01.02.2024
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Gryfów Śląski w 2024 roku z zakresu:

kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, wypoczynku dla dzieci i młodzieży jako przeciwdziałanie uzależnieniom, inicjatyw promujących Gryfów Śląski, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji zdrowia.

Drukuj/generuj pdf

Załączniki:

Na skróty