23.01.2020
Paweł Cerkanowicz

Rok 2019 w statystykach USC Gryfów Śląski

Rok 2019 w statystykach USC Gryfów Śląski

Gryfów Śląski.  Ilu mieszkańców przybyło? Ilu mężczyzn zamieszkuje  Gminę Gryfów Śląski, a ile kobiet? Ilu ślubów udzielono? Ile zarejestrowano aktów urodzeń i jakie imiona  nadawano dzieciom? Ile osób zmarło na terenie Gminy Gryfów Śląski? Ile osób zmieniło imiona  lub nazwiska?

Gmina Gryfów Śląski prezentuje podsumowanie 2019 roku w danych Urzędu Stanu Cywilnego.

 

W oparciu o dane statystyczne uzyskane z ewidencji ludności Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina  Gryfów Śląski liczy 9533 mieszkańców. W 2018 roku, dla porównania, Gminę zamieszkiwało: 9618 osób (spadek o 85 osób).  Miasto zamieszkuje 6507 osób  (w tym: mężczyzn  3059  i kobiet 3448)  i sołectwa gminy: 3026 osób (w tym: 1493 mężczyzn i 1533 kobiet).

Warto też przytoczyć dane o ilości zawartych w 2019 r. związków małżeńskich. W 2019 roku w Gryfowie Śląskim 37 par zawarło związek małżeński, czyli o 25 par mniej niż w roku poprzednim. 12 to liczba małżeństw cywilnych zawartych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gryfowie Śląskim, 21 to małżeństwa konkordatowe (śluby wyznaniowe) i 4 małżeństwa zawarte poza granicami kraju, zarejestrowane w USC Gryfów Śląski.

Niestety część małżeństw kończy się rozwodem. W 2019  zarejestrowano 20 rozwodów i 1 separację. Jest to liczba porównywalna do 2018 roku, w którym to zarejestrowano 21 rozwodów.  Jest to liczba utrzymująca się od kilku lat na podobnym stałym poziomie.

W oparciu o dane statystyczne uzyskane z ewidencji ludności Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski,  w 2019 roku urodziło się 65 nowych mieszkańców (35 dziewczynek i 30 chłopców)  o 26 osób mniej niż w 2018 roku.

W rejestrze stanu cywilnego Gryfów Śląski odnotowano 40 aktów urodzeń, dla porównania w 2018 roku – 42. Wszystkie urodzenia miały miejsce poza granicami naszego kraju. Niemcy- 17 urodzeń, Wielka Brytania- 15, Holandia – 2, Irlandia – 2, Włochy – 1, Dania – 1, Ukraina – 1, Kazachstan – 1.

Wśród zarejestrowanych dzieci jest  23 chłopców o imionach: Liam, Denis, Jonatan, David, Jakub, Gabriel, Maximilian, Eduard, Kacper, Marcel, Jerzy, Piotr, Marcin, Jan, Tadeusz, Leon, Aleksander, Kerstin, Julian, Bartłomiej, Francis, Leonardo, Alexander   i 17 dziewczynek: Nicola, Adela, Liliana, Kaja, Vanessa, Nicole, Yvonne, Aurora, Aurelia, Amelia, Lena, Maryna, Alicja, Polina, Mila, Liliana i Lena.

Do Urząd Stanu Cywilnego w Gryfowie Śląskim wpłynęło 10 wniosków o zmianę imienia lub nazwiska, wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

W oparciu o dane statystyczne uzyskane z ewidencji ludności Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski,  w 2019 r.  zmarło  133 mieszkańców Gminy Gryfów Śląski, o dwie osoby mniej niż w roku poprzednim.

W USC Gryfów Śląski zarejestrowano 82 zgony, jest to liczba porównywalna do 2018 roku – 88 zgonów.

Niepokojącym faktem jest informacja, że w dalszym ciągu odnotowujemy przewagę zgonów nad urodzinami. W 2019 roku na świat przyszło 65 dzieci, a zmarło 133 osoby, dla porównania w 2018 r. urodziło się  91, a zmarło 135 osób.

 

Przygotowała:

Krystyna Samborska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

w Gryfowie Śląskim

Drukuj/generuj pdf

Na skróty