04.03.2020
Paweł Cerkanowicz

Program Maluch + w Gryfowie

Program Maluch + w Gryfowie

Gmina Gryfów Śląski przystąpiła w tym roku do  „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+” 2020, w ramach którego ubiegaliśmy się o dofinansowanie na zapewnienie miejsc opieki w Żłobku Miejskim „Bajkowa Kraina” m.in. na wynagrodzenia personelu, opłaty za energie elektryczną, gaz, wodę, koszty związane z utrzymaniem czystości.

Oferta konkursowa ogółem zawierała koszty w wysokości 584 313 zł na rok funkcjonowania placówki. Z tego  środki własne Gminy przeznaczone na ten cel miały wynieść 20% kwoty – 116 862,60, a pozostała kwota – 467 450,40 to dofinansowanie pokrywane z programu „Maluch+” 2020.

Dnia 28 lutego 2020 r. zostały ogłoszone wyniki konkursu.

Dofinansowanie jakie otrzymaliśmy wynosi 64 800 zł, czyli  11,09%.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowała, iż do konkursu przystąpiło 721 instytucji samorządowych. Wszystkie złożone przez gminy oferty uzyskały dofinansowanie. Przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na 1 miejsce opieki wynosi 135 zł, a w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – 500 zł.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty