24.05.2019
sputnik

PLANOWANE POSIEDZENIA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI W MIESIĄCU MAJU 2019 r.

PLANOWANE POSIEDZENIA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI W MIESIĄCU MAJU 2019 r.

28 maja 2019r. ( wtorek )

godz. 9.00 – wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej

Gminy Gryfów Śląski

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał
  2. Sprawy różne

godz. 10.00 – Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

  1. Podjęcie uchwał

godz. 11.30 – posiedzenie Komisji Rewizyjnej 

  1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śl. za 2018r.

Podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku dotyczącego absolutorium dla Burmistrza GiM Gryfów Śl

Drukuj/generuj pdf

Na skróty