29.06.2023
Paweł Cerkanowicz

Pierwsze dotacje w Programie „Ciepłe Mieszkanie”, w gminie Gryfów Śląski.

Pierwsze dotacje w Programie „Ciepłe Mieszkanie”, w gminie Gryfów Śląski.

Pierwsze dziesięć umów o datacje w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”, zostało dzisiaj podpisanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz właścicieli prywatnych mieszkań zlokalizowanych na terenie gminy Gryfów Śląski.

Odbyło się to w na sali posiedzeń gryfowskiego ratusza. Podczas spotkania,  Pan Burmistrz Olgierd Poniźnik wyraził swoje zadowolenie z faktu, że realizowany w Gminie Gryfów Śląski, od połowy maja br. ww. Program cieszy się dużym zainteresowaniem. „Ciepłe Mieszkanie” to program, który umożliwia właścicielom mieszkań w budynkach wielorodzinnych otrzymać dotację na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła oraz inne przedsięwzięcia termomodernizacyjne w swoich mieszkaniach.

Gmina Gryfów Śląski pozyskała środki z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 4.050.000 zł. na realizację ww. Programu w odniesieniu do 200 mieszkań zlokalizowanych  na terenie gminy. Wnioski można składać w trybie ciągłym, do 31.08.2025 r., lub do wyczerpania środków.

Zachęcamy uprawnione osoby do udziału w tym Programie, w ramach którego właściciele mieszkań  w budynkach wielorodzinnych  mogą otrzymać nawet do 37 500 zł dofinansowania.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać bezpośrednio u pana Krzysztofa Rozenbajger – pracownika  Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, II piętro, pok. 16c; tel.: 667 813 552 lub 75 78 13 552; mail: cieplemieszkanie@gryfow.pl

Formularze dokumentów niezbędnych do wystąpienia o udzielenie i rozliczenie dotacji są dostępne na stronie www.gryfow.pl – w zakładce: Ochrona środowiska – Program „Ciepłe Mieszkanie”.

Dokumentacja dotycząca Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” jest dostępna m.in. na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Drukuj/generuj pdf

Na skróty