16.07.2021
Paweł Cerkanowicz

Program wspierania szczepień: #SzczepimySię z Kołami Gospodyń Wiejskich i Ochotniczą Strażą Pożarną

Program wspierania szczepień: #SzczepimySię z Kołami Gospodyń Wiejskich i Ochotniczą Strażą Pożarną

Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna włączają się w akcję promowania szczepień przeciw COVID-19 w Polsce. Te instytucje, które zorganizują imprezy profrekwencyjne, mogą zdobyć nagrody pieniężne!

#SzczepimySię z KGW

Program dla Kół Gospodyń Wiejskich zawiera cztery elementy

 1.  Festyn #SzczepimySię z KGW

Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają akcję promocyjną do powiatowych biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku spełnienia wymogów ARiMR przekazuje środki na organizację wydarzenia.

Budżet wynosi 40 mln zł i założony jest na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” do wyczerpania puli.

Kwota dofinansowania 1 wydarzenia wynosi maksymalnie 8 tys. zł. Czas trwania Festynu może wynosić 1-3 dni, a każde koło może zorganizować do 3 akcji.

W celu uzyskania dofinansowania, należy spełnić kilka podstawowych warunków:

 • zapewnienie możliwości szczepienia dla uczestników przez min. 5h, na podstawie umowy Koła Gospodyń Wiejskich z punktem szczepień (wzór umowy będzie dostępny na stronie gov.pl/szczepimysie/kgw, która zostanie uruchomiona wraz ze startem programu),
 • zamieszczenie informacji o wydarzeniu w mediach lokalnych i społecznościowych,
 • rozliczenie wydatków – przez formularz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • zapewnienie szczepienia 2. dawką, najlepiej w tym samym miejscu,
 • czas trwania akcji: do 30 września 2021 r.
 1.  Premia za Szczepienia KGW

Premię za Szczepienia KGW mogą uzyskać wszystkie koła organizujące festyn, na którym zostanie zaszczepionych minimum 100 osób pierwszą dawką. Po spełnieniu tego warunku koło gospodyń wiejskich otrzyma środki finansowe za każdą osobę zaszczepioną podczas festynu:

 • 15 zł za zaszczepienie pierwszą dawką osoby w wieku poniżej 60 roku życia,
 • 30 zł za zaszczepienie pierwszą dawką osoby w wieku powyżej 60 roku życia.

Budżet na wypłaty premii wynosi 30 mln zł – środki wypłacane są na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy” do wyczerpania puli.

 1.  KGW na Medal #SzczepimySię

Ogólnopolski konkurs na najlepszych 1000 wydarzeń w Polsce według liczby zdobytych punktów za szczepienia.

Sposób liczenia punktów w konkursie:

 • 2 punkty za wykonanie szczepienia dla osoby urodzonej przed rokiem 1962,
 • 1 punkt za wykonanie szczepienia dla osoby urodzonej nie wcześniej niż w 1962 r.

Atrakcyjne nagrody wygrywają Koła Gospodyń Wiejskich, których festyn zdobędzie najwięcej punktów.

Nagrody:

 • 100 tys. zł za 1. miejsce;
 • 50 tys. zł TOP 3;
 • 25 tys. zł dla TOP 10;
 • 10 tys. zł dla TOP 100;
 • 5 tys. zł dla TOP 500;
 • 1 tys. zł dla TOP 1000;

Uwaga! Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zaszczepienie minimum 100 osób pierwszą dawką podczas Festynu.

Liczba osób zaszczepionych podczas wydarzenia obliczana jest przez Centrum e-Zdrowia na podstawie wystawionych e-kart szczepień z numerem wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich danego koła gospodyń wiejskich w polu “Uwagi”.

 1.  Najładniejsze Zdjęcie #SzczepimySię z KGW

Dodatkowy element programu #SzczepimySię z KGW to konkurs na najładniejsze zdjęcie z Festynu promującego szczepienie przeciw COVID-19.

Najładniejsze zdjęcie zostanie wybrane w drodze głosowania przez stronę internetową gov.pl/szczepimysie/kgw, która zostanie uruchomiona wraz ze startem programu

Do wygrania są atrakcyjne nagrody!

Zwycięzcy:

 • 25 tys. zł za 1. miejsce;
 • 15 tys. zł TOP 3;
 • 5 tys. zł TOP 10;
 • 1,5 tys. zł TOP 100;

Program został opracowany dzięki współpracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

#SzczepimySię z OSP

Liczymy na aktywność jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. To bardzo ważna pomoc przy szczepieniu obywateli.

OSP będzie angażowało się w:

 • dowóz pacjentów do punktów szczepień,
 • organizację szczepień w domu pacjenta,
 • przygotowanie własnych punktów szczepień COVID-19.

Konkurs dla Ochotniczych Straży Pożarnych zawiera trzy elementy:

1. Premia na Start

2. Premia za Szczepienia OSP

3. OSP na Medal #SzczepimySię

Organizatorem konkursu jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Zdrowia.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty