19.01.2024
Paweł Cerkanowicz

Ogłoszenie o naborze wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków

W dniach 22.01.2024 do 05.02.2024r w godz. 9:00-13:00

Wszystkie niezbędne informacje na stronie

www.lgdpartnerstwoizerskie.pl

„Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

Ogłoszenie 1/2024/G- Przedsięwzięcie: Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w ramach przedsięwzięcia preferowane jest: Aktywna społeczność „Partnerstwa Izerskiego” – koncepcja SMART VILLAGE (SV)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lgdpartnerstwoizerskie.pl lub w biurze Stowarzyszenia

LGD Partnerstwo Izerskie, ul. Kardynała stefana Wyszyńskiego 15, 59-850 Świeradów-Zdrój,

tel.757813163, 603087205

email: biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl

Drukuj/generuj pdf

Na skróty