22.11.2022
Agnieszka Muszka

Plenerowa Strefa Aktywności w Uboczu została doposażona

Plenerowa Strefa Aktywności w Uboczu została doposażona
W Uboczu sukcesywnie doposażamy Plenerową Strefę Aktywności przy świetlicy
Cieszymy się, że mieszkańcy Ubocza, jak i całej gminy Gryfów Śląski mogą korzystać już z nowego obiektu ALTANY .
Inwestycja była możliwa dzięki zwycięskiemu projektowi Gminy Gryfów Śląski w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dziękujemy za to wsparcie panu Olgierdowi Poniźnikowi oraz jego pilotaż panu Krzysztofowi Rozenbajgerowi.
Z otrzymanego od PSE S.A. grantu został sfinansowany koszt wykonania i montażu ALTANY o wymiarach 7m x 5 m. Koszt 20 tys.zł.
Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o programie na www.wzmocnijotoczenie.pl. Składamy ogromne podziękowania życzliwym osobom które pomogły przygotować podłoże pod altane , co była wymogiem w tymże projekcie:Edwardowi Nestmanowi,Waldemarowi Kumosiowi,Mieczysławowi Karaczunowi ,Rafałowi Jaszewskiemu,Tomaszowi Herdzikowi,Dariuszowi Romanowskiemu,Szymonowi Strach oraz męskiej części mojej rodziny.Dziękujemy szczególnie panu A.Mrozikowi wlaścicielowi firmy Mrozik A.PHU Transport ciężarowy i roboty ziemno – budowlane , za nieodpłatne przekazanie piasku oraz prezesowi firmy Voyager z Lubania Wojciechowi Bruchalowi za użyczenie zagęszczarki. Wiata jest już rownież wyposażona w ławki i stoły wykonane przez Zakład Stolarski pana Mariusza Barszczowskiego. Fundusze w kwocie 3 tys. zł na ich wykonanie zostały pozyskane z inicjatywy lokalnej Gminy Gryfów Śląski. Altanę natomiast wykonało Centrum Wyrobów Ogrodowych PPHU Import-Eksport z Biedrzychowic .Wykonawcom dziękujemy.
Sołtys Joanna Czerwiec
Drukuj/generuj pdf

Na skróty