażowanie w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi o każdej porze dnia i nocy, w ratowaniu ludzkiego życia, zdrowia i mienia. Nowy sztandar będzie dumnie reprezentować Wasz honor, tradycję i jedność. Niech to symboliczne wyróżnienie stanowi źródło inspiracji dla Waszej społeczności, motywując kolejne pokolenia do angażowania się w działania na rzecz ochrony i bezpieczeństwa. Serdecznie gratulujemy Wam tego wyjątkowego osiągnięcia! Niech Wasza praca będzie zawsze nagradzana szacunkiem i wdzięcznością. Życzymy Wam dalszych sukcesów i bezpiecznych misji”. – napisali przedstawiciele władz Powiatu.

– Strażacy to Wasze święto, a sztandar, czyli dawna chorągiew od czasów średniowiecznych skupiał przy sobie ludzi honoru, ludzi w mundurach, dla których ważny był los innego człowieka. Dzisiaj mamy to przypieczętowanie dla Waszej jednostki. Dziękuję strażakom z Ubocza oraz wszystkim strażakom z naszego powiatu i dziękuję wszystkim dobrym ludziom, którzy przyczynili się do tego sukcesu Uboczańskiej jednostki, która jest wielkim wsparciem, dla nas, strażaków z Gryfowa. – wskazywał druh Krzysztof Król Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.

Uroczystość stała się także okazją do odznaczenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Medal strażakom z Ubocza wręczył druh Tomasz Stanowski.

Podczas uroczystości medal za wysługę lat w OSP z rąk Prezesa Oddziału Wojewódzkiego ZOSP we Wrocławiu dh. Tomasza Stanowskiego, Prezesa ZOP OSP w Lwówku Śl dh Krzysztofa Króla oraz st. bryg. Mariusza Mroza Komendanta Powiatowego PSP w Lwówku Śląskim odebrali: druh Tadeusz Mizgiera i druh Ryszard Sieradzki.

Ostatnie lata przyniosły wielkie zmiany w Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu. Druhowie otrzymali nowy wóz bojowy i rozbudowali remizę o dodatkowy garaż. Działania te przebiegały podczas pandemii COVID i nie było wówczas okazji do złożenia oficjalnych podziękowań osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do tych zmian. Sobotnia uroczystość skłoniła druhów z Ubocza do przypomnienia tamtych wydarzeń i złożenia podziękowań. Te z rąk Prezesa OSP w Uboczu druha Ryszarda Karaczun oraz Sekretarza OSP w Uboczu druha Mariusza Kownackiego odebrali:

Za zakup nowego pojazdu: Senator RP Rafał Ślusarz, Starosta Lwówecki Daniel Koko, Przewodnicząca Rady Powiatu Lwóweckiego Małgorzata Szczepańska, Burmistrz Gryfowa Śląskiego Olgierd Poniźnik, Anna Korneć- Bartkiewicz pełnomocnik zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu, Stanisław Jóźwiak inspektor zarządzania kryzysowego w gryfowskim urzędzie, Komendant PSP w Lwówku Śląskim st. bryg. Mariusz Mróz, Marek Niebylski, Krzysztof Szczerbicki Radni Gminy Gryfów Śląski z Ubocza oraz w imieniu pozostałych Radnych Przewodniczący Rady Mateusz Królak.

Za wkład w rozbudowę remizy: Zbigniew Mickiewicz- Pracownia Projektowa ARCH-Line, Emilia Polesiak była Sołtys sołectwa Ubocze, Mieczysław Borowicz Firma Budowalno-Hydrauliczna Ubocze, Jarosław Wolski firma IKSLOW TOR Gryfów Śląski, Łukasz Rożka IKSLOW TOR, Przemysław Zdrojewski i Andrzej Deliman MASTER DACH Gryfów Śląski, Wojciech Koćmirowski Usługi Budowlane Gryfów Śląski, Andrzej Mrozik Usługi Transportowe Ubocze, Mieczysław Baszak MIETEK Gryfów Śląski, Jan Baszak Firma Budowlano Usługowa Ubocze, Waldemar Kumoś Roboty Ziemne Ubocze, Józef Michalik Firma Drogowa Ubocze, Tadeusz Matusewicz – Firma Matusewicz Budowa Maszyn Gryfów Śląski, Marek Berkowski BMS Ubocze, Katarzyna Herdzik księgowość i doradztwo podatkowe w OSP oraz Mieszkańcy Sołectwa Ubocze, w imieniu, których podziękowanie odebrała Sołtys Sołectwa Ubocze.

– Po tych wszystkich ciepłych i miłych słowach nie pozostaje mi nic innego jak podziękować, podziękować wszystkim osobom i instytucjom, dzięki, którym nasza jednostka znalazła się dziś w tym miejscu, w miejscu, które jeszcze siedem lat temu wydawało się nam druhom z Ubocza nieosiągalne. Bo przecież termomodernizacja remizy, rozbudowa remizy, pozyskanie nowego samochodu, montaż ogrzewania w remizie, włączenie w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i dzisiejsze nadanie Sztandaru oraz odznaczenie jednostki Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa to dla nas historyczne wydarzenia, które złotymi zgłoskami zapiszą się na kartach historii Straży Pożarnej oraz Ubocza. – podkreślał dziękując wszystkim Sekretarz OSP w Uboczu druh Mariusz Kownacki.

Sekretarz OSP w Uboczu druh Mariusz Kownacki.

Wręczenie sztandaru dla strażaków OSP ma również znaczenie historyczne. Symbolika sztandaru przypomina o dziedzictwie i tradycji Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest także przypomnieniem o niezłomności i oddaniu, które trwały przez lata i przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu gratulujemy zaszczytu i życzymy, by każdy dzień służby przynosił im dumę oraz tradycyjnie tyle samo powrotów, co wyjazdów.

za lwowecki.info

Drukuj/generuj pdf

Na skróty