22.11.2022
Agnieszka Muszka

Plenerowa Strefa Aktywności w Uboczu została doposażona

Plenerowa Strefa Aktywności w Uboczu została doposażona

W Uboczu sukcesywnie doposażamy Plenerową Strefę Aktywności przy świetlicy. Cieszymy się, że mieszkańcy Ubocza, jak i całej gminy Gryfów Śląski, mogą korzystać już z nowego obiektu ALTANY.

Inwestycja była możliwa dzięki zwycięskiemu projektowi Gminy Gryfów Śląski w programie „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dziękujemy za to wsparcie panu Olgierdowi Poniźnikowi oraz jego pilotaż panu Krzysztofowi Rozenbajgerowi. Z otrzymanego od PSE grantu został sfinansowany koszt wykonania i montażu ALTANY o wymiarach 7m x 5 m. Koszt 20 tys. zł.

 

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

 

Składamy ogromne podziękowania życzliwym osobom które pomogły przygotować podłoże pod altanę, co była wymogiem w tymże projekcie: Edwardowi Nestmanowi, Waldemarowi Kumosiowi,Mieczysławowi Karaczunowi ,Rafałowi Jaszewskiemu, Tomaszowi Herdzikowi, Dariuszowi Romanowskiemu, Szymonowi Strach oraz męskiej części mojej rodziny. Dziękujemy szczególnie panu A.Mrozikowi wlaścicielowi firmy Mrozik A.PHU Transport ciężarowy i roboty ziemno – budowlane, za nieodpłatne przekazanie piasku oraz prezesowi firmy Voyager z Lubania Wojciechowi Bruchalowi za użyczenie zagęszczarki. Wiata jest już również wyposażona w ławki i stoły wykonane przez Zakład Stolarski pana Mariusza Barszczowskiego.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty